Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Sigle/ISIL

 Knjižicasigla
1Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica50010
2SIKk Slovanska knjižnica Ljubljana50011
3Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, CTK - Knjižnica fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo50029
4Agencija za okolje RS, Urad za seizmologijo, Knjižnica 50034
5Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica 50086
6Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica 50087
7Knjižnica Šiška, Knjižnica 50088
8Knjižnica Otona Župančiča-enota mestna knjižnica, Knjižnica 50090
9Agencija za okolje RS, Urad za hidrologijo, meteorologijo in monitoring, Knjižnica 50173
10Statistični urad RS, Informacijsko središče - specialna knjižnica 50174
11Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 50241
12Ministrstvo za okolje in prostor, Knjižnica Uprave RS za jedrsko varnost51119
13Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Koper51124
14Univerza na Primorskem/Universita' del Litorale, Knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper51134
15Turistica - visoka šola za turizem, Knjižnica 51135
16Srednja gostinska in turistična šola Izola, Knjižnica51241
17Fakulteta za humanistične študije Koper, Knjižnica55181
18Fakulteta za vede o zdravju, Knjižnica55198
19Srednja šola Sevnica, Knjižnica55276
20Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Knjižnica55588
21Srednja zdravstvena šola Izola, Knjižnica55607
22Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Knjižnica55741
23Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje55846