Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

 Knjižicasigla
1Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica50010
2SIKk Slovanska knjižnica Ljubljana50011
3Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Astronomska knjižnica50016
4Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Knjižnica Katedre za meteorologijo50022
5FMF, Oddelek za matematiko - Matematična knjižnica in Knjižnica za mehaniko50028
6Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, CTK - Knjižnica fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo50029
7Agencija za okolje RS, Urad za seizmologijo, Knjižnica 50034
8Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica 50086
9Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica 50087
10Knjižnica Šiška, Knjižnica 50088
11Priročna zbirka knjižnice Otona Župančiča, Knjižnica50089
12Knjižnica Otona Župančiča-enota mestna knjižnica, Knjižnica 50090
13Pionirska knjižnica , Knjižnica50128
14Agencija za okolje RS, Urad za hidrologijo, meteorologijo in monitoring, Knjižnica 50173
15Statistični urad RS, Informacijsko središče - specialna knjižnica 50174
16Osnovna šola Borisa Kidriča, Knjižnica50184
17Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 50241
18Tekstilna in frizerska srednja šola, Knjižnica50365
19Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Knjižnica50463
20Fructal d.d., Knjižnica 50563
21FMF - Fizikalna, astronomska in meteorološka knjižnica51019
22Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih Ljubljana, Knjižnica51109
23Ministrstvo za okolje in prostor, Knjižnica Uprave RS za jedrsko varnost51119
24Knjižnica Bena Župančiča Pivka, Knjižnica51122
25Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Koper51124
26Univerza na Primorskem/Universita' del Litorale, Knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper51134
27Turistica - visoka šola za turizem, Knjižnica 51135
28Srednja tekstilna, obutvena in gum. šola, Knjižnica51211
29Srednja lesarska šola Ljubljana, Knjižnica51212
30Srednja kemijska šola in gimnazija, Knjižnica51214
31Srednješolski center Ptuj, Knjižnica51227
32Srednja strojna šola Maribor, Knjižnica51228
33Srednja šola Postojna, Knjižnica51234
34Srednja gostinska in turistična šola Izola, Knjižnica51241
35Srednja gradbena šola Kranj, Knjižnica51250
36Šolski center Novo mesto, Knjižnica51251
37Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, Knjižnica51254
38Srednja trgovska šola Celje, Knjižnica51256
39Srednja ekonomska šola Celje, Knjižnica51259
40Državni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre, Knjižnica51903
41Šola za ravnatelje, Knjižnica55004
42Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Inštitut za poslovno odličnost55013
43Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica55144
44Fakulteta za humanistične študije Koper, Knjižnica55181
45Fakulteta za vede o zdravju, Knjižnica55198
46Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, Knjižnica55264
47Srednja lesarska šola Nova Gorica, Knjižnica55275
48Srednja šola Sevnica, Knjižnica55276
49Železniška srednja šola - dijaški dom, Knjižnica55285
50Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor, Knjižnica55290
51Srednja elektro in strojna šola Kranj, Knjižnica55295
52Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Knjižnica55588
53Srednja zdravstvena šola Piran, Knjižnica55603
54Srednja šola Muta, Knjižnica55606
55Srednja zdravstvena šola Izola, Knjižnica55607
56Srednja šola Domžale, Knjižnica55609
57Srednja trgovska šola Kranj, Knjižnica55615
58Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo55630
59Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Knjižnica55741
60Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor, Knjižnica55755
61Osnovna šola Tabor II Maribor, Knjižnica55797
62Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje55846