Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Sigle/ISIL

    ALI            
 KnjižnicasiglaISIL
1Narodna in univerzitetna knjižnica50001SI-50001
2Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani50002SI-50002
3Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica50003SI-50003
4Pravna fakulteta, Knjižnica50004SI-50004
5Ekonomska fakulteta, Centralna ekonomska knjižnica50005SI-50005
6Biotehniška fakulteta, Centralna biotehniška knjižnica in OSIC za biotehniko50006SI-50006
7Arhiv Republike Slovenije, Knjižnica Arhiva Republike Slovenije50007SI-50007
8Narodni muzej Slovenije, Knjižnica50008SI-50008
9Filozofska fakulteta, Osrednja humanistična knjižnica50009SI-50009
10Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Knjižnica50012SI-50012
11Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Knjižnica50013SI-50013
12Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Knjižnica50014SI-50014
13Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, Knjižnica50015SI-50015
14Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Astronomska knjižnica50016SI-50016
15Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, INDOK služba in knjižnica50017SI-50017
16Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo, Biološka knjižnica, Oddelek za biologijo BF UL in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
17Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo, Biološka knjižnica, Oddelek za biologijo BF UL in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
18Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Knjižnica50020SI-50020
19Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Knjižnica Katedre za meteorologijo50022SI-50022
20Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo, Knjižnica50023SI-50023
21ZOP, Informacijski inženering, Knjižnica50024SI-50024
22Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo in Oddelek za materiale in metalurgijo, Knjižnica Oddelka za geotehnologijo in rudarstvo in Oddelka za materiale in metalurgijo50025SI-50025
23Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, Knjižnica50026SI-50026
24Pedagoški inštitut, Knjižnica 50027SI-50027
25Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Matematična knjižnica in Knjižnica za mehaniko50028SI-50028
26Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Knjižnica 50030SI-50030
27Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Fizikalna knjižnica50031SI-50031
28Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko, Knjižnica za mehaniko50032SI-50032
29Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Knjižnica50033SI-50033
30Agencija za okolje RS, Urad za seizmologijo, Knjižnica 50034SI-50034
31Center za razvoj Univerze v Ljubljani, Knjižnica50035SI-50035
32Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Knjižnica50036SI-50036
33Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Knjižnica50037SI-50037
34Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Knjižnica50038SI-50038
35Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Knjižnica50039SI-50039
36Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo, Knjižnica50040SI-50040
37Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost, Knjižnica50041SI-50041
38Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, Knjižnica50042SI-50042
39Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Knjižnica50043SI-50043
40Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Knjižnica50044SI-50044
41Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Knjižnica50045SI-50045
42Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, Knjižnica50046SI-50046
43Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Knjižnica50047SI-50047
44Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Knjižnica50048SI-50048
45Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Knjižnica50049SI-50049
46Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja50051SI-50051
47Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Knjižnica 50052SI-50052
48Mednarodni center za promocijo podjetij, Knjižnično-informacijska služba50053SI-50053
49Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Knjižnica50054SI-50054
50Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, Knjižnica50055SI-50055
51Fakulteta za arhitekturo, Knjižnica50056SI-50056
52Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Knjižnica 50057SI-50057
53Inštitut za metalne konstrukcije, Knjižnica50058SI-50058
54Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Knjižnica50059SI-50059
55Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Knjižnica50060SI-50060
56Fakulteta za varnostne vede, Knjižnica50061SI-50061
57Ministrstvo za notranje zadeve RS, Knjižnica50067SI-50067
58Gimnazija Poljane50068SI-50068
59Ministrstvo za finance, Knjižnica 50069SI-50069
60Fakulteta za elektrotehniko , Knjižnica FE in FRI50070SI-50070
61Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, Knjižnica50071SI-50071
62Fakulteta za farmacijo, Knjižnica50072SI-50072
63SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK, Knjižnica50073SI-50073
64SIC za strojništvo pri CTK, Knjižnica50074SI-50074
65Fakulteta za strojništvo, Knjižnica in INDOK50075SI-50075
66Urad RS za varstvo industrijske lastnine, Knjižnica50076SI-50076
67Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške, Knjižnica50077SI-50077
68Urad predsednika Republike Slovenije, Knjižnica50078SI-50078
69Kabinet predsednika Vlade RS, Knjižnica50079SI-50079
70Fakulteta za šport, Knjižnica 50080SI-50080
71UKC - Ginekološka klinika, Knjižnica 50081SI-50081
72Andragoški center Republike Slovenije, Knjižnica50083SI-50083
73Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Knjižnica50084SI-50084
74Onkološki inštitut Ljubljana, Strokovna knjižnica za onkologijo50085SI-50085
75Priročna zbirka knjižnice Otona Župančiča, Knjižnica50089SI-50089
76RRC Računalniške storitve, Knjižnica50091SI-50091
77Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Knjižnica50092SI-50092
78LB-ZDR. BANKA, Knjižnica50093SI-50093
79Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Knjižnica50094SI-50094
80Teološka fakulteta, Enota Ljubljana, Teološka knjižnica Ljubljana50095SI-50095
81Bogoslovno semenišče, Semeniška knjižnica50096SI-50096
82Frančiškanski samostan Ljubljana, Knjižnica50097SI-50097
83Salezijanski zavod Rakovnik, Salezijanska knjižnica Rakovnik50098SI-50098
84Nadškofija Ljubljana, Škofijska knjižnica50099SI-50099
85Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka SAZU50100SI-50100
86Inštitut za narodnostna vprašanja, Specializirani INDOK center s knjižnico50101SI-50101
87Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Knjižnica50102SI-50102
88Inštitut za ekonomska raziskovanja, Knjižnica 50103SI-50103
89Kmetijski inštitut Slovenije, Knjižnica in INDOK 50104SI-50104
90Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d., Knjižnica50105SI-50105
91Elektroinštitut Milan Vidmar, Specialna knjižnica50106SI-50106
92Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Knjižnica 50108SI-50108
93Institut Jožef Štefan, Znanstvenoinformacijski center50108SI-50108
94Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL, Gozdarska knjižnica50109SI-50109
95Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije, Gozdarska knjižnica50109SI-50109
96Kemijski inštitut, Knjižnica50110SI-50110
97Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Knjižnica50111SI-50111
98Inštitut za novejšo zgodovino, Knjižnica50112SI-50112
99Muzej novejše zgodovine Slovenije, Knjižnica50113SI-50113
100Zavod RS za produktivnost dela, Knjižnica50114SI-50114
101Inštitut za celulozo in papir Ljubljana, Knjižnica 50115SI-50115
102Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Knjižnica50116SI-50116
103Matična knjižnica Kamnik50117SI-50117
104Zavod sv. Stanislava50118SI-50118
105Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Knjžnica ZTM50119SI-50119
106Akademija za glasbo, Knjižnica 50120SI-50120
107Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Knjižnica Centra za teatrologijo in filmologijo50121SI-50121
108Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Knjižnica ALUO50122SI-50122
109Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Knjižnica 50123SI-50123
110Zdravstvena fakulteta, Knjižnica50124SI-50124
111Fakulteta za socialno delo, Knjižnica 50125SI-50125
112Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Knjižnica50126SI-50126
113Pionirska knjižnica , Knjižnica50128SI-50128
114Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana, Knjižnica 50129SI-50129
115Lutkovno gledališče Ljubljana, Knjižnica50130SI-50130
116Zgodovinski arhiv Ljubljana, Knjižnica50131SI-50131
117Slovenski gledališki muzej, Knjižnica50132SI-50132
118Prirodoslovni muzej Slovenije, Specialna knjižnica50133SI-50133
119Slovenski etnografski muzej, Knjižnica50134SI-50134
120Slovenski šolski muzej, Knjižnica 50135SI-50135
121Tehniški muzej Slovenije, Knjižnica 50136SI-50136
122Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Knjižnica ISH50137SI-50137
123Narodna galerija, Knjižnica50138SI-50138
124Moderna galerija Ljubljana, Knjižnica 50139SI-50139
125Mestni muzej Ljubljana, Knjižnica50140SI-50140
126Muzej in galerije mesta Ljubljane, Knjižnica50140SI-50140
127Zavod RS za šolstvo, INDOK služba s knjižnico 50141SI-50141
128DONIT TESNIT D.D., MEDVODE, Donit Tesnit - Knjižnica50145SI-50145
129Ministrstvo za obrambo RS, PDRIU, Knjižnično-informacijski center 50146SI-50146
130Industrija usnja Vrhnika, Knjižnica50150SI-50150
131Knjižnica Kočevje50152SI-50152
132Knjižnica Miklova hiša50154SI-50154
133Geološki zavod Slovenije, Knjižnica in INDOK50155SI-50155
134Republiška uprava za ceste, Knjižnica50156SI-50156
135Ustavno sodišče Republike Slovenije, Knjižnica 50157SI-50157
136Vrhovno sodišče RS, Centralna pravosodna knjižnica50158SI-50158
137Zavod za družbeno planiranje, Knjižnica50159SI-50159
138Gospodarska zbornica Slovenije, Knjižnica50162SI-50162
139Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Knjižnica50163SI-50163
140Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Knjižnica50164SI-50164
141Hella Saturnus Slovenija, Knjižnica50166SI-50166
142Banka Slovenije, Knjižnica50167SI-50167
143Knjižnica Litija50168SI-50168
144Ministrstvo za kulturo RS, Direktorat za kulturno dediščino, Knjižnica in INDOK50169SI-50169
145DOMUS, Knjižnica50170SI-50170
146Geodetski zavod Slovenije, Knjižnica50171SI-50171
147Agencija za okolje RS, Urad za hidrologijo, meteorologijo in monitoring, Knjižnica 50173SI-50173
148Titan, Knjižnica50178SI-50178
149Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje, Strokovna knjižnica50180SI-50180
150Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Knjižnica50181SI-50181
151Državni zbor, Dokumentacijsko - knjižnični oddelek 50183SI-50183
152Osnovna šola Borisa Kidriča, Knjižnica50184SI-50184
153IMP d.d., Knjižnica50185SI-50185
154Telekom Slovenije d.d., Strokovna knjižnica 50186SI-50186
155SCT, Razvojni sektor, Knjižnica50189SI-50189
156ETA Cerkno, Knjižnica50190SI-50190
157Radio Slovenija, Knjižnica50191SI-50191
158SMELT, Knjižnica50192SI-50192
159Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica50193SI-50193
160Papirnica Vevče, Knjižnica50194SI-50194
161Zasavski zdravstveni center, Knjižnica50195SI-50195
162LITOSTROJ, Knjižnica50196SI-50196
163RTV Slovenija, Knjižnica50197SI-50197
164IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Knjižnica50198SI-50198
165RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Strokovna knjižnica50199SI-50199
166Strojna tovarna Trbovlje, Knjižnica50200SI-50200
167Slovenske železnice, d. o. o., Knjižnica 50201SI-50201
168Slovensko farmacevtsko društvo, Knjižnica50202SI-50202
169Delo d.d., Knjižnica50203SI-50203
170Turistična zveza Slovenije, Knjižnica50204SI-50204
171Planinska zveza Slovenije, Knjižnica50205SI-50205
172Zavod za ribištvo Slovenije, Knjižnica50206SI-50206
173Iskra, Knjižnica50207SI-50207
174Gimnazija Želimlje, Knjižnica50208SI-50208
175Nacionalni inštitut za javno zdravje, Knjižnica50209SI-50209
176Rudis d.d. Trbovlje, Knjižnica50210SI-50210
177Kemijska industrija Kamnik, Knjižnica50211SI-50211
178Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Knjižnica in INDOK služba50212SI-50212
179Zavod RS za varstvo pri delu, Knjižnica50213SI-50213
180Zavod za gradbeništvo Slovenije, Knjižnica50214SI-50214
181Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje50215SI-50215
182Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica50216SI-50216
183Knjižnica Domžale50217SI-50217
184Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica50218SI-50218
185Mestna knjižnica Grosuplje50219SI-50219
186Mestno gledališče ljubljansko, Knjižnica50220SI-50220
187Lek d.d., Specialna knjižnica50221SI-50221
188Ilirija d.d., Knjižnica50222SI-50222
189Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo50223SI-50223
190Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik50224SI-50224
191Cankarjeva knjižnica Vrhnika50225SI-50225
192Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi50226SI-50226
193TKI Hrastnik, d.d., Knjižnica50227SI-50227
194Podjetje za avtomatizacijo prometa, Knjižnica50228SI-50228
195Institut za varilstvo d.o.o., Knjižnica50229SI-50229
196Termika, Knjižnica50230SI-50230
197Kolinska, Knjižnica50231SI-50231
198GRADIS, Knjižnica50232SI-50232
199Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Knjižnica50233SI-50233
200Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, INDOK služba in knjižnica50235SI-50235
201Osnovna šola Dobrepolje50236SI-50236
202Ekonomski inštitut Pravne fakultete, Knjižnica50237SI-50237
203Inštitut za geografijo Ljubljana, Knjižnica50238SI-50238
204Razvojno raziskovalni center Gipos, Knjižnica50239SI-50239
205Arboretum Volčji potok, Knjižnica50240SI-50240
206Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje50242SI-50242
207Intertrade, Knjižnica50243SI-50243
208Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., Knjižnica50244SI-50244
209Knjižnica Logatec50245SI-50245
210Zamtes, Knjižnica50246SI-50246
211Fakulteta za upravo, Knjižnica 50247SI-50247
212Gimnazija Bežigrad50248SI-50248
213Radio glas Ljubljane, Knjižnica50249SI-50249
214Osrednja knjižnica Kranj50250SI-50250
215Gorenjski muzej, Knjižnica50251SI-50251
216ELAN LINE-SKI DEVISION, Knjižnica50252SI-50252
217Savatech, d.o.o., Strokovna knjižnica50253SI-50253
218Gorenjski muzej, Knjižnica50257SI-50257
219Fakulteta za organizacijske vede, Knjižnica 50263SI-50263
220Tovarna verig Lesce, Knjižnica50270SI-50270
221Kemična tovarna Podnart, Knjižnica50271SI-50271
222Knjižnica A.T. Linharta Radovljica50272SI-50272
223Občinska knjižnica Jesenice50274SI-50274
224ACRONI, d.o.o., Strokovna knjižnica 50275SI-50275
225Srednja šola Jesenice50276SI-50276
226Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka50280SI-50280
227Loški muzej Škofja Loka, Knjižnica50281SI-50281
228Inštitut Zoran Rant, Knjižnica50282SI-50282
229Kladivar Žiri, Knjižnica50285SI-50285
230Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Knjižnica50294SI-50294
231Peko d.d., Knjižnica50295SI-50295
232Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič50296SI-50296
233Tržiški muzej, Knjižnica50297SI-50297
234Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor50300SI-50300
235TAM Razvojno tehnični inštitut, Knjižnica50301SI-50301
236Elektrokovina Maribor, Knjižnica50302SI-50302
237Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o., Knjižnica50303SI-50303
238Mariborska knjižnica, Knjižnica Pesnica50304SI-50304
239Mariborska knjižnica, Knjižnica Janka Glazerja Ruše50304SI-50304
240Mariborska knjižnica50304SI-50304
241Tekstilni inštitut Maribor, Knjižnica50305SI-50305
242Metalna Maribor, Knjižnica50306SI-50306
243Mariborska livarna Maribor, d.d., Strokovna knjižnica50307SI-50307
244Teološka fakulteta, Enota Maribor, Teološka knjižnica Maribor50309SI-50309
245TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o., Knjižnica50310SI-50310
246Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Knjižnica 50311SI-50311
247Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Knjižnica tehniških fakultet50312SI-50312
248Inštitut za ekološki inžiniring, Knjižnica50313SI-50313
249Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Knjižnica50314SI-50314
250Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska knjižnica Maribor50315SI-50315
251Pokrajinski arhiv Maribor, Knjižnica50316SI-50316
252Filozofska fakulteta, Miklošičeva knjižnica - FPNM50317SI-50317
253Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o., Knjižnica50318SI-50318
254Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor, Knjižnica in dokumentacija50319SI-50319
255Muzej narodne osvoboditve Maribor, Strokovna knjižnica 50321SI-50321
256Fakulteta za zdravstvene vede, Knjižnica50322SI-50322
257Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, Knjižnica ECERS50325SI-50325
258Pravna fakulteta, Knjižnica50326SI-50326
259Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Knjižnica50327SI-50327
260II. gimnazija Maribor50328SI-50328
261Dravske elektrarne, Knjižnica50334SI-50334
262ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT, Knjižnica50335SI-50335
263Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije, Knjižnica50336SI-50336
264Ekonomski inštitut Maribor d.o.o., Knjižnica50338SI-50338
265Institut informacijskih znanosti, Knjižnica 50342SI-50342
266Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem50350SI-50350
267Metal Ravne d.o.o., Knjižnica50351SI-50351
268Koroški pokrajinski muzej, Knjižnica50352SI-50352
269ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O., Knjižnica50356SI-50356
270Strojna Maribor, Knjižnica50358SI-50358
271Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec50359SI-50359
272Knjižnica Ivana Potrča Ptuj50360SI-50360
273Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Knjižnica50361SI-50361
274Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor50364SI-50364
275Tekstilna in frizerska srednja šola, Knjižnica50365SI-50365
276Srednja elektro-računalniška šola Maribor50366SI-50366
277INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA, Knjižnica50367SI-50367
278MARLES, Knjižnica50368SI-50368
279Knjižnica Lenart50369SI-50369
280Knjižnica Radlje ob Dravi50372SI-50372
281Knjižnica Dravograd50375SI-50375
282Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica50379SI-50379
283IMPOL, Knjižnica50380SI-50380
284Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož50395SI-50395
285Osrednja knjižnica Celje50400SI-50400
286Pokrajinski muzej Celje, Knjižnica50401SI-50401
287EMO, Knjižnica50402SI-50402
288Cinkarna, d. d., metalurško-kemična industrija, Strokovna knjižnica 50403SI-50403
289Splošna bolnišnica Celje, Medicinska knjižnica50405SI-50405
290CETIS, Knjižnica50411SI-50411
291Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d., Strokovna knjižnica50412SI-50412
292RAZVOJNI CENTER CELJE, Knjižnica50415SI-50415
293Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah50418SI-50418
294Knjižnica Rogaška Slatina50419SI-50419
295Knjižnica Velenje50420SI-50420
296Gorenje, d.d., Velenje, Knjižnica50421SI-50421
297COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE, Knjižnica50423SI-50423
298Splošna knjižnica Slovenske Konjice50425SI-50425
299KONUS, Knjižnica50426SI-50426
300Knjižnica Šentjur50428SI-50428
301TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, Knjižnica50429SI-50429
302INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO, Knjižnica50432SI-50432
303Medobčinska splošna knjižnica Žalec50434SI-50434
304Osrednja knjižnica Mozirje50435SI-50435
305Knjižnica Laško50438SI-50438
306Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto50450SI-50450
307Dolenjski muzej Novo mesto, Strokovna knjižnica50451SI-50451
308Krka d.d., Novo mesto, Center za strokovno informatiko50452SI-50452
309Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto, Knjižnica50453SI-50453
310Revoz d.d., Knjižnica50458SI-50458
311GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO, Knjižnica50459SI-50459
312Srednja šola Črnomelj50461SI-50461
313Knjižnica Črnomelj50462SI-50462
314Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Knjižnica50463SI-50463
315Ljudska knjižnica Metlika50465SI-50465
316Belokranjski muzej Metlika, Knjižnica 50466SI-50466
317Knjižnica Pavla Golie Trebnje50468SI-50468
318Knjižnica Brežice50469SI-50469
319Valvasorjeva knjižnica Krško50473SI-50473
320Šolski center Krško-Sevnica, Knjižnica50474SI-50474
321Posavski muzej Brežice, Knjižnica50477SI-50477
322Knjižnica Sevnica50480SI-50480
323Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria50500SI-50500
324Pokrajinski arhiv Koper, Knjižnica50501SI-50501
325Pokrajinski muzej Koper, Knjižnica50502SI-50502
326TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL, Knjižnica50506SI-50506
327IPLAS, Knjižnica50511SI-50511
328CIMOS Koper, Knjižnica50512SI-50512
329Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano50516SI-50516
330Pomorski muzej Piran, Knjižnica50517SI-50517
331Obalne galerije, Knjižnica50518SI-50518
332Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, Knjižnica50519SI-50519
333Fakulteta za pomorstvo in promet, Knjižnica 50520SI-50520
334Droga, Knjižnica50521SI-50521
335Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola50523SI-50523
336Mehanotehnika, Knjižnica50525SI-50525
337Knjižnica Bena Zupančiča Postojna50530SI-50530
338Kosovelova knjižnica50531SI-50531
339Knjižnica Makse Samsa50533SI-50533
340LKI Lesonit, Knjižnica50536SI-50536
341Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica50550SI-50550
342Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, Knjižnica50553SI-50553
343Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Knjižnica 50554SI-50554
344SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA, Knjižnica50556SI-50556
345GOSTOL-GOPAN, Knjižnica50557SI-50557
346Salonit Anhovo, d.d., Indok dejavnost50559SI-50559
347Mestna knjižnica in čitalnica Idrija50560SI-50560
348Mestni muzej Idrija - muzej za Idrijsko in Cerkljansko, Knjižnica50561SI-50561
349Fructal d.d., Knjižnica 50563SI-50563
350Lavričeva knjižnica Ajdovščina50565SI-50565
351Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin50570SI-50570
352Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko , Knjižnica50571SI-50571
353Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota50600SI-50600
354Pokrajinski muzej Murska Sobota, Knjižnica50604SI-50604
355Zdravilišče Radenska s tremi srci, Knjižnica50605SI-50605
356LU Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Občinska matična knjižnica Gornja Radgona50610SI-50610
357Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva50614SI-50614
358INA-NAFTA LENDAVA, Knjižnica50615SI-50615
359Splošna knjižnica Ljutomer50616SI-50616
360Lek Kozmetika d.o.o., Knjižnica50617SI-50617
361GORENJE-VARSTROJ, Knjižnica50620SI-50620
362Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Knjižnica in INDOK50691SI-50691
363Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, INDOK služba in knjižnica50692SI-50692
364Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, INDOK in knjižnica za živinorejo50693SI-50693
365Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Knjižnica in INDOK za živilstvo50694SI-50694
366Veterinarska fakulteta, Center za informatiko in knjižnica50696SI-50696
367Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Knjižnica51001SI-51001
368Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec, Knjižnica51002SI-51002
369Fakulteta za medije, Knjižnica51003SI-51003
370Visoka zdravstvena šola v Celju, Knjižnica51004SI-51004
371Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, Knjižnica51005SI-51005
372Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor51006SI-51006
373Fakulteta za organizacijske študije v Novem Mestu51007SI-51007
374Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj51008SI-51008
375Univerza na Primorskem51009SI-51009
376Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu51010SI-51010
377Visoka šola za poslovne vede51011SI-51011
378Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko51012SI-51012
379Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani51013SI-51013
380Fakulteta za turizem51014SI-51014
381MCL - Fakulteta za management in pravo Ljubljana51015SI-51015
382Visokošolski zavod Fizioterapevtika51016SI-51016
383Akademija za vizualno umetnost51017SI-51017
384Nova univerza51018SI-51018
385ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o., Knjižnica in informacijski center51101SI-51101
386IBL SISTEMI, Knjižnica51102SI-51102
387Računsko sodišče, Knjižnica51103SI-51103
388Helios TBLUS - obrat Color, Strokovna knjižnica Color 51104SI-51104
389Premogovnik Velenje d.d., Strokovna knjižnica 51105SI-51105
390ADRIA AIRWAYS, Knjižnica51106SI-51106
391Jelovica, Lesna industrija d.d., Specialna knjižnica 51107SI-51107
392Paloma, d.d., Strokovna knjižnica51108SI-51108
393Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih Ljubljana, Knjižnica51109SI-51109
394ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, Knjižnica51110SI-51110
395SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH, Knjižnica51111SI-51111
396Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri PAM, Knjižnica51112SI-51112
397CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Knjižnica51113SI-51113
398ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, Knjižnica51114SI-51114
399Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK, Knjižnica51115SI-51115
400Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Evropski dokumentacijski center (EDC)51116SI-51116
401Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej, Knjižnica51117SI-51117
402Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Knjižnica51118SI-51118
403Državni izpitni center, Knjižnica RIC51120SI-51120
404Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Knjižnica51121SI-51121
405Knjižnica Bena Župančiča Pivka, Knjižnica51122SI-51122
406Petrol, Knjižnica51123SI-51123
407INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, Knjižnica51125SI-51125
408Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko, Knjižnica51126SI-51126
409Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Knjižnica51127SI-51127
410LTH d.d. Škofja Loka, Knjižnica51128SI-51128
411Raziskovalni center Ekonomske fakultete, Knjižnica51130SI-51130
412Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, INDOK služba 51131SI-51131
413Knjižnica dr. Marje Boršnik, Knjižnica51132SI-51132
414Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Knjižnica51133SI-51133
415Prometni inštitut, Knjižnica51136SI-51136
416Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Knjižnica51137SI-51137
417GEA College - Fakulteta za podjetništvo, Knjižnica51138SI-51138
418Splošna bolnišnica Celje, Knjižnica51139SI-51139
419Mariborska filharmonija, Knjižnica51140SI-51140
420Cankarjev dom, Knjižnica51141SI-51141
421Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Knjižnica51142SI-51142
422Slovenska kinoteka, Knjižnica51160SI-51160
423Center za sluh in govor Maribor51168SI-51168
424Srednja šola za gradbeništvo Celje, Knjižnica51201SI-51201
425Gimnazija Celje - Center51202SI-51202
426Gimnazija Šentvid51203SI-51203
427Šolski center Nova Gorica51204SI-51204
428Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Knjižnica51205SI-51205
429Srednja šola Srečka Kosovela Sežana, Knjižnica51206SI-51206
430Gimnazija Vič51207SI-51207
431Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec, Knjižnica51208SI-51208
432Šolski center Velenje51209SI-51209
433Srednja ekonomska šola Maribor51210SI-51210
434Srednja tekstilna, obutvena in gum. šola, Knjižnica51211SI-51211
435Srednja lesarska šola Ljubljana, Knjižnica51212SI-51212
436Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana51213SI-51213
437Srednja kemijska šola in gimnazija, Knjižnica51214SI-51214
438Prometna šola Maribor51215SI-51215
439Srednja trgovska šola Maribor51216SI-51216
440Srednja šola za oblikovanje, Knjižnica51217SI-51217
441Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor51218SI-51218
442Srednja šola Domžale51219SI-51219
443Lesarska šola Maribor51220SI-51220
444Šolski center Ljubljana51221SI-51221
445Center slepih in slabovidnih Škofja Loka, Knjižnica51222SI-51222
446Tehniški šolski center Nova Gorica, Knjižnica51223SI-51223
447Biotehniški center Naklo51224SI-51224
448Srednja šola Veno Pilon, Knjižnica51225SI-51225
449Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana51226SI-51226
450Srednješolski center Ptuj, Knjižnica51227SI-51227
451Srednja strojna šola Maribor, Knjižnica51228SI-51228
452Srednja ekonomska šola, Knjižnica51229SI-51229
453Gimnazija Ravne na Koroškem, Knjižnica 51230SI-51230
454Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše51231SI-51231
455Gimnazija Novo mesto51232SI-51232
456Šolski center Novo mesto51233SI-51233
457Srednja šola Postojna, Knjižnica51234SI-51234
458Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani51235SI-51235
459Gimnazija Jurij Vega Idrija, Knjižnica51236SI-51236
460Srednja trgovska šola Ljubljana51237SI-51237
461Srednja ekonomska šola Novo mesto, Knjižnica51238SI-51238
462Prva gimnazija Maribor51239SI-51239
463Srednja kmetijska šola Grm, Knjižnica51240SI-51240
464III. gimnazija Maribor51242SI-51242
465Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica51243SI-51243
466Srednja policijska šola, Knjižnica51244SI-51244
467Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper , Knjižnica51245SI-51245
468Gimnazija Koper51246SI-51246
469Gimnazija Brežice51247SI-51247
470Dijaški dom Maribor, Knjižnica51248SI-51248
471Srednja gradbena šola Kranj, Knjižnica51250SI-51250
472Šolski center Novo mesto, Knjižnica51251SI-51251
473Gimnazija Kranj51252SI-51252
474Gimnazija Šiška51253SI-51253
475Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, Knjižnica51254SI-51254
476Srednja ekonomska in upravno-administrativna šola Kranj, Knjižnica51255SI-51255
477Srednja trgovska šola Celje, Knjižnica51256SI-51256
478Steklarska šola Rogaška Slatina, Knjižnica51257SI-51257
479Dijaški dom Lizike Jančar, Knjižnica51258SI-51258
480Srednja ekonomska šola Celje, Knjižnica51259SI-51259
481Ekonomska šola Murska Sobota51260SI-51260
482Gimnazija Tolmin51261SI-51261
483Srednja frizerska šola Ljubljana51262SI-51262
484Srednja šola Izola51263SI-51263
485Biotehniška šola Rakičan51264SI-51264
486Srednja zdravstvena šola Murska Sobota51265SI-51265
487Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje51266SI-51266
488Srednja šola Zagorje51267SI-51267
489Osnovna šola Polzela51301SI-51301
490Osnovna šola Vič51302SI-51302
491Osnovna šola Poljane Ljubljana51303SI-51303
492Osnovna šola Velika Nedelja51304SI-51304
493Osnovna šola Cirila Kosmača Piran51305SI-51305
494Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana, Knjižnica51306SI-51306
495Osnovan šola Gustava Šiliha Velenje, Knjižnica51307SI-51307
496Osnovna šola Hruševec Šentjur51308SI-51308
497Osnovna šola Kungota51309SI-51309
498Osnovna šola Gornji Petrovci51310SI-51310
499Osnovna šola Lucija51311SI-51311
500Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica51312SI-51312
501Osnovna šola Pivka51313SI-51313
502Osnovna šola Prule51314SI-51314
503Osnovna šola Gradec51315SI-51315
504Osnovna šola Gorje51316SI-51316
505Osnovna šola Dobje51317SI-51317
506Osnovna šola Franja Goloba Prevalje51318SI-51318
507Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice51319SI-51319
508Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci51320SI-51320
509Osnovna šola Toma Brejca Kamnik51321SI-51321
510Osnovna šola Gornja Radgona51322SI-51322
511Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. goricah, Knjižnica51323SI-51323
512Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič51324SI-51324
513Osnovna šola Bežigrad51325SI-51325
514I. osnovna šola Žalec51326SI-51326
515Osnovna šola "Bratov Juhartov", Knjižnica51327SI-51327
516Osnovna šola Braslovče51328SI-51328
517Osnovna šola Dobrova51329SI-51329
518Osnovna šola Šentvid51330SI-51330
519Osnovna šola Bršljin51331SI-51331
520Osnovna šola Vransko - Tabor51332SI-51332
521Osnovna šola Toneta Čufarja51333SI-51333
522Osnovna šola Žirovnica51334SI-51334
523Osnovna šola Šmartno51335SI-51335
524Osnovna šola Zreče51336SI-51336
525Osnovna šola Šmartno v Tuhinju51337SI-51337
526Osnovna šola Vižmarje - Brod51338SI-51338
527Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik51339SI-51339
528Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana, Knjižnica51340SI-51340
529Osnovna šola Ketteja in Murna Ljubljana, Knjižnica51341SI-51341
530Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana51342SI-51342
531Osnovna šola Šmarje pri Kopru51343SI-51343
532Osnovna šola Vodmat51344SI-51344
533Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur51345SI-51345
534Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Knjižnica51346SI-51346
535Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo, Knjižnica51347SI-51347
536Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica51348SI-51348
537Osnovna šola Lava Celje51349SI-51349
538Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice51350SI-51350
539Osnovna šola 8 talcev Logatec51351SI-51351
540Osnovna šola Dolenjske Toplice51352SI-51352
541Osnovna šola Ivana Groharja51353SI-51353
542Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana, Knjižnica51354SI-51354
543Osnovna šola Nove Fužine51355SI-51355
544Osnovna šola Črna na Koroškem51356SI-51356
545Osnovna šola Tabor I Maribor51357SI-51357
546Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica51358SI-51358
547Osnovna šola Cerkno51359SI-51359
548Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče51360SI-51360
549Osnovna šola Planina pri Sevnici51361SI-51361
550Osnovna šola Frana Roša Celje51362SI-51362
551Osnovna šola Nazarje51363SI-51363
552Osnovna šola Šturje Ajdovščina, Knjižnica51364SI-51364
553Osnovna šola Koseze51365SI-51365
554Osnovna šola Anice Černejeve Makole51366SI-51366
555Osnovna šola Vrhovci51367SI-51367
556Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični51368SI-51368
557Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj51369SI-51369
558Dvojezična osnovna šola I. Lendava, Knjižnica51370SI-51370
559Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica51372SI-51372
560Osnovna šola Gorišnica51373SI-51373
561Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci51374SI-51374
562Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo51375SI-51375
563Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor51376SI-51376
564Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje51377SI-51377
565Osnovna šola Otočec51378SI-51378
566Osnovna šola Leskovec pri Krškem51380SI-51380
567Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru51381SI-51381
568Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica51382SI-51382
569Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava51383SI-51383
570Osnovna šola Juršinci51384SI-51384
571Osnovna šola Olge Meglič51385SI-51385
572Osnovna šola Poljčane51386SI-51386
573Osnovna šola Fram51387SI-51387
574Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor51388SI-51388
575Osnovna šola Rače51389SI-51389
576Osnovna šola Breg51390SI-51390
577Osnovna šola Cirkulane - Zavrč51391SI-51391
578Osnovna šola Selnica ob Dravi51392SI-51392
579Osnovna šola Brezno - Podvelka51393SI-51393
580Osnovna šola Maksa Durjave Maribor51394SI-51394
581Osnovna šola Duplek51395SI-51395
582Osnovna šola Leona Štuklja Maribor51396SI-51396
583Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor51397SI-51397
584Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor51398SI-51398
585Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor51399SI-51399
586Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor51400SI-51400
587Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica51401SI-51401
588Osnovna šola Draga Kobala Maribor51402SI-51402
589Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka51403SI-51403
590Osnovna šola Kašelj51404SI-51404
591Osnovna šola Železniki51405SI-51405
592Osnovna šola Spodnja Šiška51406SI-51406
593Osnovna šola Kapela51407SI-51407
594Osnovna šola Notranjski odred Cerknica51408SI-51408
595Osnovna šola Mirana Jarca51409SI-51409
596Osnovna šola Dragomelj51410SI-51410
597Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani51411SI-51411
598Osnovna šola Tabor Logatec51412SI-51412
599Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake51413SI-51413
600Osnovna šola Gorica Velenje51414SI-51414
601Osnovna šola Antona Aškerca Velenje51415SI-51415
602Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas51416SI-51416
603Osnovna šola Naklo51417SI-51417
604Osnovna šola Janka Glazerja Ruše51418SI-51418
605Osnovna šola Predoslje Kranj51419SI-51419
606Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem51420SI-51420
607Osnovna šola Loče51421SI-51421
608Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje51422SI-51422
609Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje51423SI-51423
610IV. osnovna šola Celje51424SI-51424
611Osnovna šola Ljubno ob Savinji51425SI-51425
612Osnovna šola Glazija51426SI-51426
613Osnovna šola Škofljica51427SI-51427
614Osnovna šola Šmarje - Sap51428SI-51428
615Osnovna šola Metlika51429SI-51429
616Osnovna šola Orehek Kranj51430SI-51430
617Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto51431SI-51431
618Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica51432SI-51432
619Osnovna šola Šenčur51433SI-51433
620Osnovna šola Vitanje51434SI-51434
621Osnovna šola Tržič51435SI-51435
622Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem51436SI-51436
623Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor51437SI-51437
624Osnovna šola Livada Velenje51438SI-51438
625Osnovna šola Šalek Velenje51439SI-51439
626Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu51440SI-51440
627Osnovna šola Sečovlje51441SI-51441
628III. osnovna šola Celje51442SI-51442
629Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor51443SI-51443
630Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak51444SI-51444
631Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica51445SI-51445
632Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige51446SI-51446
633Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje51447SI-51447
634Osnovna šola Ribnica na Pohorju51448SI-51448
635Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje51449SI-51449
636Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje51450SI-51450
637Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper51451SI-51451
638Osnovna šola Dob51452SI-51452
639Osnovna šola Korena51453SI-51453
640Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki51454SI-51454
641Osnovna šola Kuzma51455SI-51455
642Osnovna šola Stanka Vraza Ormož51456SI-51456
643Osnovna šola Radlje ob Dravi51457SI-51457
644Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur51458SI-51458
645Osnovna šola Podzemelj51459SI-51459
646Osnovna šola Slave Klavore Maribor51460SI-51460
647Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško51461SI-51461
648Osnovna šola Velika Dolina51462SI-51462
649Osnovna šola Cerklje ob Krki51463SI-51463
650Osnovna šola Sveti Tomaž51464SI-51464
651Dvojezična osnovna šola Lendava II.51465SI-51465
652Osnovna šola Podlehnik51466SI-51466
653Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj51467SI-51467
654Osnovna šola Lovrenc na Pohorju51468SI-51468
655Tretja osnovna šola Slovenj Gradec51469SI-51469
656Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja51470SI-51470
657Osnovna šola Medvode51471SI-51471
658Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje51472SI-51472
659Osnovna šola Puconci51473SI-51473
660Osnovna šola Benedikt51474SI-51474
661Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol51475SI-51475
662Glasbena šola Murska Sobota51476SI-51476
663Osnovna šola Šalovci51477SI-51477
664Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje51478SI-51478
665Osnovna šola Janka Padežnika Maribor51479SI-51479
666Osnovna šola Žetale51480SI-51480
667Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava51481SI-51481
668Osnovna šola Sveta Ana51482SI-51482
669Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče51483SI-51483
670Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško51484SI-51484
671Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče51485SI-51485
672Osnovna šola Helene Puhar Kranj51486SI-51486
673Osnovna šola Markovci51487SI-51487
674Osnovna šola Preserje51488SI-51488
675Osnovna šola Raka51489SI-51489
676Osnovna šola Ivanjkovci51490SI-51490
677Osnovna šola Nove Jarše51491SI-51491
678Osnovna šola Bičevje51492SI-51492
679Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice51493SI-51493
680Osnovna šola Fara51494SI-51494
681Osnovna šola Trnovo51495SI-51495
682Osnovna šola Odranci51496SI-51496
683Glasbena šola "Risto Savin" Žalec51497SI-51497
684Osnovna šola Šmartno na Pohorju51498SI-51498
685Glasbena šola Koper51499SI-51499
686Mladinski dom Jarše Ljubljana51500SI-51500
687Osnovna šola Razkrižje51501SI-51501
688Osnovna šola Kobilje51502SI-51502
689Osnovna šola Log - Dragomer51503SI-51503
690Dvojezična osnovna šola Genterovci51504SI-51504
691Osnovna šola Malečnik51505SI-51505
692Glasbena šola Postojna51506SI-51506
693Osnovna šola Col51507SI-51507
694Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi51508SI-51508
695Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina51509SI-51509
696Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici51510SI-51510
697Osnovna šola Pirniče51511SI-51511
698Glasbena šola Tolmin51512SI-51512
699Osnovna šola Prebold51513SI-51513
700Osnovna šola Draga Bajca Vipava51514SI-51514
701Gimnazija Jesenice51515SI-51515
702Osnovna šola Kozara Nova Gorica51516SI-51516
703Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana51517SI-51517
704Glasbena šola Nova Gorica51518SI-51518
705Osnovna šola Čepovan51519SI-51519
706Osnovna šola Simona Jenka Kranj51520SI-51520
707Osnovna šola Bovec51521SI-51521
708Glasbena šola Vrhnika51522SI-51522
709Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova51523SI-51523
710Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen51524SI-51524
711Glasbena šola Slovenj Gradec51525SI-51525
712Osnovna šola Miren51526SI-51526
713Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana51527SI-51527
714Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš51528SI-51528
715Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika51529SI-51529
716Glasbena šola Celje51530SI-51530
717Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok51531SI-51531
718Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova51532SI-51532
719Osnovna šola Roje51533SI-51533
720Osnovna šola Podbočje51534SI-51534
721Osnovna šola Drska51535SI-51535
722Osnovna šola Blanca51536SI-51536
723Osnovna šola Preska51537SI-51537
724Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani51538SI-51538
725Glasbena šola Sežana51539SI-51539
726Osnovna šola Bizeljsko51540SI-51540
727Glasbena šola Kranj51541SI-51541
728Osnovna šola Mokronog51542SI-51542
729Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert51543SI-51543
730Osnovna šola Boštanj51544SI-51544
731Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana51545SI-51545
732Osnovna šola Tržišče51546SI-51546
733Osnovna šola Vinica51547SI-51547
734Osnovna šola dr. Franceta Prešerna51548SI-51548
735Osnovna šola Litija51549SI-51549
736Osnovna šola Milan Majcen Šentjanž51550SI-51550
737Osnovna šola Krmelj51551SI-51551
738Osnovna šola Globoko51552SI-51552
739Glasbena šola Rogaška Slatina51553SI-51553
740Osnovna šola Prevole51554SI-51554
741Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica51555SI-51555
742Glasbena šola Brežice51556SI-51556
743Osnovna šola Črni Vrh51557SI-51557
744Dijaški dom Bežigrad Ljubljana51558SI-51558
745Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece51559SI-51559
746Glasbena šola Idrija51560SI-51560
747Glasbena šola Ribnica51561SI-51561
748II. osnovna šola Žalec51562SI-51562
749Osnovna šola Horjul51563SI-51563
750Osnovna šola Stara Cerkev51564SI-51564
751Osnovna šola Ob Rinži Kočevje51565SI-51565
752Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto51566SI-51566
753Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje51567SI-51567
754Osnovna šola Stranje51568SI-51568
755Glasbena šola Radlje ob Dravi51569SI-51569
756Osnovna šola Polhov Gradec51570SI-51570
757Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje51571SI-51571
758Glasbena šola Kočevje51572SI-51572
759Osnovna šola Koprivnica51573SI-51573
760Glasbena šola Radovljica51574SI-51574
761Glasbena šola Laško - Radeče51575SI-51575
762Glasbena šola Škofja Loka51576SI-51576
763Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok51577SI-51577
764Glasbena šola Slovenske Konjice51578SI-51578
765Glasbena šola Ravne na Koroškem51579SI-51579
766Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan51580SI-51580
767Konservatorij za glasbo in balet Maribor51628SI-51628
768Slovenska prosvetna zveza , Slovenska študijska knjižnica 51901SI-51901
769Državni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre, Knjižnica51903SI-51903
770Zveza tabornikov Slovenije, Knjižnica55001SI-55001
771Teozofsko društvo Jivatma, Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin55002SI-55002
772Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Knjižnica55003SI-55003
773Šola za ravnatelje, Knjižnica55004SI-55004
774Uršulinski samostan Ljubljana, Knjižnica55005SI-55005
775Katoliški inštitut - Fakulteta za poslovne vede55006SI-55006
776Društvo upokojencev Škofja Loka, Univerza za tretje življensko obdobje, Knjižnica55007SI-55007
777Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana55008SI-55008
778Splošna bolnišnica Novo mesto55009SI-55009
779Pokrajinski muzej Maribor55010SI-55010
780Ruski Dom, Maribor55011SI-55011
781Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica55012SI-55012
782Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Inštitut za poslovno odličnost55013SI-55013
783Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo55014SI-55014
784RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti55015SI-55015
785Župnijski urad Preska, Oblakova knjižnica55016SI-55016
786Judovski kulturni center Ljubljana55017SI-55017
787Zasebna knjižnica Andraža Marjana Žvaba55018SI-55018
788Balassijev inštitut, Kulturni center Veleposlaništva Madžarske Ljubljana55019SI-55019
789Državno odvetništvo republike Slovenije55020SI-55020
790Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk55021SI-55021
791Slovensko planinsko društvo Bariloche, Knjižnica55097SI-55097
792Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica55144SI-55144
793DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Knjižnica55145SI-55145
794Svilanit tekstilna tovarna d.d., Knjižnica55146SI-55146
795Ixtlan Consulting d.o.o., Knjižnica55147SI-55147
796Župnijski urad, Knjižnica55148SI-55148
797JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, Knjižnica55149SI-55149
798Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Diplomatska knjižnica55150SI-55150
799Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Knjižnica55151SI-55151
800Univerza v Novi Gorici, Univerzitetna knjižnica Univerze v Novi Gorici55152SI-55152
801Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Knjižnica55153SI-55153
802Mirovni inštitut, Knjižnica 55154SI-55154
803Studio marketing J Walter Thompson, Knjižnica55155SI-55155
804Talum d.d., Knjižnica 55156SI-55156
805Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled55157SI-55157
806Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko, Knjižnica55158SI-55158
807Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne 55159SI-55159
808Pošta Slovenije, d. o. o., Knjižnica55161SI-55161
809Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Knjižnica55162SI-55162
810Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije, Knjižnica55163SI-55163
811Iskraemeco, Knjižnica55164SI-55164
812Energetika Ljubljana, d.o.o., Strokovna knjižnica 55165SI-55165
813Johnsons Controls - NTU, Knjižnica55166SI-55166
814IEDC - Poslovna šola Bled, Knjižnica in informacijski center55167SI-55167
815Triglavski narodni park, Knjižnica55169SI-55169
816Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo, Knjižnica55170SI-55170
817Kovinotehna d.d. Celje, Knjižnica55171SI-55171
818Ljudska univerza Koper, Knjižnica55172SI-55172
819Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Visoke šole za tehnologije in sisteme, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto55174SI-55174
820Ustanova Fundacija Gea2000, Knjižnica55175SI-55175
821Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica55176SI-55176
822Zdravstveni dom Ljubljana, Knjižnica55177SI-55177
823Urad Vlade RS za komuniciranje, Knjižnica55178SI-55178
824Center Dolfke Boštjančič, Knjižnica55179SI-55179
825Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Knjižnica MOL55180SI-55180
826Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenski inštitut za standardizacijo55182SI-55182
827Javna agencija RS za energijo, Knjižnica 55183SI-55183
828Hit hoteli, igralnice, turizem d.d., Knjižnica55184SI-55184
829DATALAB d.o.o, Knjižnica55185SI-55185
830Upravno sodišče RS, Knjižnica55186SI-55186
831Urad RS za intelektualno lastnino, Knjižnica55187SI-55187
832Studia Slovenica, Knjižnica55188SI-55188
833Javni zavod Kozjanski park, Knjižnica55189SI-55189
834Center za glasbeno vzgojo Koper, Knjižnica55190SI-55190
835Umetnostna galerija Maribor, Knjižnica55191SI-55191
836Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica, Knjižnica55192SI-55192
837Zavod Hrastovec - Trate, Knjižnica55193SI-55193
838Mestna občina Nova Gorica, Knjižnica55194SI-55194
839Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Knjižnica55195SI-55195
840Center Vlade RS za informatiko, Knjižnica55196SI-55196
841Zgodovinski arhiv Celje, Knjižnica55197SI-55197
842Tolminski muzej, Knjižnica 55199SI-55199
843Dijaški dom Nova Gorica, Knjižnica55261SI-55261
844Srednja gostinska šola Bled, Knjižnica55262SI-55262
845Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor55263SI-55263
846Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, Knjižnica55264SI-55264
847Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor55265SI-55265
848Zavod Antona Martina Slomška55265SI-55265
849Dijaški Dom Vič, Knjižnica55266SI-55266
850Škofijska gimnazija Vipava55267SI-55267
851Dijaški dom Tabor, Knjižnica55268SI-55268
852Gimnazija Škofja Loka55269SI-55269
853Gimnazija Moste55270SI-55270
854Šolski center Ptuj55271SI-55271
855Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna55272SI-55272
856Biotehniška šola Maribor55273SI-55273
857Glasbena šola Domžale55274SI-55274
858Srednja lesarska šola Nova Gorica, Knjižnica55275SI-55275
859Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci55277SI-55277
860Srednja zdravstvena šola Ljubljana55278SI-55278
861Gimnazija Piran, Knjižnica55279SI-55279
862Glasbena šola Franca Šturma55280SI-55280
863Gimnazija Ledina55281SI-55281
864Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Knjižnica55283SI-55283
865Gimnazija Ormož55284SI-55284
866Železniška srednja šola - dijaški dom, Knjižnica55285SI-55285
867Dijaški dom Ivan Cankar, Knjižnica55286SI-55286
868Srednja upravno administrativna šola Ljubljana55287SI-55287
869Gimnazija Murska Sobota55288SI-55288
870Ekonomska in trgovska šola Brežice55289SI-55289
871Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor, Knjižnica55290SI-55290
872Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje55291SI-55291
873Gimnazija Franca Miklošiča, Knjižnica55292SI-55292
874Gimnazija Kočevje, Knjižnica55293SI-55293
875Srednja strojno kovinarska šola Ravne na Koroškem, Knjižnica55294SI-55294
876Srednja elektro in strojna šola Kranj, Knjižnica55295SI-55295
877Ekonomska šola Ljubljana55296SI-55296
878Srednja zdravstvena šola Celje55297SI-55297
879Srednja šola Slovenska Bistrica55298SI-55298
880Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota55299SI-55299
881Osnovna šola Vavta vas55363SI-55363
882Osnovna šola Griže55364SI-55364
883Osnovna šola Ljubo Šercer, Knjižnica55365SI-55365
884Osnovna šola Frana Metelka Škocjan55366SI-55366
885Osnovna šola Frankolovo, Knjižnica55367SI-55367
886Druga osnovna šola Slovenj Gradec55368SI-55368
887Osnovna šola Jurija Vege, Knjižnica55369SI-55369
888Osnovna šola Dekani55370SI-55370
889Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec, Knjižnica55371SI-55371
890Osnovna šola Križevci55372SI-55372
891Prva osnovna šola Slovenj Gradec55373SI-55373
892Dvojezična osnovna šola Dobrovnik - Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak , Knjižnica55374SI-55374
893Osnovna šola Polje55375SI-55375
894Osnovna šola Frana Kranjca55376SI-55376
895Osnovna šola Dobrovo55377SI-55377
896Osnovna šola Oskarja Kovačiča55378SI-55378
897Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled55379SI-55379
898Osnovna šola Koroška bela, Knjižnica55380SI-55380
899Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice55381SI-55381
900Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora55382SI-55382
901Osnovna šola Stražišče Kranj55383SI-55383
902Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka55384SI-55384
903Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce55385SI-55385
904Osnovna šola Tomaža Linharta Radovljica, Knjižnica55386SI-55386
905Osnovna šola Center Novo mesto55387SI-55387
906Osnovna šola Šmihel55388SI-55388
907Osnovna šola Dutovlje55389SI-55389
908Osnovna šola Grm Novo mesto55390SI-55390
909Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje55391SI-55391
910Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva55392SI-55392
911Osnovna šola III Murska Sobota55393SI-55393
912Osnovna šola Starše55394SI-55394
913Osnovna šola Simona Jenka55395SI-55395
914Osnovna šola Mežica55397SI-55397
915Osnovna šola Šempas55398SI-55398
916Osnovna šola Antona Globočnika Postojna55399SI-55399
917Vrtec Hansa Christiana Andersena, Knjižnica55401SI-55401
918Vrtec Trbovlje, Knjižnica55402SI-55402
919Akademija Montessori - Hiša otrok ABC55403SI-55403
920Vrtec Šentjur55404SI-55404
921Osnovna šola Muta55501SI-55501
922Osnovna šola Majšperk55502SI-55502
923Osnovna šola Bistrica Tržič, Knjižnica55503SI-55503
924Osnovna šola Tišina55504SI-55504
925Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica55505SI-55505
926Osnovna šola Bistrica ob Sotli55506SI-55506
927Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik55507SI-55507
928I. Osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55508SI-55508
929Osnovna šola Stopiče55509SI-55509
930Osnovna šola Slivnica pri Celju55510SI-55510
931Osnovna šola Brinje Grosuplje55511SI-55511
932Osnovna šola Stari trg ob Kolpi55512SI-55512
933Osnovna šola Veržej55513SI-55513
934Osnovna šola Deskle55514SI-55514
935Osnovna šola Ig55515SI-55515
936Osnovna šola Hudinja55517SI-55517
937Osnovna šola Cankova55518SI-55518
938Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici, Knjižnica55519SI-55519
939Osnovna šola Koroški jeklarji, Knjižnica55520SI-55520
940Osnovna šola Solkan55521SI-55521
941Osnovna šola Janka Kersnika, Knjižnica55522SI-55522
942Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Knjižnica55523SI-55523
943Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj55524SI-55524
944Osnovna šola Pesnica55525SI-55525
945Osnovna šola Primoža Trubarja Laško55526SI-55526
946Osnovna šola Idrija55527SI-55527
947Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči55528SI-55528
948Osnovna šola Gabrovka - Dole55529SI-55529
949Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina55530SI-55530
950Osnovna šola Središče ob Dravi55531SI-55531
951Osnovna šola Jelšane55532SI-55532
952Osnovna šola Marije Vere55533SI-55533
953Osnovna šola Martina Konšaka, Knjižnica55534SI-55534
954Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer55535SI-55535
955Osnovna šola Podgora, Knjižnica55537SI-55537
956Osnovna šola Matije Čopa Kranj55538SI-55538
957Osnovna šola Mirna55539SI-55539
958Osnovna šola Pod goro Slov. Konjice, Knjižnica55540SI-55540
959Osnovna šola Ljubečna55541SI-55541
960Osnovna šola Jarenina55542SI-55542
961Osnovna šola Veliki Gaber55543SI-55543
962Osnovna šola Miška Kranjca55544SI-55544
963Osnovna šola Vide Pregarc, knjižnica55545SI-55545
964Osnovna šola Brusnice55546SI-55546
965Osnovna šola Sveti Jurij55547SI-55547
966Osnovna šola Koper55548SI-55548
967Osnovna šola Blaža Arniča Luče55549SI-55549
968Osnovna šola bratov Polančičev Maribor55550SI-55550
969Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Knjižnica55551SI-55551
970Osnovna šola Bogojina55552SI-55552
971Osnovna šola Dornberk55553SI-55553
972Osnovna šola Košana55554SI-55554
973II. Osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55555SI-55555
974II. osnovna šola Celje55556SI-55556
975Osnovna šola Vuzenica55557SI-55557
976Osnovna šola Toneta Okrogarja55558SI-55558
977Osnovna šola Šmarjeta55559SI-55559
978Osnovna šola Trebnje55560SI-55560
979Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj55561SI-55561
980Osnovna šola Poljane55562SI-55562
981Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas55563SI-55563
982Osnovna šola Šmarje pri Jelšah55564SI-55564
983Osnovna šola Podčetrtek55565SI-55565
984Osnovna šola Štore55566SI-55566
985Osnovna šola Komenda Moste55567SI-55567
986Osnovna šola Beltinci55568SI-55568
987Osnovna šola Šentjernej55569SI-55569
988Osnovna šola Kolezija55570SI-55570
989Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci55571SI-55571
990Osnovna šola Livada55572SI-55572
991Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna55573SI-55573
992Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju55574SI-55574
993Osnovna šola Antona Ukmarja Koper55575SI-55575
994Osnovna šola borcev za severno mejo, Knjižnica55576SI-55576
995Osnovna šola Mala Nedelja55577SI-55577
996Osnovna šola Dravlje55578SI-55578
997Osnovna šola Ledina55579SI-55579
998Osnovna šola Lesično55580SI-55580
999Osnovna šola Dušana Flisa Hoče55581SI-55581
1000Osnovna šola Turnišče55582SI-55582
1001Osnovna šola Dragomira Benčiča - Brkina, Knjižnica55583SI-55583
1002Osnovna šola Žužemberk55584SI-55584
1003Osnovna šola Kozje55585SI-55585
1004Osnovna šola Cirkovce55586SI-55586
1005Osnovna šola Mladika, Knjižnica55587SI-55587
1006Osnovna šola Staneta Žagarja, Knjižnica55589SI-55589
1007Osnovna šola Rada Robiča Limbuš55590SI-55590
1008Osnovna šola Križe55592SI-55592
1009Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu55593SI-55593
1010Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Knjižnica55594SI-55594
1011Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice55595SI-55595
1012Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika55596SI-55596
1013Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd55597SI-55597
1014Osnovna šola Spodnja Idrija55598SI-55598
1015Gimnazija Ptuj55601SI-55601
1016Živilska šola Maribor, Knjižnica55602SI-55602
1017Srednja zdravstvena šola Piran, Knjižnica55603SI-55603
1018Glasbena šola Kamnik55605SI-55605
1019Srednja šola Muta, Knjižnica55606SI-55606
1020Glasbena šola Jesenice55608SI-55608
1021Srednja šola Domžale, Knjižnica55609SI-55609
1022I. gimnazija v Celju55610SI-55610
1023Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Knjižnica55611SI-55611
1024Šolski center Šentjur55612SI-55612
1025Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Knjižnica55613SI-55613
1026Srednja šola za strojništvo Škofja Loka, Knjižnica55614SI-55614
1027Srednja trgovska šola Kranj, Knjižnica55615SI-55615
1028Gimnazija Litija55616SI-55616
1029Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana55617SI-55617
1030Srednja medijska in grafična šola Ljubljana55618SI-55618
1031Šolski center Kranj55619SI-55619
1032Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana55620SI-55620
1033Srednja tehniška šola Koper55621SI-55621
1034Šolski center Postojna55622SI-55622
1035Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva, Knjižnica55623SI-55623
1036Euro šola Ljubljana, Knjižnica Erudio55624SI-55624
1037Šolski center Slovenske Konjice - Zreče55625SI-55625
1038Srednja šola tehniških strok Šiška55626SI-55626
1039Glasbena šola Frana Koruna - Koželjskega55627SI-55627
1040Biotehniški izobraževalni center Ljubljana55628SI-55628
1041Ekonomska šola Celje55629SI-55629
1042Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo55630SI-55630
1043Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1044Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1045Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola55632SI-55632
1046Dijaški in študentski dom Novo mesto55633SI-55633
1047Dijaški dom Drava Maribor55634SI-55634
1048Osnovna šola 8 talcev Logatec, Knjižnica55701SI-55701
1049Osnovna šola Jakobski Dol55702SI-55702
1050Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci55703SI-55703
1051Osnovna šola Rodica55704SI-55704
1052Osnovna šola Fokovci55705SI-55705
1053Osnovna šola Rečica ob Savinji55706SI-55706
1054Osnovna šola Hajdina55707SI-55707
1055Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro55708SI-55708
1056Osnovna šola Branik55709SI-55709
1057Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor55710SI-55710
1058Osnovna šola I Murska Sobota55711SI-55711
1059Osnovna šola Kanal55712SI-55712
1060Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem55713SI-55713
1061Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana, Knjižnica55714SI-55714
1062Osnovna šola Stročja vas55715SI-55715
1063Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, Knjižnica55716SI-55716
1064Osnovna šola Prestranek55717SI-55717
1065Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, Knjižnica55718SI-55718
1066Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj55719SI-55719
1067Osnovna šola Valentina Vodnika, Knjižnica55720SI-55720
1068Osnovna šola Zadobrova55721SI-55721
1069Osnovna šola Škofja Loka - Mesto55722SI-55722
1070Osnovna šola Rovte55723SI-55723
1071Osnovna šola Mozirje55724SI-55724
1072Osnovna šola Petrovče55726SI-55726
1073Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava55727SI-55727
1074Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Promož Hrvatini, Knjižnica55728SI-55728
1075Osnovna šola Domžale55729SI-55729
1076Osnovna šola Milke Šobar - Nataše, Knjižnica55730SI-55730
1077Osnovna šola Preserje pri Radomljah55731SI-55731
1078Osnovna šola Dobravlje55732SI-55732
1079Osnovna šola Cerkvenjak-Sv. Andraž, Knjižnica55733SI-55733
1080Osnovna šola Loka Črnomelj55734SI-55734
1081Osnovna šola Voličina55735SI-55735
1082Osnovna šola Livade Izola, Knjižnica55736SI-55736
1083Osnovna šola 16. decembra Mojstrana55737SI-55737
1084JVIZ Osnovna šola Dobrna, Knjižnica55738SI-55738
1085Osnovna šola Vojke Šmuc Izola55739SI-55739
1086Osnovna šola Brežice55740SI-55740
1087Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu55742SI-55742
1088Osnovna šola Grad55743SI-55743
1089Osnovna šola Trbovlje55744SI-55744
1090Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad55745SI-55745
1091VIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55746SI-55746
1092Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica55747SI-55747
1093I. osnovna šola Celje , Knjižnica55748SI-55748
1094Osnovan šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Knjižnica55749SI-55749
1095Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica55750SI-55750
1096Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Knjižnica55751SI-55751
1097Osnovna šola Savsko naselje55752SI-55752
1098Osnovna šola Stična55753SI-55753
1099Osnovna šola Otlica55754SI-55754
1100Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor, Knjižnica55755SI-55755
1101Osnovna šola Vojnik55756SI-55756
1102Osnovna šola Venclja Perka Domžale, Knjižnica55757SI-55757
1103Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica55758SI-55758
1104Osnovna šola Mengeš55759SI-55759
1105Osnovna šola Mislinja55760SI-55760
1106Osnovna šola Žiri55761SI-55761
1107Osnovna šola Sostro55762SI-55762
1108Osnovna šola Bakovci55763SI-55763
1109Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki55764SI-55764
1110Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad55765SI-55765
1111JVIZ Osnovna šola Lenart, Knjižnica55766SI-55766
1112Osnovna šola Apače, Knjižnica55767SI-55767
1113Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana55768SI-55768
1114Osnovna šola Ormož55769SI-55769
1115Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica55770SI-55770
1116Osnovna šola IV. Murska Sobota55771SI-55771
1117Osnovna šola Božidarja Jakca, Knjižnica55772SI-55772
1118Waldorfska šola Ljubljana55773SI-55773
1119Osnovna šola Prežihovega Voranca55774SI-55774
1120Osnovna šola Zalog55775SI-55775
1121Osnovna šola Artiče55776SI-55776
1122Osnovna šola Videm55777SI-55777
1123Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Knjižnica55778SI-55778
1124Osnovna šola Vodice55779SI-55779
1125Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin55780SI-55780
1126Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid55781SI-55781
1127Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije55782SI-55782
1128Osnovna šola Trzin55783SI-55783
1129Osnovna šola Miklavž pri Ormožu s podružnico Kog, Knjižnica55784SI-55784
1130Osnovna šola II Murska Sobota55785SI-55785
1131Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Knjižnica55786SI-55786
1132Osnovna šola XIV. divizije Senovo55787SI-55787
1133Osnovna šola Ivana Skvarče55788SI-55788
1134Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača55789SI-55789
1135Osnovna šola Dramlje55790SI-55790
1136Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek55791SI-55791
1137Osnovna šola Sladki Vrh55792SI-55792
1138Osnovna šola Hinka Smrekarja, Knjižnica55793SI-55793
1139Osnovna šola Kamnica55794SI-55794
1140Osnovna šola Antona Janše Radovljica55795SI-55795
1141Osnovna šola Mirna Peč, Knjižnica55796SI-55796
1142Osnovna šola Tabor II Maribor, Knjižnica55797SI-55797
11432. osnovna šola Slovenska Bistrica55798SI-55798
1144Osnovna šola Šoštanj, Knjižnica55799SI-55799
1145Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sandor, Knjižnica55801SI-55801
1146Francoski Inštitut Charles Nodier, Mediateka Francoskega inštituta Charles Nodier v Ljubljani55802SI-55802
1147Škofija Koper, Knjižnica55803SI-55803
1148Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju", Knjižnica55804SI-55804
1149Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, Knjižnica55805SI-55805
1150Minoritski samostan sv. Petra in Pavla, Knjižnica55806SI-55806
1151Ministrstvo za kulturo, Knjižnica55807SI-55807
1152RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija, Knjižnica55808SI-55808
1153Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor55809SI-55809
1154Okrožno sodišče v Kopru, Knjižnica55810SI-55810
1155Zavod RS za varstvo narave, Knjižnica55811SI-55811
1156Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Knjižnica55812SI-55812
1157Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Knjižnica55813SI-55813
1158Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, Knjižnica55814SI-55814
1159Obrtna zbornica Slovenije, Knjižnica55815SI-55815
1160Visoka poslovna šola Doba Maribor, Knjižnica55816SI-55816
1161Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Informacijsko-knjižnični servis 55817SI-55817
1162Center RS za poklicno izobraževanje, Knjižnica55818SI-55818
1163Kapucinski samostan Škofja Loka, Knjižnica55819SI-55819
1164Vrhovno državno tožilstvo RS, Knjižnica55820SI-55820
1165Medicinska fakulteta , Knjižnica 55822SI-55822
1166Fakulteta za logistiko, Knjižnica 55823SI-55823
1167Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Knjižnica55824SI-55824
1168Center za korekcijo sluha in govora Portorož55825SI-55825
1169Galerija Božidar Jakac, Knjižnica55826SI-55826
1170Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana55827SI-55827
1171Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije55828SI-55828
1172Inštitut in akademija za multimedije 55828SI-55828
1173Vrtnarska šola Celje, Knjižnica55829SI-55829
1174Višje sodišče v Celju, Knjižnica55831SI-55831
1175Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje, Knjižnica55832SI-55832
1176Leila, Višja strokovna šola d.o.o., Knjižnica55833SI-55833
1177IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Knjižnica IBS 55833SI-55833
1178Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Knjižnica 55834SI-55834
1179Škofija Novo mesto, Knjižnica55835SI-55835
1180Zavod za slepo in slabovidno mladino, Knjižnica55836SI-55836
1181Kapucinski samostan Krško, Kapucinska knjižnica Krško55837SI-55837
1182Center za dopisno izoberaževanje Univerzum, Knjižnica55838SI-55838
1183Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Knjižnica FUDŠ in FIŠ55839SI-55839
1184Zavod svete Družine Črenšovci, Knjižnica55840SI-55840
1185Zgodovinski arhiv na Ptuju, Knjižnica55841SI-55841
1186Okrožno sodišče v Krškem, Knjižnica55842SI-55842
1187Visoka šola za računovodstvo, Knjižnica 55843SI-55843
1188Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska knjižnica Janez Goličnik55844SI-55844
1189B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Knjižnica55845SI-55845
1190Visoka šola za tehnologijo polimerov, Knjižnica Visoke šole za tehnologijo polimerov55847SI-55847
1191Knjižnica Medvode55848SI-55848
1192Fakulteta za državne in evropske študije, Knjižnica55849SI-55849
1193Fakulteta za energetiko, Knjižnica 55850SI-55850
1194Mestna knjižnica Ljubljana (MKL)55851SI-55851
1195Fakulteta za dizajn55852SI-55852
1196Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Knjižnica55853SI-55853
1197Knjižnica Dušan Černe, Knjižnica55904SI-55904
1198Slovenski znanstveni institut, Knjižnica55905SI-55905
1199Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi", Knjižnica55906SI-55906
1200Kulturno društvo Ivan Trinko, Knjižnica55908SI-55908
1201Diadaktično ravnateljstvo za osnovne šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom na Opčinah, Knjižnica55909SI-55909
1202Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Knjižnica55910SI-55910
1203Eksperimentalna zasebna zbirka, Knjižnica55998SI-55998
1204Narodna in študijska knjižnica, Knjižnica99001SI-99001