Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

    ALI            
 KnjižnicasiglaISIL
1Narodna in univerzitetna knjižnica50001SI-50001
2Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani50002SI-50002
3Medicinska fakulteta50003SI-50003
4Pravna fakulteta50004SI-50004
5Ekonomska fakulteta50005SI-50005
6Biotehniška fakulteta50006SI-50006
7Arhiv Republike Slovenije50007SI-50007
8Narodni muzej Slovenije50008SI-50008
9Filozofska fakulteta50009SI-50009
10Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti50012SI-50012
11Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50013SI-50013
12Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50014SI-50014
13Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose50015SI-50015
14Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko50016SI-50016
15Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča50017SI-50017
16Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
17Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
18Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo50020SI-50020
19Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko50022SI-50022
20Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo50023SI-50023
21ZOP, Informacijski inženering50024SI-50024
22Naravoloslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo rudarstvo in okolje in Oddelek za materiale in metalurgijo50025SI-50025
23Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo50026SI-50026
24Pedagoški inštitut50027SI-50027
25Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko50028SI-50028
26Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko50030SI-50030
27Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko50031SI-50031
28Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko50032SI-50032
29Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo50033SI-50033
30Center za razvoj Univerze v Ljubljani50035SI-50035
31Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo50036SI-50036
32Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost50037SI-50037
33Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo50038SI-50038
34Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje50039SI-50039
35Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo50040SI-50040
36Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost50041SI-50041
37Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko50042SI-50042
38Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino50043SI-50043
39Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo50044SI-50044
40Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo50045SI-50045
41Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko50046SI-50046
42Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino50047SI-50047
43Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo50048SI-50048
44Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo50049SI-50049
45Fakulteta za družbene vede50051SI-50051
46Center za mednarodno sodelovanje in razvoj50052SI-50052
47Mednarodni center za promocijo podjetij50053SI-50053
48Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo50054SI-50054
49Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo50055SI-50055
50Fakulteta za arhitekturo50056SI-50056
51Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo50057SI-50057
52Inštitut za metalne konstrukcije50058SI-50058
53Urad RS za makroekonomske analize in razvoj50059SI-50059
54Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo50060SI-50060
55Fakulteta za varnostne vede50061SI-50061
56Ministrstvo za notranje zadeve 50067SI-50067
57Gimnazija Poljane50068SI-50068
58Ministrstvo za finance50069SI-50069
59Fakulteta za elektrotehniko50070SI-50070
60Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo50071SI-50071
61Fakulteta za farmacijo50072SI-50072
62SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK50073SI-50073
63SIC za strojništvo pri CTK50074SI-50074
64Fakulteta za strojništvo50075SI-50075
65Urad RS za varstvo industrijske lastnine50076SI-50076
66Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške50077SI-50077
67Urad predsednika Republike Slovenije50078SI-50078
68Kabinet predsednika Vlade RS50079SI-50079
69Fakulteta za šport50080SI-50080
70UKC - Ginekološka klinika50081SI-50081
71Andragoški center Republike Slovenije50083SI-50083
72Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko50084SI-50084
73Onkološki inštitut Ljubljana50085SI-50085
74Knjižnica50089SI-50089
75RRC Računalniške storitve50091SI-50091
76Ljubljanski urbanistični zavod d.d.50092SI-50092
77LB-ZDR. BANKA50093SI-50093
78Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa50094SI-50094
79Teološka fakulteta, enota Ljubljana50095SI-50095
80Bogoslovno semenišče50096SI-50096
81Frančiškanski samostan Ljubljana50097SI-50097
82Salezijanski zavod Rakovnik50098SI-50098
83Nadškofija Ljubljana50099SI-50099
84Slovenska akademija znanosti in umetnosti50100SI-50100
85Inštitut za narodnostna vprašanja50101SI-50101
86Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU50102SI-50102
87Inštitut za ekonomska raziskovanja50103SI-50103
88Kmetijski inštitut Slovenije50104SI-50104
89Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d.50105SI-50105
90Elektroinštitut Milan Vidmar50106SI-50106
91Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana50108SI-50108
92Institut Jožef Štefan50108SI-50108
93Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL50109SI-50109
94Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije50109SI-50109
95Kemijski inštitut50110SI-50110
96Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana50111SI-50111
97Inštitut za novejšo zgodovino50112SI-50112
98Muzej novejše zgodovine Slovenije50113SI-50113
99Zavod RS za produktivnost dela50114SI-50114
100Inštitut za celulozo in papir Ljubljana50115SI-50115
101Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani50116SI-50116
102Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik50117SI-50117
103Zavod sv. Stanislava50118SI-50118
104Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino50119SI-50119
105Akademija za glasbo50120SI-50120
106Akademija za gledališče, radio, film in televizijo50121SI-50121
107Akademija za likovno umetnost in oblikovanje50122SI-50122
108Muzej za arhitekturo in oblikovanje50123SI-50123
109Zdravstvena fakulteta50124SI-50124
110Fakulteta za socialno delo50125SI-50125
111Pedagoška fakulteta v Ljubljani50126SI-50126
112Knjižnica50128SI-50128
113Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana50129SI-50129
114Lutkovno gledališče Ljubljana50130SI-50130
115Zgodovinski arhiv Ljubljana50131SI-50131
116Slovenski gledališki inštitut50132SI-50132
117Prirodoslovni muzej Slovenije50133SI-50133
118Slovenski etnografski muzej50134SI-50134
119Slovenski šolski muzej50135SI-50135
120Tehniški muzej Slovenije50136SI-50136
121Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij50137SI-50137
122Narodna galerija50138SI-50138
123Moderna galerija Ljubljana50139SI-50139
124Muzej in galerije mesta Ljubljane50140SI-50140
125Mestni muzej Ljubljana50140SI-50140
126Zavod RS za šolstvo50141SI-50141
127DONIT TESNIT D.D., MEDVODE50145SI-50145
128Ministrstvo za obrambo RS50146SI-50146
129Industrija usnja Vrhnika50150SI-50150
130Knjižnica Kočevje50152SI-50152
131Knjižnica Miklova hiša50154SI-50154
132Geološki zavod Slovenije50155SI-50155
133Republiška uprava za ceste50156SI-50156
134Ustavno sodišče Republike Slovenije50157SI-50157
135Vrhovno sodišče RS50158SI-50158
136Zavod za družbeno planiranje50159SI-50159
137Gospodarska zbornica Slovenije50162SI-50162
138Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine50163SI-50163
139Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje50164SI-50164
140Hella Saturnus Slovenija50166SI-50166
141Banka Slovenije50167SI-50167
142Knjižnica Litija50168SI-50168
143Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino50169SI-50169
144DOMUS50170SI-50170
145Geodetski zavod Slovenije50171SI-50171
146Titan50178SI-50178
147Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje50180SI-50180
148Knjižnica50181SI-50181
149Državni zbor50183SI-50183
150Knjižnica50184SI-50184
151IMP d.d.50185SI-50185
152Telekom Slovenije d.d.50186SI-50186
153SCT, Razvojni sektor50189SI-50189
154ETA Cerkno50190SI-50190
155Radio Slovenija50191SI-50191
156SMELT50192SI-50192
157Zasavski muzej Trbovlje50193SI-50193
158Papirnica Vevče50194SI-50194
159Zasavski zdravstveni center50195SI-50195
160LITOSTROJ50196SI-50196
161RTV Slovenija50197SI-50197
162IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring50198SI-50198
163RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.50199SI-50199
164Strojna tovarna Trbovlje50200SI-50200
165Slovenske železnice, d. o. o.50201SI-50201
166Slovensko farmacevtsko društvo50202SI-50202
167Delo d.d.50203SI-50203
168Turistična zveza Slovenije50204SI-50204
169Planinska zveza Slovenije50205SI-50205
170Zavod za ribištvo Slovenije50206SI-50206
171Iskra50207SI-50207
172Knjižnica50208SI-50208
173Nacionalni inštitut za javno zdravje50209SI-50209
174Rudis d.d. Trbovlje50210SI-50210
175Kemijska industrija Kamnik50211SI-50211
176Urbanistični inštitut Republike Slovenije50212SI-50212
177Zavod RS za varstvo pri delu50213SI-50213
178Zavod za gradbeništvo Slovenije50214SI-50214
179Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje50215SI-50215
180Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica50216SI-50216
181Knjižnica Domžale50217SI-50217
182Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica50218SI-50218
183Mestna knjižnica Grosuplje50219SI-50219
184Mestno gledališče ljubljansko50220SI-50220
185Lek d.d.50221SI-50221
186Ilirija d.d.50222SI-50222
187Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo50223SI-50223
188Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik50224SI-50224
189Cankarjeva knjižnica Vrhnika50225SI-50225
190Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi50226SI-50226
191TKI Hrastnik, d.d.50227SI-50227
192Podjetje za avtomatizacijo prometa50228SI-50228
193Institut za varilstvo d.o.o.50229SI-50229
194Termika50230SI-50230
195Kolinska50231SI-50231
196GRADIS50232SI-50232
197Knjižnica50233SI-50233
198Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje50235SI-50235
199Osnovna šola Dobrepolje50236SI-50236
200Ekonomski inštitut Pravne fakultete50237SI-50237
201Inštitut za geografijo Ljubljana50238SI-50238
202Razvojno raziskovalni center Gipos50239SI-50239
203Arboretum Volčji potok50240SI-50240
204Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje50242SI-50242
205Intertrade50243SI-50243
206Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.50244SI-50244
207Knjižnica Logatec50245SI-50245
208Zamtes50246SI-50246
209Fakulteta za upravo50247SI-50247
210Gimnazija Bežigrad50248SI-50248
211Radio glas Ljubljane50249SI-50249
212Mestna knjižnica Kranj50250SI-50250
213Gorenjski muzej50251SI-50251
214ELAN LINE-SKI DEVISION50252SI-50252
215Savatech, d.o.o.50253SI-50253
216Gorenjski muzej50257SI-50257
217Fakulteta za organizacijske vede50263SI-50263
218Tovarna verig Lesce50270SI-50270
219Kemična tovarna Podnart50271SI-50271
220Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica50272SI-50272
221Občinska knjižnica Jesenice50274SI-50274
222SIJ ACRONI d.o.o.50275SI-50275
223Srednja šola Jesenice50276SI-50276
224Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka50280SI-50280
225Loški muzej Škofja Loka50281SI-50281
226Inštitut Zoran Rant50282SI-50282
227Kladivar Žiri50285SI-50285
228Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik50294SI-50294
229Peko d.d.50295SI-50295
230Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič50296SI-50296
231Tržiški muzej50297SI-50297
232Univerza v Mariboru50300SI-50300
233TAM Razvojno tehnični inštitut50301SI-50301
234Elektrokovina Maribor50302SI-50302
235Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50303SI-50303
236Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
237Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
238Mariborska knjižnica50304SI-50304
239Tekstilni inštitut Maribor50305SI-50305
240Metalna Maribor50306SI-50306
241Mariborska livarna Maribor, d.d.50307SI-50307
242Teološka fakulteta, enota v Mariboru50309SI-50309
243TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o.50310SI-50310
244Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor50311SI-50311
245Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo50312SI-50312
246Inštitut za ekološki inžiniring50313SI-50313
247Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede50314SI-50314
248Univerzitetni klinični center Maribor50315SI-50315
249Pokrajinski arhiv Maribor50316SI-50316
250Filozofska fakulteta50317SI-50317
251Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o.50318SI-50318
252Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor50319SI-50319
253Muzej narodne osvoboditve Maribor50321SI-50321
254Fakulteta za zdravstvene vede50322SI-50322
255Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru50325SI-50325
256Pravna fakulteta50326SI-50326
257Zavod za zdravstveno varstvo Maribor50327SI-50327
258II. gimnazija Maribor50328SI-50328
259Dravske elektrarne50334SI-50334
260ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT50335SI-50335
261Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije50336SI-50336
262Ekonomski inštitut Maribor d.o.o.50338SI-50338
263Institut informacijskih znanosti50342SI-50342
264Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem50350SI-50350
265Metal Ravne d.o.o.50351SI-50351
266Koroški pokrajinski muzej50352SI-50352
267ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O.50356SI-50356
268Strojna Maribor50358SI-50358
269Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec50359SI-50359
270Knjižnica Ivana Potrča Ptuj50360SI-50360
271Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož50361SI-50361
272Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor50364SI-50364
273Knjižnica50365SI-50365
274Srednja elektro-računalniška šola Maribor50366SI-50366
275INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA50367SI-50367
276MARLES50368SI-50368
277Knjižnica Lenart50369SI-50369
278Knjižnica Radlje ob Dravi50372SI-50372
279Knjižnica Dravograd50375SI-50375
280Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica50379SI-50379
281IMPOL50380SI-50380
282Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož50395SI-50395
283Osrednja knjižnica Celje50400SI-50400
284Pokrajinski muzej Celje50401SI-50401
285EMO50402SI-50402
286Cinkarna, d. d., metalurško-kemična industrija50403SI-50403
287Splošna bolnišnica Celje50405SI-50405
288CETIS50411SI-50411
289Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d.50412SI-50412
290RAZVOJNI CENTER CELJE50415SI-50415
291Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah50418SI-50418
292Knjižnica Rogaška Slatina50419SI-50419
293Knjižnica Velenje50420SI-50420
294Gorenje, d.d., Velenje50421SI-50421
295COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE50423SI-50423
296Splošna knjižnica Slovenske Konjice50425SI-50425
297KONUS50426SI-50426
298Knjižnica Šentjur50428SI-50428
299TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ50429SI-50429
300INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO50432SI-50432
301Medobčinska splošna knjižnica Žalec50434SI-50434
302Osrednja knjižnica Mozirje50435SI-50435
303Knjižnica Laško50438SI-50438
304Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto50450SI-50450
305Dolenjski muzej Novo mesto50451SI-50451
306Krka d.d., Novo mesto50452SI-50452
307Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto50453SI-50453
308Revoz d.d.50458SI-50458
309GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO50459SI-50459
310Srednja šola Črnomelj50461SI-50461
311Knjižnica Črnomelj50462SI-50462
312Knjižnica50463SI-50463
313Ljudska knjižnica Metlika50465SI-50465
314Belokranjski muzej Metlika50466SI-50466
315Knjižnica Pavla Golie Trebnje50468SI-50468
316Knjižnica Brežice50469SI-50469
317Valvasorjeva knjižnica Krško50473SI-50473
318Knjižnica50474SI-50474
319Posavski muzej Brežice50477SI-50477
320Knjižnica Sevnica50480SI-50480
321Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria50500SI-50500
322Pokrajinski arhiv Koper50501SI-50501
323Pokrajinski muzej Koper50502SI-50502
324TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL50506SI-50506
325IPLAS50511SI-50511
326CIMOS Koper50512SI-50512
327Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano50516SI-50516
328Pomorski muzej Piran50517SI-50517
329Obalne galerije50518SI-50518
330Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran50519SI-50519
331Fakulteta za pomorstvo in promet50520SI-50520
332Droga50521SI-50521
333Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola50523SI-50523
334Mehanotehnika50525SI-50525
335Knjižnica Bena Zupančiča Postojna50530SI-50530
336Kosovelova knjižnica50531SI-50531
337Knjižnica Makse Samsa50533SI-50533
338LKI Lesonit50536SI-50536
339Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica50550SI-50550
340Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica50553SI-50553
341Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica50554SI-50554
342SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA50556SI-50556
343GOSTOL-GOPAN50557SI-50557
344Salonit Anhovo, d.d.50559SI-50559
345Mestna knjižnica in čitalnica Idrija50560SI-50560
346Mestni muzej Idrija - muzej za Idrijsko in Cerkljansko50561SI-50561
347Lavričeva knjižnica Ajdovščina50565SI-50565
348Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin50570SI-50570
349Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko 50571SI-50571
350Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota50600SI-50600
351Pomurski muzej Murska Sobota50604SI-50604
352Zdravilišče Radenska s tremi srci50605SI-50605
353Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona50610SI-50610
354Knjižnica - Kulturni center Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ50614SI-50614
355INA-NAFTA LENDAVA50615SI-50615
356Splošna knjižnica Ljutomer50616SI-50616
357Lek Kozmetika d.o.o.50617SI-50617
358GORENJE-VARSTROJ50620SI-50620
359Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo50691SI-50691
360Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo50692SI-50692
361Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko50693SI-50693
362Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo50694SI-50694
363Veterinarska fakulteta50696SI-50696
364Evropska pravna fakulteta51001SI-51001
365Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec51002SI-51002
366Fakulteta za medije51003SI-51003
367Visoka zdravstvena šola v Celju51004SI-51004
368Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije51005SI-51005
369Alma Mater Europaea- Evropski center, Maribor51006SI-51006
370Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu51007SI-51007
371Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj51008SI-51008
372Univerza na Primorskem51009SI-51009
373Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu51010SI-51010
374Visoka šola za poslovne vede - B251011SI-51011
375Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko51012SI-51012
376 Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani51013SI-51013
377Fakulteta za turizem51014SI-51014
378MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana51015SI-51015
379Visokošolski zavod Fizioterapevtika51016SI-51016
380Akademija za vizualno umetnost - AVA51017SI-51017
381Nova univerza51018SI-51018
382Eurofins ERICo Slovenijad.o.o., Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o.51101SI-51101
383IBL SISTEMI51102SI-51102
384Računsko sodišče51103SI-51103
385Helios TBLUS - obrat Color51104SI-51104
386Premogovnik Velenje d.d.51105SI-51105
387ADRIA AIRWAYS51106SI-51106
388Jelovica, Lesna industrija d.d.51107SI-51107
389Paloma, d.d.51108SI-51108
390Knjižnica51109SI-51109
391ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE51110SI-51110
392SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH51111SI-51111
393Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri PAM51112SI-51112
394CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI51113SI-51113
395Knjižnica51114SI-51114
396Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK51115SI-51115
397Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta51116SI-51116
398Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej51117SI-51117
399Pospeševalni center za malo gospodarstvo51118SI-51118
400Državni izpitni center51120SI-51120
401Ministrstvo za gospodarske dejavnosti51121SI-51121
402Knjižnica51122SI-51122
403Petrol51123SI-51123
404INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE51125SI-51125
405Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko51126SI-51126
406Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje51127SI-51127
407LTH d.d. Škofja Loka51128SI-51128
408Raziskovalni center Ekonomske fakultete51130SI-51130
409Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije51131SI-51131
410Knjižnica dr. Marje Boršnik51132SI-51132
411Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa51133SI-51133
412Prometni inštitut51136SI-51136
413Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota51137SI-51137
414GEA College - Fakulteta za podjetništvo51138SI-51138
415Splošna bolnišnica Celje51139SI-51139
416Mariborska filharmonija51140SI-51140
417Cankarjev dom51141SI-51141
418Zavod za zdravstveno varstvo Celje51142SI-51142
419Slovenska kinoteka51160SI-51160
420Center za sluh in govor Maribor51168SI-51168
421Knjižnica51201SI-51201
422Gimnazija Celje - Center51202SI-51202
423Gimnazija Šentvid51203SI-51203
424Šolski center Nova Gorica51223SI-51223
425Knjižnica51204SI-51204
426Knjižnica51205SI-51205
427Knjižnica51206SI-51206
428Gimnazija Vič51207SI-51207
429Knjižnica51208SI-51208
430Šolski center Velenje51209SI-51209
431Srednja ekonomska šola Maribor51210SI-51210
432Knjižnica51211SI-51211
433Knjižnica51212SI-51212
434Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana51213SI-51213
435Knjižnica51214SI-51214
436Prometna šola Maribor51215SI-51215
437Srednja trgovska šola Maribor51216SI-51216
438Knjižnica51217SI-51217
439Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor51218SI-51218
440Srednja šola Domžale51219SI-51219
441Lesarska šola Maribor51220SI-51220
442Šolski center Ljubljana51221SI-51221
443Knjižnica51222SI-51222
444Biotehniški center Naklo51224SI-51224
445Knjižnica51225SI-51225
446Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana51226SI-51226
447Knjižnica51227SI-51227
448Knjižnica51228SI-51228
449Knjižnica51229SI-51229
450Šolski center Ravne na Koroškem, OE Gimnazija Ravne51230SI-51230
451Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše51231SI-51231
452Gimnazija Novo mesto51232SI-51232
453Šolski center Novo mesto51233SI-51233
454Knjižnica51234SI-51234
455Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani51235SI-51235
456Knjižnica51236SI-51236
457Srednja trgovska šola Ljubljana51237SI-51237
458Knjižnica51238SI-51238
459Prva gimnazija Maribor51239SI-51239
460Knjižnica51240SI-51240
461III. gimnazija Maribor51242SI-51242
462Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica51243SI-51243
463Knjižnica51244SI-51244
464Knjižnica51245SI-51245
465Gimnazija Koper51246SI-51246
466Gimnazija Brežice51247SI-51247
467Knjižnica51248SI-51248
468Knjižnica51250SI-51250
469Knjižnica51251SI-51251
470Gimnazija Kranj51252SI-51252
471Gimnazija Šiška51253SI-51253
472Knjižnica51254SI-51254
473Knjižnica51255SI-51255
474Knjižnica51256SI-51256
475Knjižnica51257SI-51257
476Knjižnica51258SI-51258
477Knjižnica51259SI-51259
478Ekonomska šola Murska Sobota51260SI-51260
479Gimnazija Tolmin51261SI-51261
480Srednja frizerska šola Ljubljana51262SI-51262
481Srednja šola Izola51263SI-51263
482Biotehniška šola Rakičan51264SI-51264
483Srednja zdravstvena šola Murska Sobota51265SI-51265
484Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje51266SI-51266
485Srednja šola Zagorje51267SI-51267
486Osnovna šola Polzela51301SI-51301
487Osnovna šola Vič51302SI-51302
488Osnovna šola Poljane Ljubljana51303SI-51303
489Osnovna šola Velika Nedelja51304SI-51304
490Osnovna šola Cirila Kosmača Piran51305SI-51305
491Knjižnica51306SI-51306
492Knjižnica51307SI-51307
493Osnovna šola Hruševec Šentjur51308SI-51308
494Osnovna šola Kungota51309SI-51309
495Osnovna šola Gornji Petrovci51310SI-51310
496Osnovna šola Lucija51311SI-51311
497Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica51312SI-51312
498Osnovna šola Pivka51313SI-51313
499Osnovna šola Prule51314SI-51314
500Osnovna šola Gradec51315SI-51315
501Osnovna šola Gorje51316SI-51316
502Osnovna šola Dobje51317SI-51317
503Osnovna šola Franja Goloba Prevalje51318SI-51318
504Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice51319SI-51319
505Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci51320SI-51320
506Osnovna šola Toma Brejca Kamnik51321SI-51321
507Osnovna šola Gornja Radgona51322SI-51322
508Knjižnica51323SI-51323
509Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič51324SI-51324
510Osnovna šola Bežigrad51325SI-51325
511I. osnovna šola Žalec51326SI-51326
512Knjižnica51327SI-51327
513Osnovna šola Braslovče51328SI-51328
514Osnovna šola Dobrova51329SI-51329
515Osnovna šola Šentvid51330SI-51330
516Osnovna šola Bršljin51331SI-51331
517Osnovna šola Vransko - Tabor51332SI-51332
518Osnovna šola Toneta Čufarja51333SI-51333
519Osnovna šola Žirovnica51334SI-51334
520Osnovna šola Šmartno51335SI-51335
521Osnovna šola Zreče51336SI-51336
522Osnovna šola Šmartno v Tuhinju51337SI-51337
523Osnovna šola Vižmarje - Brod51338SI-51338
524Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik51339SI-51339
525Knjižnica51340SI-51340
526Knjižnica51341SI-51341
527Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana51342SI-51342
528Osnovna šola Šmarje pri Kopru51343SI-51343
529Osnovna šola Vodmat51344SI-51344
530Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur51345SI-51345
531Knjižnica51346SI-51346
532Knjižnica51347SI-51347
533Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica51348SI-51348
534Osnovna šola Lava Celje51349SI-51349
535Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice51350SI-51350
536Osnovna šola 8 talcev Logatec55701SI-55701
537Knjižnica51351SI-51351
538Osnovna šola Dolenjske Toplice51352SI-51352
539Osnovna šola Ivana Groharja51353SI-51353
540Knjižnica51354SI-51354
541Osnovna šola Nove Fužine51355SI-51355
542Osnovna šola Črna na Koroškem51356SI-51356
543Osnovna šola Tabor I Maribor51357SI-51357
544Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica51358SI-51358
545Osnovna šola Cerkno51359SI-51359
546Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče51360SI-51360
547Osnovna šola Planina pri Sevnici51361SI-51361
548Osnovna šola Frana Roša Celje51362SI-51362
549Osnovna šola Nazarje51363SI-51363
550Knjižnica51364SI-51364
551Osnovna šola Koseze51365SI-51365
552Osnovna šola Anice Černejeve Makole51366SI-51366
553Osnovna šola Vrhovci51367SI-51367
554Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični51368SI-51368
555Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj51369SI-51369
556Knjižnica51370SI-51370
557Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica51372SI-51372
558Osnovna šola Gorišnica51373SI-51373
559Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci51374SI-51374
560Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo51375SI-51375
561Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor51376SI-51376
562Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje51377SI-51377
563Osnovna šola Otočec51378SI-51378
564Osnovna šola in vrtec Ankaran51379SI-51379
565Osnovna šola Leskovec pri Krškem51380SI-51380
566Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru51381SI-51381
567Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica51382SI-51382
568Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava51383SI-51383
569Osnovna šola Juršinci51384SI-51384
570Osnovna šola Olge Meglič51385SI-51385
571Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane51386SI-51386
572Osnovna šola Fram51387SI-51387
573Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor51388SI-51388
574Osnovna šola Rače51389SI-51389
575Osnovna šola Breg51390SI-51390
576Osnovna šola Cirkulane - Zavrč51391SI-51391
577Osnovna šola Selnica ob Dravi51392SI-51392
578Osnovna šola Brezno - Podvelka51393SI-51393
579Osnovna šola Maksa Durjave Maribor51394SI-51394
580Osnovna šola Duplek51395SI-51395
581Osnovna šola Leona Štuklja Maribor51396SI-51396
582Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor51397SI-51397
583Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor51398SI-51398
584Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor51399SI-51399
585Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor51400SI-51400
586Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica51401SI-51401
587Osnovna šola Draga Kobala Maribor51402SI-51402
588Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka51403SI-51403
589Osnovna šola Kašelj51404SI-51404
590Osnovna šola Železniki51405SI-51405
591Osnovna šola Spodnja Šiška51406SI-51406
592Osnovna šola Kapela51407SI-51407
593Osnovna šola Notranjski odred Cerknica51408SI-51408
594Osnovna šola Mirana Jarca51409SI-51409
595Osnovna šola Dragomelj51410SI-51410
596Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani51411SI-51411
597Osnovna šola Tabor Logatec51412SI-51412
598Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake51413SI-51413
599Osnovna šola Gorica Velenje51414SI-51414
600Osnovna šola Antona Aškerca Velenje51415SI-51415
601Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas51416SI-51416
602Osnovna šola Naklo51417SI-51417
603Osnovna šola Janka Glazerja Ruše51418SI-51418
604Osnovna šola Predoslje Kranj51419SI-51419
605Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem51420SI-51420
606Osnovna šola Loče51421SI-51421
607Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje51422SI-51422
608Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje51423SI-51423
609IV. osnovna šola Celje51424SI-51424
610Osnovna šola Ljubno ob Savinji51425SI-51425
611Osnovna šola Glazija51426SI-51426
612Osnovna šola Škofljica51427SI-51427
613Osnovna šola Šmarje - Sap51428SI-51428
614Osnovna šola Metlika51429SI-51429
615Osnovna šola Orehek Kranj51430SI-51430
616Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto51431SI-51431
617Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica51432SI-51432
618Osnovna šola Šenčur51433SI-51433
619Osnovna šola Vitanje51434SI-51434
620Osnovna šola Tržič51435SI-51435
621Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem51436SI-51436
622Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor51437SI-51437
623Osnovna šola Livada Velenje51438SI-51438
624Osnovna šola Šalek Velenje51439SI-51439
625Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu51440SI-51440
626Osnovna šola Sečovlje51441SI-51441
627III. osnovna šola Celje51442SI-51442
628Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor51443SI-51443
629Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak51444SI-51444
630Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica51445SI-51445
631Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige51446SI-51446
632Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje51447SI-51447
633Osnovna šola Ribnica na Pohorju51448SI-51448
634Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje51449SI-51449
635Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje51450SI-51450
636Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper51451SI-51451
637Osnovna šola Dob51452SI-51452
638Osnovna šola Korena51453SI-51453
639Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki51454SI-51454
640Osnovna šola Kuzma51455SI-51455
641Osnovna šola Stanka Vraza Ormož51456SI-51456
642Osnovna šola Radlje ob Dravi51457SI-51457
643Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur51458SI-51458
644Osnovna šola Podzemelj51459SI-51459
645Osnovna šola Slave Klavore Maribor51460SI-51460
646Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško51461SI-51461
647Osnovna šola Velika Dolina51462SI-51462
648Osnovna šola Cerklje ob Krki51463SI-51463
649Osnovna šola Sveti Tomaž51464SI-51464
650Dvojezična osnovna šola II Lendava - II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola51465SI-51465
651Osnovna šola Podlehnik51466SI-51466
652Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj51467SI-51467
653Osnovna šola Lovrenc na Pohorju51468SI-51468
654Tretja osnovna šola Slovenj Gradec51469SI-51469
655Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja51470SI-51470
656Osnovna šola Medvode51471SI-51471
657Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje51472SI-51472
658Osnovna šola Puconci51473SI-51473
659Osnovna šola Benedikt51474SI-51474
660Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol51475SI-51475
661Glasbena šola Murska Sobota51476SI-51476
662Osnovna šola Šalovci51477SI-51477
663Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje51478SI-51478
664Osnovna šola Janka Padežnika Maribor51479SI-51479
665Osnovna šola Žetale51480SI-51480
666Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava51481SI-51481
667Osnovna šola Sveta Ana51482SI-51482
668Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče51483SI-51483
669Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško51484SI-51484
670Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče51485SI-51485
671Osnovna šola Helene Puhar Kranj51486SI-51486
672Osnovna šola Markovci51487SI-51487
673Osnovna šola Preserje 51488SI-51488
674Osnovna šola Raka51489SI-51489
675Osnovna šola Ivanjkovci51490SI-51490
676Osnovna šola Nove Jarše51491SI-51491
677Osnovna šola Bičevje51492SI-51492
678Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice51493SI-51493
679Osnovna šola Fara51494SI-51494
680Osnovna šola Trnovo51495SI-51495
681Osnovna šola Odranci51496SI-51496
682Glasbena šola "Risto Savin" Žalec51497SI-51497
683Osnovna šola Šmartno na Pohorju51498SI-51498
684Glasbena šola Koper51499SI-51499
685Mladinski dom Jarše Ljubljana51500SI-51500
686Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje51501SI-51501
687Osnovna šola Kobilje51502SI-51502
688Osnovna šola Log - Dragomer51503SI-51503
689Dvojezična osnovna šola Genterovci51504SI-51504
690Osnovna šola Malečnik51505SI-51505
691Glasbena šola Postojna51506SI-51506
692Osnovna šola Col51507SI-51507
693Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi51508SI-51508
694Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina51509SI-51509
695Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici51510SI-51510
696Osnovna šola Pirniče51511SI-51511
697Glasbena šola Tolmin51512SI-51512
698Osnovna šola Prebold51513SI-51513
699Osnovna šola Draga Bajca Vipava51514SI-51514
700Gimnazija Jesenice51515SI-51515
701Osnovna šola Kozara Nova Gorica51516SI-51516
702Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana51517SI-51517
703Glasbena šola Nova Gorica51518SI-51518
704Osnovna šola Čepovan51519SI-51519
705Osnovna šola Simona Jenka Kranj51520SI-51520
706Osnovna šola Bovec51521SI-51521
707Glasbena šola Vrhnika51522SI-51522
708Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova51523SI-51523
709Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen51524SI-51524
710Glasbena šola Slovenj Gradec51525SI-51525
711Osnovna šola Miren51526SI-51526
712Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana51527SI-51527
713Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš51528SI-51528
714Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika51529SI-51529
715Glasbena šola Celje51530SI-51530
716Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok51531SI-51531
717Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova51532SI-51532
718Osnovna šola Roje51533SI-51533
719Osnovna šola Podbočje51534SI-51534
720Osnovna šola Drska51535SI-51535
721Osnovna šola Blanca51536SI-51536
722Osnovna šola Preska51537SI-51537
723Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani51538SI-51538
724Glasbena šola Sežana51539SI-51539
725Osnovna šola Bizeljsko51540SI-51540
726Glasbena šola Kranj51541SI-51541
727Osnovna šola Mokronog51542SI-51542
728Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert51543SI-51543
729Osnovna šola Boštanj51544SI-51544
730Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana51545SI-51545
731Osnovna šola Tržišče51546SI-51546
732Osnovna šola Vinica51547SI-51547
733Osnovna šola dr. Franceta Prešerna51548SI-51548
734Osnovna šola Litija51549SI-51549
735Osnovna šola Milan Majcen Šentjanž51550SI-51550
736Osnovna šola Krmelj51551SI-51551
737Osnovna šola Globoko51552SI-51552
738Glasbena šola Rogaška Slatina51553SI-51553
739Osnovna šola Prevole51554SI-51554
740Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica51555SI-51555
741Glasbena šola Brežice51556SI-51556
742Osnovna šola Črni Vrh51557SI-51557
743Knjižnica51548SI-51548
744Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece51559SI-51559
745Glasbena šola Idrija51560SI-51560
746Glasbena šola Ribnica51561SI-51561
747II. osnovna šola Žalec51562SI-51562
748Osnovna šola Horjul51563SI-51563
749Osnovna šola Stara Cerkev51564SI-51564
750Osnovna šola Ob Rinži Kočevje51565SI-51565
751Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto51566SI-51566
752Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje51567SI-51567
753Osnovna šola Stranje51568SI-51568
754Glasbena šola Radlje ob Dravi51569SI-51569
755Osnovna šola Polhov Gradec51570SI-51570
756Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje51571SI-51571
757Glasbena šola Kočevje51572SI-51572
758Osnovna šola Koprivnica51573SI-51573
759Glasbena šola Radovljica51574SI-51574
760Glasbena šola Laško - Radeče51575SI-51575
761Glasbena šola Škofja Loka51576SI-51576
762Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok51577SI-51577
763Glasbena šola Slovenske Konjice51578SI-51578
764Glasbena šola Ravne na Koroškem51579SI-51579
765Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan51580SI-51580
766Osnovna šola 27. julij Kamnik51581SI-51581
767Glasbena šola Nazarje51582SI-51582
768Dom Antona Skale Maribor51583SI-51583
769Osnovna šola Ane Gale Sevnica51584SI-51584
770Waldorfska šola Maribor51585SI-51585
771Konservatorij za glasbo in balet Maribor51268SI-51268
772Slovenska študijska knjižnica 51901SI-51901
773Knjižnica51903SI-51903
774Zveza tabornikov Slovenije55001SI-55001
775Teozofsko društvo Jivatma55002SI-55002
776Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje55003SI-55003
777Šola za ravnatelje55004SI-55004
778Uršulinski samostan Ljubljana55005SI-55005
779Katoliški inštitut - Fakultet za pravo in poslovne vede55006SI-55006
780Društvo upokojencev Škofja Loka, Univerza za tretje življensko obdobje55007SI-55007
781Kulturno izobraževalni zavod Averroes55008SI-55008
782Splošna bolnišnica Novo mesto55009SI-55009
783Pokrajinski muzej Maribor55010SI-55010
784Ruski Dom, zavod za kulturo, izobraževanje, poslovno, znanstveno in strokovno sodelovanje, Maribor55011SI-55011
785Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica55012SI-55012
786Institut IPAL, izobraževanje55014SI-55014
787RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja naprej55015SI-55015
788Župnijski urad Preska55016SI-55016
789Judovski kulturni center Ljubljana55017SI-55017
790Andraž Marjan Žvab55018SI-55018
791Balassijev inštitut55019SI-55019
792Državno odvetništvo Republike Slovenije55020SI-55020
793Društvo za promocijo žensk v kulturi - mesto žensk55021SI-55021
794Župnija Slovenska Bistrica55022SI-55022
795Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje55023SI-55023
796Muzeji radovljiške občine55024SI-55024
797Slovensko kulturno društvo tabor55025SI-55025
798Slovensko društvo za skupinsko analizo55026SI-55026
799Slovensko planinsko društvo Bariloche55097SI-55097
800Knjižnica55144SI-55144
801DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor55145SI-55145
802Svilanit tekstilna tovarna d.d.55146SI-55146
803Ixtlan Consulting d.o.o.55147SI-55147
804Župnijski urad55148SI-55148
805JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA55149SI-55149
806Ministrstvo za zunanje zadeve RS55150SI-55150
807Šentjakobsko gledališče Ljubljana55151SI-55151
808Univerza v Novi Gorici55152SI-55152
809Ministrstvo za šolstvo, znanonst in šport55153SI-55153
810Mirovni inštitut55154SI-55154
811Studio marketing J Walter Thompson55155SI-55155
812Talum d.d.55156SI-55156
813Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled55157SI-55157
814Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko55158SI-55158
815Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije55159SI-55159
816Pošta Slovenije, d. o. o.55161SI-55161
817Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije55162SI-55162
818Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije55163SI-55163
819Iskraemeco55164SI-55164
820Energetika Ljubljana, d.o.o.55165SI-55165
821Johnsons Controls - NTU55166SI-55166
822IEDC - Poslovna šola Bled55167SI-55167
823Triglavski narodni park55169SI-55169
824Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo55170SI-55170
825Kovinotehna d.d. Celje55171SI-55171
826Ljudska univerza Koper55172SI-55172
827Univerza v Novem mestu 55174SI-55174
828Ustanova Fundacija Gea200055175SI-55175
829Zasavski muzej Trbovlje55176SI-55176
830Zdravstveni dom Ljubljana55177SI-55177
831Urad Vlade RS za komuniciranje55178SI-55178
832Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič55179SI-55179
833Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava55180SI-55180
834Slovenski inštitut za standardizacijo55182SI-55182
835Agencija za energijo55183SI-55183
836Hit hoteli, igralnice, turizem d.d.55184SI-55184
837DATALAB d.o.o55185SI-55185
838Upravno sodišče RS55186SI-55186
839Urad RS za intelektualno lastnino55187SI-55187
840Studia Slovenica55188SI-55188
841Javni zavod Kozjanski park55189SI-55189
842Knjižnica55190SI-55190
843Umetnostna galerija Maribor55191SI-55191
844Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica55192SI-55192
845Zavod Hrastovec - Trate55193SI-55193
846Mestna občina Nova Gorica55194SI-55194
847Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano55195SI-55195
848Center Vlade RS za informatiko55196SI-55196
849Zgodovinski arhiv Celje55197SI-55197
850Tolminski muzej55199SI-55199
851Knjižnica55261SI-55261
852Knjižnica55262SI-55262
853Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor55263SI-55263
854Knjižnica55264SI-55264
855Zavod Antona Martina Slomška55265SI-55265
856Knjižnica55266SI-55266
857Škofijska gimnazija Vipava55267SI-55267
858Knjižnica55268SI-55268
859Gimnazija Škofja Loka55269SI-55269
860Gimnazija Moste55270SI-55270
861Šolski center Ptuj55271SI-55271
862Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna55272SI-55272
863Biotehniška šola Maribor55273SI-55273
864Glasbena šola Domžale55274SI-55274
865Knjižnica55275SI-55275
866Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci55277SI-55277
867Srednja zdravstvena šola Ljubljana55278SI-55278
868Knjižnica55279SI-55279
869Glasbena šola Franca Šturma55280SI-55280
870Gimnazija Ledina55281SI-55281
871Knjižnica55283SI-55283
872Gimnazija Ormož55284SI-55284
873Knjižnica55285SI-55285
874Knjižnica55286SI-55286
875Srednja upravno administrativna šola Ljubljana55287SI-55287
876Gimnazija Murska Sobota55288SI-55288
877Ekonomska in trgovska šola Brežice55289SI-55289
878Knjižnica55290SI-55290
879Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje55291SI-55291
880Knjižnica55292SI-55292
881Knjižnica55293SI-55293
882Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne55294SI-55294
883Knjižnica55295SI-55295
884Ekonomska šola Ljubljana55296SI-55296
885Srednja zdravstvena šola Celje55297SI-55297
886Srednja šola Slovenska Bistrica55298SI-55298
887Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota55299SI-55299
888Osnovna šola Vavta vas55363SI-55363
889Osnovna šola Griže55364SI-55364
890Knjižnica55365SI-55365
891Osnovna šola Frana Metelka Škocjan55366SI-55366
892Knjižnica55367SI-55367
893Druga osnovna šola Slovenj Gradec55368SI-55368
894Knjižnica55369SI-55369
895Osnovna šola Dekani55370SI-55370
896Knjižnica55371SI-55371
897Osnovna šola Križevci55372SI-55372
898Prva osnovna šola Slovenj Gradec55373SI-55373
899Knjižnica55374SI-55374
900Osnovna šola Polje55375SI-55375
901Osnovna šola Frana Kranjca55376SI-55376
902Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo55377SI-55377
903Osnovna šola Oskarja Kovačiča55378SI-55378
904Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled55379SI-55379
905Knjižnica55380SI-55380
906Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice55381SI-55381
907Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora55382SI-55382
908Osnovna šola Stražišče Kranj55383SI-55383
909Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka55384SI-55384
910Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce55385SI-55385
911Knjižnica55386SI-55386
912Osnovna šola Center Novo mesto55387SI-55387
913Osnovna šola Šmihel55388SI-55388
914Osnovna šola Dutovlje55389SI-55389
915Osnovna šola Grm Novo mesto55390SI-55390
916Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje55391SI-55391
917Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva55392SI-55392
918Osnovna šola III Murska Sobota55393SI-55393
919Osnovna šola Starše55394SI-55394
920Osnovna šola Simona Jenka55395SI-55395
921Osnovna šola Mežica55397SI-55397
922Osnovna šola Šempas55398SI-55398
923Osnovna šola Antona Globočnika Postojna55399SI-55399
924Knjižnica55401SI-55401
925Knjižnica55402SI-55402
926Knjižnica55403SI-55403
927Knjižnica55404SI-55404
928Osnovna šola Muta55501SI-55501
929Osnovna šola Majšperk55502SI-55502
930Knjižnica55503SI-55503
931Osnovna šola Tišina55504SI-55504
932Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica55505SI-55505
933Osnovna šola Bistrica ob Sotli55506SI-55506
934Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik55507SI-55507
935Knjižnica55508SI-55508
936Osnovna šola Stopiče55509SI-55509
937Osnovna šola Slivnica pri Celju55510SI-55510
938Osnovna šola Brinje Grosuplje55511SI-55511
939Osnovna šola Stari trg ob Kolpi55512SI-55512
940Osnovna šola Veržej55513SI-55513
941Osnovna šola Deskle55514SI-55514
942Osnovna šola Ig55515SI-55515
943Osnovna šola Hudinja55517SI-55517
944Osnovna šola Cankova55518SI-55518
945Knjižnica55519SI-55519
946Knjižnica55520SI-55520
947Osnovna šola Solkan55521SI-55521
948Knjižnica55522SI-55522
949Knjižnica55523SI-55523
950Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj55524SI-55524
951Osnovna šola Pesnica55525SI-55525
952Osnovna šola Primoža Trubarja Laško55526SI-55526
953Osnovna šola Idrija55527SI-55527
954Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči55528SI-55528
955Osnovna šola Gabrovka - Dole55529SI-55529
956Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina55530SI-55530
957Osnovna šola Središče ob Dravi55531SI-55531
958Osnovna šola Jelšane55532SI-55532
959Osnovna šola Marije Vere55533SI-55533
960Knjižnica55534SI-55534
961Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer55535SI-55535
962Knjižnica55537SI-55537
963Osnovna šola Matije Čopa Kranj55538SI-55538
964Osnovna šola Mirna55539SI-55539
965Knjižnica55540SI-55540
966Osnovna šola Ljubečna55541SI-55541
967Osnovna šola Jarenina55542SI-55542
968Osnovna šola Veliki Gaber55543SI-55543
969Osnovna šola Miška Kranjca55544SI-55544
970knjižnica55545SI-55545
971Osnovna šola Brusnice55546SI-55546
972Osnovna šola Sveti Jurij55547SI-55547
973Osnovna šola Koper55548SI-55548
974Osnovna šola Blaža Arniča Luče55549SI-55549
975Osnovna šola bratov Polančičev Maribor55550SI-55550
976Knjižnica55551SI-55551
977Osnovna šola Bogojina55552SI-55552
978Osnovna šola Dornberk55553SI-55553
979Osnovna šola Košana55554SI-55554
980Knjižnica55555SI-55555
981II. osnovna šola Celje55556SI-55556
982Osnovna šola Vuzenica55557SI-55557
983Osnovna šola Toneta Okrogarja55558SI-55558
984Osnovna šola Šmarjeta55559SI-55559
985Osnovna šola Trebnje55560SI-55560
986Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj55561SI-55561
987Osnovna šola Poljane55562SI-55562
988Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas55563SI-55563
989Osnovna šola Šmarje pri Jelšah55564SI-55564
990Osnovna šola Podčetrtek55565SI-55565
991Osnovna šola Štore55566SI-55566
992Osnovna šola Komenda Moste55567SI-55567
993Osnovna šola Beltinci55568SI-55568
994Osnovna šola Šentjernej55569SI-55569
995Osnovna šola Kolezija55570SI-55570
996Osnovna šola Radenci55571SI-55571
997Osnovna šola Livada55572SI-55572
998Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna55573SI-55573
999Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju55574SI-55574
1000Osnovna šola Antona Ukmarja Koper55575SI-55575
1001Knjižnica55576SI-55576
1002Osnovna šola Mala Nedelja55577SI-55577
1003Osnovna šola Dravlje55578SI-55578
1004Osnovna šola Ledina55579SI-55579
1005Osnovna šola Lesično55580SI-55580
1006Osnovna šola Dušana Flisa Hoče55581SI-55581
1007Osnovna šola Turnišče55582SI-55582
1008Knjižnica55583SI-55583
1009Osnovna šola Žužemberk55584SI-55584
1010Osnovna šola Kozje55585SI-55585
1011Osnovna šola Cirkovce55586SI-55586
1012Knjižnica55587SI-55587
1013Knjižnica55589SI-55589
1014Osnovna šola Rada Robiča Limbuš55590SI-55590
1015Osnovna šola Križe55592SI-55592
1016Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu55593SI-55593
1017Knjižnica55594SI-55594
1018Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice55595SI-55595
1019Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika55596SI-55596
1020Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd55597SI-55597
1021Osnovna šola Spodnja Idrija55598SI-55598
1022Gimnazija Ptuj55601SI-55601
1023Knjižnica55602SI-55602
1024Knjižnica55603SI-55603
1025Glasbena šola Kamnik55605SI-55605
1026Knjižnica55606SI-55606
1027Glasbena šola Jesenice55608SI-55608
1028Knjižnica55609SI-55609
1029I. gimnazija v Celju55610SI-55610
1030Knjižnica55611SI-55611
1031Šolski center Šentjur55612SI-55612
1032Knjižnica55613SI-55613
1033Knjižnica55614SI-55614
1034Knjižnica55615SI-55615
1035Gimnazija Litija55616SI-55616
1036Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana55617SI-55617
1037Srednja medijska in grafična šola Ljubljana55618SI-55618
1038Šolski center Kranj55619SI-55619
1039Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana55620SI-55620
1040Srednja tehniška šola Koper55621SI-55621
1041Šolski center Postojna55622SI-55622
1042Knjižnica55623SI-55623
1043Knjižnica Erudio55624SI-55624
1044Šolski center Slovenske Konjice - Zreče55625SI-55625
1045Srednja šola tehniških strok Šiška55626SI-55626
1046Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje55627SI-55627
1047Biotehniški izobraževalni center Ljubljana55628SI-55628
1048Ekonomska šola Celje55629SI-55629
1049Knjižnica55630SI-55630
1050Knjižnica55631SI-55631
1051Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1052Knjižnica55632SI-55632
1053Študentski in dijaški dom Novo mesto55633SI-55633
1054Dijaški dom Drava Maribor55634SI-55634
1055Državni izobraževalni center s slovenskim učnim jezikom Gregorčič Trubar55635SI-55635
1056Osnovna šola Jakobski Dol55702SI-55702
1057Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci55703SI-55703
1058Osnovna šola Rodica55704SI-55704
1059Osnovna šola Fokovci55705SI-55705
1060Osnovna šola Rečica ob Savinji55706SI-55706
1061Osnovna šola Hajdina55707SI-55707
1062Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro55708SI-55708
1063Osnovna šola Branik55709SI-55709
1064Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor55710SI-55710
1065Osnovna šola I Murska Sobota55711SI-55711
1066Osnovna šola Kanal55712SI-55712
1067Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem55713SI-55713
1068Knjižnica55714SI-55714
1069Osnovna šola Stročja vas55715SI-55715
1070Knjižnica55716SI-55716
1071Osnovna šola Prestranek55717SI-55717
1072Knjižnica55718SI-55718
1073Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj55719SI-55719
1074Knjižnica55720SI-55720
1075Osnovna šola Zadobrova55721SI-55721
1076Osnovna šola Škofja Loka - Mesto55722SI-55722
1077Osnovna šola Rovte55723SI-55723
1078Osnovna šola Mozirje55724SI-55724
1079Osnovna šola Petrovče55726SI-55726
1080Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava55727SI-55727
1081Knjižnica55728SI-55728
1082Osnovna šola Domžale55729SI-55729
1083Knjižnica55730SI-55730
1084Osnovna šola Preserje pri Radomljah55731SI-55731
1085Osnovna šola Dobravlje55732SI-55732
1086Knjižnica55733SI-55733
1087Osnovna šola Loka Črnomelj55734SI-55734
1088Osnovna šola Voličina55735SI-55735
1089Knjižnica55736SI-55736
1090Osnovna šola 16. decembra Mojstrana55737SI-55737
1091Knjižnica55738SI-55738
1092Osnovna šola Vojke Šmuc Izola55739SI-55739
1093Osnovna šola Brežice55740SI-55740
1094Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu55742SI-55742
1095Osnovna šola Grad55743SI-55743
1096Osnovna šola Trbovlje55744SI-55744
1097Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad55745SI-55745
1098Knjižnica55746SI-55746
1099Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica55747SI-55747
1100Knjižnica55748SI-55748
1101Knjižnica55749SI-55749
1102Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica55750SI-55750
1103Knjižnica55751SI-55751
1104Osnovna šola Savsko naselje55752SI-55752
1105Osnovna šola Stična55753SI-55753
1106Osnovna šola Otlica55754SI-55754
1107Knjižnica55755SI-55755
1108Osnovna šola Vojnik55756SI-55756
1109Knjižnica55757SI-55757
1110Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica55758SI-55758
1111Osnovna šola Mengeš55759SI-55759
1112Osnovna šola Mislinja55760SI-55760
1113Osnovna šola Žiri55761SI-55761
1114Osnovna šola Sostro55762SI-55762
1115Osnovna šola Bakovci55763SI-55763
1116Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki55764SI-55764
1117Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad55765SI-55765
1118Knjižnica55766SI-55766
1119Knjižnica55767SI-55767
1120Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana55768SI-55768
1121Osnovna šola Ormož55769SI-55769
1122Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica55770SI-55770
1123Osnovna šola IV. Murska Sobota55771SI-55771
1124Knjižnica55772SI-55772
1125Waldorfska šola Ljubljana55773SI-55773
1126Osnovna šola Prežihovega Voranca55774SI-55774
1127Osnovna šola Zalog55775SI-55775
1128Osnovna šola Artiče55776SI-55776
1129Osnovna šola Videm55777SI-55777
1130Knjižnica55778SI-55778
1131Osnovna šola Vodice55779SI-55779
1132Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin55780SI-55780
1133Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid55781SI-55781
1134Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije55782SI-55782
1135Osnovna šola Trzin55783SI-55783
1136Knjižnica55784SI-55784
1137Osnovna šola II Murska Sobota55785SI-55785
1138Knjižnica55786SI-55786
1139Osnovna šola XIV. divizije Senovo55787SI-55787
1140Osnovna šola Ivana Skvarče55788SI-55788
1141Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača55789SI-55789
1142Osnovna šola Dramlje55790SI-55790
1143Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek55791SI-55791
1144Osnovna šola Sladki Vrh55792SI-55792
1145Knjižnica55793SI-55793
1146Osnovna šola Kamnica55794SI-55794
1147Osnovna šola Antona Janše Radovljica55795SI-55795
1148Knjižnica55796SI-55796
1149Knjižnica55797SI-55797
11502. osnovna šola Slovenska Bistrica55798SI-55798
1151Knjižnica55799SI-55799
1152Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sandor55801SI-55801
1153Francoski inštitut v Sloveniji55802SI-55802
1154Škofija Koper55803SI-55803
1155Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"55804SI-55804
1156Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran55805SI-55805
1157Minoritski samostan sv. Petra in Pavla55806SI-55806
1158Ministrstvo za kulturo55807SI-55807
1159RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija55808SI-55808
1160Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor55809SI-55809
1161Okrožno sodišče v Kopru55810SI-55810
1162Zavod RS za varstvo narave55811SI-55811
1163Javni sklad RS za kulturne dejavnosti55812SI-55812
1164Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste55813SI-55813
1165Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center55814SI-55814
1166Obrtna zbornica Slovenije55815SI-55815
1167Visoka poslovna šola Doba Maribor55816SI-55816
1168Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad55817SI-55817
1169Center RS za poklicno izobraževanje55818SI-55818
1170Kapucinski samostan Škofja Loka55819SI-55819
1171Vrhovno državno tožilstvo RS55820SI-55820
1172Medicinska fakulteta55822SI-55822
1173Fakulteta za logistiko55823SI-55823
1174Fakulteta za komercialne in poslovne vede55824SI-55824
1175Center za korekcijo sluha in govora Portorož55825SI-55825
1176Galerija Božidar Jakac55826SI-55826
1177Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana55827SI-55827
1178Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije55828SI-55828
1179Inštitut in akademija za multimedije55828SI-55828
1180Knjižnica55829SI-55829
1181Višje sodišče v Celju55831SI-55831
1182Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje55832SI-55832
1183IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana55833SI-55833
1184Leila, Višja strokovna šola d.o.o.55833SI-55833
1185Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin55834SI-55834
1186Škofija Novo mesto-SI--
1187Knjižnica55836SI-55836
1188Kapucinski samostan Krško55837SI-55837
1189Center za dopisno izoberaževanje Univerzum55838SI-55838
1190Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici55839SI-55839
1191Zavod svete Družine Črenšovci55840SI-55840
1192Zgodovinski arhiv na Ptuju55841SI-55841
1193Okrožno sodišče v Krškem55842SI-55842
1194Visoka šola za računovodstvo in finance55843SI-55843
1195Čebelarska zveza Slovenije 55844SI-55844
1196Knjižnica55845SI-55845
1197Fakulteta za tehnologijo polimerov55847SI-55847
1198Knjižnica Medvode55848SI-55848
1199Fakulteta za državne in evropske študije55849SI-55849
1200Fakulteta za energetiko55850SI-55850
1201Mestna knjižnica Ljubljana 55851SI-55851
1202Fakulteta za dizajn55852SI-55852
1203Zavod za zdravstveno varstvo Koper55853SI-55853
1204Knjižnica Dušan Černe55904SI-55904
1205Slovenski znanstveni institut55905SI-55905
1206Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi"55906SI-55906
1207Kulturno društvo Ivan Trinko55908SI-55908
1208Knjižnica55909SI-55909
1209Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju55910SI-55910
1210Eksperimentalna zasebna zbirka55998SI-55998
1211Narodna in študijska knjižnica99001SI-99001