Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

Aktualno

S prvim januarjem 2020 je Center za razvoj knjižnic ukinjen. Naloge Centra po novem izvajata Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje ter Oddelek za raziskave.

Slovenske knjižnice v številkah za leto 2018

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2018. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani.

Kazalci uspešnosti za leto 2018

Pripravili smo izračun kazalcev uspešnosti delovanja in uporabe knjižnic v letu 2018. Izbor kazalcev je oblikovan po vzoru mednarodnih standardov, ki določajo kazalce uspešnosti knjižnic (ISO 11620) ter uveljavljenih naborov kazalcev v Sloveniji in v Evropi. Izbor kazalcev je omejen s podatki o delu knjižnic, ki jih NUK spremlja v okviru letnih statističnih meritev ter njihovo kakovostjo.

Podatki in izračuni so dostopni na spletni strani Centra za razvoj knjižnic -  https://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/index.php

Kazalci so izračunani iz podatkov, ki ste jih posredovali. V primeru, da knjižnice določenih podatkov niso posredovale, je treba podatke imputirati oziroma narediti preračun na celotno vrednost. Zato lahko prihaja do razlik med prikazom vrednosti kazalcev in vrednostmi, ki so prikazane v zavihku Statistični podatki o knjižnicah. V tem zavihku so namreč prikazane samo vrednosti, ki so jih sporočile knjižnice.

Za vas pa smo pripravili tudi sezname (imenik) knjižnic, ki so aktivno sodelovale pri statističnih meritvah o delu knjižnic. Seznami vključujejo ime knjižnice, naslov, telefon in elektronski naslov knjižnice, URL in ISIL - https://bibsist.nuk.uni-lj.si/imenik.php

 

Mreža splošnih knjižnic v letu 2018

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2018 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 273 krajevnih knjižnicah, na 92 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 719 postajališčih. Med 212 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 167 občin, v 37 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 8 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa.

Potek in obseg statističnih meritev za poročevalsko leto 2018 – nacionalna knjižnica, visokošolske, specialne in splošne knjižnice

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 4. in 18. marcem 2019 smo povabili 267 knjižnic. Od tega 97 visokošolskih (skupaj z nacionalno knjižnico), 60 splošnih in 110 specialnih knjižnic. Do dogovorjenega datuma je vprašalnike izpolnilo 130 oziroma 49 % vseh knjižnic. Od tega 32 visokošolskih knjižnic, 48 splošnih in  50 specialnih knjižnic. Zadnji vprašalnik smo prejeli 19. aprila 2019 in s tem zaključili meritve o delu naših knjižnic. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 243 oziroma 91 % vseh knjižnic, med njimi 89 oziroma 92 % visokošolskih, 94 oziroma 85 % specialnih in 60 oziroma vse splošne knjižnice.

V času statističnih meritev smo sodelavci Centra za razvoj knjižnic poslali 150 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 291 telefonskih pogovorov in oklenili 83 vprašalnikov.

Rezultate statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2018 najdete na https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.

Potek in obseg statističnih meritev za šolsko leto 2017/2018

V statistične meritve o delu šolskih knjižnic za poročevalsko leto 2017/2018 je bilo vključenih 615 šolskih knjižnic in sicer 453 knjižnic osnovnih šol, 27 knjižnic osnovnih šol s prilagojenim programom, 116 knjižnic srednjih šol, 15 knjižnic zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in 4 knjižnice višjih strokovnih šol. Meritve so se uradno začele 24. septembra 2018 in naj bi trajale dva tedna, to je do 5. oktobra 2018. Zaradi slabega odziva poročevalskih enot smo meritve podaljšali do konca oktobra 2018. Do tega datuma je vprašalnik izpolnilo 453 oziroma 74 % knjižnic, od tega 343 knjižnic OŠ (76 %), 14 knjižnic osnovnih šol s prilagojenim programom (52 %), 85 knjižnic srednjih šol (73 %), 9 knjižnic zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (60 %) in 2 knjižnici višjih strokovnih šol (50 %).                   

Po ponovnem pozivu z urgentnim dopisom s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je vprašalnik do 17. 12. 2018, ko je bil zaklenjen zadnji vprašalnik, izpolnilo 543 oziroma 88 % knjižnic, od tega 404 knjižnic osnovnih šol (89 %), 24 knjižnic osnovnih šol s prilagojenim programom (89 %), 103 knjižnic srednjih šol (89 %), 9 knjižnic zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (60 %) in 3 knjižnice višjih strokovnih šol (75 %).  

V času statističnih meritev smo sodelavci Centra za razvoj knjižnic poslali 709 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 503 telefonske pogovore in pregledali 613 vprašalnikov.

Rezultate statističnih meritev o delu šolskih knjižnic za poročevalsko leto 2017/2018 najdete na https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.

Slovenske knjižnice v številkah za leto 2017

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2017. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani.

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic za šolsko leto 2017/2018

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic (osnovne šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, samostojne višje šole in srednje šole) se bodo začele v ponedelje, 24. septembra 2018 in bodo trajale dva tedna.

Osnovne informacije o statističnih meritvah so dostopne na spletnem mestu https://cezar.nuk.uni-lj.si/solske/meritve.php

Kazalci uspešnosti za leto 2017

Objavili smo kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2017 za visokošolske, splošne, specialne in za nacionalno knjižnico.

Mreža splošnih knjižnic v letu 2017

V letu 2017 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 274 krajevnih knjižnicah, na 97 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 726 postajališčih. Med 212 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 167 občin, v 37 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 8 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Dostopnost splošnih knjižnic se je izboljšala, saj se je število krajevnih knjižnic v lanskem letu povečalo za tri, število postajališč premičnih zbirk za štiri, število postajališč bibliobusa pa za šest.

Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php    

Potek in obseg statističnih meritev za poročevalsko leto 2017

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 1. in 15. marcem 2018 smo povabili 264 visokošolskih (98), splošnih (60) in specialnih knjižnic (106). Do dogovorjenega datuma je vprašalnike izpolnilo 134 ozirom 51 % vseh knjižnic. Od tega 53 (54 %) visokošolskih knjižnic, 49 (82 %) splošnih in 32 (30 %) specialnih knjižnic. Zadnji vprašalnik smo prejeli 23. aprila 2018 in s tem zaključili meritve o delu naših knjižnic. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 243 oziroma 92 % vseh knjižnic, med njimi 89 (91 %) visokošolskih, 94 (87 %) specialnih in 60 oziroma vse splošne knjižnice.

V času statističnih meritev smo sodelavci Centra za razvoj knjižnic poslali 241 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 314 telefonskih pogovorov in odklenili 115 vprašalnikov.

Rezultate statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2017 najdete na https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2017

Pričenjamo s statističnimi meritvami za nacionalno, visokošolske, splošne in specialne knjižnice. Meritve o delu knjižnic za poročevalsko leto 2017 bodo potekale med 1. in 15. marcem 2018. Do vprašalnika (https://bibsist.nuk.uni-lj.si/vprasalnik/) dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki je enak lanskemu. Za vas smo pripravili tudi Priročnik za izpolnjevanje vprašalnika (https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/metodologija/prirocnik_za_meritve.pdf). V času statističnih meritev smo vam na razpolago sodelavci Centra za razvoj knjižnic (https://bibsist.nuk.uni-lj.si/pomoc/index.php).

Slovenske knjižnice v številkah in Kazalci uspešnosti delovanja knjižnic

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah  in kazalce uspešnosti delovanja knjižnic za leto 2016. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: //bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php . Kazalce uspešnosti knjižnic najdete na: https://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/index.php.

Mreža splošnih knjižnic v letu 2016

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2016 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 271 krajevnih knjižnicah, na 93 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 720 postajališčih. Med 212 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 166 občin, v 38 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 8 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Dostopnost splošnih knjižnic se je izboljšala, saj se je število krajevnih knjižnic v lanskem letu povečalo za eno, število postajališč premičnih zbirk za pet, število postajališč bibliobusa pa za dva.

 

Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu :

https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Potek in obseg statističnih meritev

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016 so se za visokošolske, splošne in specialne knjižnice začele 1. marca 2017 in se uradno končale 15. marca 2017.

Pri statističnih meritvah je sodelovalo 267 slovenskih knjižnic in sicer 98 visokošolskih knjižnic (skupaj z nacionalno knjižnico), 109 specialnih in 60 splošnih knjižnic (od tega 2 zamejski knjižnici).

Do uradnega zaključka statističnih meritev je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovala 167 oz. 63% slovenskih knjižnic, od tega 55 oz. 56% visokošolskih knjižnic, 66 oz. 61% specialnih in 46 oz. 77% splošnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnic niso posredovale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 14. aprila 2017. Centru za razvoj knjižnic je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 244 oz. 91% vseh slovenskih knjižnic, od tega vse splošne knjižnice ter 88 oz. 90% visokošolskih in 96 oz. 88% specialnih knjižnic.

V času statističnih meritev smo sodelavci  Centra za razvoj knjižnic poslali 351 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 347 telefonskih pogovorov in odklenili 86 vprašalnikov.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016 so že objavljeni na naši spletni strani:https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2016 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 1. marca 2017 in se bodo zaključile dne 15. marca 2017.

Prilagamo vprašalnik v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic

Prihodnji teden (5. 12. 2016) začenjamo z meritvami dejavnosti šolskih knjižnic v šolskem letu 2015/16. V meritve bo vključenih 612 poročevalskih enot. Več informacij lahko najdete na spletni strani //cezar.nuk.uni-lj.si/solske/index.php  

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2015. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: //bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php

Kazalci

Objavili smo kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2015 za visokošolske, splošne, specialne in za nacionalno knjižnico. Poglejte, kakšni so trendi.

Redno zaposleni v slovenskih knjižnicah

V splošnih, visokošolskih, specialnih in v nacionalni knjižnici je bilo leta 2015 redno zaposlenih (za določen in za nedoločen čas) 1.893 oseb. Le 240 ali 12,7 % redno zaposlenih je bilo mlajših od 35 let. Po podatkih SURS  je bilo leta 2015 v tej starostni skupini 27,2 % vseh delovno aktivnih prebivalcev. 

Podatki o evropskih splošnih knjižnicah

Posebna delovna skupina v okviru foruma NAPLE je zbrala statistične podatke o delovanju splošnih knjižnic v Evropi. Nanašajo se na naslednje države: Češka, Danska, Estonija, Finska, Flamska (Belgija), Hrvaška, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska.  Podatki so predstavljeni v grafični obliki za leto 2014 na naslovu https://magic.piktochart.com/output/8107815-naple-statistic . Datoteka v obliki Excel pa vsebuje podatke za leti 2013 in 2014 in je objavljena na naslovu //naple.mcu.es/links-documents/content/about-links .

Potek in obseg statističnih meritev

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015 so se za visokošolske in specialne knjižnice začele 1. marca 2016 in se uradno končale 17. marca 2016. Na zahtevo splošnih knjižnic je bilo mogoče vprašalnike za splošne knjižnice izpolnjevati že prej in sicer 29. januarja 2016. V času od 29. januarja do 29. februarja 2016 smo na interaktivnem vmesniku BibSiSt Online, preko katerega knjižnice dostopajo do statističnega vprašalnika, zaznali aktivnosti 22 oz. 37% splošnih knjižnic, vendar nobeni splošni knjižnici ni uspelo zaključiti z izpolnjevanjem vprašalnika pred 1. marcem 2016.

 Pri statističnih meritvah je sodelovalo 251 slovenskih knjižnic in sicer 82 visokošolskih knjižnic (skupaj z nacionalno knjižnico), 109 specialnih in 60 splošnih knjižnic (od tega 2 zamejski knjižnici).

 Do uradnega zaključka statističnih meritev je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovala 128 oz. 51% slovenskih knjižnic, od tega 52 oz. 63% visokošolskih knjižnic, 46 oz. 42% specialnih in 30 oz. 50% splošnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnic niso posredovale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 12. maja 2016. Centru za razvoj knjižnic je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 242 oz. 96% vseh slovenskih knjižnic, od tega vse visokošolske in splošne knjižnice ter 100 oz. 92% specialnih knjižnic.

V času statističnih meritev smo sodelavci  Centra za razvoj knjižnic poslali 320 pojasnil preko elektronske pošte, opravili 450 telefonskih pogovorov in odklenili 82 vprašalnikov.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015 so že objavljeni na naši spletni strani.

 

Študija »Model knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, vključno z modelom zagotavljanja in koordinacije knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja na področju celotne države«

V sklopu projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja« katerega nosilec je bila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, so sodelavci Centra za razvoj knjižnic izdelali študijo »Model knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, vključno z modelom zagotavljanja in koordinacije knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja na področju celotne države«, ki je dostopna na spletni strani //www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2016/02/NUK-Izdelava-modela-KSS.pdf . Na spletni strani  //www.kss-ess.si/aktualno/  so vam na voljo še študija Fakultete za socialno delo o osebah z ovirami branja in njihovih potrebah po knjižničnih storitvah, študija Inštituta za intelektualno lastnino o avtorsko-pravni problematiki in prostorska študija, ki jo je izdelala dr. Silva Novljan.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2015 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 1. marca 2016 in se bodo zaključile dne 15. marca 2016.

Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

eBralec

Javnim knjižnicam, ki želijo svoje storitve približati osebam z ovirami branja, je na voljo brezplačna licenca za novo verzijo sintetizatorja slovenskega govora eBralec. Več informacij najdete na spletni strani //www.kss-ess.si/ebralec-sintetizator-govora-slovenskega-jezika/ . Vsi, ki bi želeli pridobiti licenco, posredujte svoje podatke (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka) ge. Sanji Grobovšek, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (info@kss-ess.si), ki vam bo poslala »ključ« z navodili za namestitev.

Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic in Urbanistični inštitut Republike Slovenije sodelujeta v projektu »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. Posebnost projekta PAM je v tem, da za analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic prebivalcem uporablja tehnologijo geografskih informacijskih sistemov in napredne tehnologije prostorskih simulacij. Z njim želimo poudariti pomen mreže, ki omogoča demokratično dostopnost informacij in opozoriti na problem prostorske dostopnosti splošnih knjižnic prebivalcem.

Izhodišče projekta predstavlja načelo »Knjiga do bralca«, ki pomeni zagotavljanje najširše možne dostopnosti knjižnične dejavnosti za vse prebivalce in s tem izenačevanje pogojev za njihov razvoj. Prostorska dostopnost do splošnih knjižnic je eden ključnih pogojev za uresničevanje poslanstva splošne knjižnice kot lokalnih vrat do znanja, kulture in informacij.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je razvil spletno aplikacijo za prostorsko analizo mreže splošnih knjižnic. GIS aplikacija je namenjena strokovnjakom za načrtovanje knjižnične mreže ter lokalnim skupnostim, ki načrtujejo razvoj svojega območja. Spletna aplikacija preko kartografskega vmesnika omogoča pregledovanje stanje mreže splošnih knjižnic v državi, analizo dostopnosti dejanskih in potencialnih lokacij izvajanja dejavnosti splošnih knjižnic ter pregled sociodemografskih značilnosti potencialnih uporabnikov. V Centru za razvoj knjižnic, NUK, ocenjujejo, da bo aplikacija bistveno izboljšala pregled nad stanjem knjižnične mreže.

V sklopu projekta je Urbanistični inštitut opravil raziskavo, ki je podrobno ocenila prostorsko dostopnost mreže splošnih knjižnic prebivalcem. Rezultati so pokazali, da v Sloveniji kar 40,78 % naselij v oddaljenosti 4000 m nima krajevne knjižnice, postajališča bibliobusa ali premične zbirke. V teh naseljih živi 12,78 % prebivalcev Slovenije. Prostorska analiza je med drugim pokazala na velik pomen bibliobusov pri zagotavljanju dostopnosti storitev knjižnic.

V drugem delu raziskave je bila izdelana prostorska simulacija lokacij manjkajočih knjižnic ob upoštevanju veljavnih normativnih aktov in strokovnih priporočil. Ker v Sloveniji kar 67,4 % naselij ni opremljenih s knjižnico, bi potrebovali na območjih, ki imajo zaledje z vsaj 1.500 prebivalci, kar 87 novih knjižnic.

Mreža splošnih knjižnic sestoji iz krajevnih knjižnic, postajališč premičnih zbirk in bibliobusov. Vsaka splošna knjižnica kot občinski javni zavod zagotavlja dostopnost knjižnične dejavnosti na območju ene ali več občin ustanoviteljic ali pogodbenih partneric. Mrežo splošnih knjižnic je v letu 2014 sestavljalo 269 osrednjih oziroma krajevnih knjižnic, 86 postajališč premičnih zbirk ter 12 bibliobusov, ki so se ustavljali na 699 postajališčih. Med 211 slovenskimi občinami je imelo eno ali več krajevnih knjižnic 163 občin, v 39 občinah pa je bila dostopnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke.

Zaslonska slika spletne aplikacije

Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (//cezar.nuk.uni-lj.si)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic spremlja delovanje in razvoj knjižnic, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo in evidentira vse druge knjižnice, ugotavlja izpolnjevanje minimalnih pogojev za strokovno delo ter podpira, vodi in vrednoti koordiniran razvoj vseh vrst knjižnic v skladu z njihovim poslanstvom. Cilj dejavnosti Centra je doseči enakomeren in povezan razvoj vseh vrst knjižnic, ki bo usklajen z aktualnimi svetovnimi trendi in prilagojen objektivnim slovenskim možnostim in posebnostim.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (//www.uirs.si/)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Inštitut je bil ustanovljen leta 1955, od leta 1993 deluje kot javni raziskovalni zavod. Temeljne dejavnosti inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno nacionalno knjižnico in INDOK center za področje prostorskih ved na nacionalnem nivoju. Inštitut izvaja raziskovalne in aplikativne projekte na mednarodni, državni in lokalni ravni. Tema projektov so raznovrstni problemi in procesi urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije v najširšem smislu, metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine. Na inštitutu so med prvimi na svetu uvedli GIS v prostorsko načrtovanje in pričeli z inovativnimi pristopi k analizi prostora. Raziskovanje je prvenstveno usmerjeno na področja urbanih simulacij, podnebnih sprememb, demografije, stanovanj, prometa in urbane mobilnosti, enakih možnosti in dostopnosti, prenove urbanih območij, krajinske arhitekture, kulturne dediščine, arhitekturne in urbanistične zgodovine ter na sodelovanje pri pripravi prostorske in sektorske zakonodaje.

Podatki o slovenski založniški produkciji v letu 2014

Na spletnem mestu //cezar.nuk.uni-lj.si/slo_knjiga/index.php lahko preberete koliko in kakšne vrste publikacij so v preteklem letu izdali slovenski založniki. Podatke so pripravili sodelavci NUK iz Službe za pridobivanje knjižničnega gradiva, Oddelka Slovenske nacionalne bibliografije ter Zbirke serijskih publikacij.

Kazalci

Objavili smo kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2014 za splošne, visokošolske, specialne in za nacionalno knjižnico. Poglejte, kakšni so trendi.  

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2014. Poročila za splošne, visokošolske in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: //bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php

ENUMERATE: digitalizacija kulturne dediščine

V obdobju od 27. februarja do 1. maja 2015 je potekalo zbiranje podatkov za tretjo osnovno raziskavo napredka in stanja digitalizacije kulturne dediščine v Evropi ENUMERATE. V Narodni in univerzitetni knjižnici, Centru za razvoj knjižnic smo prevzeli vlogo nacionalnega koordinatorja za Slovenijo. Sedaj so dostopni rezultate analize in anonimizirani podatki. Gre za prvo javno poročilo, ki pa se utegne še dopolnjevati. Poročilo je dostopno na naslovu: //pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/europeana-v30?fb_cp=%2FDeliverables&fb_mode=list povezava »EV3 D1.2 ENUMERATE Report.pdf«.

Surove podatke vam lahko posredujemo na zahtevo.

Mreža splošnih knjižnic v letu 2014

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2014 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 269 krajevnih knjižnicah, na 86 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 699 postajališčih. Med 211 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 163 občin, v 39 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 9 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Dostopnost splošnih knjižnic se je izboljšala, saj so v lanskem letu v eni občini pridobili novo krajevno knjižnico.

Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu : //bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Potek in obseg statističnih meritev

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014 je sodelovalo skupaj 259 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 84 visokošolskih in 115 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 1. 3. 2015 in se uradno končale 15. 3. 2015, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 128 oz. 49,5% knjižnic, od tega 9 oz. 15% vseh splošnih knjižnic, 47 oz. 56% vseh visokošolskih in 70 oz. 61% vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 11. maja 2015, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 246 oz. 95% knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 82 oz. % 98 visokošolskih knjižnic in 104 oz. 90% specialnih knjižnic.

V času statističnih meritev smo poslali 454 pojasnil preko elektronske pošte in opravili 549 telefonskih pogovorov.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014 so že objavljeni na naši spletni strani.

Poročilo o izvajanju dejavnosti posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic 2010-2013

NUK, Center za razvoj knjižnic je pripravil poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic po območjih in za celo državo za obdobje 2010-2013. Poročilo je dostopno na spletni strani NUK/CeZaR.

Digitalizacija kulturne dediščine

Centru za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice smo koordinirali tretjo raziskavo o stanju in napredku digitalizacije kulturne dediščine ENUMERATE. Zbiranje podatkov je potekalo od 27. februarja do 1. maja 2015. Po zadnjih podatkih je v raziskavi sodelovalo 709 institucij iz EU od tega 46 iz Slovenije. Poročilo bo predvidoma objavljeno v mesecu juniju.

Knjižnična statistika: namen in uporaba

V torek, 17. 2. 2015 vas med 10 h in 14 h vabimo v NUK na Leskoškovo 12, kjer vam bomo predstavili statistične vprašalnike o delu knjižnic v letu 2014. Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem splošnih, specialnih in visokošolskih knjižnic, ki zbirajo, analizirajo, predstavljajo oziroma uporabljajo statistične podatke o delu knjižnice. Udeležba je brezplačna.

Meritve dejavnosti knjižnic

V prvem polletju tega leta bo Center za razvoj knjižnic izvedel naslednje meritve:

  • 1.3.2015-15.3.2015 statistične meritve dejavnosti knjižnic v letu 2014,
  • 27.2.2015-31.3.2015 ENUMERATE: meritve digitalizacije kulturne dediščine v letu 2014,
  • 1.6.2015-15.6.2015 meritve razvitosti splošnih knjižnic.
Vse poročevalske enote prosimo, da upoštevajo načrtovane termine in se vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2014 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 1. marca 2015 in se bodo zaključile dne 15. marca 2015.
Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb. Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Mreža splošnih knjižnic

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2013 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 268 krajevnih knjižnicah, na 79 postajališčih premičnih zbirk ter z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 695 postajališčih. Med 211 slovenskimi občinami ima eno ali več krajevnih knjižnic 162 občin, v 39 občinah pa je dejavnost zagotovljena z bibliobusom ali pa s postajališčem premične zbirke. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 10 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Dostopnost splošnih knjižnic se je izboljšala, saj se je število krajevnih knjižnic povečalo za tri, poleg tega pa bibliobusi ustavljajo na 22 novih postajališčih v sedmih krajih.
Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu : //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije 2014

Vabimo vas na predstavitev letošnjih novosti. Seznanili vas bomo z rezultati zadnjih statističnih meritev, z digitalizacijo v slovenskih kulturnih institucijah ter z domoznansko dejavnostjo splošnih knjižnic. Predstavljeni bodo novi standardi ISO, vključno z ISO 16439, ki prinaša metode in postopke za ugotavljanje vpliva knjižnic na okolje, problematika določb Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe ter gibanje višine nadomestil za včlanitev v splošne knjižnice. Predstavitev letošnjih novosti bo v sredo 12. 11. 2014 med 9h in 12.30 v NUK na Leskoškovi 12.

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2013. Poročila za splošne, visokošolske in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani: //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/kvs.php

Bibliografija slovenskih serijskih publikacij po območjih

Izšla je Bibliografija domoznanskih serijskih publikacij po območjih OOK za obdobje ob osamosvojitvi Slovenije od leta 1991 do 2013. Nastala je v sodelovanju Narodne in univerzitetne knjižnice, vseh OOK in njihovih knjižnic na območju. Publikacijo lahko naročite na spletnem naslovu: //www.nuk.uni-lj.si/shop/bibliografija-serijskih-publikacij

Novi standardi ISO

Na spletnem naslovu //cezar.nuk.uni-lj.si/standardi/seznam.php so vam na voljo podatki o ISO standardih s področja informatike, bibliotekarstva in splošne terminologije, ki jih je Slovenski inštitut za standardizacijo privzel kot slovenske nacionalne standarde (SIST ISO). V mesecu septembru je bilo dodanih okrog 20 novih standardov, nov nabor standardov pa bo sprejet predvidoma sredi novembra 2014. Med njimi bosta tudi SIST ISO 16439 Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of libraries (Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic) ter slovenski prevod SIST ISO 2789: 2013 Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice.

BibSiSt: kazalci uspešnosti knjižnic 2013

Na portalu BibSiSt smo objavili kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2013 za splošne, visokošolske, specialne in za nacionalno knjižnico. Poglejte, kako uspešni ste bili lani v primerjavi z drugimi knjižnicami in z letom poprej!

Domfest 2014

Osrednje območne knjižnice organizirajo 3. festival domoznanstva DOMFEST 2014 z osrednjo temo Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. Prireditev bo v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v petek, 26. septembra 2014. Program in prijavnico najdete na spletni strani //cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=60&psid=12

Prisotnost slovenskih splošnih knjižnic na družabnih omrežjih

Za potrebe delovne skupine foruma NAPLE, ki zbira podatke o splošnih knjižnicah v Evropi, smo v juniju 2014 ugotavljali prisotnost slovenskih splošnih knjižnic na družabnih omrežjih. Od 52 knjižnic, ki so izpolnile vprašalnik, jih ima 50 ustvarjen profil na Facebook-u, sledita Twitter in YouTube, kjer lahko najdemo 7 knjižnic, Pinterest, kjer je prisotnih 5 knjižnic, 3 najdemo na Google+, po eno pa na Foursquare-u, Flickr-u in SoundCloud-u.

Slovenske knjižnice 2013

V Centru za razvoj knjižnic smo končali s statističnimi meritvami o delu slovenskih knjižnic za leto 2013. Najnovejše podatke o knjižnicah najdete na naši spletni strani, za vas pa smo pripravili tudi pojasnila najpogostejših vprašanj in posodobljen seznam knjižnic.

Sestanek za pripravo novih standardov za splošne knjižnice

Veljavnost obstoječih Standardov za knjižnice se izteče v naslednjem letu. Dne 20. junija 2014 je Center za razvoj knjižnic organiziral sestanek glede priprave novih standardov. Povzetek zapisnika objavljamo na spodnji povezavi.

Standardi za splošne knjižnice

Veljavnost Standardov za splošne knjižnice se z aprilom naslednjega leta izteka. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je zato dal pobudo za pripravo strokovnih podlag novih standardov. V Centru za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice bomo prevzeli vodenje priprave.

Potek in obseg statističnih meritev

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013 je sodelovalo skupaj 256 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 84 visokošolskih in 112 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2014 in se uradno končale 31. 3. 2014, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 138 oz. 54% knjižnic, od tega 21 oz. 35% vseh splošnih knjižnic, 52 oz. 62% vseh visokošolskih in 65 oz. 58% vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 9. junija 2014, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 246 oz. 96% knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 83 oz. 99% visokošolskih knjižnic in 103 oz. 92% specialnih knjižnic.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj. Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu knjižnice.

Rezultati statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013 so že objavljeni na naši spletni strani.

Izboljšave statističnega vprašalnika

Konec februarja 2014 smo vsem knjižnicam, ki so sodelovale pri statističnih meritvah o delu knjižnic za leto 2013, poslali dopis, v katerem smo jih pozvali, da predlagajo izboljšave statističnega vprašalnika. Na našo pobudo se je odzvalo 39 oziroma slabih 15% vseh knjižnic. Predloge nam je poslalo 10 visokošolskih, 6 specialnih in 23 splošnih knjižnic, ki so nam skupaj posredovale 37 različnih mnenj in predlogov. Predloge in odgovore nanje lahko preberete na naši spletni strani //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/izvedba.php.

Članarine v splošnih knjižnicah

V letu 2009 je bila izdelana študija »Analiza stanja in možnosti za ukinitev nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice« (Vodeb, Kodrič-Dačić in Janc 2010). Letos smo ponovno zbrali podatke o višini nadomestil za včlanitev v splošnih knjižnicah. Najvišje nadomestilo za včlanitev znaša 19 €, povprečna višina pa je 11 €. Nadomestila ne zaračunava samo ena knjižnica, ki svojim članom brezplačno izposoja gradivo tudi na dom. Stroške izkaznice zaračunavata dve in vpisnino tri knjižnice. V primerjavi s stanjem v letu 2008 manj knjižnic zaračunava vpisnino, več pa članarino. Povprečna vpisnina je znatno višja kot pred petimi leti. Tri knjižnice so začele zaračunavati članarino. Podatki so bili predstavljeni na 59. seji Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, ki je bila 18.4.2014.

Digitalizacija kulturne dediščine v arhivih, muzejih in knjižnicah

Obveščamo vas, da je objavljeno poročilo o rezultatih raziskave digitalizacije kulturne dediščine v arhivih, muzejih in knjižnicah, ki se je izvajala v okviru evropskega projekta ENUMERATE. Zbiranje podatkov je bilo zaključeno s koncem lanskega leta. Poročilo je dostopno na naslovu //www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf

Prostorska analiza knjižnične mreže

Vabimo vas na predstavitev izsledkov raziskave dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic, ki je bila izvedena lani v okviru projekta 'Prostorska analiza knjižnične mreže'. Poleg tega bo predstavljen tudi prototip spletne aplikacije oziroma orodja, ki deluje na osnovi geoinformacijskega sistema (GIS). Orodje omogoča pregled mreže splošnih knjižnic in tudi analizo dostopnosti knjižnične dejavnosti prebivalstvu. Raziskavo in spletno aplikacijo bo predstavila dr. Vlasta Vodeb z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in sicer v četrtek, 6. marca 2014 v učilnici Narodne in univerzitetne knjižnice, Leskoškova 12, Ljubljana. Predstavitev se bo začela ob 9.30 uri ter bo trajala približno uro in pol. Udležba je brezplačna. Vabljeni!

Študija “Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo” je dostopna na spletni strani //cezar.nuk.uni-lj.si/studije/index.php

Statistične meritve o delu knjižnic v letu 2013

Prijazno vas vabimo na brezplačen tečaj Knjižnična statistika, ki bo potekal v sredo, 5. 3. 2014, s pričetkom ob 10.00 v Narodni in univerzitetni knjižnici na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Tečaj je namenjen vsem, ki sodelujete pri statističnih meritvah o delu knjižnic, predvsem pa tistim, ki boste letos prvič izpolnjevali statistične vprašalnike. Če se boste tečaja Knjižnična statistika udeležili, se prosim prijavite na naslov polona.marinsek@nuk.uni-lj.si.

Predavanje

V torek, 4.2. 2014 ob 10 h vas vabimo v NUK, na Leskoškovo 12 na predstavitev dveh raziskav, ki sta nastali v okviru projektov, v katerih sodeluje CeZaR. Dr. Darja Zaviršek (Fakulteta za socialno delo) nam bo predstavila rezultate raziskave potencialnih uporabnikov knjižnice za slepe, slabovidne in ljudi z oviro na področju branja, dr. Vlasta Vodeb (Urbanistični inštitut) pa zasnovo prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo (GIS). Predavanji bosta trajali približno do 13h. Udeležba je brezplačna. Vabljeni!

PISA 2012 – Bralna pismenost

Vabimo vas na predavanje ge. Mojce Štraus, direktorice Pedagoškega inštituta. Predstavila nam bo rezultate, ki so jih dosegli slovenski petnajstletniki v bralni pismenosti. Predavanje bo 21. januarja 2014 ob 10h v NUK, Leskoškova 12.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2013 bodo potekale v okviru sistema BibSist, s pričetkom dne 15. marca 2014 in se bodo zaključile dne 31. marca 2014. Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb. Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili. Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Zaključek druge osnovne raziskave stanja digitalizacije v okviru projekta ENUMERATE

S 1. januarjem 2014 je bila zaključena druga osnovna raziskava digitalizacije kulturne dediščine v arhivih, muzejih in knjižnicah v okviru evropskega projekta ENUMERATE. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 1021 institucij, približno 1300 vprašalnikov pa bo lahko upoštevano v analizi. V Sloveniji se je odzvalo 47 institucij. Tako na evropski kot na nacionalni ravni je bil odziv zadovoljiv, vendar slabši kot pri prvi raziskavi. Poročilo o rezultatih raziskave bo objavljeno v naslednjih mesecih.

Obenem vas opozarjamo na zaključno poročilo o tematski raziskavi, posvečeni razreševanju metodoloških problemov, ki je potekala v začetku leta 2013.
Objavljeno je na spletni strani //www.enumerate.eu/en/surveys/thematic_survey/.

Uporaba splošnih knjižnic v letu 2012

V letu 2012 je splošne knjižnice obiskalo 10.178.178 obiskovalcev: 7.098.138 zaradi izposoje gradiva, 786.716 se jih je udeležilo različnih prireditev, 102.359 pa usposabljanj. Poleg tega knjižnice poročajo o 1.887.062 virtualnih obiskovalcih. V slovenske splošne knjižnice je včlanjenih skoraj četrtina prebivalcev (495.995 oziroma 24,1%), od tega 154.748 mlajših od 15 let.

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2012. Poročila za splošne, visokošolske in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani //cezar.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php .

Napoved statističnih meritev stanja digitalizacije v okviru projekta ENUMERATE

Statistične meritve stanja digitalizacije kulturne dediščine v arhivih, muzejih in knjižnicah v okviru evropskega projekta ENUMERATE se bodo pričele s 1. oktobrom. Gre za ponovitev osnovnih meritev, ki so potekale v začetku leta 2012.
Z meritvami bomo pridobili verodostojne podatke o obsegu, napredku, stroških in dostopnosti digitaliziranega gradiva ter njegovem trajnem ohranjanju. Zbrani podatki v meritvah bodo omogočali oceniti stanje, primerjati članice EU in oceniti napredek skozi čas.
Meritve bodo potekale sočasno v vseh članicah Evropske unije.
Več informacij lahko dobite pri nacionalnem koordinatorju statističnih meritev za Slovenijo, mag. Gorazdu Vodebu, telefon 01/58 61 346, e-pošta gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si.
Projekt ENUMERATE je predstavljen na spletni strani //www.enumerate.eu, kjer so dostopni tudi rezultati prvih meritev.

Mreža splošnih knjižnic 2012

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo zbrali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. V letu 2012 so slovenske splošne knjižnice izvajale dejavnost v 265 krajevnih knjižnicah, 78 postajališčih premičnih zbirk in z 12 bibliobusi, ki so se ustavljali na 675 postajališčih. Krajevno knjižnico ima 159 slovenskih občin. Ob tem moramo izpostaviti podatek, da v 12 občinah prebivalstvu ni neposredno dostopna dejavnost splošnih knjižnic, kar pomeni, da nimajo ne krajevne knjižnice, ne postajališča premične zbirke in tudi ne postajališča bibliobusa. Zaskrbljujoče je dejstvo, da so prebivalci glede na stanje v letu 2011 ostali brez neposredno dostopne dejavnosti v nadaljnjih dveh občinah. Podrobnejši podatki so objavljeni na naslovu //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/stanje_mreze.php

Deset let območnosti 2003 -2013

Narodna in univerzitetna knjižnica ter osrednje območne knjižnice (OOK) obeležujejo deset let od sprememb v organiziranosti knjižničnega sistema. Spremembe je na podlagi Zakona o knjižničarstvu (2001) vpeljal Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003), ki je začel veljati z 12. septembrom 2003. Ta ureja izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic: zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam z območja, koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje, usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja. Poleg tega ureja še financiranje in kadre za izvajanje štirih posebnih nalog območnih knjižnic.
Knjižnično mrežo v Republiki Sloveniji sicer sestavlja 58 slovenskih splošnih knjižnic, od tega jih je deset območnih. Te poleg funkcije osrednje knjižnice strokovno povezujejo splošne knjižnice v deset knjižničnih območnih mrež v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu z namenom zagotavljanja koordiniranega razvijanja knjižnične dejavnosti na območju.
Ob tej obletnici pripravljamo še obvestila za medije, virtualno razstavo, razstave in prireditve na območjih, strokovne članke… Več

BibSiSt: kazalci uspešnosti knjižnic 2012

Na portalu BibSiSt smo objavili kazalce uspešnosti knjižnic za leto 2012 za splošne, visokošolske, specialne ter za nacionalno knjižnico. Poglejte, kako uspešni ste bili lani v primerjavi z drugimi knjižnicami in z letom poprej!

Novi standardi

Tabelo s standardi, ki se navezujejo na dejavnost informatikov, dokumentalistov in knjižničarjev, smo dopolnili z 32 novimi standardi, ki jih je privzel Slovenski inštitut za standardizacijo. Novosti si lahko ogledate tukaj.

Slovenske knjižnice 2012

Na spletni strani //old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php smo objavili statistične podatke o delu slovenskih knjižnic v preteklem letu. Knjižnicam, ki so izpolnile statistične vprašalnike, se zahvaljujemo za sodelovanje.

BibSiSt: kazalci uspešnosti knjižnic

Na portalu BibSiSt (//old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci) lahko ugotovite, kako uspešna je vaša knjižnica. Novo funkcijo BibSiSta, ki je za zdaj na voljo le za splošne in visokošolske knjižnice, vam bomo podrobno predstavili 19. 6. 2013 ob 10h v NUK na Leskoškovi 12. Seminar je brezplačen, prosimo pa, da udeležbo sporočite na naslov centerzarazvojknjižnic@nuk.uni-lj.si .

Program seminarja BibSiSt: kazalci uspešnosti

10.00 – 10.30 Eva Kodrič-Dačić: Kazalci uspešnosti slovenskih knjižnic na portalu BibSiSt
10.30 – 11.00 Damjana Tizaj Marc: Statistični podatki v funkcionalni obliki, primer visokošolskih knjižnic
11.00 – 11.15 Bakir Toskić: Izračuni in obdelava podatkov
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 12.00 Gorazd Vodeb: Kazalci uspešnosti splošnih knjižnic
12.00 – 12.30 Milena Bon: Osrednje območne knjižnice in njihova območja

Pravila o dodeljevanju sigle

Ravnateljica NUK je sprejela Pravila o dodeljevanju sigle. Pravila so objavljena na spletni strani NUK //cezar.nuk.uni-lj.si/sigle/index.php.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2012 se bodo začele 15. 3. 2013. Prosimo vas, da vprašalnike izpolnite najkasneje do 31. 3. 2013, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo.
Za morebitna vsebinska vprašanja pri izpolnjevanju statističnega vprašalnika vam bomo v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti. Za reševanje programskih vprašanj vam bo v času izvajanja statističnih meritev na voljo Bakir Toskić (01/5861-318, bakir.toskic@nuk.uni-lj.si).

50 let matične službe v NUK

Letos mineva 50 let od ustanovitve matične službe v Narodni in univerzitetni knjižnici. Leta 1963 so njene naloge obsegale predvsem vodenje matične knjige knjižnic, statistično merjenje dejavnosti knjižnic, pripravo strokovnih osnov za zakonske akte s področja knjižničarstva ter izobraževanje strokovnih bibliotekarskih delavcev. Med najpomembnejše dosežke matične službe sodijo uvedba centralne katalogizacije slovenskega tiska leta 1968, priprava razvojnega dokumenta Koncepcija razvoja knjižničarstva iz leta 1971, predlogi za avtomatizacijo specialnih in šolskih knjižnic itd… Večino nalog matične službe za knjižnice opravlja danes Center za razvoj knjižnic.

Statistične meritve dejavnosti knjižnic v letu 2012

Na spletni strani Centra za razvoj knjižnic so v formatu pdf objavljeni statistični vprašalniki o delu knjižnic v letu 2012 (//old-bibsist.nuk.uni-lj.si/vzorci.php). Z meritvami bomo začeli 15. marca 2013, ko bo mogoče vprašalnik izpolnjevati preko interaktivnega vmesnika BibSiSt. Prvi rezultati statističnih meritev bodo objavljeni na naši spletni strani junija 2013. Do septembra bomo pripravili tudi tri zvezke publikacije Slovenske knjižnice v številkah, v katerih bomo zgoščeno prikazali delo visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic v preteklem letu.

Navodila NUK

Ravnateljica NUK je sprejela Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (13. člen Zakona o knjižničarstvu) in Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah (24. člen Zakona o knjižničarstvu, 6. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe). Izhodišča in predlog dokumentov so pripravili sodelavci Centra. Navodila so objavljena na spletni strani NUK: //www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2015/Navodila%20za%20ugotavljanje%20lastnosti%20kulturnega%20spomenika.pdf .

Raziskava o izvajanju posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic

Pretekli teden (14. 12. 2012) je bilo zaključeno zbiranje anketnih vprašalnikov za raziskavo o izvajanju posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. Podjetje Interstat, ki za NUK izvaja raziskavo, je začelo z anketiranjem 5. 11. 2012. K sodelovanju je bilo povabljenih 869 zaposlenih in 58 direktorjev splošnih knjižnic. Anketne vprašalnike je izpolnilo 226 strokovnih delavcev in 47 direktorjev. Prve analize pričakujemo v začetku prihodnjega leta.
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali v anketi.

Meritve razvitosti za leto 2011

Na podlagi Pravilnika o izpolnjevanju pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe smo v obdobju od 24. septembra do 5. oktobra 2012 izvedli meritve razvitosti za leto 2011. V meritvah so sodelovale splošne knjižnice, ki so skupaj izpolnile 406 vprašalnikov. O stanju pogojev so poročale za 10 osrednjih območnih knjižnic, 48 osrednjih knjižnic, 256 krajevnih knjižnic, 79 postajališč premičnih zbirk in 12 bibliobusov. Sodelavci Centra so knjižnicam svetovali v preko 230 primerih in odklenili preko 180 vprašalnikov zaradi potrebnih popravkov. Vsem knjižnicam se zahvaljujemo za sodelovanje v meritvah in vestno poročanje.

Mreža splošnih knjižnic po občinah v letu 2011

V sklopu statističnih meritev o delu splošnih knjižnic smo letos prvič zbirali podrobne podatke o stanju mreže splošnih knjižnic po občinah. Iz podatkov za leto 2011 je razvidno, da 54 od 211 slovenskih občin nima krajevne knjižnice. V 44 občinah od teh 54 se knjižnična dejavnost zagotavlja s postajališči premične zbirke oziroma bibliobusi, medtem ko v desetih občinah prebivalci sploh nimajo zagotovljene knjižnične dejavnosti. Podatki o stanju mreže po občinah so objavljeni v posebni tabeli.

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravili smo publikacije Slovenske knjižnice v številkah za leto 2011. Publikacije za vse vrste knjižnic so dostopne na naši spletni strani v pdf obliki.

Knjižnice in kulturna dediščina

V Centru za razvoj knjižnic smo raziskali problematiko knjižničnega gradiva, knjižničnih zbirk in knjižnic v kontekstu varstva kulturne dediščine.
Z ugotovitvami se lahko seznanite v študiji Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev

Prvi rezultati projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije - PAM«

V Centru za razvoj knjižnic poteka projekt pod delovnim imenom »Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije - PAM«. Projekt bo vzpostavil geoinformacijski sistem (GIS), ki bo omogočal predstavitev in analizo knjižnične mreže v Sloveniji ter bo podpiral tudi vrednotenje delovanja in strateško načrtovanje v splošnih knjižnicah. Projekt smo pripeljali do stopnje, ko lahko predstavimo nekaj primerov uporabe.

Digitalna karta »Mreža splošnih knjižnic v letu 2008« kaže lokacije krajevnih knjižnic, postajališč premičnih zbirk in bibliobusov po področjih osrednjih in območnih knjižnic po stanju 31.12.2008.Drug primer – karta »Prihodek splošnih knjižnic na prebivalca v letu 2008« kaže razlike v prihodkih splošnih knjižnic na prebivalca v letu 2008.Tretji primer »Velikost knjižnične zbirke po območjih OOK (stanje 2008)« pa kaže absolutno velikost knjižnične zbirke po območjih osrednjih območnih knjižnic za isto leto.Četrti primer »Krajevne knjižnice in prirast naslovov na Gorenjskem (stanje 2008)« z izbranimi kazalci predstavlja stanje krajevnih knjižnic in omogoča primerjavo po prirastu naslovov.

Napoved meritev razvitosti za leto 2011

V Centru za razvoj knjižnic potekajo priprave na meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za leto 2011. Izvedbo meritev načrtujemo predvidoma v mesecu septembru. O začetku meritev bomo knjižnice pravočasno obvestili, organizirana bo tudi delavnica. Vzorčni vprašalniki so že objavljeni na spletnem mestu meritev //meritve2012.razvid.nuk.uni-lj.si/vzorci.php

Potek in obseg statističnih meritev za leto 2011

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2011 je sodelovalo skupaj 280 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 75 visokošolskih in 145 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2011 in se uradno končale 31. 3. 2011, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 32 oz. 11,5% knjižnic, od tega 8 oz. 13,3% vseh splošnih knjižnic, 7 oz. 9,3% vseh visokošolskih in 17 oz. 11,7% vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 24. maja 2012, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 241 oz. 86% knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 75 oz. vse visokošolske knjižnice in 106 oz. 73 % specialnih knjižnic. Pri splošnih in visokošolskih knjižnicah smo zajeli vse poročevalske enote, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo (tudi dve zamejski knjižnici), pri specialnih knjižnicah pa smo zajeli tudi zasebne knjižnice.

Sodelavci Centra za razvoj knjižnic smo v okviru statističnih meritev opravili 458 svetovanj preko telefona in poslali 450 pojasnilo po elektronski pošti. Opravili smo tudi 205 odklepanj vprašalnikov.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj. Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.


Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je na 48. seji dne 14. maja 2012 podal pozitivno mnenje k strokovnim izhodiščem "Svetovalno delo območnih knjižnic: strokovna izhodišča za usmerjanje svetovalnega dela svetovalnih služb v območnih knjižnicah". Strokovna izhodišča je, na pobudo direktorjev OOK, pripravila delovna skupina v sestavi:
Milena BON, Narodna in univerzitetna knjižnica
Marjan GUJTMAN, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
mag. Irena ODER, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem

Zaključek statističnih meritev

31. marca 2012 bomo zaključili s statističnimi meritvami o delu knjižnic v letu 2011. Ker bodo vprašalniki zaklenjeni, vnos podatkov ne bo več mogoč. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2011

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2011 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 15. marca 2012 in se bodo zaključile dne 31. marca 2012. Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb. Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah. Knjižnicam, ki sodelujejo pri statističnih meritvah prvič, bomo uporabniško ime in geslo posredovali po pošti.

Potek in obseg statističnih meritev za leto 2010

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010 je sodelovalo skupaj 287 knjižnic, od tega 60 splošnih (od tega 2 zamejski), 74 visokošolskih in 153 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2011 in se uradno končale 31. 3. 2011, ko je Centru za razvoj knjižnic pravilno izpolnjeno Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 74 oz. 25,8 % knjižnic, od tega 20 oz. 33,3 % vseh splošnih knjižnic, 21 oz. 28,4 % vseh visokošolskih in 33 oz. 21,6 % vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 9. maja 2011, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 243 oz. 84,7 % knjižnic, od tega 60 oz. vse splošne knjižnic, 73 oz. 98,7% visokošolskih in 110 oz. 71,9 % specialnih knjižnic. Pri splošnih in visokošolskih knjižnicah smo zajeli vse poročevalske enote, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo (tudi dve zamejski knjižnici), pri specialnih knjižnicah pa smo zajeli tudi zasebne knjižnice.

Sodelavci Centra za razvoj knjižnic smo v okviru statističnih meritev opravili 480 svetovanj preko telefona in poslali 401 pojasnilo po elektronski pošti. Opravili smo tudi 129 odklepanj vprašalnikov.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj . Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.

Zaključek statističnih meritev

V četrtek, dne 31. marca 2011 bomo zaključili s statističnimi meritvami o delu knjižnic v letu 2010. Ker bodo vprašalniki zaklenjeni, vnos podatkov ne bo več mogoč. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010 se bodo začele 15. 3. 2011. Prosimo vas, da vprašalnike izpolnete najkasneje do 31. 3. 2011, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo

Za morebitna vsebinska vprašanja pri izpolnjevanju statističnega vprašalnika vam bomo v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti. Za reševanje programskih vprašanj vam bo v času izvajanja statističnih meritev na voljo Bakir Toskić (01/5861-318, bakir.toskic@nuk.uni-lj.si), glede sistemskih vprašanj pa vam bosta pomagala Črt Ambrožič (01/2001-185, crt.ambrozic@nuk.uni-lj.si) in mag. Aljoša Nikl (01/2001-225, aljosa.nikl@nuk.uni-lj.si).

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2010 bodo potekale v okviru sistema BibSiSt, s pričetkom dne 15. marca 2011 in se bodo zaključile dne 31. marca 2011. Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb.
Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSiSt, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah. Knjižnicam, ki sodelujejo pri statističnih meritvah prvič, bomo uporabniško ime in geslo posredovali po pošti.

Potek in obseg statističnih meritev za leto 2009

Pri statističnih meritvah o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009 je sodelovalo skupaj 284 knjižnic, od tega 60 splošnih, 73 visokošolskih in 151 specialnih knjižnic. Meritve so se začele 15. 3. 2010 in se uradno končale 31. 3. 2010, ko je Centru za razvoj knjižnic Poročilo o delu knjižnice posredovalo skupaj 75 oz. 26,4 % knjižnic, od tega 40 oz. 66,7 % vseh splošnih knjižnic, 25 oz. 34,3 % vseh visokošolskih in 10 oz. 6,7 % vseh specialnih knjižnic. Knjižnicam, ki nam Poročila o delu knjižnice niso poslale v dogovorjenem roku, smo poslali več opominov. S statističnimi meritvami smo dokončno zaključili 17. maja 2010, ko nam je izpolnjene vprašalnike posredovalo skupaj 248 oz. 87,3 % knjižnic, od tega 59 oz. 98,4% splošnih knjižnic, 71 oz. 97,3% visokošolskih in 118 oz. 78,1 % specialnih knjižnic. Pri splošnih in visokošolskih knjižnicah smo zajeli vse poročevalske enote, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo (tudi dve zamejski knjižnici), pri specialnih knjižnicah pa smo zajeli tudi zasebne knjižnice.

Sodelavci Centra za razvoj knjižnic smo v okviru statističnih meritev opravili 684 svetovanj preko telefona in poslali 335 pojasnil preko elektronske pošte. Opravili smo tudi 380 odklepanj vprašalnikov.

Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice, in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo, zato smo pripravili pojasnila najpogostejših vprašanj . Upamo, da bodo zbrani odgovori knjižnicam v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.

Statistični podatki o delu knjižnic v letu 2009

Zaključili smo z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2009. Zbrani podatki so sedaj objavljeni na naši spletni strani.

Meritve o delu slovenskih knjižnic

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009 se bodo začele 15. 3. 2010.
Prosimo vas, da vprašalnike izpolnete najkasneje do 31. 3. 2010, ko se meritve za vse knjižnice zaključijo.
Za morebitna vprašanja smo vam v času meritev vsak dan med 10. in 14. uro na voljo svetovalci Centra za razvoj knjižnic. Svoja vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2009 bodo potekale v okviru sistema BibSist, s pričetkom dne 15. marca 2010 in se bodo zaključile dne 31. marca 2010.
Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim. Prišlo je le do manjših sprememb.
Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSist, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Rok za izvedbo meritev izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Določen je rok za izvedbo meritev izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v letu 2008. Meritve bodo potekale od 2. 11. do 13. 11. 2009. Tečaj o izpolnjevanju vprašalnika bomo izvedli 28. 10. 2009 s pričetkom ob 10.00 uri na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Knjižnice bodo po pošti prejele navodila za izpolnjevanje vprašalnika in prijavo na tečaj.

Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Zbiranje podatkov za pripravo mnenj o izpolnjevanju pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe bo potekalo letos prvič preko spletne aplikacije. Izvedbo meritev načrtujemo predvidoma v mesecu novembru. O začetku meritev boste pravočasno obveščeni.

Navodila za merjenje števila obiskovalcev spletnega mesta knjižnice

Elektronske storitve knjižnic pridobivajo danes čedalje večji pomen. V Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici bomo zato za leto 2009 uvedli merjenje števila obiskovalcev spletnega mesta knjižnice oziroma virtualnih obiskovalcev knjižnic. Pripravili smo podrobnejša navodila in definicije, ki jih navajamo tukaj.

Prosimo vas, da upoštevate navodila in tako pripomorete k celoviti sliki dejavnosti slovenskih knjižnic.

Statistični podatki o delu knjižnic v letu 2008

Zaključili smo z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2008. Objavljeni podatki so preverjeni in dopolnjeni z vašimi popravki, ki ste nam jih posredovali do 5. junija 2009. Ravno tako vam posredujemo pojasnila za najpogostejša vprašanja. Upamo, da vam bodo zbrani podatki pomagali pri delu, odgovori na najpogostejša vprašanja pa olajšali izpolnjevanje naslednjega vprašalnika o delu knjižnice.

Navodila za merjenje obiska, izposoje in uporabe gradiva

V Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici smo zaključili z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2008. Ob letošnjih meritvah o delu knjižnic smo ugotovili, da knjižnice uporabljajo različne metode za štetje fizičnih obiskovalcev in števila enot knjižničnega gradiva izposojenega oziroma uporabljenega v knjižnici. Na naslednjih meritvah o delu knjižnic za leto 2009 pričakujemo od knjižnic kvalitetnejše podatke, ki bodo zbrani ob doslednem upoštevanju enotne metodologije. V ta namen smo pripravili navodilo, ki določa način merjenja fizičnih obiskovalcev ter opredeljuje razliko med izposojo gradiva v knjižnico in uporabo gradiva v knjižnici. Navodilo dosledno upošteva določila standarda ISO/DIS 2789 za knjižnično statistiko ter tako omogoča primerljivost podatkov tudi na mednarodni ravni.

Pripravili smo podrobnejša navodila in definicije, ki jih navajamo tukaj.

Prikazovanje statističnih podatkov

Statistični urad Republike Slovenije in Informacijska pooblaščenka sta nam poslala odgovor na dopis, v katerem prosimo za mnenje, ali je prikazovanje podatkov o delu knjižnic, ki jih po zakonu zbira Narodna in univerzitetna knjižnica, ustrezno.
Informacisjka pooblaščenka ugotavlja, da način prikazovanja podatkov, ki ga uporablja NUK - Center za razvoj knjižnic v okviru sistema Bibsist in ki se nanaša na posameznike, ni v nasprotju z ZVOP-1, saj gre za statistične podatke, na podlagi katerih posamezniki niso določeni ali določljivi. Hkrati pa opozarja, da način prikazovanja finančnih podatkov, ki se nanašajo na knjižnično gradivo, storitve itd. ne sodi v njihovo pristojnost, ker ne gre za podatke, ki bi se nanašali na posameznike, zato se do takšnega prikazovanja podatkov ne more opredeljevati.
Statistični urad Republike Slovenije pa nam odgovarja, da je NUK na podlagi zakona o državni statistiki ter zaradi izvajanja vsakoletnega veljavnega programa statističnih raziskovanj dolžan posredovati določene podatke Statističnemu uradu RS, ki pa niso nujno identični s tistimi, ki se zbirajo, obdelujejo in posredujejo na podlagi področne zakonodaje. Mnenje SURS je, da z namenom varovanja zaupnosti poročevalskih enot, tistih podatkov, ki jih je NUK dolžan pošiljati Statističnemu uradu RS, Narodna in univerzitetna knjižnica ne sme prikazovati oziroma javno objavljati za vsako knjižnico posebej.
V prilogi si lahko ogledate odgovora Informacijske pooblaščenke in Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2008

Statistične meritve o delu slovenskih knjižnic za poročevalsko leto 2008 bodo potekale v okviru sistema BibSist, s pričetkom dne 16. marca 2009 in se bodo zaključile dne 1. aprila 2009.
Vprašalniki o delu knjižnic so skoraj enaki lanskim, do manjših sprememb je prišlo v poglavju, ki se nanaša na elektronske vire, dostopne na daljavo.
Prilagamo vprašalnike v pdf obliki, ki pa vam naj služijo le kot informacija o tem, katere iskalne količine bomo letos merili.
Podatke o delu vaše knjižnice boste v času trajanja meritev vnesli s pomočjo interaktivnega vmesnika BibSist, za prijavo boste uporabili enako uporabniško ime in geslo kot pri prejšnjih meritvah.

Prikazovanje statističnih podatkov

Dne 19. avgusta 2008 smo Statističnemu uradu RS (mag. Ireni Križman) in pravniku Narodne in univerzitetne knjižnice (Borutu Abramu) posredovali dopis, v katerem prosimo za njuno mnenje o načinu prikazovanja statističnih podatkov.
O vseh novostih v zvezi s tem vas bomo pravočasno obvestili.

Statistične meritve dejavnosti knjižnic 2007

Z objavo statističnih podatkov o delu knjižnic v letu 2007 v zbirki Slovenske knjižnice v številkah smo zaključili statistične meritve za leto 2007.
Letošnje statistične meritve so potekale od 3. marca do 18. aprila. V meritvah je sodelovalo 335 poročevalskih enot, 63 splošnih knjižnic, poleg 61 osrednjih še dve zamejski knjižnici, 65 visokošolskih in 207 specialnih knjižnic. Letos smo prvič vključili v statistične meritve 62 samostanskih in drugih cerkvenih knjižnic.
Podatke smo zbrali in obdelali s pomočjo informacijskega sistema BibSist, objavljeni pa so na spletnem naslovu //cezar.nuk.uni-lj.si. Zbrani podatki so vam na voljo v poročilih o delu knjižnic v letu 2007 v .pdf formatu in v obliki Excelovih tabel. Tiskana poročila smo posredovali deležnikom slovenskih knjižnic (letos tudi vsem županom slovenskih občin) na več kot 400 naslovov.
Pri zbiranju podatkov o delu slovenskih knjižnic skušamo zagotoviti veljavne in natančne podatke. Svetovalci zato posvečajo posebno pozornost vprašanjem o podatkih, ki jih zastavljajo knjižnice in tudi preverjajo kakovost zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili nekaj nejasnosti, ki se pogosto pojavljajo. Posredujemo vam pojasnila za najpogostejša vprašanja, ki so navedena pod ustreznimi sekcijami vprašalnika. Na ta način vas želimo seznaniti s problematiko zbiranja podatkov. Upamo, da vam bodo zbrani odgovori v bodoče olajšali izpolnjevanje vprašalnika o delu.

Statistični podatki o delu knjižnic v letu 2007

Zaključili smo z zbiranjem statističnih podatkov o delu slovenskih knjižnic v letu 2007. Objavljeni podatki so preverjeni in dopolnjeni z vašimi popravki, ki ste nam jih posredovali do konca meseca junija 2008.

Vpis v razvid knjižnic

Začeli smo z vpisom splošnih knjižnic v razvid knjižnic. Vpis knjižnic, ki izvajajo javno službo, predpisuje 10. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS št. 105/03). Za podporo postopkom vpisa smo razvili informacijski sistem e-Razvid. Podatki o knjižnicah bodo javnosti dostopni na naslovu //razvid.nuk.uni-lj.si. Organizirali bomo tudi predstavitev, kako poteka vpis v razvid in sicer v četrtek 19. junija 2008 ob 10. uri v učilnici na Leskoškovi 12. Prijave zbiramo po elektronski pošti na naslov centerzarazvoj@nuk.uni-lj.si oziroma na telefon 01/58 61 315.

Slovenske knjižnice v številkah

Pripravljene so publikacije Slovenske knjižnice v številkah za leto 2006. Poročila o delu splošnih, specialnih in visokošolskih knjižnic prikazujejo gibanja na področju knjižnic in omogočajo vpogled v kakovost knjižnične dejavnosti. Publikacije so dostopne v pdf obliki v razdelku Analize.