Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

 Knjižicasigla
1Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica50010
2SIKk Slovanska knjižnica Ljubljana50011
3Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Astronomska knjižnica50016
4FMF, Oddelek za matematiko - Matematična knjižnica in Knjižnica za mehaniko50028
5Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, CTK - Knjižnica fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo50029
6Agencija za okolje RS, Urad za seizmologijo, Knjižnica 50034
7Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica 50086
8Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica 50087
9Knjižnica Šiška, Knjižnica 50088
10Priročna zbirka knjižnice Otona Župančiča, Knjižnica50089
11Knjižnica Otona Župančiča-enota mestna knjižnica, Knjižnica 50090
12Pionirska knjižnica , Knjižnica50128
13Agencija za okolje RS, Urad za hidrologijo, meteorologijo in monitoring, Knjižnica 50173
14Statistični urad RS, Informacijsko središče - specialna knjižnica 50174
15Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 50241
16Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Knjižnica50463
17Fructal d.d., Knjižnica 50563
18FMF - Fizikalna, astronomska in meteorološka knjižnica51019
19Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih Ljubljana, Knjižnica51109
20Ministrstvo za okolje in prostor, Knjižnica Uprave RS za jedrsko varnost51119
21Knjižnica Bena Župančiča Pivka, Knjižnica51122
22Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Koper51124
23Univerza na Primorskem/Universita' del Litorale, Knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper51134
24Turistica - visoka šola za turizem, Knjižnica 51135
25Srednja tekstilna, obutvena in gum. šola, Knjižnica51211
26Srednja kemijska šola in gimnazija, Knjižnica51214
27Srednja gostinska in turistična šola Izola, Knjižnica51241
28Srednja gradbena šola Kranj, Knjižnica51250
29Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, Knjižnica51254
30Srednja trgovska šola Celje, Knjižnica51256
31Državni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre, Knjižnica51903
32Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Inštitut za poslovno odličnost55013
33Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica55144
34Fakulteta za humanistične študije Koper, Knjižnica55181
35Fakulteta za vede o zdravju, Knjižnica55198
36Srednja šola Sevnica, Knjižnica55276
37Železniška srednja šola - dijaški dom, Knjižnica55285
38Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Knjižnica55588
39Srednja zdravstvena šola Piran, Knjižnica55603
40Srednja zdravstvena šola Izola, Knjižnica55607
41Srednja trgovska šola Kranj, Knjižnica55615
42Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Knjižnica55741
43Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje55846