Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Sigle/ISIL

 Knjižicasigla
1Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica50010
2SIKk Slovanska knjižnica Ljubljana50011
3Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, CTK - Knjižnica fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo50029
4Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica 50086
5Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica 50087
6Knjižnica Šiška, Knjižnica 50088
7Knjižnica Otona Župančiča-enota mestna knjižnica, Knjižnica 50090
8Statistični urad RS, Informacijsko središče - specialna knjižnica 50174
9Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 50241
10Ministrstvo za okolje in prostor, Knjižnica Uprave RS za jedrsko varnost51119
11Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Koper51124
12Univerza na Primorskem/Universita' del Litorale, Knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper51134
13Turistica - visoka šola za turizem, Knjižnica 51135
14Srednja gostinska in turistična šola Izola, Knjižnica51241
15Fakulteta za humanistične študije Koper, Knjižnica55181
16Fakulteta za vede o zdravju, Knjižnica55198
17Srednja šola Sevnica, Knjižnica55276
18Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Knjižnica55588
19Srednja zdravstvena šola Izola, Knjižnica55607
20Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Knjižnica55741
21Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje55846