Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

Pomoč pri vnosu podatkov v COBISS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam, ki so se vključile v COBISS po pričetku veljavnosti novele Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1), namenilo dodatna sredstva za pomoč pri vnašanju bibliografskih zapisov. Pri tem lahko pomagajo študentje bibliotekarstva, njihova imena, e-naslovi in kraji, kjer želijo sodelovati, so navedeni v tabeli na spletnem naslovu https://cezar.nuk.uni-lj.si/solske/cobiss.php . Pomoč pa lahko ponudijo tudi šolski knjižničarji, ki so že vključeni v COBISS.

Prosimo šolske knjižničarke in knjižničarje, ki so že vključeni v COBISS in so pripravljeni sodelovati pri vnašanju bibliografskih zapisov v COBISS, da nam to sporočijo na e-naslov linda.skufca@nuk.uni-lj.si ter navedejo ime in priimek, e-naslov in prebivališče. Seznam bo objavljen na istem spletnem naslovu.

Šolske knjižnice v letu 2015/16

Na spletnem naslovu https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php smo objavili tabele s podatki o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2015/16. Na spletnem naslovu https://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/studije.php pa je na voljo povzetek rezultatov meritev.