Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Sigle/ISIL

    ALI            
 KnjižnicasiglaISIL
1Narodna in univerzitetna knjižnica50001SI-50001
2Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani50002SI-50002
3Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica50003SI-50003
4Pravna fakulteta, Knjižnica50004SI-50004
5Ekonomska fakulteta, Centralna ekonomska knjižnica50005SI-50005
6Biotehniška fakulteta, Centralna biotehniška knjižnica in OSIC za biotehniko50006SI-50006
7Arhiv Republike Slovenije, Knjižnica Arhiva Republike Slovenije50007SI-50007
8Narodni muzej Slovenije, Knjižnica50008SI-50008
9Filozofska fakulteta, Osrednja humanistična knjižnica50009SI-50009
10Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Knjižnica50012SI-50012
11Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Knjižnica50013SI-50013
12Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Knjižnica50014SI-50014
13Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, Knjižnica50015SI-50015
14Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Astronomska knjižnica50016SI-50016
15Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, INDOK služba in knjižnica50017SI-50017
16Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo, Biološka knjižnica, Oddelek za biologijo BF UL in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
17Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo, Biološka knjižnica, Oddelek za biologijo BF UL in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
18Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Knjižnica50020SI-50020
19Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Knjižnica Katedre za meteorologijo50022SI-50022
20Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo, Knjižnica50023SI-50023
21ZOP, Informacijski inženering, Knjižnica50024SI-50024
22Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo in Oddelek za materiale in metalurgijo, Knjižnica Oddelka za geotehnologijo in rudarstvo in Oddelka za materiale in metalurgijo50025SI-50025
23Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, Knjižnica50026SI-50026
24Pedagoški inštitut, Knjižnica 50027SI-50027
25Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Matematična knjižnica in Knjižnica za mehaniko50028SI-50028
26Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Knjižnica 50030SI-50030
27Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Fizikalna knjižnica50031SI-50031
28Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko, Knjižnica za mehaniko50032SI-50032
29Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Knjižnica50033SI-50033
30Center za razvoj Univerze v Ljubljani, Knjižnica50035SI-50035
31Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Knjižnica50036SI-50036
32Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Knjižnica50037SI-50037
33Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Knjižnica50038SI-50038
34Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Knjižnica50039SI-50039
35Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo, Knjižnica50040SI-50040
36Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost, Knjižnica50041SI-50041
37Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, Knjižnica50042SI-50042
38Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Knjižnica50043SI-50043
39Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Knjižnica50044SI-50044
40Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Knjižnica50045SI-50045
41Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, Knjižnica50046SI-50046
42Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Knjižnica50047SI-50047
43Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Knjižnica50048SI-50048
44Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Knjižnica50049SI-50049
45Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja50051SI-50051
46Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Knjižnica 50052SI-50052
47Mednarodni center za promocijo podjetij, Knjižnično-informacijska služba50053SI-50053
48Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Knjižnica50054SI-50054
49Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, Knjižnica50055SI-50055
50Fakulteta za arhitekturo, Knjižnica50056SI-50056
51Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Knjižnica 50057SI-50057
52Inštitut za metalne konstrukcije, Knjižnica50058SI-50058
53Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Knjižnica50059SI-50059
54Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Knjižnica50060SI-50060
55Fakulteta za varnostne vede, Knjižnica50061SI-50061
56Ministrstvo za notranje zadeve RS, Knjižnica50067SI-50067
57Gimnazija Poljane50068SI-50068
58Ministrstvo za finance, Knjižnica 50069SI-50069
59Fakulteta za elektrotehniko , Knjižnica FE in FRI50070SI-50070
60Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, Knjižnica50071SI-50071
61Fakulteta za farmacijo, Knjižnica50072SI-50072
62SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK, Knjižnica50073SI-50073
63SIC za strojništvo pri CTK, Knjižnica50074SI-50074
64Fakulteta za strojništvo, Knjižnica in INDOK50075SI-50075
65Urad RS za varstvo industrijske lastnine, Knjižnica50076SI-50076
66Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške, Knjižnica50077SI-50077
67Urad predsednika Republike Slovenije, Knjižnica50078SI-50078
68Kabinet predsednika Vlade RS, Knjižnica50079SI-50079
69Fakulteta za šport, Knjižnica 50080SI-50080
70UKC - Ginekološka klinika, Knjižnica 50081SI-50081
71Andragoški center Republike Slovenije, Knjižnica50083SI-50083
72Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Knjižnica50084SI-50084
73Onkološki inštitut Ljubljana, Strokovna knjižnica za onkologijo50085SI-50085
74Priročna zbirka knjižnice Otona Župančiča, Knjižnica50089SI-50089
75RRC Računalniške storitve, Knjižnica50091SI-50091
76Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Knjižnica50092SI-50092
77LB-ZDR. BANKA, Knjižnica50093SI-50093
78Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Knjižnica50094SI-50094
79Teološka fakulteta, Enota Ljubljana, Teološka knjižnica Ljubljana50095SI-50095
80Bogoslovno semenišče, Semeniška knjižnica50096SI-50096
81Frančiškanski samostan Ljubljana, Knjižnica50097SI-50097
82Salezijanski zavod Rakovnik, Salezijanska knjižnica Rakovnik50098SI-50098
83Nadškofija Ljubljana, Škofijska knjižnica50099SI-50099
84Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka SAZU50100SI-50100
85Inštitut za narodnostna vprašanja, Specializirani INDOK center s knjižnico50101SI-50101
86Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Knjižnica50102SI-50102
87Inštitut za ekonomska raziskovanja, Knjižnica 50103SI-50103
88Kmetijski inštitut Slovenije, Knjižnica in INDOK 50104SI-50104
89Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d., Knjižnica50105SI-50105
90Elektroinštitut Milan Vidmar, Specialna knjižnica50106SI-50106
91Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Knjižnica 50108SI-50108
92Institut Jožef Štefan, Znanstvenoinformacijski center50108SI-50108
93Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL, Gozdarska knjižnica50109SI-50109
94Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije, Gozdarska knjižnica50109SI-50109
95Kemijski inštitut, Knjižnica50110SI-50110
96Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Knjižnica50111SI-50111
97Inštitut za novejšo zgodovino, Knjižnica50112SI-50112
98Muzej novejše zgodovine Slovenije, Knjižnica50113SI-50113
99Zavod RS za produktivnost dela, Knjižnica50114SI-50114
100Inštitut za celulozo in papir Ljubljana, Knjižnica 50115SI-50115
101Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Knjižnica50116SI-50116
102Matična knjižnica Kamnik50117SI-50117
103Zavod sv. Stanislava50118SI-50118
104Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Knjžnica ZTM50119SI-50119
105Akademija za glasbo, Knjižnica 50120SI-50120
106Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Knjižnica Centra za teatrologijo in filmologijo50121SI-50121
107Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Knjižnica ALUO50122SI-50122
108Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Knjižnica 50123SI-50123
109Zdravstvena fakulteta, Knjižnica50124SI-50124
110Fakulteta za socialno delo, Knjižnica 50125SI-50125
111Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Knjižnica50126SI-50126
112Pionirska knjižnica , Knjižnica50128SI-50128
113Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana, Knjižnica 50129SI-50129
114Lutkovno gledališče Ljubljana, Knjižnica50130SI-50130
115Zgodovinski arhiv Ljubljana, Knjižnica50131SI-50131
116Slovenski gledališki muzej, Knjižnica50132SI-50132
117Prirodoslovni muzej Slovenije, Specialna knjižnica50133SI-50133
118Slovenski etnografski muzej, Knjižnica50134SI-50134
119Slovenski šolski muzej, Knjižnica 50135SI-50135
120Tehniški muzej Slovenije, Knjižnica 50136SI-50136
121Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Knjižnica ISH50137SI-50137
122Narodna galerija, Knjižnica50138SI-50138
123Moderna galerija Ljubljana, Knjižnica 50139SI-50139
124Mestni muzej Ljubljana, Knjižnica50140SI-50140
125Muzej in galerije mesta Ljubljane, Knjižnica50140SI-50140
126Zavod RS za šolstvo, INDOK služba s knjižnico 50141SI-50141
127DONIT TESNIT D.D., MEDVODE, Donit Tesnit - Knjižnica50145SI-50145
128Ministrstvo za obrambo RS, PDRIU, Knjižnično-informacijski center 50146SI-50146
129Industrija usnja Vrhnika, Knjižnica50150SI-50150
130Knjižnica Kočevje50152SI-50152
131Knjižnica Miklova hiša50154SI-50154
132Geološki zavod Slovenije, Knjižnica in INDOK50155SI-50155
133Republiška uprava za ceste, Knjižnica50156SI-50156
134Ustavno sodišče Republike Slovenije, Knjižnica 50157SI-50157
135Vrhovno sodišče RS, Centralna pravosodna knjižnica50158SI-50158
136Zavod za družbeno planiranje, Knjižnica50159SI-50159
137Gospodarska zbornica Slovenije, Knjižnica50162SI-50162
138Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Knjižnica50163SI-50163
139Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Knjižnica50164SI-50164
140Hella Saturnus Slovenija, Knjižnica50166SI-50166
141Banka Slovenije, Knjižnica50167SI-50167
142Knjižnica Litija50168SI-50168
143Ministrstvo za kulturo RS, Direktorat za kulturno dediščino, Knjižnica in INDOK50169SI-50169
144DOMUS, Knjižnica50170SI-50170
145Geodetski zavod Slovenije, Knjižnica50171SI-50171
146Titan, Knjižnica50178SI-50178
147Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje, Strokovna knjižnica50180SI-50180
148Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Knjižnica50181SI-50181
149Državni zbor, Dokumentacijsko - knjižnični oddelek 50183SI-50183
150Osnovna šola Borisa Kidriča, Knjižnica50184SI-50184
151IMP d.d., Knjižnica50185SI-50185
152Telekom Slovenije d.d., Strokovna knjižnica 50186SI-50186
153SCT, Razvojni sektor, Knjižnica50189SI-50189
154ETA Cerkno, Knjižnica50190SI-50190
155Radio Slovenija, Knjižnica50191SI-50191
156SMELT, Knjižnica50192SI-50192
157Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica50193SI-50193
158Papirnica Vevče, Knjižnica50194SI-50194
159Zasavski zdravstveni center, Knjižnica50195SI-50195
160LITOSTROJ, Knjižnica50196SI-50196
161RTV Slovenija, Knjižnica50197SI-50197
162IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Knjižnica50198SI-50198
163RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Strokovna knjižnica50199SI-50199
164Strojna tovarna Trbovlje, Knjižnica50200SI-50200
165Slovenske železnice, d. o. o., Knjižnica 50201SI-50201
166Slovensko farmacevtsko društvo, Knjižnica50202SI-50202
167Delo d.d., Knjižnica50203SI-50203
168Turistična zveza Slovenije, Knjižnica50204SI-50204
169Planinska zveza Slovenije, Knjižnica50205SI-50205
170Zavod za ribištvo Slovenije, Knjižnica50206SI-50206
171Iskra, Knjižnica50207SI-50207
172Gimnazija Želimlje, Knjižnica50208SI-50208
173Nacionalni inštitut za javno zdravje, Knjižnica50209SI-50209
174Rudis d.d. Trbovlje, Knjižnica50210SI-50210
175Kemijska industrija Kamnik, Knjižnica50211SI-50211
176Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Knjižnica in INDOK služba50212SI-50212
177Zavod RS za varstvo pri delu, Knjižnica50213SI-50213
178Zavod za gradbeništvo Slovenije, Knjižnica50214SI-50214
179Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje50215SI-50215
180Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica50216SI-50216
181Knjižnica Domžale50217SI-50217
182Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica50218SI-50218
183Mestna knjižnica Grosuplje50219SI-50219
184Mestno gledališče ljubljansko, Knjižnica50220SI-50220
185Lek d.d., Specialna knjižnica50221SI-50221
186Ilirija d.d., Knjižnica50222SI-50222
187Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo50223SI-50223
188Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik50224SI-50224
189Cankarjeva knjižnica Vrhnika50225SI-50225
190Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi50226SI-50226
191TKI Hrastnik, d.d., Knjižnica50227SI-50227
192Podjetje za avtomatizacijo prometa, Knjižnica50228SI-50228
193Institut za varilstvo d.o.o., Knjižnica50229SI-50229
194Termika, Knjižnica50230SI-50230
195Kolinska, Knjižnica50231SI-50231
196GRADIS, Knjižnica50232SI-50232
197Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Knjižnica50233SI-50233
198Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, INDOK služba in knjižnica50235SI-50235
199Osnovna šola Dobrepolje50236SI-50236
200Ekonomski inštitut Pravne fakultete, Knjižnica50237SI-50237
201Inštitut za geografijo Ljubljana, Knjižnica50238SI-50238
202Razvojno raziskovalni center Gipos, Knjižnica50239SI-50239
203Arboretum Volčji potok, Knjižnica50240SI-50240
204Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje50242SI-50242
205Intertrade, Knjižnica50243SI-50243
206Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., Knjižnica50244SI-50244
207Knjižnica Logatec50245SI-50245
208Zamtes, Knjižnica50246SI-50246
209Fakulteta za upravo, Knjižnica 50247SI-50247
210Gimnazija Bežigrad50248SI-50248
211Radio glas Ljubljane, Knjižnica50249SI-50249
212Osrednja knjižnica Kranj50250SI-50250
213Gorenjski muzej, Knjižnica50251SI-50251
214ELAN LINE-SKI DEVISION, Knjižnica50252SI-50252
215Savatech, d.o.o., Strokovna knjižnica50253SI-50253
216Gorenjski muzej, Knjižnica50257SI-50257
217Fakulteta za organizacijske vede, Knjižnica 50263SI-50263
218Tovarna verig Lesce, Knjižnica50270SI-50270
219Kemična tovarna Podnart, Knjižnica50271SI-50271
220Knjižnica A.T. Linharta Radovljica50272SI-50272
221Občinska knjižnica Jesenice50274SI-50274
222ACRONI, d.o.o., Strokovna knjižnica 50275SI-50275
223Srednja šola Jesenice50276SI-50276
224Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka50280SI-50280
225Loški muzej Škofja Loka, Knjižnica50281SI-50281
226Inštitut Zoran Rant, Knjižnica50282SI-50282
227Kladivar Žiri, Knjižnica50285SI-50285
228Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Knjižnica50294SI-50294
229Peko d.d., Knjižnica50295SI-50295
230Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič50296SI-50296
231Tržiški muzej, Knjižnica50297SI-50297
232Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor50300SI-50300
233TAM Razvojno tehnični inštitut, Knjižnica50301SI-50301
234Elektrokovina Maribor, Knjižnica50302SI-50302
235Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o., Knjižnica50303SI-50303
236Mariborska knjižnica, Knjižnica Pesnica50304SI-50304
237Mariborska knjižnica, Knjižnica Janka Glazerja Ruše50304SI-50304
238Mariborska knjižnica50304SI-50304
239Tekstilni inštitut Maribor, Knjižnica50305SI-50305
240Metalna Maribor, Knjižnica50306SI-50306
241Mariborska livarna Maribor, d.d., Strokovna knjižnica50307SI-50307
242Teološka fakulteta, Enota Maribor, Teološka knjižnica Maribor50309SI-50309
243TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o., Knjižnica50310SI-50310
244Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Knjižnica 50311SI-50311
245Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Knjižnica tehniških fakultet50312SI-50312
246Inštitut za ekološki inžiniring, Knjižnica50313SI-50313
247Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Knjižnica50314SI-50314
248Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska knjižnica Maribor50315SI-50315
249Pokrajinski arhiv Maribor, Knjižnica50316SI-50316
250Filozofska fakulteta, Miklošičeva knjižnica - FPNM50317SI-50317
251Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o., Knjižnica50318SI-50318
252Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor, Knjižnica in dokumentacija50319SI-50319
253Muzej narodne osvoboditve Maribor, Strokovna knjižnica 50321SI-50321
254Fakulteta za zdravstvene vede, Knjižnica50322SI-50322
255Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, Knjižnica ECERS50325SI-50325
256Pravna fakulteta, Knjižnica50326SI-50326
257Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Knjižnica50327SI-50327
258II. gimnazija Maribor50328SI-50328
259Dravske elektrarne, Knjižnica50334SI-50334
260ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT, Knjižnica50335SI-50335
261Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije, Knjižnica50336SI-50336
262Ekonomski inštitut Maribor d.o.o., Knjižnica50338SI-50338
263Institut informacijskih znanosti, Knjižnica 50342SI-50342
264Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem50350SI-50350
265Metal Ravne d.o.o., Knjižnica50351SI-50351
266Koroški pokrajinski muzej, Knjižnica50352SI-50352
267ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O., Knjižnica50356SI-50356
268Strojna Maribor, Knjižnica50358SI-50358
269Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec50359SI-50359
270Knjižnica Ivana Potrča Ptuj50360SI-50360
271Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Knjižnica50361SI-50361
272Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor50364SI-50364
273Tekstilna in frizerska srednja šola, Knjižnica50365SI-50365
274Srednja elektro-računalniška šola Maribor50366SI-50366
275INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA, Knjižnica50367SI-50367
276MARLES, Knjižnica50368SI-50368
277Knjižnica Lenart50369SI-50369
278Knjižnica Radlje ob Dravi50372SI-50372
279Knjižnica Dravograd50375SI-50375
280Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica50379SI-50379
281IMPOL, Knjižnica50380SI-50380
282Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož50395SI-50395
283Osrednja knjižnica Celje50400SI-50400
284Pokrajinski muzej Celje, Knjižnica50401SI-50401
285EMO, Knjižnica50402SI-50402
286Cinkarna, d. d., metalurško-kemična industrija, Strokovna knjižnica 50403SI-50403
287Splošna bolnišnica Celje, Medicinska knjižnica50405SI-50405
288CETIS, Knjižnica50411SI-50411
289Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d., Strokovna knjižnica50412SI-50412
290RAZVOJNI CENTER CELJE, Knjižnica50415SI-50415
291Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah50418SI-50418
292Knjižnica Rogaška Slatina50419SI-50419
293Knjižnica Velenje50420SI-50420
294Gorenje, d.d., Velenje, Knjižnica50421SI-50421
295COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE, Knjižnica50423SI-50423
296Splošna knjižnica Slovenske Konjice50425SI-50425
297KONUS, Knjižnica50426SI-50426
298Knjižnica Šentjur50428SI-50428
299TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, Knjižnica50429SI-50429
300INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO, Knjižnica50432SI-50432
301Medobčinska splošna knjižnica Žalec50434SI-50434
302Osrednja knjižnica Mozirje50435SI-50435
303Knjižnica Laško50438SI-50438
304Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto50450SI-50450
305Dolenjski muzej Novo mesto, Strokovna knjižnica50451SI-50451
306Krka d.d., Novo mesto, Center za strokovno informatiko50452SI-50452
307Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto, Knjižnica50453SI-50453
308Revoz d.d., Knjižnica50458SI-50458
309GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO, Knjižnica50459SI-50459
310Srednja šola Črnomelj50461SI-50461
311Knjižnica Črnomelj50462SI-50462
312Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Knjižnica50463SI-50463
313Ljudska knjižnica Metlika50465SI-50465
314Belokranjski muzej Metlika, Knjižnica 50466SI-50466
315Knjižnica Pavla Golie Trebnje50468SI-50468
316Knjižnica Brežice50469SI-50469
317Valvasorjeva knjižnica Krško50473SI-50473
318Šolski center Krško-Sevnica, Knjižnica50474SI-50474
319Posavski muzej Brežice, Knjižnica50477SI-50477
320Knjižnica Sevnica50480SI-50480
321Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria50500SI-50500
322Pokrajinski arhiv Koper, Knjižnica50501SI-50501
323Pokrajinski muzej Koper, Knjižnica50502SI-50502
324TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL, Knjižnica50506SI-50506
325IPLAS, Knjižnica50511SI-50511
326CIMOS Koper, Knjižnica50512SI-50512
327Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano50516SI-50516
328Pomorski muzej Piran, Knjižnica50517SI-50517
329Obalne galerije, Knjižnica50518SI-50518
330Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, Knjižnica50519SI-50519
331Fakulteta za pomorstvo in promet, Knjižnica 50520SI-50520
332Droga, Knjižnica50521SI-50521
333Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola50523SI-50523
334Mehanotehnika, Knjižnica50525SI-50525
335Knjižnica Bena Zupančiča Postojna50530SI-50530
336Kosovelova knjižnica50531SI-50531
337Knjižnica Makse Samsa50533SI-50533
338LKI Lesonit, Knjižnica50536SI-50536
339Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica50550SI-50550
340Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, Knjižnica50553SI-50553
341Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Knjižnica 50554SI-50554
342SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA, Knjižnica50556SI-50556
343GOSTOL-GOPAN, Knjižnica50557SI-50557
344Salonit Anhovo, d.d., Indok dejavnost50559SI-50559
345Mestna knjižnica in čitalnica Idrija50560SI-50560
346Mestni muzej Idrija - muzej za Idrijsko in Cerkljansko, Knjižnica50561SI-50561
347Fructal d.d., Knjižnica 50563SI-50563
348Lavričeva knjižnica Ajdovščina50565SI-50565
349Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin50570SI-50570
350Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko , Knjižnica50571SI-50571
351Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota50600SI-50600
352Pokrajinski muzej Murska Sobota, Knjižnica50604SI-50604
353Zdravilišče Radenska s tremi srci, Knjižnica50605SI-50605
354LU Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Občinska matična knjižnica Gornja Radgona50610SI-50610
355Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva50614SI-50614
356INA-NAFTA LENDAVA, Knjižnica50615SI-50615
357Splošna knjižnica Ljutomer50616SI-50616
358Lek Kozmetika d.o.o., Knjižnica50617SI-50617
359GORENJE-VARSTROJ, Knjižnica50620SI-50620
360Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Knjižnica in INDOK50691SI-50691
361Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, INDOK služba in knjižnica50692SI-50692
362Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, INDOK in knjižnica za živinorejo50693SI-50693
363Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Knjižnica in INDOK za živilstvo50694SI-50694
364Veterinarska fakulteta, Center za informatiko in knjižnica50696SI-50696
365Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Knjižnica51001SI-51001
366Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec, Knjižnica51002SI-51002
367Fakulteta za medije, Knjižnica51003SI-51003
368Visoka zdravstvena šola v Celju, Knjižnica51004SI-51004
369Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, Knjižnica51005SI-51005
370Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor51006SI-51006
371Fakulteta za organizacijske študije v Novem Mestu51007SI-51007
372Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj51008SI-51008
373Univerza na Primorskem51009SI-51009
374Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu51010SI-51010
375Visoka šola za poslovne vede51011SI-51011
376Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko51012SI-51012
377Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani51013SI-51013
378Fakulteta za turizem51014SI-51014
379MCL - Fakulteta za management in pravo Ljubljana51015SI-51015
380Visokošolski zavod Fizioterapevtika51016SI-51016
381Akademija za vizualno umetnost51017SI-51017
382Nova univerza51018SI-51018
383ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o., Knjižnica in informacijski center51101SI-51101
384IBL SISTEMI, Knjižnica51102SI-51102
385Računsko sodišče, Knjižnica51103SI-51103
386Helios TBLUS - obrat Color, Strokovna knjižnica Color 51104SI-51104
387Premogovnik Velenje d.d., Strokovna knjižnica 51105SI-51105
388ADRIA AIRWAYS, Knjižnica51106SI-51106
389Jelovica, Lesna industrija d.d., Specialna knjižnica 51107SI-51107
390Paloma, d.d., Strokovna knjižnica51108SI-51108
391Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih Ljubljana, Knjižnica51109SI-51109
392ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, Knjižnica51110SI-51110
393SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH, Knjižnica51111SI-51111
394Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri PAM, Knjižnica51112SI-51112
395CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Knjižnica51113SI-51113
396ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, Knjižnica51114SI-51114
397Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK, Knjižnica51115SI-51115
398Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Evropski dokumentacijski center (EDC)51116SI-51116
399Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej, Knjižnica51117SI-51117
400Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Knjižnica51118SI-51118
401Državni izpitni center, Knjižnica RIC51120SI-51120
402Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Knjižnica51121SI-51121
403Knjižnica Bena Župančiča Pivka, Knjižnica51122SI-51122
404Petrol, Knjižnica51123SI-51123
405INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, Knjižnica51125SI-51125
406Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko, Knjižnica51126SI-51126
407Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Knjižnica51127SI-51127
408LTH d.d. Škofja Loka, Knjižnica51128SI-51128
409Raziskovalni center Ekonomske fakultete, Knjižnica51130SI-51130
410Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, INDOK služba 51131SI-51131
411Knjižnica dr. Marje Boršnik, Knjižnica51132SI-51132
412Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Knjižnica51133SI-51133
413Prometni inštitut, Knjižnica51136SI-51136
414Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Knjižnica51137SI-51137
415GEA College - Fakulteta za podjetništvo, Knjižnica51138SI-51138
416Splošna bolnišnica Celje, Knjižnica51139SI-51139
417Mariborska filharmonija, Knjižnica51140SI-51140
418Cankarjev dom, Knjižnica51141SI-51141
419Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Knjižnica51142SI-51142
420Slovenska kinoteka, Knjižnica51160SI-51160
421Center za sluh in govor Maribor51168SI-51168
422Srednja šola za gradbeništvo Celje, Knjižnica51201SI-51201
423Gimnazija Celje - Center51202SI-51202
424Gimnazija Šentvid51203SI-51203
425Šolski center Nova Gorica51204SI-51204
426Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Knjižnica51205SI-51205
427Srednja šola Srečka Kosovela Sežana, Knjižnica51206SI-51206
428Gimnazija Vič51207SI-51207
429Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec, Knjižnica51208SI-51208
430Šolski center Velenje51209SI-51209
431Srednja ekonomska šola Maribor51210SI-51210
432Srednja tekstilna, obutvena in gum. šola, Knjižnica51211SI-51211
433Srednja lesarska šola Ljubljana, Knjižnica51212SI-51212
434Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana51213SI-51213
435Srednja kemijska šola in gimnazija, Knjižnica51214SI-51214
436Prometna šola Maribor51215SI-51215
437Srednja trgovska šola Maribor51216SI-51216
438Srednja šola za oblikovanje, Knjižnica51217SI-51217
439Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor51218SI-51218
440Srednja šola Domžale51219SI-51219
441Lesarska šola Maribor51220SI-51220
442Šolski center Ljubljana51221SI-51221
443Center slepih in slabovidnih Škofja Loka, Knjižnica51222SI-51222
444Tehniški šolski center Nova Gorica, Knjižnica51223SI-51223
445Biotehniški center Naklo51224SI-51224
446Srednja šola Veno Pilon, Knjižnica51225SI-51225
447Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana51226SI-51226
448Srednješolski center Ptuj, Knjižnica51227SI-51227
449Srednja strojna šola Maribor, Knjižnica51228SI-51228
450Srednja ekonomska šola, Knjižnica51229SI-51229
451Šolski center Ravne na Koroškem, OE Gimnazija Ravne51230SI-51230
452Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše51231SI-51231
453Gimnazija Novo mesto51232SI-51232
454Šolski center Novo mesto51233SI-51233
455Srednja šola Postojna, Knjižnica51234SI-51234
456Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani51235SI-51235
457Gimnazija Jurij Vega Idrija, Knjižnica51236SI-51236
458Srednja trgovska šola Ljubljana51237SI-51237
459Srednja ekonomska šola Novo mesto, Knjižnica51238SI-51238
460Prva gimnazija Maribor51239SI-51239
461Srednja kmetijska šola Grm, Knjižnica51240SI-51240
462III. gimnazija Maribor51242SI-51242
463Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica51243SI-51243
464Srednja policijska šola, Knjižnica51244SI-51244
465Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper , Knjižnica51245SI-51245
466Gimnazija Koper51246SI-51246
467Gimnazija Brežice51247SI-51247
468Dijaški dom Maribor, Knjižnica51248SI-51248
469Srednja gradbena šola Kranj, Knjižnica51250SI-51250
470Šolski center Novo mesto, Knjižnica51251SI-51251
471Gimnazija Kranj51252SI-51252
472Gimnazija Šiška51253SI-51253
473Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, Knjižnica51254SI-51254
474Srednja ekonomska in upravno-administrativna šola Kranj, Knjižnica51255SI-51255
475Srednja trgovska šola Celje, Knjižnica51256SI-51256
476Steklarska šola Rogaška Slatina, Knjižnica51257SI-51257
477Dijaški dom Lizike Jančar, Knjižnica51258SI-51258
478Srednja ekonomska šola Celje, Knjižnica51259SI-51259
479Ekonomska šola Murska Sobota51260SI-51260
480Gimnazija Tolmin51261SI-51261
481Srednja frizerska šola Ljubljana51262SI-51262
482Srednja šola Izola51263SI-51263
483Biotehniška šola Rakičan51264SI-51264
484Srednja zdravstvena šola Murska Sobota51265SI-51265
485Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje51266SI-51266
486Srednja šola Zagorje51267SI-51267
487Osnovna šola Polzela51301SI-51301
488Osnovna šola Vič51302SI-51302
489Osnovna šola Poljane Ljubljana51303SI-51303
490Osnovna šola Velika Nedelja51304SI-51304
491Osnovna šola Cirila Kosmača Piran51305SI-51305
492Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana, Knjižnica51306SI-51306
493Osnovan šola Gustava Šiliha Velenje, Knjižnica51307SI-51307
494Osnovna šola Hruševec Šentjur51308SI-51308
495Osnovna šola Kungota51309SI-51309
496Osnovna šola Gornji Petrovci51310SI-51310
497Osnovna šola Lucija51311SI-51311
498Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica51312SI-51312
499Osnovna šola Pivka51313SI-51313
500Osnovna šola Prule51314SI-51314
501Osnovna šola Gradec51315SI-51315
502Osnovna šola Gorje51316SI-51316
503Osnovna šola Dobje51317SI-51317
504Osnovna šola Franja Goloba Prevalje51318SI-51318
505Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice51319SI-51319
506Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci51320SI-51320
507Osnovna šola Toma Brejca Kamnik51321SI-51321
508Osnovna šola Gornja Radgona51322SI-51322
509Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. goricah, Knjižnica51323SI-51323
510Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič51324SI-51324
511Osnovna šola Bežigrad51325SI-51325
512I. osnovna šola Žalec51326SI-51326
513Osnovna šola "Bratov Juhartov", Knjižnica51327SI-51327
514Osnovna šola Braslovče51328SI-51328
515Osnovna šola Dobrova51329SI-51329
516Osnovna šola Šentvid51330SI-51330
517Osnovna šola Bršljin51331SI-51331
518Osnovna šola Vransko - Tabor51332SI-51332
519Osnovna šola Toneta Čufarja51333SI-51333
520Osnovna šola Žirovnica51334SI-51334
521Osnovna šola Šmartno51335SI-51335
522Osnovna šola Zreče51336SI-51336
523Osnovna šola Šmartno v Tuhinju51337SI-51337
524Osnovna šola Vižmarje - Brod51338SI-51338
525Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik51339SI-51339
526Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana, Knjižnica51340SI-51340
527Osnovna šola Ketteja in Murna Ljubljana, Knjižnica51341SI-51341
528Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana51342SI-51342
529Osnovna šola Šmarje pri Kopru51343SI-51343
530Osnovna šola Vodmat51344SI-51344
531Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur51345SI-51345
532Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Knjižnica51346SI-51346
533Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo, Knjižnica51347SI-51347
534Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica51348SI-51348
535Osnovna šola Lava Celje51349SI-51349
536Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice51350SI-51350
537Osnovna šola 8 talcev Logatec51351SI-51351
538Osnovna šola Dolenjske Toplice51352SI-51352
539Osnovna šola Ivana Groharja51353SI-51353
540Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana, Knjižnica51354SI-51354
541Osnovna šola Nove Fužine51355SI-51355
542Osnovna šola Črna na Koroškem51356SI-51356
543Osnovna šola Tabor I Maribor51357SI-51357
544Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica51358SI-51358
545Osnovna šola Cerkno51359SI-51359
546Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče51360SI-51360
547Osnovna šola Planina pri Sevnici51361SI-51361
548Osnovna šola Frana Roša Celje51362SI-51362
549Osnovna šola Nazarje51363SI-51363
550Osnovna šola Šturje Ajdovščina, Knjižnica51364SI-51364
551Osnovna šola Koseze51365SI-51365
552Osnovna šola Anice Černejeve Makole51366SI-51366
553Osnovna šola Vrhovci51367SI-51367
554Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični51368SI-51368
555Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj51369SI-51369
556Dvojezična osnovna šola I. Lendava, Knjižnica51370SI-51370
557Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica51372SI-51372
558Osnovna šola Gorišnica51373SI-51373
559Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci51374SI-51374
560Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo51375SI-51375
561Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor51376SI-51376
562Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje51377SI-51377
563Osnovna šola Otočec51378SI-51378
564Osnovna šola Leskovec pri Krškem51380SI-51380
565Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru51381SI-51381
566Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica51382SI-51382
567Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava51383SI-51383
568Osnovna šola Juršinci51384SI-51384
569Osnovna šola Olge Meglič51385SI-51385
570Osnovna šola Poljčane51386SI-51386
571Osnovna šola Fram51387SI-51387
572Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor51388SI-51388
573Osnovna šola Rače51389SI-51389
574Osnovna šola Breg51390SI-51390
575Osnovna šola Cirkulane - Zavrč51391SI-51391
576Osnovna šola Selnica ob Dravi51392SI-51392
577Osnovna šola Brezno - Podvelka51393SI-51393
578Osnovna šola Maksa Durjave Maribor51394SI-51394
579Osnovna šola Duplek51395SI-51395
580Osnovna šola Leona Štuklja Maribor51396SI-51396
581Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor51397SI-51397
582Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor51398SI-51398
583Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor51399SI-51399
584Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor51400SI-51400
585Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica51401SI-51401
586Osnovna šola Draga Kobala Maribor51402SI-51402
587Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka51403SI-51403
588Osnovna šola Kašelj51404SI-51404
589Osnovna šola Železniki51405SI-51405
590Osnovna šola Spodnja Šiška51406SI-51406
591Osnovna šola Kapela51407SI-51407
592Osnovna šola Notranjski odred Cerknica51408SI-51408
593Osnovna šola Mirana Jarca51409SI-51409
594Osnovna šola Dragomelj51410SI-51410
595Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani51411SI-51411
596Osnovna šola Tabor Logatec51412SI-51412
597Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake51413SI-51413
598Osnovna šola Gorica Velenje51414SI-51414
599Osnovna šola Antona Aškerca Velenje51415SI-51415
600Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas51416SI-51416
601Osnovna šola Naklo51417SI-51417
602Osnovna šola Janka Glazerja Ruše51418SI-51418
603Osnovna šola Predoslje Kranj51419SI-51419
604Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem51420SI-51420
605Osnovna šola Loče51421SI-51421
606Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje51422SI-51422
607Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje51423SI-51423
608IV. osnovna šola Celje51424SI-51424
609Osnovna šola Ljubno ob Savinji51425SI-51425
610Osnovna šola Glazija51426SI-51426
611Osnovna šola Škofljica51427SI-51427
612Osnovna šola Šmarje - Sap51428SI-51428
613Osnovna šola Metlika51429SI-51429
614Osnovna šola Orehek Kranj51430SI-51430
615Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto51431SI-51431
616Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica51432SI-51432
617Osnovna šola Šenčur51433SI-51433
618Osnovna šola Vitanje51434SI-51434
619Osnovna šola Tržič51435SI-51435
620Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem51436SI-51436
621Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor51437SI-51437
622Osnovna šola Livada Velenje51438SI-51438
623Osnovna šola Šalek Velenje51439SI-51439
624Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu51440SI-51440
625Osnovna šola Sečovlje51441SI-51441
626III. osnovna šola Celje51442SI-51442
627Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor51443SI-51443
628Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak51444SI-51444
629Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica51445SI-51445
630Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige51446SI-51446
631Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje51447SI-51447
632Osnovna šola Ribnica na Pohorju51448SI-51448
633Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje51449SI-51449
634Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje51450SI-51450
635Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper51451SI-51451
636Osnovna šola Dob51452SI-51452
637Osnovna šola Korena51453SI-51453
638Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki51454SI-51454
639Osnovna šola Kuzma51455SI-51455
640Osnovna šola Stanka Vraza Ormož51456SI-51456
641Osnovna šola Radlje ob Dravi51457SI-51457
642Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur51458SI-51458
643Osnovna šola Podzemelj51459SI-51459
644Osnovna šola Slave Klavore Maribor51460SI-51460
645Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško51461SI-51461
646Osnovna šola Velika Dolina51462SI-51462
647Osnovna šola Cerklje ob Krki51463SI-51463
648Osnovna šola Sveti Tomaž51464SI-51464
649Dvojezična osnovna šola Lendava II.51465SI-51465
650Osnovna šola Podlehnik51466SI-51466
651Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj51467SI-51467
652Osnovna šola Lovrenc na Pohorju51468SI-51468
653Tretja osnovna šola Slovenj Gradec51469SI-51469
654Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja51470SI-51470
655Osnovna šola Medvode51471SI-51471
656Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje51472SI-51472
657Osnovna šola Puconci51473SI-51473
658Osnovna šola Benedikt51474SI-51474
659Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol51475SI-51475
660Glasbena šola Murska Sobota51476SI-51476
661Osnovna šola Šalovci51477SI-51477
662Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje51478SI-51478
663Osnovna šola Janka Padežnika Maribor51479SI-51479
664Osnovna šola Žetale51480SI-51480
665Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava51481SI-51481
666Osnovna šola Sveta Ana51482SI-51482
667Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče51483SI-51483
668Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško51484SI-51484
669Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče51485SI-51485
670Osnovna šola Helene Puhar Kranj51486SI-51486
671Osnovna šola Markovci51487SI-51487
672Osnovna šola Preserje51488SI-51488
673Osnovna šola Raka51489SI-51489
674Osnovna šola Ivanjkovci51490SI-51490
675Osnovna šola Nove Jarše51491SI-51491
676Osnovna šola Bičevje51492SI-51492
677Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice51493SI-51493
678Osnovna šola Fara51494SI-51494
679Osnovna šola Trnovo51495SI-51495
680Osnovna šola Odranci51496SI-51496
681Glasbena šola "Risto Savin" Žalec51497SI-51497
682Osnovna šola Šmartno na Pohorju51498SI-51498
683Glasbena šola Koper51499SI-51499
684Mladinski dom Jarše Ljubljana51500SI-51500
685Osnovna šola Razkrižje51501SI-51501
686Osnovna šola Kobilje51502SI-51502
687Osnovna šola Log - Dragomer51503SI-51503
688Dvojezična osnovna šola Genterovci51504SI-51504
689Osnovna šola Malečnik51505SI-51505
690Glasbena šola Postojna51506SI-51506
691Osnovna šola Col51507SI-51507
692Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi51508SI-51508
693Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina51509SI-51509
694Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici51510SI-51510
695Osnovna šola Pirniče51511SI-51511
696Glasbena šola Tolmin51512SI-51512
697Osnovna šola Prebold51513SI-51513
698Osnovna šola Draga Bajca Vipava51514SI-51514
699Gimnazija Jesenice51515SI-51515
700Osnovna šola Kozara Nova Gorica51516SI-51516
701Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana51517SI-51517
702Glasbena šola Nova Gorica51518SI-51518
703Osnovna šola Čepovan51519SI-51519
704Osnovna šola Simona Jenka Kranj51520SI-51520
705Osnovna šola Bovec51521SI-51521
706Glasbena šola Vrhnika51522SI-51522
707Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova51523SI-51523
708Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen51524SI-51524
709Glasbena šola Slovenj Gradec51525SI-51525
710Osnovna šola Miren51526SI-51526
711Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana51527SI-51527
712Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš51528SI-51528
713Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika51529SI-51529
714Glasbena šola Celje51530SI-51530
715Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok51531SI-51531
716Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova51532SI-51532
717Osnovna šola Roje51533SI-51533
718Osnovna šola Podbočje51534SI-51534
719Osnovna šola Drska51535SI-51535
720Osnovna šola Blanca51536SI-51536
721Osnovna šola Preska51537SI-51537
722Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani51538SI-51538
723Glasbena šola Sežana51539SI-51539
724Osnovna šola Bizeljsko51540SI-51540
725Glasbena šola Kranj51541SI-51541
726Osnovna šola Mokronog51542SI-51542
727Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert51543SI-51543
728Osnovna šola Boštanj51544SI-51544
729Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana51545SI-51545
730Osnovna šola Tržišče51546SI-51546
731Osnovna šola Vinica51547SI-51547
732Osnovna šola dr. Franceta Prešerna51548SI-51548
733Osnovna šola Litija51549SI-51549
734Osnovna šola Milan Majcen Šentjanž51550SI-51550
735Osnovna šola Krmelj51551SI-51551
736Osnovna šola Globoko51552SI-51552
737Glasbena šola Rogaška Slatina51553SI-51553
738Osnovna šola Prevole51554SI-51554
739Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica51555SI-51555
740Glasbena šola Brežice51556SI-51556
741Osnovna šola Črni Vrh51557SI-51557
742Dijaški dom Bežigrad Ljubljana51558SI-51558
743Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece51559SI-51559
744Glasbena šola Idrija51560SI-51560
745Glasbena šola Ribnica51561SI-51561
746II. osnovna šola Žalec51562SI-51562
747Osnovna šola Horjul51563SI-51563
748Osnovna šola Stara Cerkev51564SI-51564
749Osnovna šola Ob Rinži Kočevje51565SI-51565
750Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto51566SI-51566
751Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje51567SI-51567
752Osnovna šola Stranje51568SI-51568
753Glasbena šola Radlje ob Dravi51569SI-51569
754Osnovna šola Polhov Gradec51570SI-51570
755Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje51571SI-51571
756Glasbena šola Kočevje51572SI-51572
757Osnovna šola Koprivnica51573SI-51573
758Glasbena šola Radovljica51574SI-51574
759Glasbena šola Laško - Radeče51575SI-51575
760Glasbena šola Škofja Loka51576SI-51576
761Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok51577SI-51577
762Glasbena šola Slovenske Konjice51578SI-51578
763Glasbena šola Ravne na Koroškem51579SI-51579
764Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan51580SI-51580
765Osnovna šola 27. julij Kamnik51581SI-51581
766Glasbena šola Nazarje51582SI-51582
767Dom Antona Skale Maribor51583SI-51583
768Osnovna šola Ana Gale Sevnica51584SI-51584
769Konservatorij za glasbo in balet Maribor51628SI-51628
770Slovenska prosvetna zveza , Slovenska študijska knjižnica 51901SI-51901
771Državni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre, Knjižnica51903SI-51903
772Zveza tabornikov Slovenije, Knjižnica55001SI-55001
773Teozofsko društvo Jivatma, Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin55002SI-55002
774Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Knjižnica55003SI-55003
775Šola za ravnatelje, Knjižnica55004SI-55004
776Uršulinski samostan Ljubljana, Knjižnica55005SI-55005
777Katoliški inštitut - Fakulteta za poslovne vede55006SI-55006
778Društvo upokojencev Škofja Loka, Univerza za tretje življensko obdobje, Knjižnica55007SI-55007
779Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana55008SI-55008
780Splošna bolnišnica Novo mesto55009SI-55009
781Pokrajinski muzej Maribor55010SI-55010
782Ruski Dom, Maribor55011SI-55011
783Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica55012SI-55012
784Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Inštitut za poslovno odličnost55013SI-55013
785Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo55014SI-55014
786RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti55015SI-55015
787Župnijski urad Preska, Oblakova knjižnica55016SI-55016
788Judovski kulturni center Ljubljana55017SI-55017
789Zasebna knjižnica Andraža Marjana Žvaba55018SI-55018
790Balassijev inštitut, Kulturni center Veleposlaništva Madžarske Ljubljana55019SI-55019
791Državno odvetništvo republike Slovenije55020SI-55020
792Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk55021SI-55021
793Župnija Slovenska Bistrica55022SI-55022
794Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje55023SI-55023
795Muzej radovljiške občine55024SI-55024
796Slovensko planinsko društvo Bariloche, Knjižnica55097SI-55097
797Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica55144SI-55144
798DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Knjižnica55145SI-55145
799Svilanit tekstilna tovarna d.d., Knjižnica55146SI-55146
800Ixtlan Consulting d.o.o., Knjižnica55147SI-55147
801Župnijski urad, Knjižnica55148SI-55148
802JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, Knjižnica55149SI-55149
803Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Diplomatska knjižnica55150SI-55150
804Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Knjižnica55151SI-55151
805Univerza v Novi Gorici, Univerzitetna knjižnica Univerze v Novi Gorici55152SI-55152
806Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Knjižnica55153SI-55153
807Mirovni inštitut, Knjižnica 55154SI-55154
808Studio marketing J Walter Thompson, Knjižnica55155SI-55155
809Talum d.d., Knjižnica 55156SI-55156
810Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled55157SI-55157
811Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko, Knjižnica55158SI-55158
812Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne 55159SI-55159
813Pošta Slovenije, d. o. o., Knjižnica55161SI-55161
814Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Knjižnica55162SI-55162
815Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije, Knjižnica55163SI-55163
816Iskraemeco, Knjižnica55164SI-55164
817Energetika Ljubljana, d.o.o., Strokovna knjižnica 55165SI-55165
818Johnsons Controls - NTU, Knjižnica55166SI-55166
819IEDC - Poslovna šola Bled, Knjižnica in informacijski center55167SI-55167
820Triglavski narodni park, Knjižnica55169SI-55169
821Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo, Knjižnica55170SI-55170
822Kovinotehna d.d. Celje, Knjižnica55171SI-55171
823Ljudska univerza Koper, Knjižnica55172SI-55172
824Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Fakulteta za tehnologije in sisteme, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto55174SI-55174
825Ustanova Fundacija Gea2000, Knjižnica55175SI-55175
826Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica55176SI-55176
827Zdravstveni dom Ljubljana, Knjižnica55177SI-55177
828Urad Vlade RS za komuniciranje, Knjižnica55178SI-55178
829Center Dolfke Boštjančič, Knjižnica55179SI-55179
830Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Knjižnica MOL55180SI-55180
831Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenski inštitut za standardizacijo55182SI-55182
832Javna agencija RS za energijo, Knjižnica 55183SI-55183
833Hit hoteli, igralnice, turizem d.d., Knjižnica55184SI-55184
834DATALAB d.o.o, Knjižnica55185SI-55185
835Upravno sodišče RS, Knjižnica55186SI-55186
836Urad RS za intelektualno lastnino, Knjižnica55187SI-55187
837Studia Slovenica, Knjižnica55188SI-55188
838Javni zavod Kozjanski park, Knjižnica55189SI-55189
839Center za glasbeno vzgojo Koper, Knjižnica55190SI-55190
840Umetnostna galerija Maribor, Knjižnica55191SI-55191
841Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica, Knjižnica55192SI-55192
842Zavod Hrastovec - Trate, Knjižnica55193SI-55193
843Mestna občina Nova Gorica, Knjižnica55194SI-55194
844Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Knjižnica55195SI-55195
845Center Vlade RS za informatiko, Knjižnica55196SI-55196
846Zgodovinski arhiv Celje, Knjižnica55197SI-55197
847Tolminski muzej, Knjižnica 55199SI-55199
848Dijaški dom Nova Gorica, Knjižnica55261SI-55261
849Srednja gostinska šola Bled, Knjižnica55262SI-55262
850Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor55263SI-55263
851Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, Knjižnica55264SI-55264
852Zavod Antona Martina Slomška55265SI-55265
853Dijaški Dom Vič, Knjižnica55266SI-55266
854Škofijska gimnazija Vipava55267SI-55267
855Dijaški dom Tabor, Knjižnica55268SI-55268
856Gimnazija Škofja Loka55269SI-55269
857Gimnazija Moste55270SI-55270
858Šolski center Ptuj55271SI-55271
859Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna55272SI-55272
860Biotehniška šola Maribor55273SI-55273
861Glasbena šola Domžale55274SI-55274
862Srednja lesarska šola Nova Gorica, Knjižnica55275SI-55275
863Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci55277SI-55277
864Srednja zdravstvena šola Ljubljana55278SI-55278
865Gimnazija Piran, Knjižnica55279SI-55279
866Glasbena šola Franca Šturma55280SI-55280
867Gimnazija Ledina55281SI-55281
868Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Knjižnica55283SI-55283
869Gimnazija Ormož55284SI-55284
870Železniška srednja šola - dijaški dom, Knjižnica55285SI-55285
871Dijaški dom Ivan Cankar, Knjižnica55286SI-55286
872Srednja upravno administrativna šola Ljubljana55287SI-55287
873Gimnazija Murska Sobota55288SI-55288
874Ekonomska in trgovska šola Brežice55289SI-55289
875Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor, Knjižnica55290SI-55290
876Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje55291SI-55291
877Gimnazija Franca Miklošiča, Knjižnica55292SI-55292
878Gimnazija Kočevje, Knjižnica55293SI-55293
879Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne55294SI-55294
880Srednja elektro in strojna šola Kranj, Knjižnica55295SI-55295
881Ekonomska šola Ljubljana55296SI-55296
882Srednja zdravstvena šola Celje55297SI-55297
883Srednja šola Slovenska Bistrica55298SI-55298
884Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota55299SI-55299
885Osnovna šola Vavta vas55363SI-55363
886Osnovna šola Griže55364SI-55364
887Osnovna šola Ljubo Šercer, Knjižnica55365SI-55365
888Osnovna šola Frana Metelka Škocjan55366SI-55366
889Osnovna šola Frankolovo, Knjižnica55367SI-55367
890Druga osnovna šola Slovenj Gradec55368SI-55368
891Osnovna šola Jurija Vege, Knjižnica55369SI-55369
892Osnovna šola Dekani55370SI-55370
893Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec, Knjižnica55371SI-55371
894Osnovna šola Križevci55372SI-55372
895Prva osnovna šola Slovenj Gradec55373SI-55373
896Dvojezična osnovna šola Dobrovnik - Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak , Knjižnica55374SI-55374
897Osnovna šola Polje55375SI-55375
898Osnovna šola Frana Kranjca55376SI-55376
899Osnovna šola Dobrovo55377SI-55377
900Osnovna šola Oskarja Kovačiča55378SI-55378
901Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled55379SI-55379
902Osnovna šola Koroška bela, Knjižnica55380SI-55380
903Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice55381SI-55381
904Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora55382SI-55382
905Osnovna šola Stražišče Kranj55383SI-55383
906Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka55384SI-55384
907Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce55385SI-55385
908Osnovna šola Tomaža Linharta Radovljica, Knjižnica55386SI-55386
909Osnovna šola Center Novo mesto55387SI-55387
910Osnovna šola Šmihel55388SI-55388
911Osnovna šola Dutovlje55389SI-55389
912Osnovna šola Grm Novo mesto55390SI-55390
913Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje55391SI-55391
914Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva55392SI-55392
915Osnovna šola III Murska Sobota55393SI-55393
916Osnovna šola Starše55394SI-55394
917Osnovna šola Simona Jenka55395SI-55395
918Osnovna šola Mežica55397SI-55397
919Osnovna šola Šempas55398SI-55398
920Osnovna šola Antona Globočnika Postojna55399SI-55399
921Vrtec Hansa Christiana Andersena, Knjižnica55401SI-55401
922Vrtec Trbovlje, Knjižnica55402SI-55402
923Akademija Montessori - Hiša otrok ABC55403SI-55403
924Vrtec Šentjur55404SI-55404
925Osnovna šola Muta55501SI-55501
926Osnovna šola Majšperk55502SI-55502
927Osnovna šola Bistrica Tržič, Knjižnica55503SI-55503
928Osnovna šola Tišina55504SI-55504
929Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica55505SI-55505
930Osnovna šola Bistrica ob Sotli55506SI-55506
931Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik55507SI-55507
932I. Osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55508SI-55508
933Osnovna šola Stopiče55509SI-55509
934Osnovna šola Slivnica pri Celju55510SI-55510
935Osnovna šola Brinje Grosuplje55511SI-55511
936Osnovna šola Stari trg ob Kolpi55512SI-55512
937Osnovna šola Veržej55513SI-55513
938Osnovna šola Deskle55514SI-55514
939Osnovna šola Ig55515SI-55515
940Osnovna šola Hudinja55517SI-55517
941Osnovna šola Cankova55518SI-55518
942Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici, Knjižnica55519SI-55519
943Osnovna šola Koroški jeklarji, Knjižnica55520SI-55520
944Osnovna šola Solkan55521SI-55521
945Osnovna šola Janka Kersnika, Knjižnica55522SI-55522
946Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Knjižnica55523SI-55523
947Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj55524SI-55524
948Osnovna šola Pesnica55525SI-55525
949Osnovna šola Primoža Trubarja Laško55526SI-55526
950Osnovna šola Idrija55527SI-55527
951Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči55528SI-55528
952Osnovna šola Gabrovka - Dole55529SI-55529
953Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina55530SI-55530
954Osnovna šola Središče ob Dravi55531SI-55531
955Osnovna šola Jelšane55532SI-55532
956Osnovna šola Marije Vere55533SI-55533
957Osnovna šola Martina Konšaka, Knjižnica55534SI-55534
958Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer55535SI-55535
959Osnovna šola Podgora, Knjižnica55537SI-55537
960Osnovna šola Matije Čopa Kranj55538SI-55538
961Osnovna šola Mirna55539SI-55539
962Osnovna šola Pod goro Slov. Konjice, Knjižnica55540SI-55540
963Osnovna šola Ljubečna55541SI-55541
964Osnovna šola Jarenina55542SI-55542
965Osnovna šola Veliki Gaber55543SI-55543
966Osnovna šola Miška Kranjca55544SI-55544
967Osnovna šola Vide Pregarc, knjižnica55545SI-55545
968Osnovna šola Brusnice55546SI-55546
969Osnovna šola Sveti Jurij55547SI-55547
970Osnovna šola Koper55548SI-55548
971Osnovna šola Blaža Arniča Luče55549SI-55549
972Osnovna šola bratov Polančičev Maribor55550SI-55550
973Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Knjižnica55551SI-55551
974Osnovna šola Bogojina55552SI-55552
975Osnovna šola Dornberk55553SI-55553
976Osnovna šola Košana55554SI-55554
977II. Osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55555SI-55555
978II. osnovna šola Celje55556SI-55556
979Osnovna šola Vuzenica55557SI-55557
980Osnovna šola Toneta Okrogarja55558SI-55558
981Osnovna šola Šmarjeta55559SI-55559
982Osnovna šola Trebnje55560SI-55560
983Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj55561SI-55561
984Osnovna šola Poljane55562SI-55562
985Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas55563SI-55563
986Osnovna šola Šmarje pri Jelšah55564SI-55564
987Osnovna šola Podčetrtek55565SI-55565
988Osnovna šola Štore55566SI-55566
989Osnovna šola Komenda Moste55567SI-55567
990Osnovna šola Beltinci55568SI-55568
991Osnovna šola Šentjernej55569SI-55569
992Osnovna šola Kolezija55570SI-55570
993Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci55571SI-55571
994Osnovna šola Livada55572SI-55572
995Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna55573SI-55573
996Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju55574SI-55574
997Osnovna šola Antona Ukmarja Koper55575SI-55575
998Osnovna šola borcev za severno mejo, Knjižnica55576SI-55576
999Osnovna šola Mala Nedelja55577SI-55577
1000Osnovna šola Dravlje55578SI-55578
1001Osnovna šola Ledina55579SI-55579
1002Osnovna šola Lesično55580SI-55580
1003Osnovna šola Dušana Flisa Hoče55581SI-55581
1004Osnovna šola Turnišče55582SI-55582
1005Osnovna šola Dragomira Benčiča - Brkina, Knjižnica55583SI-55583
1006Osnovna šola Žužemberk55584SI-55584
1007Osnovna šola Kozje55585SI-55585
1008Osnovna šola Cirkovce55586SI-55586
1009Osnovna šola Mladika, Knjižnica55587SI-55587
1010Osnovna šola Staneta Žagarja, Knjižnica55589SI-55589
1011Osnovna šola Rada Robiča Limbuš55590SI-55590
1012Osnovna šola Križe55592SI-55592
1013Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu55593SI-55593
1014Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Knjižnica55594SI-55594
1015Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice55595SI-55595
1016Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika55596SI-55596
1017Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd55597SI-55597
1018Osnovna šola Spodnja Idrija55598SI-55598
1019Gimnazija Ptuj55601SI-55601
1020Živilska šola Maribor, Knjižnica55602SI-55602
1021Srednja zdravstvena šola Piran, Knjižnica55603SI-55603
1022Glasbena šola Kamnik55605SI-55605
1023Srednja šola Muta, Knjižnica55606SI-55606
1024Glasbena šola Jesenice55608SI-55608
1025Srednja šola Domžale, Knjižnica55609SI-55609
1026I. gimnazija v Celju55610SI-55610
1027Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Knjižnica55611SI-55611
1028Šolski center Šentjur55612SI-55612
1029Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Knjižnica55613SI-55613
1030Srednja šola za strojništvo Škofja Loka, Knjižnica55614SI-55614
1031Srednja trgovska šola Kranj, Knjižnica55615SI-55615
1032Gimnazija Litija55616SI-55616
1033Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana55617SI-55617
1034Srednja medijska in grafična šola Ljubljana55618SI-55618
1035Šolski center Kranj55619SI-55619
1036Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana55620SI-55620
1037Srednja tehniška šola Koper55621SI-55621
1038Šolski center Postojna55622SI-55622
1039Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva, Knjižnica55623SI-55623
1040Euro šola Ljubljana, Knjižnica Erudio55624SI-55624
1041Šolski center Slovenske Konjice - Zreče55625SI-55625
1042Srednja šola tehniških strok Šiška55626SI-55626
1043Glasbena šola Fran Korun Koželjski55627SI-55627
1044Biotehniški izobraževalni center Ljubljana55628SI-55628
1045Ekonomska šola Celje55629SI-55629
1046Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo55630SI-55630
1047Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1048Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1049Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola55632SI-55632
1050Dijaški in študentski dom Novo mesto55633SI-55633
1051Dijaški dom Drava Maribor55634SI-55634
1052Državni izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom Gregorčič Trubar55635SI-55635
1053Osnovna šola 8 talcev Logatec, Knjižnica55701SI-55701
1054Osnovna šola Jakobski Dol55702SI-55702
1055Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci55703SI-55703
1056Osnovna šola Rodica55704SI-55704
1057Osnovna šola Fokovci55705SI-55705
1058Osnovna šola Rečica ob Savinji55706SI-55706
1059Osnovna šola Hajdina55707SI-55707
1060Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro55708SI-55708
1061Osnovna šola Branik55709SI-55709
1062Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor55710SI-55710
1063Osnovna šola I Murska Sobota55711SI-55711
1064Osnovna šola Kanal55712SI-55712
1065Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem55713SI-55713
1066Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana, Knjižnica55714SI-55714
1067Osnovna šola Stročja vas55715SI-55715
1068Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, Knjižnica55716SI-55716
1069Osnovna šola Prestranek55717SI-55717
1070Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, Knjižnica55718SI-55718
1071Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj55719SI-55719
1072Osnovna šola Valentina Vodnika, Knjižnica55720SI-55720
1073Osnovna šola Zadobrova55721SI-55721
1074Osnovna šola Škofja Loka - Mesto55722SI-55722
1075Osnovna šola Rovte55723SI-55723
1076Osnovna šola Mozirje55724SI-55724
1077Osnovna šola Petrovče55726SI-55726
1078Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava55727SI-55727
1079Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Promož Hrvatini, Knjižnica55728SI-55728
1080Osnovna šola Domžale55729SI-55729
1081Osnovna šola Milke Šobar - Nataše, Knjižnica55730SI-55730
1082Osnovna šola Preserje pri Radomljah55731SI-55731
1083Osnovna šola Dobravlje55732SI-55732
1084Osnovna šola Cerkvenjak-Sv. Andraž, Knjižnica55733SI-55733
1085Osnovna šola Loka Črnomelj55734SI-55734
1086Osnovna šola Voličina55735SI-55735
1087Osnovna šola Livade Izola, Knjižnica55736SI-55736
1088Osnovna šola 16. decembra Mojstrana55737SI-55737
1089JVIZ Osnovna šola Dobrna, Knjižnica55738SI-55738
1090Osnovna šola Vojke Šmuc Izola55739SI-55739
1091Osnovna šola Brežice55740SI-55740
1092Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu55742SI-55742
1093Osnovna šola Grad55743SI-55743
1094Osnovna šola Trbovlje55744SI-55744
1095Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad55745SI-55745
1096VIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55746SI-55746
1097Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica55747SI-55747
1098I. osnovna šola Celje , Knjižnica55748SI-55748
1099Osnovan šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Knjižnica55749SI-55749
1100Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica55750SI-55750
1101Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Knjižnica55751SI-55751
1102Osnovna šola Savsko naselje55752SI-55752
1103Osnovna šola Stična55753SI-55753
1104Osnovna šola Otlica55754SI-55754
1105Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor, Knjižnica55755SI-55755
1106Osnovna šola Vojnik55756SI-55756
1107Osnovna šola Venclja Perka Domžale, Knjižnica55757SI-55757
1108Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica55758SI-55758
1109Osnovna šola Mengeš55759SI-55759
1110Osnovna šola Mislinja55760SI-55760
1111Osnovna šola Žiri55761SI-55761
1112Osnovna šola Sostro55762SI-55762
1113Osnovna šola Bakovci55763SI-55763
1114Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki55764SI-55764
1115Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad55765SI-55765
1116JVIZ Osnovna šola Lenart, Knjižnica55766SI-55766
1117Osnovna šola Apače, Knjižnica55767SI-55767
1118Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana55768SI-55768
1119Osnovna šola Ormož55769SI-55769
1120Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica55770SI-55770
1121Osnovna šola IV. Murska Sobota55771SI-55771
1122Osnovna šola Božidarja Jakca, Knjižnica55772SI-55772
1123Waldorfska šola Ljubljana55773SI-55773
1124Osnovna šola Prežihovega Voranca55774SI-55774
1125Osnovna šola Zalog55775SI-55775
1126Osnovna šola Artiče55776SI-55776
1127Osnovna šola Videm55777SI-55777
1128Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Knjižnica55778SI-55778
1129Osnovna šola Vodice55779SI-55779
1130Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin55780SI-55780
1131Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid55781SI-55781
1132Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije55782SI-55782
1133Osnovna šola Trzin55783SI-55783
1134Osnovna šola Miklavž pri Ormožu s podružnico Kog, Knjižnica55784SI-55784
1135Osnovna šola II Murska Sobota55785SI-55785
1136Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Knjižnica55786SI-55786
1137Osnovna šola XIV. divizije Senovo55787SI-55787
1138Osnovna šola Ivana Skvarče55788SI-55788
1139Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača55789SI-55789
1140Osnovna šola Dramlje55790SI-55790
1141Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek55791SI-55791
1142Osnovna šola Sladki Vrh55792SI-55792
1143Osnovna šola Hinka Smrekarja, Knjižnica55793SI-55793
1144Osnovna šola Kamnica55794SI-55794
1145Osnovna šola Antona Janše Radovljica55795SI-55795
1146Osnovna šola Mirna Peč, Knjižnica55796SI-55796
1147Osnovna šola Tabor II Maribor, Knjižnica55797SI-55797
11482. osnovna šola Slovenska Bistrica55798SI-55798
1149Osnovna šola Šoštanj, Knjižnica55799SI-55799
1150Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sandor, Knjižnica55801SI-55801
1151Francoski Inštitut Charles Nodier, Mediateka Francoskega inštituta Charles Nodier v Ljubljani55802SI-55802
1152Škofija Koper, Knjižnica55803SI-55803
1153Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju", Knjižnica55804SI-55804
1154Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, Knjižnica55805SI-55805
1155Minoritski samostan sv. Petra in Pavla, Knjižnica55806SI-55806
1156Ministrstvo za kulturo, Knjižnica55807SI-55807
1157RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija, Knjižnica55808SI-55808
1158Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor55809SI-55809
1159Okrožno sodišče v Kopru, Knjižnica55810SI-55810
1160Zavod RS za varstvo narave, Knjižnica55811SI-55811
1161Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Knjižnica55812SI-55812
1162Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Knjižnica55813SI-55813
1163Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, Knjižnica55814SI-55814
1164Obrtna zbornica Slovenije, Knjižnica55815SI-55815
1165Visoka poslovna šola Doba Maribor, Knjižnica55816SI-55816
1166Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Informacijsko-knjižnični servis 55817SI-55817
1167Center RS za poklicno izobraževanje, Knjižnica55818SI-55818
1168Kapucinski samostan Škofja Loka, Knjižnica55819SI-55819
1169Vrhovno državno tožilstvo RS, Knjižnica55820SI-55820
1170Medicinska fakulteta , Knjižnica 55822SI-55822
1171Fakulteta za logistiko, Knjižnica 55823SI-55823
1172Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Knjižnica55824SI-55824
1173Center za korekcijo sluha in govora Portorož55825SI-55825
1174Galerija Božidar Jakac, Knjižnica55826SI-55826
1175Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana55827SI-55827
1176Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije55828SI-55828
1177Inštitut in akademija za multimedije 55828SI-55828
1178Vrtnarska šola Celje, Knjižnica55829SI-55829
1179Višje sodišče v Celju, Knjižnica55831SI-55831
1180Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje, Knjižnica55832SI-55832
1181Leila, Višja strokovna šola d.o.o., Knjižnica55833SI-55833
1182IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Knjižnica IBS 55833SI-55833
1183Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Knjižnica 55834SI-55834
1184Škofija Novo mesto, Knjižnica55835SI-55835
1185Zavod za slepo in slabovidno mladino, Knjižnica55836SI-55836
1186Kapucinski samostan Krško, Kapucinska knjižnica Krško55837SI-55837
1187Center za dopisno izoberaževanje Univerzum, Knjižnica55838SI-55838
1188Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Knjižnica FUDŠ in FIŠ55839SI-55839
1189Zavod svete Družine Črenšovci, Knjižnica55840SI-55840
1190Zgodovinski arhiv na Ptuju, Knjižnica55841SI-55841
1191Okrožno sodišče v Krškem, Knjižnica55842SI-55842
1192Visoka šola za računovodstvo, Knjižnica 55843SI-55843
1193Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska knjižnica Janez Goličnik55844SI-55844
1194B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Knjižnica55845SI-55845
1195Visoka šola za tehnologijo polimerov, Knjižnica Visoke šole za tehnologijo polimerov55847SI-55847
1196Knjižnica Medvode55848SI-55848
1197Fakulteta za državne in evropske študije, Knjižnica55849SI-55849
1198Fakulteta za energetiko, Knjižnica 55850SI-55850
1199Mestna knjižnica Ljubljana (MKL)55851SI-55851
1200Fakulteta za dizajn55852SI-55852
1201Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Knjižnica55853SI-55853
1202Knjižnica Dušan Černe, Knjižnica55904SI-55904
1203Slovenski znanstveni institut, Knjižnica55905SI-55905
1204Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi", Knjižnica55906SI-55906
1205Kulturno društvo Ivan Trinko, Knjižnica55908SI-55908
1206Diadaktično ravnateljstvo za osnovne šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom na Opčinah, Knjižnica55909SI-55909
1207Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Knjižnica55910SI-55910
1208Eksperimentalna zasebna zbirka, Knjižnica55998SI-55998
1209Narodna in študijska knjižnica, Knjižnica99001SI-99001