Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

Pridobitev sigle

Sigla

Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za enoznačno označevanje knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v knjižničnem sistemu Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije oziroma znotraj slovenskega kulturnega prostora s sedežem zunaj Slovenije.

Pridobitev sigle

Knjižnica ali sorodna organizacija, ki želi pridobiti siglo, lahko to stori na naslednji povezavi: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanje/pridobitev-sigle-isil

Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL)

Knjižnica oziroma sorodna organizacija pridobi obenem s siglo tudi mednarodni standardni identifikator za knjižnice oziroma sorodne organizacije (ISIL).

Knjižnice, ki jim je NUK že dodelil siglo, lahko same oblikujejo ISIL tako, da pred številčno oznako dodajo mednarodno kodo Slovenije, ki ji sledi minus (Npr. SI-50001 Narodna in univerzitetna knjižnica).