Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

    ALI            
 KnjižnicasiglaISIL
1Narodna in univerzitetna knjižnica50001SI-50001
2Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani50002SI-50002
3Medicinska fakulteta50003SI-50003
4Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta50004SI-50004
5Ekonomska fakulteta50005SI-50005
6Biotehniška fakulteta50006SI-50006
7Arhiv Republike Slovenije50007SI-50007
8Narodni muzej Slovenije50008SI-50008
9Filozofska fakulteta50009SI-50009
10Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti50012SI-50012
11Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50013SI-50013
12Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50014SI-50014
13Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose50015SI-50015
14Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča50017SI-50017
15Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
16Biotehniška fakulteta (BF), Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)50018SI-50018
17Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo50020SI-50020
18Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo50023SI-50023
19ZOP, Informacijski inženering50024SI-50024
20Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje in Oddelek za materiale in metalurgijo50025SI-50025
21Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo50026SI-50026
22Pedagoški inštitut50027SI-50027
23Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko50030SI-50030
24Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko - Fizikalna, astronomska in meteorološka knjižnica50031SI-50031
25Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko50032SI-50032
26Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo50033SI-50033
27Center za razvoj Univerze v Ljubljani50035SI-50035
28Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo50036SI-50036
29Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost50037SI-50037
30Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo50038SI-50038
31Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje50039SI-50039
32Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo50040SI-50040
33Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost50041SI-50041
34Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko50042SI-50042
35Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino50043SI-50043
36Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo50044SI-50044
37Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo50045SI-50045
38Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko50046SI-50046
39Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino50047SI-50047
40Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo50048SI-50048
41Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo50049SI-50049
42Fakulteta za družbene vede50051SI-50051
43Center za mednarodno sodelovanje in razvoj50052SI-50052
44Mednarodni center za promocijo podjetij - ICPE50053SI-50053
45Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo50054SI-50054
46Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo50055SI-50055
47Fakulteta za arhitekturo50056SI-50056
48Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo50057SI-50057
49Inštitut za metalne konstrukcije50058SI-50058
50Urad RS za makroekonomske analize in razvoj50059SI-50059
51Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport50060SI-50060
52Fakulteta za varnostne vede50061SI-50061
53Ministrstvo za notranje zadeve 50067SI-50067
54Gimnazija Poljane50068SI-50068
55Ministrstvo za finance50069SI-50069
56Fakulteta za elektrotehniko50070SI-50070
57Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo50071SI-50071
58Fakulteta za farmacijo50072SI-50072
59SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK50073SI-50073
60SIC za strojništvo pri CTK50074SI-50074
61Fakulteta za strojništvo50075SI-50075
62Urad RS za varstvo industrijske lastnine50076SI-50076
63Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške50077SI-50077
64Urad predsednika Republike Slovenije50078SI-50078
65Kabinet predsednika Vlade RS50079SI-50079
66Fakulteta za šport50080SI-50080
67UKC - Ginekološka klinika50081SI-50081
68Andragoški center Republike Slovenije50083SI-50083
69Medicinska fakulteta - Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko50084SI-50084
70Onkološki inštitut Ljubljana50085SI-50085
71RRC Računalniške storitve50091SI-50091
72Ljubljanski urbanistični zavod d.d.50092SI-50092
73LB-ZDR. BANKA50093SI-50093
74Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa50094SI-50094
75Teološka fakulteta, enota Ljubljana50095SI-50095
76Bogoslovno semenišče50096SI-50096
77Frančiškanski samostan Ljubljana50097SI-50097
78Salezijanski zavod Rakovnik50098SI-50098
79Nadškofija Ljubljana50099SI-50099
80Slovenska akademija znanosti in umetnosti50100SI-50100
81Inštitut za narodnostna vprašanja50101SI-50101
82Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU50102SI-50102
83Inštitut za ekonomska raziskovanja50103SI-50103
84Kmetijski inštitut Slovenije50104SI-50104
85Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d.50105SI-50105
86Elektroinštitut Milan Vidmar50106SI-50106
87Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana50108SI-50108
88Institut Jožef Štefan50108SI-50108
89Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL50109SI-50109
90Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije50109SI-50109
91Kemijski inštitut50110SI-50110
92Inštitut za kovinske materiale in tehnologije50111SI-50111
93Inštitut za novejšo zgodovino50112SI-50112
94Muzej novejše zgodovine Slovenije50113SI-50113
95Zavod RS za produktivnost dela50114SI-50114
96Inštitut za celulozo in papir50115SI-50115
97Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani50116SI-50116
98Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik50117SI-50117
99Zavod sv. Stanislava50118SI-50118
100Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino50119SI-50119
101Akademija za glasbo50120SI-50120
102Akademija za gledališče, radio, film in televizijo50121SI-50121
103Akademija za likovno umetnost in oblikovanje50122SI-50122
104Muzej za arhitekturo in oblikovanje50123SI-50123
105Zdravstvena fakulteta50124SI-50124
106Fakulteta za socialno delo50125SI-50125
107Pedagoška fakulteta v Ljubljani50126SI-50126
108Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana50129SI-50129
109Lutkovno gledališče Ljubljana50130SI-50130
110Zgodovinski arhiv Ljubljana50131SI-50131
111Slovenski gledališki inštitut50132SI-50132
112Prirodoslovni muzej Slovenije50133SI-50133
113Slovenski etnografski muzej50134SI-50134
114Slovenski šolski muzej50135SI-50135
115Tehniški muzej Slovenije50136SI-50136
116Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij50137SI-50137
117Narodna galerija50138SI-50138
118Moderna galerija Ljubljana50139SI-50139
119Muzej in galerije mesta Ljubljane50140SI-50140
120Mestni muzej Ljubljana50140SI-50140
121Zavod RS za šolstvo50141SI-50141
122DONIT TESNIT D.D., MEDVODE50145SI-50145
123Ministrstvo za obrambo50146SI-50146
124Industrija usnja Vrhnika50150SI-50150
125Knjižnica Kočevje50152SI-50152
126Knjižnica Miklova hiša50154SI-50154
127Geološki zavod Slovenije50155SI-50155
128Republiška uprava za ceste50156SI-50156
129Ustavno sodišče Republike Slovenije50157SI-50157
130Vrhovno sodišče Republike Slovenije50158SI-50158
131Zavod za družbeno planiranje50159SI-50159
132Gospodarska zbornica Slovenije50162SI-50162
133Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine50163SI-50163
134Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje50164SI-50164
135Hella Saturnus Slovenija50166SI-50166
136Banka Slovenije50167SI-50167
137Knjižnica Litija50168SI-50168
138Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino50169SI-50169
139DOMUS50170SI-50170
140Geodetski zavod Slovenije50171SI-50171
141Titan50178SI-50178
142Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje50180SI-50180
143Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik50181SI-50181
144Državni zbor Republike Slovenije50183SI-50183
145IMP d.d.50185SI-50185
146Telekom Slovenije d.d.50186SI-50186
147SCT, Razvojni sektor50189SI-50189
148ETA Cerkno50190SI-50190
149Radio Slovenija50191SI-50191
150SMELT50192SI-50192
151Zasavski muzej Trbovlje50193SI-50193
152Papirnica Vevče50194SI-50194
153Zasavski zdravstveni center50195SI-50195
154LITOSTROJ50196SI-50196
155RTV Slovenija50197SI-50197
156IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring50198SI-50198
157RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.50199SI-50199
158Strojna tovarna Trbovlje50200SI-50200
159Slovenske železnice, d. o. o.50201SI-50201
160Slovensko farmacevtsko društvo50202SI-50202
161Delo d.d.50203SI-50203
162Turistična zveza Slovenije50204SI-50204
163Planinska zveza Slovenije50205SI-50205
164Zavod za ribištvo Slovenije50206SI-50206
165Iskra50207SI-50207
166Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje50208SI-50208
167Nacionalni inštitut za javno zdravje50209SI-50209
168Rudis d.d. Trbovlje50210SI-50210
169Kemijska industrija Kamnik50211SI-50211
170Urbanistični inštitut Republike Slovenije50212SI-50212
171Zavod RS za varstvo pri delu50213SI-50213
172Zavod za gradbeništvo Slovenije50214SI-50214
173Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje50215SI-50215
174Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica50216SI-50216
175Knjižnica Domžale50217SI-50217
176Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica50218SI-50218
177Mestna knjižnica Grosuplje50219SI-50219
178Mestno gledališče ljubljansko50220SI-50220
179Lek d.d.50221SI-50221
180Ilirija d.d.50222SI-50222
181Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo50223SI-50223
182Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik50224SI-50224
183Cankarjeva knjižnica Vrhnika50225SI-50225
184Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi50226SI-50226
185TKI Hrastnik, d.d.50227SI-50227
186Podjetje za avtomatizacijo prometa50228SI-50228
187Institut za varilstvo d.o.o.50229SI-50229
188Termika50230SI-50230
189Kolinska50231SI-50231
190GRADIS50232SI-50232
191Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana50233SI-50233
192Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje50235SI-50235
193Osnovna šola Dobrepolje50236SI-50236
194Ekonomski inštitut Pravne fakultete50237SI-50237
195Inštitut za geografijo Ljubljana50238SI-50238
196Razvojno raziskovalni center Gipos50239SI-50239
197Arboretum Volčji potok50240SI-50240
198Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje50242SI-50242
199Intertrade50243SI-50243
200Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.50244SI-50244
201Knjižnica Logatec50245SI-50245
202Zamtes50246SI-50246
203Fakulteta za upravo50247SI-50247
204Gimnazija Bežigrad50248SI-50248
205Radio glas Ljubljane50249SI-50249
206Mestna knjižnica Kranj50250SI-50250
207Gorenjski muzej50251SI-50251
208ELAN LINE-SKI DEVISION50252SI-50252
209Savatech, d.o.o.50253SI-50253
210Gorenjski muzej50257SI-50257
211Fakulteta za organizacijske vede50263SI-50263
212Tovarna verig Lesce50270SI-50270
213Kemična tovarna Podnart50271SI-50271
214Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica50272SI-50272
215Občinska knjižnica Jesenice50274SI-50274
216SIJ ACRONI d.o.o.50275SI-50275
217Srednja šola Jesenice50276SI-50276
218Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka50280SI-50280
219Loški muzej Škofja Loka50281SI-50281
220Inštitut Zoran Rant50282SI-50282
221Kladivar Žiri50285SI-50285
222Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik50294SI-50294
223Peko d.d.50295SI-50295
224Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič50296SI-50296
225Tržiški muzej50297SI-50297
226Univerza v Mariboru50300SI-50300
227TAM Razvojno tehnični inštitut50301SI-50301
228Elektrokovina Maribor50302SI-50302
229Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50303SI-50303
230Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
231Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
232Mariborska knjižnica50304SI-50304
233Tekstilni inštitut Maribor50305SI-50305
234Metalna Maribor50306SI-50306
235Mariborska livarna Maribor, d.d.50307SI-50307
236Teološka fakulteta, Enota v Mariboru50309SI-50309
237TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o.50310SI-50310
238Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor50311SI-50311
239Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo50312SI-50312
240Inštitut za ekološki inžiniring50313SI-50313
241Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede50314SI-50314
242Univerzitetni klinični center Maribor50315SI-50315
243Pokrajinski arhiv Maribor50316SI-50316
244Filozofska fakulteta, Pedagoška fakultet, Fakulteta za naravoslovje in matematiko50317SI-50317
245Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o.50318SI-50318
246Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor50319SI-50319
247Muzej narodne osvoboditve Maribor50321SI-50321
248Fakulteta za zdravstvene vede50322SI-50322
249Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru50325SI-50325
250Pravna fakulteta50326SI-50326
251Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano50327SI-50327
252II. gimnazija Maribor50328SI-50328
253Dravske elektrarne50334SI-50334
254ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT50335SI-50335
255Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije50336SI-50336
256Ekonomski inštitut Maribor d.o.o.50338SI-50338
257Institut informacijskih znanosti50342SI-50342
258Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem50350SI-50350
259Metal Ravne d.o.o.50351SI-50351
260Koroški pokrajinski muzej50352SI-50352
261ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O.50356SI-50356
262Strojna Maribor50358SI-50358
263Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec50359SI-50359
264Knjižnica Ivana Potrča Ptuj50360SI-50360
265Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož50361SI-50361
266Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor50364SI-50364
267Srednja elektro-računalniška šola Maribor50366SI-50366
268INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA50367SI-50367
269MARLES50368SI-50368
270Knjižnica Lenart50369SI-50369
271Knjižnica Radlje ob Dravi50372SI-50372
272Knjižnica Dravograd50375SI-50375
273Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica50379SI-50379
274IMPOL50380SI-50380
275Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož50395SI-50395
276Osrednja knjižnica Celje50400SI-50400
277Pokrajinski muzej Celje50401SI-50401
278EMO50402SI-50402
279CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.50403SI-50403
280Splošna bolnišnica Celje50405SI-50405
281CETIS50411SI-50411
282Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d.50412SI-50412
283RAZVOJNI CENTER CELJE50415SI-50415
284Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah50418SI-50418
285Knjižnica Rogaška Slatina50419SI-50419
286Knjižnica Velenje50420SI-50420
287Gorenje, d.d., Velenje50421SI-50421
288COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE50423SI-50423
289Splošna knjižnica Slovenske Konjice50425SI-50425
290KONUS50426SI-50426
291Knjižnica Šentjur50428SI-50428
292TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ50429SI-50429
293Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije50432SI-50432
294Medobčinska splošna knjižnica Žalec50434SI-50434
295Osrednja knjižnica Mozirje50435SI-50435
296Knjižnica Laško50438SI-50438
297Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto50450SI-50450
298Dolenjski muzej Novo mesto50451SI-50451
299Krka, d. d., Novo mesto50452SI-50452
300Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto50453SI-50453
301Revoz d.d.50458SI-50458
302GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO50459SI-50459
303Srednja šola Črnomelj50461SI-50461
304Knjižnica Črnomelj50462SI-50462
305Ljudska knjižnica Metlika50465SI-50465
306Belokranjski muzej Metlika50466SI-50466
307Knjižnica Pavla Golie Trebnje50468SI-50468
308Knjižnica Brežice50469SI-50469
309Valvasorjeva knjižnica Krško50473SI-50473
310Šolski center Krško - Sevnica50474SI-50474
311Posavski muzej Brežice50477SI-50477
312Knjižnica Sevnica50480SI-50480
313Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria50500SI-50500
314Pokrajinski arhiv Koper50501SI-50501
315Pokrajinski muzej Koper50502SI-50502
316TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL50506SI-50506
317IPLAS50511SI-50511
318CIMOS Koper50512SI-50512
319Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano50516SI-50516
320Pomorski muzej Piran50517SI-50517
321Obalne galerije50518SI-50518
322Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran50519SI-50519
323Fakulteta za pomorstvo in promet50520SI-50520
324Droga50521SI-50521
325Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola50523SI-50523
326Mehanotehnika50525SI-50525
327Knjižnica Bena Zupančiča Postojna50530SI-50530
328Kosovelova knjižnica50531SI-50531
329Knjižnica Makse Samsa50533SI-50533
330LKI Lesonit50536SI-50536
331Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica50550SI-50550
332Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica50553SI-50553
333Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica50554SI-50554
334SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA50556SI-50556
335GOSTOL-GOPAN50557SI-50557
336Salonit Anhovo, d.d.50559SI-50559
337Mestna knjižnica in čitalnica Idrija50560SI-50560
338Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko50561SI-50561
339Lavričeva knjižnica Ajdovščina50565SI-50565
340Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin50570SI-50570
341Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko 50571SI-50571
342Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota50600SI-50600
343Pomurski muzej Murska Sobota50604SI-50604
344Zdravilišče Radenska s tremi srci50605SI-50605
345Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona50610SI-50610
346Knjižnica - Kulturni center Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ50614SI-50614
347INA-NAFTA LENDAVA50615SI-50615
348Splošna knjižnica Ljutomer50616SI-50616
349Lek Kozmetika d.o.o.50617SI-50617
350GORENJE-VARSTROJ50620SI-50620
351Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo50691SI-50691
352Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo50692SI-50692
353Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko50693SI-50693
354Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo50694SI-50694
355Veterinarska fakulteta50696SI-50696
356Evropska pravna fakulteta51001SI-51001
357Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec51002SI-51002
358Fakulteta za medije51003SI-51003
359Visoka zdravstvena šola v Celju51004SI-51004
360Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije51005SI-51005
361Alma Mater Europaea- Evropski center Maribor, Akademija za ples51006SI-51006
362Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu51007SI-51007
363Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj51008SI-51008
364Univerza na Primorskem51009SI-51009
365Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu51010SI-51010
366Visoka šola za poslovne vede - B251011SI-51011
367Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko51012SI-51012
368Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana51013SI-51013
369Fakulteta za turizem51014SI-51014
370MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana51015SI-51015
371Visokošolski zavod Fizioterapevtika51016SI-51016
372Akademija za vizualno umetnost - AVA51017SI-51017
373Nova univerza51018SI-51018
374Visoka šola za transport in logistiko51020SI-51020
375Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o.51101SI-51101
376IBL SISTEMI51102SI-51102
377Računsko sodišče51103SI-51103
378Helios TBLUS - obrat Color51104SI-51104
379Premogovnik Velenje d.d.51105SI-51105
380ADRIA AIRWAYS51106SI-51106
381Jelovica, Lesna industrija d.d.51107SI-51107
382Paloma, d.d.51108SI-51108
383ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE51110SI-51110
384SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH51111SI-51111
385Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru51112SI-51112
386CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI51113SI-51113
387Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik51114SI-51114
388Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK51115SI-51115
389Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ekonomski dokumentacijski center51116SI-51116
390Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej51117SI-51117
391Pospeševalni center za malo gospodarstvo51118SI-51118
392Državni izpitni center51120SI-51120
393Ministrstvo za gospodarske dejavnosti51121SI-51121
394Petrol51123SI-51123
395Inštitut za hidravlične raziskave51125SI-51125
396Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko51126SI-51126
397Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje51127SI-51127
398LTH d.d. Škofja Loka51128SI-51128
399Raziskovalni center Ekonomske fakultete51130SI-51130
400Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije51131SI-51131
401Knjižnica dr. Marje Boršnik51132SI-51132
402Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa51133SI-51133
403Prometni inštitut51136SI-51136
404Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota51137SI-51137
405GEA College - Fakulteta za podjetništvo51138SI-51138
406Splošna bolnišnica Celje51139SI-51139
407Mariborska filharmonija51140SI-51140
408Cankarjev dom51141SI-51141
409Zavod za zdravstveno varstvo Celje51142SI-51142
410Slovenska kinoteka51160SI-51160
411Center za sluh in govor Maribor51168SI-51168
412Šolski center Celje51201SI-51201
413Gimnazija Celje - Center51202SI-51202
414Gimnazija Šentvid51203SI-51203
415Gimnazija Nova Gorica51204SI-51204
416Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana51205SI-51205
417Šolski center Srečka Kosovela Sežana51206SI-51206
418Gimnazija Vič51207SI-51207
419Šolski center Slovenj Gradec51208SI-51208
420Šolski center Velenje51209SI-51209
421Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor51210SI-51210
422Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana51213SI-51213
423Prometna šola Maribor51215SI-51215
424Srednja šola za trženje in dizajn Maribor51216SI-51216
425Srednja šola za oblikovanje Maribor51217SI-51217
426Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor51218SI-51218
427Srednja šola Domžale51219SI-51219
428Lesarska šola Maribor51220SI-51220
429Šolski center Ljubljana51221SI-51221
430Center slepih in slabovidnih Škofja Loka51222SI-51222
431Šolski center Nova Gorica51223SI-51223
432Biotehniški center Naklo51224SI-51224
433Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina51225SI-51225
434Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana51226SI-51226
435Srednja ekonomska šola Ljubljana51229SI-51229
436Šolski center Ravne na Koroškem51230SI-51230
437Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše51231SI-51231
438Gimnazija Novo mesto51232SI-51232
439Šolski center Novo mesto51233SI-51233
440Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana51235SI-51235
441Gimnazija Jurija Vege Idrija51236SI-51236
442Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana51237SI-51237
443Ekonomska šola Novo mesto51238SI-51238
444Prva gimnazija Maribor51239SI-51239
445Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma51240SI-51240
446III. gimnazija Maribor51242SI-51242
447Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica51243SI-51243
448Policijska akademija, Višja policijska šola51244SI-51244
449Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper51245SI-51245
450Gimnazija Koper51246SI-51246
451Gimnazija Brežice51247SI-51247
452Dijaški dom Maribor51248SI-51248
453Gimnazija Kranj51252SI-51252
454Gimnazija Šiška51253SI-51253
455Gimnazija Franceta Prešerna51255SI-51255
456Šolski center Rogaška Slatina51257SI-51257
457Dijaški dom Lizike Jančar51258SI-51258
458Ekonomska šola Murska Sobota51260SI-51260
459Gimnazija Tolmin51261SI-51261
460Srednja frizerska šola Ljubljana51262SI-51262
461Srednja šola Izola51263SI-51263
462Biotehniška šola Rakičan51264SI-51264
463Srednja zdravstvena šola Murska Sobota51265SI-51265
464Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje51266SI-51266
465Srednja šola Zagorje51267SI-51267
466Konservatorij za glasbo in balet Maribor51268SI-51268
467Osnovna šola Polzela51301SI-51301
468Osnovna šola Vič51302SI-51302
469Osnovna šola Poljane Ljubljana51303SI-51303
470Osnovna šola Velika Nedelja51304SI-51304
471Osnovna šola Cirila Kosmača Piran51305SI-51305
472Osnovna šola Milana Šuštaršiča51306SI-51306
473Osnovna šola Hruševec Šentjur51308SI-51308
474Osnovna šola Kungota51309SI-51309
475Osnovna šola Gornji Petrovci51310SI-51310
476Osnovna šola Lucija51311SI-51311
477Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica51312SI-51312
478Osnovna šola Pivka51313SI-51313
479Osnovna šola Prule51314SI-51314
480Osnovna šola Gradec51315SI-51315
481Osnovna šola Gorje51316SI-51316
482Osnovna šola Dobje51317SI-51317
483Osnovna šola Franja Goloba Prevalje51318SI-51318
484Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice51319SI-51319
485Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci51320SI-51320
486Osnovna šola Toma Brejca Kamnik51321SI-51321
487Osnovna šola Gornja Radgona51322SI-51322
488Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj51323SI-51323
489Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič51324SI-51324
490Osnovna šola Bežigrad51325SI-51325
491I. osnovna šola Žalec51326SI-51326
492Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini51327SI-51327
493Osnovna šola Braslovče51328SI-51328
494Osnovna šola Dobrova51329SI-51329
495Osnovna šola Šentvid51330SI-51330
496Osnovna šola Bršljin51331SI-51331
497Osnovna šola Vransko - Tabor51332SI-51332
498Osnovna šola Toneta Čufarja51333SI-51333
499Osnovna šola Žirovnica51334SI-51334
500Osnovna šola Šmartno51335SI-51335
501Osnovna šola Zreče51336SI-51336
502Osnovna šola Šmartno v Tuhinju51337SI-51337
503Osnovna šola Vižmarje - Brod51338SI-51338
504Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik51339SI-51339
505Osnovna šola Franceta Bevka51340SI-51340
506Osnovna šola Ketteja in Murna51341SI-51341
507Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana51342SI-51342
508Osnovna šola Šmarje pri Kopru51343SI-51343
509Osnovna šola Vodmat51344SI-51344
510Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur51345SI-51345
511Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana51346SI-51346
512Osnovna šola Kidričevo51347SI-51347
513Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica51348SI-51348
514Osnovna šola Lava Celje51349SI-51349
515Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice51350SI-51350
516Osnovna šola Dolenjske Toplice51352SI-51352
517Osnovna šola Ivana Groharja51353SI-51353
518Osnovna šola Danile Kumar51354SI-51354
519Osnovna šola Nove Fužine51355SI-51355
520Osnovna šola Črna na Koroškem51356SI-51356
521Osnovna šola Tabor I Maribor51357SI-51357
522Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica51358SI-51358
523Osnovna šola Cerkno51359SI-51359
524Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče51360SI-51360
525Osnovna šola Planina pri Sevnici51361SI-51361
526Osnovna šola Frana Roša Celje51362SI-51362
527Osnovna šola Nazarje51363SI-51363
528Osnovna šola Šturje, Ajdovščina51364SI-51364
529Osnovna šola Koseze51365SI-51365
530Osnovna šola Anice Černejeve Makole51366SI-51366
531Osnovna šola Vrhovci51367SI-51367
532Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični51368SI-51368
533Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj51369SI-51369
534Dvojezična osnovna šola I Lendava51370SI-51370
535Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana51371SI-51371
536Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica51372SI-51372
537Osnovna šola Gorišnica51373SI-51373
538Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci51374SI-51374
539Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo51375SI-51375
540Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor51376SI-51376
541Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje51377SI-51377
542Osnovna šola Otočec51378SI-51378
543Osnovna šola in vrtec Ankaran51379SI-51379
544Osnovna šola Leskovec pri Krškem51380SI-51380
545Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru51381SI-51381
546Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica51382SI-51382
547Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava51383SI-51383
548Osnovna šola Juršinci51384SI-51384
549Osnovna šola Olge Meglič51385SI-51385
550Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane51386SI-51386
551Osnovna šola Fram51387SI-51387
552Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor51388SI-51388
553Osnovna šola Rače51389SI-51389
554Osnovna šola Breg51390SI-51390
555Osnovna šola Cirkulane - Zavrč51391SI-51391
556Osnovna šola Selnica ob Dravi51392SI-51392
557Osnovna šola Brezno - Podvelka51393SI-51393
558Osnovna šola Maksa Durjave Maribor51394SI-51394
559Osnovna šola Duplek51395SI-51395
560Osnovna šola Leona Štuklja Maribor51396SI-51396
561Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor51397SI-51397
562Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor51398SI-51398
563Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor51399SI-51399
564Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor51400SI-51400
565Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica51401SI-51401
566Osnovna šola Draga Kobala Maribor51402SI-51402
567Osnovna šola Jela Janežiča51403SI-51403
568Osnovna šola Kašelj51404SI-51404
569Osnovna šola Železniki51405SI-51405
570Osnovna šola Spodnja Šiška51406SI-51406
571Osnovna šola Kapela51407SI-51407
572Osnovna šola Notranjski odred Cerknica51408SI-51408
573Osnovna šola Mirana Jarca51409SI-51409
574Osnovna šola Dragomelj51410SI-51410
575Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani51411SI-51411
576Osnovna šola Tabor Logatec51412SI-51412
577Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake51413SI-51413
578Osnovna šola Gorica Velenje51414SI-51414
579Osnovna šola Antona Aškerca Velenje51415SI-51415
580Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas51416SI-51416
581Osnovna šola Naklo51417SI-51417
582Osnovna šola Janka Glazerja Ruše51418SI-51418
583Osnovna šola Predoslje Kranj51419SI-51419
584Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem51420SI-51420
585Osnovna šola Loče51421SI-51421
586Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje51422SI-51422
587Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje51423SI-51423
588IV. osnovna šola Celje51424SI-51424
589Osnovna šola Ljubno ob Savinji51425SI-51425
590Osnovna šola Glazija51426SI-51426
591Osnovna šola Škofljica51427SI-51427
592Osnovna šola Šmarje - Sap51428SI-51428
593Osnovna šola Metlika51429SI-51429
594Osnovna šola Orehek Kranj51430SI-51430
595Osnovna šola Dragotina Ketteja51431SI-51431
596Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica51432SI-51432
597Osnovna šola Šenčur51433SI-51433
598Osnovna šola Vitanje51434SI-51434
599Osnovna šola Tržič51435SI-51435
600Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem51436SI-51436
601Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor51437SI-51437
602Osnovna šola Livada Velenje51438SI-51438
603Osnovna šola Šalek Velenje51439SI-51439
604Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu51440SI-51440
605Osnovna šola Sečovlje51441SI-51441
606III. osnovna šola Celje51442SI-51442
607Center Gustava Šiliha Maribor51443SI-51443
608Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak51444SI-51444
609Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica51445SI-51445
610Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige51446SI-51446
611Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje51447SI-51447
612Osnovna šola Ribnica na Pohorju51448SI-51448
613Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje51449SI-51449
614Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje51450SI-51450
615Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper51451SI-51451
616Osnovna šola Dob51452SI-51452
617Osnovna šola Korena51453SI-51453
618Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki51454SI-51454
619Osnovna šola Kuzma51455SI-51455
620Osnovna šola Stanka Vraza Ormož51456SI-51456
621Osnovna šola Radlje ob Dravi51457SI-51457
622Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur51458SI-51458
623Osnovna šola Podzemelj51459SI-51459
624Osnovna šola Slave Klavore Maribor51460SI-51460
625Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško51461SI-51461
626Osnovna šola Velika Dolina51462SI-51462
627Osnovna šola Cerklje ob Krki51463SI-51463
628Osnovna šola Sveti Tomaž51464SI-51464
629Dvojezična osnovna šola II Lendava51465SI-51465
630Osnovna šola Podlehnik51466SI-51466
631Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj51467SI-51467
632Osnovna šola Lovrenc na Pohorju51468SI-51468
633Tretja osnovna šola Slovenj Gradec51469SI-51469
634Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja51470SI-51470
635Osnovna šola Medvode51471SI-51471
636Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje51472SI-51472
637Osnovna šola Puconci51473SI-51473
638Osnovna šola Benedikt51474SI-51474
639Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol51475SI-51475
640Glasbena šola Murska Sobota51476SI-51476
641Osnovna šola Šalovci51477SI-51477
642Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje51478SI-51478
643Osnovna šola Janka Padežnika Maribor51479SI-51479
644Osnovna šola Žetale51480SI-51480
645Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava51481SI-51481
646Osnovna šola Sveta Ana51482SI-51482
647Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče51483SI-51483
648Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško51484SI-51484
649Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče51485SI-51485
650Osnovna šola Helene Puhar Kranj51486SI-51486
651Osnovna šola Markovci51487SI-51487
652Osnovna šola Preserje51488SI-51488
653Osnovna šola Raka51489SI-51489
654Osnovna šola Ivanjkovci51490SI-51490
655Osnovna šola Nove Jarše51491SI-51491
656Osnovna šola Bičevje51492SI-51492
657Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice51493SI-51493
658Osnovna šola Fara51494SI-51494
659Osnovna šola Trnovo51495SI-51495
660Osnovna šola Odranci51496SI-51496
661Glasbena šola "Risto Savin" Žalec51497SI-51497
662Osnovna šola Šmartno na Pohorju51498SI-51498
663Glasbena šola Koper51499SI-51499
664Mladinski dom Jarše Ljubljana51500SI-51500
665Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje51501SI-51501
666Osnovna šola Kobilje51502SI-51502
667Osnovna šola Log - Dragomer51503SI-51503
668Dvojezična osnovna šola Genterovci51504SI-51504
669Osnovna šola Malečnik51505SI-51505
670Glasbena šola Postojna51506SI-51506
671Osnovna šola Col51507SI-51507
672Osnovna šola dr. Slavka Gruma51508SI-51508
673Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina51509SI-51509
674Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici51510SI-51510
675Osnovna šola Pirniče51511SI-51511
676Glasbena šola Tolmin51512SI-51512
677Osnovna šola Prebold51513SI-51513
678Osnovna šola Draga Bajca Vipava51514SI-51514
679Gimnazija Jesenice51515SI-51515
680Osnovna šola Kozara Nova Gorica51516SI-51516
681Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana51517SI-51517
682Glasbena šola Nova Gorica51518SI-51518
683Osnovna šola Čepovan51519SI-51519
684Osnovna šola Simona Jenka Kranj51520SI-51520
685Osnovna šola Bovec51521SI-51521
686Glasbena šola Vrhnika51522SI-51522
687Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova51523SI-51523
688Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen51524SI-51524
689Glasbena šola Slovenj Gradec51525SI-51525
690Osnovna šola Miren51526SI-51526
691Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana51527SI-51527
692Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš51528SI-51528
693Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika51529SI-51529
694Glasbena šola Celje51530SI-51530
695Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok51531SI-51531
696Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova51532SI-51532
697Osnovna šola Roje51533SI-51533
698Osnovna šola Podbočje51534SI-51534
699Osnovna šola Drska51535SI-51535
700Osnovna šola Blanca51536SI-51536
701Osnovna šola Preska51537SI-51537
702Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani51538SI-51538
703Glasbena šola Sežana51539SI-51539
704Osnovna šola Bizeljsko51540SI-51540
705Glasbena šola Kranj51541SI-51541
706Osnovna šola Mokronog51542SI-51542
707Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert51543SI-51543
708Osnovna šola Boštanj51544SI-51544
709Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana51545SI-51545
710Osnovna šola Tržišče51546SI-51546
711Osnovna šola Vinica51547SI-51547
712Osnovna šola dr. Franceta Prešerna51548SI-51548
713Osnovna šola Litija51549SI-51549
714Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž51550SI-51550
715Osnovna šola Krmelj51551SI-51551
716Osnovna šola Globoko51552SI-51552
717Glasbena šola Rogaška Slatina51553SI-51553
718Osnovna šola Prevole51554SI-51554
719Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica51555SI-51555
720Glasbena šola Brežice51556SI-51556
721Osnovna šola Črni Vrh51557SI-51557
722Dijaški dom Bežigrad Ljubljana51558SI-51558
723Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece51559SI-51559
724Glasbena šola Idrija51560SI-51560
725Glasbena šola Ribnica51561SI-51561
726II. Osnovna šola Žalec51562SI-51562
727Osnovna šola Horjul51563SI-51563
728Osnovna šola Stara Cerkev51564SI-51564
729Osnovna šola Ob Rinži Kočevje51565SI-51565
730Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto51566SI-51566
731Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje51567SI-51567
732Osnovna šola Stranje51568SI-51568
733Glasbena šola Radlje ob Dravi51569SI-51569
734Osnovna šola Polhov Gradec51570SI-51570
735Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje51571SI-51571
736Glasbena šola Kočevje51572SI-51572
737Osnovna šola Koprivnica51573SI-51573
738Glasbena šola Radovljica51574SI-51574
739Glasbena šola Laško - Radeče51575SI-51575
740Glasbena šola Škofja Loka51576SI-51576
741Inštitut montessori, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok51577SI-51577
742Glasbena šola Slovenske Konjice51578SI-51578
743Glasbena šola Ravne na Koroškem51579SI-51579
744Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan51580SI-51580
745Osnovna šola 27. julij51581SI-51581
746Glasbena šola Nazarje51582SI-51582
747Dom Antona Skale Maribor51583SI-51583
748Osnovna šola Ane Gale Sevnica51584SI-51584
749Waldorfska šola Maribor51585SI-51585
750Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora51586SI-51586
751Inštitut Lila, OE OŠ Lila Ljubljana51587SI-51587
752Osnovna šola Zagradec51588SI-51588
753Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center51589SI-51589
754Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer51590SI-51590
755Slovenska študijska knjižnica 51901SI-51901
756Narodna in študijska knjižnica51902SI-51902
757Zveza tabornikov Slovenije55001SI-55001
758Teozofsko društvo Jivatma55002SI-55002
759Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje55003SI-55003
760Uršulinski samostan Ljubljana55005SI-55005
761Katoliški inštitut - Fakulteta za pravo in poslovne vede55006SI-55006
762Društvo upokojencev Škofja Loka, Marinkina knjižnica55007SI-55007
763Kulturno izobraževalni zavod Averroes55008SI-55008
764Splošna bolnišnica Novo mesto55009SI-55009
765Pokrajinski muzej Maribor55010SI-55010
766Ruski Dom, zavod za kulturo, izobraževanje, poslovno, znanstveno in strokovno sodelovanje, Maribor55011SI-55011
767Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica55012SI-55012
768Institut IPAL, izobraževanje55014SI-55014
769RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja naprej55015SI-55015
770Župnijski urad Preska55016SI-55016
771Judovski kulturni center Ljubljana55017SI-55017
772Andraž Marjan Žvab55018SI-55018
773Lisztov inštitut55019SI-55019
774Državno odvetništvo Republike Slovenije55020SI-55020
775Društvo za promocijo žensk v kulturi - mesto žensk55021SI-55021
776Župnija Slovenska Bistrica55022SI-55022
777Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje55023SI-55023
778Muzeji radovljiške občine55024SI-55024
779Slovensko kulturno društvo Tabor55025SI-55025
780Slovensko društvo za skupinsko analizo55026SI-55026
781Kulturno umetniško društvo Anarhiv (KUD Anarhiv)55027SI-55027
782Župnija Škofja Loka55028SI-55028
783Muzej slovenske osamosvojitve55029SI-55029
784Društvo računalniški muzej55030SI-55030
785Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano55031SI-55031
786Slovensko planinsko društvo Bariloche55097SI-55097
787DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor55145SI-55145
788Svilanit tekstilna tovarna d.d.55146SI-55146
789Ixtlan Consulting d.o.o.55147SI-55147
790Župnijski urad55148SI-55148
791JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA55149SI-55149
792Ministrstvo za zunanje zadeve55150SI-55150
793Šentjakobsko gledališče Ljubljana55151SI-55151
794Univerza v Novi Gorici55152SI-55152
795Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport55153SI-55153
796Mirovni inštitut55154SI-55154
797Studio marketing J Walter Thompson55155SI-55155
798TALUM d.d. Kidričevo55156SI-55156
799Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled55157SI-55157
800Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko55158SI-55158
801Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije55159SI-55159
802Pošta Slovenije, d. o. o.55161SI-55161
803Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije55162SI-55162
804Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije55163SI-55163
805Iskraemeco55164SI-55164
806Energetika Ljubljana, d.o.o.55165SI-55165
807Johnsons Controls - NTU55166SI-55166
808IEDC - Poslovna šola Bled55167SI-55167
809Triglavski narodni park55169SI-55169
810Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo55170SI-55170
811Kovinotehna d.d. Celje55171SI-55171
812Ljudska univerza Koper55172SI-55172
813Univerza v Novem mestu 55174SI-55174
814Ustanova Fundacija Gea200055175SI-55175
815Zasavski muzej Trbovlje55176SI-55176
816Zdravstveni dom Ljubljana55177SI-55177
817Urad Vlade RS za komuniciranje55178SI-55178
818Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič55179SI-55179
819Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava55180SI-55180
820Slovenski inštitut za standardizacijo55182SI-55182
821Agencija za energijo55183SI-55183
822Hit hoteli, igralnice, turizem d.d.55184SI-55184
823DATALAB d.o.o55185SI-55185
824Upravno sodišče RS55186SI-55186
825Urad RS za intelektualno lastnino55187SI-55187
826Studia Slovenica55188SI-55188
827Kozjanski park55189SI-55189
828Center za glasbeno vzgojo Koper55190SI-55190
829Umetnostna galerija Maribor55191SI-55191
830Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica55192SI-55192
831Zavod Hrastovec - Trate55193SI-55193
832Mestna občina Nova Gorica55194SI-55194
833Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano55195SI-55195
834Center Vlade RS za informatiko55196SI-55196
835Zgodovinski arhiv Celje55197SI-55197
836Tolminski muzej55199SI-55199
837Dijaški dom Nova Gorica55261SI-55261
838Srednja gostinska in turistična šola Radovljica55262SI-55262
839Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor55263SI-55263
840Zavod Antona Martina Slomška55265SI-55265
841Dijaški Dom Vič55266SI-55266
842Škofijska gimnazija Vipava55267SI-55267
843Dijaški dom Tabor55268SI-55268
844Gimnazija Škofja Loka55269SI-55269
845Gimnazija Moste55270SI-55270
846Šolski center Ptuj55271SI-55271
847Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna55272SI-55272
848Biotehniška šola Maribor55273SI-55273
849Glasbena šola Domžale55274SI-55274
850Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci55277SI-55277
851Srednja zdravstvena šola Ljubljana55278SI-55278
852Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran55279SI-55279
853Glasbena šola Franca Šturma55280SI-55280
854Gimnazija Ledina55281SI-55281
855Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana55283SI-55283
856Gimnazija Ormož55284SI-55284
857Dijaški dom Ivan Cankar55286SI-55286
858Srednja upravno administrativna šola Ljubljana55287SI-55287
859Gimnazija Murska Sobota55288SI-55288
860Strokovno izobraževalni center Brežice55289SI-55289
861Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje55291SI-55291
862Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer55292SI-55292
863Gimnazija in srednja šola Kočevje55293SI-55293
864Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne55294SI-55294
865Ekonomska šola Ljubljana55296SI-55296
866Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje55297SI-55297
867Srednja šola Slovenska Bistrica55298SI-55298
868Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota55299SI-55299
869Osnovna šola Vavta vas55363SI-55363
870Osnovna šola Griže55364SI-55364
871Osnovna šola Ljubo Šercer55365SI-55365
872Osnovna šola Frana Metelka Škocjan55366SI-55366
873Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo55367SI-55367
874Druga osnovna šola Slovenj Gradec55368SI-55368
875Osnovna šola Jurija Vege55369SI-55369
876Osnovna šola Dekani55370SI-55370
877VIZ Osnovna šola Rogatec55371SI-55371
878Osnovna šola Križevci55372SI-55372
879Prva osnovna šola Slovenj Gradec55373SI-55373
880Dvojezična osnovna šola Dobrovnik55374SI-55374
881Osnovna šola Polje55375SI-55375
882Osnovna šola Frana Kranjca55376SI-55376
883Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo55377SI-55377
884Osnovna šola Oskarja Kovačiča55378SI-55378
885Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled55379SI-55379
886Osnovna šola Koroška Bela Jesenice55380SI-55380
887Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice55381SI-55381
888Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora55382SI-55382
889Osnovna šola Stražišče Kranj55383SI-55383
890Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka55384SI-55384
891Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce55385SI-55385
892Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica55386SI-55386
893Osnovna šola Center Novo mesto55387SI-55387
894Osnovna šola Šmihel55388SI-55388
895Osnovna šola Dutovlje55389SI-55389
896Osnovna šola Grm Novo mesto55390SI-55390
897Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje55391SI-55391
898Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva55392SI-55392
899Osnovna šola III Murska Sobota55393SI-55393
900Osnovna šola Starše55394SI-55394
901Osnovna šola Simona Jenka55395SI-55395
902Osnovna šola Mežica55397SI-55397
903Osnovna šola Šempas55398SI-55398
904Osnovna šola Antona Globočnika Postojna55399SI-55399
905Vrtec Hansa Christiana Andersena55401SI-55401
906Vrtec Trbovlje55402SI-55402
907Akademija Montessori - Hiša otrok ABC55403SI-55403
908Vrtec Šentjur55404SI-55404
909Osnovna šola Muta55501SI-55501
910Osnovna šola Majšperk55502SI-55502
911Osnovna šola Bistrica55503SI-55503
912Osnovna šola Tišina55504SI-55504
913Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica55505SI-55505
914Osnovna šola Bistrica ob Sotli55506SI-55506
915Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik55507SI-55507
916JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina55508SI-55508
917Osnovna šola Stopiče55509SI-55509
918Osnovna šola Slivnica pri Celju55510SI-55510
919Osnovna šola Brinje Grosuplje55511SI-55511
920Osnovna šola Stari trg ob Kolpi55512SI-55512
921Osnovna šola Veržej55513SI-55513
922Osnovna šola Deskle55514SI-55514
923Osnovna šola Ig55515SI-55515
924Osnovna šola Hudinja55517SI-55517
925Osnovna šola Cankova55518SI-55518
926Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici55519SI-55519
927Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem55520SI-55520
928Osnovna šola Solkan55521SI-55521
929Osnovna šola Janka Kersnika Brdo55522SI-55522
930Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče55523SI-55523
931Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj55524SI-55524
932Osnovna šola Pesnica55525SI-55525
933Osnovna šola Primoža Trubarja Laško55526SI-55526
934Osnovna šola Idrija55527SI-55527
935Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči55528SI-55528
936Osnovna šola Gabrovka - Dole55529SI-55529
937Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina55530SI-55530
938Osnovna šola Središče ob Dravi55531SI-55531
939Osnovna šola Jelšane55532SI-55532
940Osnovna šola Marije Vere55533SI-55533
941Osnovna šola Martina Konšaka Maribor55534SI-55534
942Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer55535SI-55535
943Osnovna šola Podgora Kuteževo55537SI-55537
944Osnovna šola Matije Čopa Kranj55538SI-55538
945Osnovna šola Mirna55539SI-55539
946Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice55540SI-55540
947Osnovna šola Ljubečna55541SI-55541
948Osnovna šola Jarenina55542SI-55542
949Osnovna šola Veliki Gaber55543SI-55543
950Osnovna šola Miška Kranjca55544SI-55544
951Osnovna šola Vide Pregarc Ljubljana55545SI-55545
952Osnovna šola Brusnice55546SI-55546
953Osnovna šola Sveti Jurij55547SI-55547
954Osnovna šola Koper55548SI-55548
955Osnovna šola Blaža Arniča Luče55549SI-55549
956Osnovna šola bratov Polančičev Maribor55550SI-55550
957Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu55551SI-55551
958Osnovna šola Bogojina55552SI-55552
959Osnovna šola Dornberk55553SI-55553
960Osnovna šola Košana55554SI-55554
961VIZ II. OŠ Rogaška Slatina55555SI-55555
962II. osnovna šola Celje55556SI-55556
963Osnovna šola Vuzenica55557SI-55557
964Osnovna šola Toneta Okrogarja55558SI-55558
965Osnovna šola Šmarjeta55559SI-55559
966Osnovna šola Trebnje55560SI-55560
967Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj55561SI-55561
968Osnovna šola Poljane55562SI-55562
969Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas55563SI-55563
970Osnovna šola Šmarje pri Jelšah55564SI-55564
971Osnovna šola Podčetrtek55565SI-55565
972Osnovna šola Štore55566SI-55566
973Osnovna šola Komenda Moste55567SI-55567
974Osnovna šola Beltinci55568SI-55568
975Osnovna šola Šentjernej55569SI-55569
976Osnovna šola Kolezija55570SI-55570
977Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci55571SI-55571
978Osnovna šola Livada55572SI-55572
979Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna55573SI-55573
980Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju55574SI-55574
981Osnovna šola Antona Ukmarja Koper55575SI-55575
982Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor55576SI-55576
983Osnovna šola Mala Nedelja55577SI-55577
984Osnovna šola Dravlje55578SI-55578
985Osnovna šola Ledina55579SI-55579
986Osnovna šola Lesično55580SI-55580
987Osnovna šola Dušana Flisa Hoče55581SI-55581
988Osnovna šola Turnišče55582SI-55582
989Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje55583SI-55583
990Osnovna šola Žužemberk55584SI-55584
991Osnovna šola Kozje55585SI-55585
992Osnovna šola Cirkovce55586SI-55586
993Osnovna šola Mladika Ptuj55587SI-55587
994Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj55589SI-55589
995Osnovna šola Rada Robiča Limbuš55590SI-55590
996Osnovna šola Križe55592SI-55592
997Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu55593SI-55593
998Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica55594SI-55594
999Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice55595SI-55595
1000Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika55596SI-55596
1001Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd55597SI-55597
1002Osnovna šola Spodnja Idrija55598SI-55598
1003Gimnazija Ptuj55601SI-55601
1004Izobraževalni center Piramida Maribor55602SI-55602
1005Glasbena šola Kamnik55605SI-55605
1006Glasbena šola Jesenice55608SI-55608
1007I. gimnazija v Celju55610SI-55610
1008Strokovni izobraževalni center Ljubljana55611SI-55611
1009Šolski center Šentjur55612SI-55612
1010Tehniški šolski center Maribor55613SI-55613
1011Šolski center Škofja Loka55614SI-55614
1012Gimnazija Litija55616SI-55616
1013Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana55617SI-55617
1014Srednja medijska in grafična šola Ljubljana55618SI-55618
1015Šolski center Kranj55619SI-55619
1016Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana55620SI-55620
1017Srednja tehniška šola Koper55621SI-55621
1018Šolski center Postojna55622SI-55622
1019Dvojezična srednja šola Lendava55623SI-55623
1020ERUDIO izobraževalni center55624SI-55624
1021Šolski center Slovenske Konjice - Zreče55625SI-55625
1022Srednja šola tehniških strok Šiška55626SI-55626
1023Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje55627SI-55627
1024Biotehniški izobraževalni center Ljubljana55628SI-55628
1025Ekonomska šola Celje55629SI-55629
1026Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1027Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola55632SI-55632
1028Dijaški in študentski dom Novo mesto55633SI-55633
1029Dijaški dom Drava Maribor55634SI-55634
1030Državni izobraževalni center s slovenskim učnim jezikom Gregorčič Trubar55635SI-55635
1031Osnovna šola 8 talcev Logatec55701SI-55701
1032Osnovna šola Jakobski Dol55702SI-55702
1033Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci55703SI-55703
1034Osnovna šola Rodica55704SI-55704
1035Osnovna šola Fokovci55705SI-55705
1036Osnovna šola Rečica ob Savinji55706SI-55706
1037Osnovna šola Hajdina55707SI-55707
1038Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro55708SI-55708
1039Osnovna šola Branik55709SI-55709
1040Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor55710SI-55710
1041Osnovna šola I Murska Sobota55711SI-55711
1042Osnovna šola Kanal55712SI-55712
1043Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem55713SI-55713
1044Osnovna šola Jožeta Moškriča55714SI-55714
1045Osnovna šola Stročja vas55715SI-55715
1046Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka55716SI-55716
1047Osnovna šola Prestranek55717SI-55717
1048Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Ljubljana55718SI-55718
1049Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj55719SI-55719
1050Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana55720SI-55720
1051Osnovna šola Zadobrova55721SI-55721
1052Osnovna šola Škofja Loka - Mesto55722SI-55722
1053Osnovna šola Rovte55723SI-55723
1054Osnovna šola Mozirje55724SI-55724
1055Osnovna šola Petrovče55726SI-55726
1056Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava55727SI-55727
1057Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini55728SI-55728
1058Osnovna šola Domžale55729SI-55729
1059Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj55730SI-55730
1060Osnovna šola Preserje pri Radomljah55731SI-55731
1061Osnovna šola Dobravlje55732SI-55732
1062Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci55733SI-55733
1063Osnovna šola Loka Črnomelj55734SI-55734
1064Osnovna šola Voličina55735SI-55735
1065Osnovna šola Livade - Izola55736SI-55736
1066Osnovna šola 16. decembra Mojstrana55737SI-55737
1067Osnovna šola Dobrna55738SI-55738
1068Osnovna šola Vojke Šmuc Izola55739SI-55739
1069Osnovna šola Brežice55740SI-55740
1070Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu55742SI-55742
1071Osnovna šola Grad55743SI-55743
1072Osnovna šola Trbovlje55744SI-55744
1073Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad55745SI-55745
1074JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina55746SI-55746
1075Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica55747SI-55747
1076I. osnovna šola Celje55748SI-55748
1077Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec55749SI-55749
1078Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica55750SI-55750
1079Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše55751SI-55751
1080Osnovna šola Savsko naselje55752SI-55752
1081Osnovna šola Stična55753SI-55753
1082Osnovna šola Otlica55754SI-55754
1083Osnovna šola Vojnik55756SI-55756
1084Osnovna šola Venclja Perka55757SI-55757
1085Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica55758SI-55758
1086Osnovna šola Mengeš55759SI-55759
1087Osnovna šola Mislinja55760SI-55760
1088Osnovna šola Žiri55761SI-55761
1089Osnovna šola Sostro55762SI-55762
1090Osnovna šola Bakovci55763SI-55763
1091Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki55764SI-55764
1092Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad55765SI-55765
1093Osnovna šola Lenart55766SI-55766
1094Osnovna šola in vrtec Apače55767SI-55767
1095Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana55768SI-55768
1096Osnovna šola Ormož55769SI-55769
1097Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica55770SI-55770
1098Osnovna šola IV. Murska Sobota55771SI-55771
1099Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana55772SI-55772
1100Waldorfska šola Ljubljana55773SI-55773
1101Osnovna šola Prežihovega Voranca55774SI-55774
1102Osnovna šola Zalog55775SI-55775
1103Osnovna šola Artiče55776SI-55776
1104Osnovna šola Videm55777SI-55777
1105Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper55778SI-55778
1106Osnovna šola Vodice55779SI-55779
1107Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin55780SI-55780
1108Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid55781SI-55781
1109Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije55782SI-55782
1110Osnovna šola Trzin55783SI-55783
1111Osnovna šola Miklavž pri Ormožu55784SI-55784
1112Osnovna šola II Murska Sobota55785SI-55785
1113Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana55786SI-55786
1114Osnovna šola XIV. divizije Senovo55787SI-55787
1115Osnovna šola Ivana Skvarče55788SI-55788
1116Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača55789SI-55789
1117Osnovna šola Dramlje55790SI-55790
1118Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek55791SI-55791
1119Osnovna šola Sladki Vrh55792SI-55792
1120Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana55793SI-55793
1121Osnovna šola Kamnica55794SI-55794
1122Osnovna šola Antona Janše Radovljica55795SI-55795
1123Osnovna šola Toneta Pavčka55796SI-55796
11242. osnovna šola Slovenska Bistrica55798SI-55798
1125Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj55799SI-55799
1126Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sandor55801SI-55801
1127Francoski inštitut v Sloveniji55802SI-55802
1128Škofija Koper55803SI-55803
1129Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"55804SI-55804
1130Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran55805SI-55805
1131Minoritski samostan sv. Petra in Pavla55806SI-55806
1132Ministrstvo za kulturo55807SI-55807
1133RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija55808SI-55808
1134Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor55809SI-55809
1135Okrožno sodišče v Kopru55810SI-55810
1136Zavod RS za varstvo narave55811SI-55811
1137Javni sklad RS za kulturne dejavnosti55812SI-55812
1138Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste55813SI-55813
1139Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center55814SI-55814
1140Obrtna zbornica Slovenije55815SI-55815
1141Visoka poslovna šola Doba Maribor55816SI-55816
1142Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad55817SI-55817
1143Center RS za poklicno izobraževanje55818SI-55818
1144Kapucinski samostan Škofja Loka55819SI-55819
1145Vrhovno državno tožilstvo RS55820SI-55820
1146Medicinska fakulteta55822SI-55822
1147Fakulteta za logistiko55823SI-55823
1148Fakulteta za komercialne in poslovne vede55824SI-55824
1149Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož55825SI-55825
1150Galerija Božidar Jakac55826SI-55826
1151Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana55827SI-55827
1152Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije55828SI-55828
1153IAM Visoka šola za multimedije55828SI-55828
1154Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje55829SI-55829
1155Italijanska samoupravna narodna skupnost - Izola55830SI-55830
1156Višje sodišče v Celju55831SI-55831
1157Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje55832SI-55832
1158IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana55833SI-55833
1159Leila, Višja strokovna šola d.o.o.55833SI-55833
1160Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin55834SI-55834
1161Škofija Novo mesto55835SI-55835
1162Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne55836SI-55836
1163Kapucinski samostan Krško55837SI-55837
1164Center za dopisno izobraževanje Univerzum55838SI-55838
1165Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici55839SI-55839
1166Zavod svete Družine Črenšovci55840SI-55840
1167Zgodovinski arhiv na Ptuju55841SI-55841
1168Okrožno sodišče v Krškem55842SI-55842
1169Visoka šola za računovodstvo in finance55843SI-55843
1170Čebelarska zveza Slovenije55844SI-55844
1171B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.55845SI-55845
1172Fakulteta za tehnologijo polimerov55847SI-55847
1173Knjižnica Medvode55848SI-55848
1174Fakulteta za državne in evropske študije55849SI-55849
1175Fakulteta za energetiko55850SI-55850
1176Mestna knjižnica Ljubljana 55851SI-55851
1177Fakulteta za dizajn55852SI-55852
1178Zavod za zdravstveno varstvo Koper55853SI-55853
1179Knjižnica Dušan Černe55904SI-55904
1180Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju55905SI-55905
1181Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi"55906SI-55906
1182Kulturno društvo Ivan Trinko55908SI-55908
1183Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Opčine55909SI-55909
1184Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju55910SI-55910
1185Eksperimentalna zasebna zbirka55998SI-55998
1186Narodna in študijska knjižnica99001SI-99001