Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

 Knjižicasigla
1Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica50010
2SIKk Slovanska knjižnica Ljubljana50011
3Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Astronomska knjižnica50016
4FMF, Oddelek za matematiko - Matematična knjižnica in Knjižnica za mehaniko50028
5Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, CTK - Knjižnica fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo50029
6Agencija za okolje RS, Urad za seizmologijo, Knjižnica 50034
7Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica 50086
8Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica 50087
9Knjižnica Šiška, Knjižnica 50088
10Priročna zbirka knjižnice Otona Župančiča, Knjižnica50089
11Knjižnica Otona Župančiča-enota mestna knjižnica, Knjižnica 50090
12Pionirska knjižnica , Knjižnica50128
13Agencija za okolje RS, Urad za hidrologijo, meteorologijo in monitoring, Knjižnica 50173
14Statistični urad RS, Informacijsko središče - specialna knjižnica 50174
15Osnovna šola Borisa Kidriča, Knjižnica50184
16Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 50241
17Tekstilna in frizerska srednja šola, Knjižnica50365
18Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Knjižnica50463
19Fructal d.d., Knjižnica 50563
20FMF - Fizikalna, astronomska in meteorološka knjižnica51019
21Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih Ljubljana, Knjižnica51109
22Ministrstvo za okolje in prostor, Knjižnica Uprave RS za jedrsko varnost51119
23Knjižnica Bena Župančiča Pivka, Knjižnica51122
24Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Koper51124
25Univerza na Primorskem/Universita' del Litorale, Knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper51134
26Turistica - visoka šola za turizem, Knjižnica 51135
27Srednja tekstilna, obutvena in gum. šola, Knjižnica51211
28Srednja lesarska šola Ljubljana, Knjižnica51212
29Srednja kemijska šola in gimnazija, Knjižnica51214
30Srednješolski center Ptuj, Knjižnica51227
31Srednja strojna šola Maribor, Knjižnica51228
32Srednja šola Postojna, Knjižnica51234
33Srednja gostinska in turistična šola Izola, Knjižnica51241
34Srednja gradbena šola Kranj, Knjižnica51250
35Šolski center Novo mesto, Knjižnica51251
36Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, Knjižnica51254
37Srednja trgovska šola Celje, Knjižnica51256
38Srednja ekonomska šola Celje, Knjižnica51259
39Državni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre, Knjižnica51903
40Šola za ravnatelje, Knjižnica55004
41Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Inštitut za poslovno odličnost55013
42Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica55144
43Fakulteta za humanistične študije Koper, Knjižnica55181
44Fakulteta za vede o zdravju, Knjižnica55198
45Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, Knjižnica55264
46Srednja lesarska šola Nova Gorica, Knjižnica55275
47Srednja šola Sevnica, Knjižnica55276
48Železniška srednja šola - dijaški dom, Knjižnica55285
49Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor, Knjižnica55290
50Srednja elektro in strojna šola Kranj, Knjižnica55295
51Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Knjižnica55588
52Srednja zdravstvena šola Piran, Knjižnica55603
53Srednja šola Muta, Knjižnica55606
54Srednja zdravstvena šola Izola, Knjižnica55607
55Srednja šola Domžale, Knjižnica55609
56Srednja trgovska šola Kranj, Knjižnica55615
57Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo55630
58Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Knjižnica55741
59Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor, Knjižnica55755
60Osnovna šola Tabor II Maribor, Knjižnica55797
61Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje55846