Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

    ALI            
 KnjižnicasiglaISIL
1Narodna in univerzitetna knjižnica50001SI-50001
2Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani50002SI-50002
3Medicinska fakulteta50003SI-50003
4Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta50004SI-50004
5Ekonomska fakulteta50005SI-50005
6Biotehniška fakulteta50006SI-50006
7Arhiv Republike Slovenije50007SI-50007
8Narodni muzej Slovenije50008SI-50008
9Filozofska fakulteta50009SI-50009
10Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti50012SI-50012
11Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50013SI-50013
12Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50014SI-50014
13Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose50015SI-50015
14Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča50017SI-50017
15Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
16Biotehniška fakulteta (BF), Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)50018SI-50018
17Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo50020SI-50020
18Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Katedra za meteorologijo50022SI-50022
19Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo50023SI-50023
20ZOP, Informacijski inženering50024SI-50024
21Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje in Oddelek za materiale in metalurgijo50025SI-50025
22Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo50026SI-50026
23Pedagoški inštitut50027SI-50027
24Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko50030SI-50030
25Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko - Fizikalna knjižnica50031SI-50031
26Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko50032SI-50032
27Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo50033SI-50033
28Center za razvoj Univerze v Ljubljani50035SI-50035
29Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo50036SI-50036
30Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost50037SI-50037
31Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo50038SI-50038
32Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje50039SI-50039
33Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo50040SI-50040
34Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost50041SI-50041
35Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko50042SI-50042
36Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino50043SI-50043
37Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo50044SI-50044
38Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo50045SI-50045
39Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko50046SI-50046
40Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino50047SI-50047
41Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo50048SI-50048
42Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo50049SI-50049
43Fakulteta za družbene vede50051SI-50051
44Center za mednarodno sodelovanje in razvoj50052SI-50052
45Mednarodni center za promocijo podjetij - ICPE50053SI-50053
46Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo50054SI-50054
47Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo50055SI-50055
48Fakulteta za arhitekturo50056SI-50056
49Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo50057SI-50057
50Inštitut za metalne konstrukcije50058SI-50058
51Urad RS za makroekonomske analize in razvoj50059SI-50059
52Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo50060SI-50060
53Fakulteta za varnostne vede50061SI-50061
54Ministrstvo za notranje zadeve 50067SI-50067
55Gimnazija Poljane50068SI-50068
56Ministrstvo za finance50069SI-50069
57Fakulteta za elektrotehniko50070SI-50070
58Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo50071SI-50071
59Fakulteta za farmacijo50072SI-50072
60SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK50073SI-50073
61SIC za strojništvo pri CTK50074SI-50074
62Fakulteta za strojništvo50075SI-50075
63Urad RS za varstvo industrijske lastnine50076SI-50076
64Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške50077SI-50077
65Urad predsednika Republike Slovenije50078SI-50078
66Kabinet predsednika Vlade RS50079SI-50079
67Fakulteta za šport50080SI-50080
68UKC - Ginekološka klinika50081SI-50081
69Andragoški center Republike Slovenije50083SI-50083
70Medicinska fakulteta - Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko50084SI-50084
71Onkološki inštitut Ljubljana50085SI-50085
72RRC Računalniške storitve50091SI-50091
73Ljubljanski urbanistični zavod d.d.50092SI-50092
74LB-ZDR. BANKA50093SI-50093
75Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa50094SI-50094
76Teološka fakulteta, enota Ljubljana50095SI-50095
77Bogoslovno semenišče50096SI-50096
78Frančiškanski samostan Ljubljana50097SI-50097
79Salezijanski zavod Rakovnik50098SI-50098
80Nadškofija Ljubljana50099SI-50099
81Slovenska akademija znanosti in umetnosti50100SI-50100
82Inštitut za narodnostna vprašanja50101SI-50101
83Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU50102SI-50102
84Inštitut za ekonomska raziskovanja50103SI-50103
85Kmetijski inštitut Slovenije50104SI-50104
86Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d.50105SI-50105
87Elektroinštitut Milan Vidmar50106SI-50106
88Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana50108SI-50108
89Institut Jožef Štefan50108SI-50108
90Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL50109SI-50109
91Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije50109SI-50109
92Kemijski inštitut50110SI-50110
93Inštitut za kovinske materiale in tehnologije50111SI-50111
94Inštitut za novejšo zgodovino50112SI-50112
95Muzej novejše zgodovine Slovenije50113SI-50113
96Zavod RS za produktivnost dela50114SI-50114
97Inštitut za celulozo in papir50115SI-50115
98Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani50116SI-50116
99Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik50117SI-50117
100Zavod sv. Stanislava50118SI-50118
101Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino50119SI-50119
102Akademija za glasbo50120SI-50120
103Akademija za gledališče, radio, film in televizijo50121SI-50121
104Akademija za likovno umetnost in oblikovanje50122SI-50122
105Muzej za arhitekturo in oblikovanje50123SI-50123
106Zdravstvena fakulteta50124SI-50124
107Fakulteta za socialno delo50125SI-50125
108Pedagoška fakulteta v Ljubljani50126SI-50126
109Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana50129SI-50129
110Lutkovno gledališče Ljubljana50130SI-50130
111Zgodovinski arhiv Ljubljana50131SI-50131
112Slovenski gledališki inštitut50132SI-50132
113Prirodoslovni muzej Slovenije50133SI-50133
114Slovenski etnografski muzej50134SI-50134
115Slovenski šolski muzej50135SI-50135
116Tehniški muzej Slovenije50136SI-50136
117Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij50137SI-50137
118Narodna galerija50138SI-50138
119Moderna galerija Ljubljana50139SI-50139
120Muzej in galerije mesta Ljubljane50140SI-50140
121Mestni muzej Ljubljana50140SI-50140
122Zavod RS za šolstvo50141SI-50141
123DONIT TESNIT D.D., MEDVODE50145SI-50145
124Ministrstvo za obrambo50146SI-50146
125Industrija usnja Vrhnika50150SI-50150
126Knjižnica Kočevje50152SI-50152
127Knjižnica Miklova hiša50154SI-50154
128Geološki zavod Slovenije50155SI-50155
129Republiška uprava za ceste50156SI-50156
130Ustavno sodišče Republike Slovenije50157SI-50157
131Vrhovno sodišče Republike Slovenije50158SI-50158
132Zavod za družbeno planiranje50159SI-50159
133Gospodarska zbornica Slovenije50162SI-50162
134Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine50163SI-50163
135Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje50164SI-50164
136Hella Saturnus Slovenija50166SI-50166
137Banka Slovenije50167SI-50167
138Knjižnica Litija50168SI-50168
139Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino50169SI-50169
140DOMUS50170SI-50170
141Geodetski zavod Slovenije50171SI-50171
142Titan50178SI-50178
143Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje50180SI-50180
144Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik50181SI-50181
145Državni zbor Republike Slovenije50183SI-50183
146IMP d.d.50185SI-50185
147Telekom Slovenije d.d.50186SI-50186
148SCT, Razvojni sektor50189SI-50189
149ETA Cerkno50190SI-50190
150Radio Slovenija50191SI-50191
151SMELT50192SI-50192
152Zasavski muzej Trbovlje50193SI-50193
153Papirnica Vevče50194SI-50194
154Zasavski zdravstveni center50195SI-50195
155LITOSTROJ50196SI-50196
156RTV Slovenija50197SI-50197
157IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring50198SI-50198
158RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.50199SI-50199
159Strojna tovarna Trbovlje50200SI-50200
160Slovenske železnice, d. o. o.50201SI-50201
161Slovensko farmacevtsko društvo50202SI-50202
162Delo d.d.50203SI-50203
163Turistična zveza Slovenije50204SI-50204
164Planinska zveza Slovenije50205SI-50205
165Zavod za ribištvo Slovenije50206SI-50206
166Iskra50207SI-50207
167Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje50208SI-50208
168Nacionalni inštitut za javno zdravje50209SI-50209
169Rudis d.d. Trbovlje50210SI-50210
170Kemijska industrija Kamnik50211SI-50211
171Urbanistični inštitut Republike Slovenije50212SI-50212
172Zavod RS za varstvo pri delu50213SI-50213
173Zavod za gradbeništvo Slovenije50214SI-50214
174Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje50215SI-50215
175Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica50216SI-50216
176Knjižnica Domžale50217SI-50217
177Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica50218SI-50218
178Mestna knjižnica Grosuplje50219SI-50219
179Mestno gledališče ljubljansko50220SI-50220
180Lek d.d.50221SI-50221
181Ilirija d.d.50222SI-50222
182Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo50223SI-50223
183Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik50224SI-50224
184Cankarjeva knjižnica Vrhnika50225SI-50225
185Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi50226SI-50226
186TKI Hrastnik, d.d.50227SI-50227
187Podjetje za avtomatizacijo prometa50228SI-50228
188Institut za varilstvo d.o.o.50229SI-50229
189Termika50230SI-50230
190Kolinska50231SI-50231
191GRADIS50232SI-50232
192Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana50233SI-50233
193Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje50235SI-50235
194JVIZ Osnovna šola Dobrepolje50236SI-50236
195Ekonomski inštitut Pravne fakultete50237SI-50237
196Inštitut za geografijo Ljubljana50238SI-50238
197Razvojno raziskovalni center Gipos50239SI-50239
198Arboretum Volčji potok50240SI-50240
199Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje50242SI-50242
200Intertrade50243SI-50243
201Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.50244SI-50244
202Knjižnica Logatec50245SI-50245
203Zamtes50246SI-50246
204Fakulteta za upravo50247SI-50247
205Gimnazija Bežigrad50248SI-50248
206Radio glas Ljubljane50249SI-50249
207Mestna knjižnica Kranj50250SI-50250
208Gorenjski muzej50251SI-50251
209ELAN LINE-SKI DEVISION50252SI-50252
210Savatech, d.o.o.50253SI-50253
211Gorenjski muzej50257SI-50257
212Fakulteta za organizacijske vede50263SI-50263
213Tovarna verig Lesce50270SI-50270
214Kemična tovarna Podnart50271SI-50271
215Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica50272SI-50272
216Občinska knjižnica Jesenice50274SI-50274
217SIJ ACRONI d.o.o.50275SI-50275
218Srednja šola Jesenice50276SI-50276
219Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka50280SI-50280
220Loški muzej Škofja Loka50281SI-50281
221Inštitut Zoran Rant50282SI-50282
222Kladivar Žiri50285SI-50285
223Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik50294SI-50294
224Peko d.d.50295SI-50295
225Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič50296SI-50296
226Tržiški muzej50297SI-50297
227Univerza v Mariboru50300SI-50300
228TAM Razvojno tehnični inštitut50301SI-50301
229Elektrokovina Maribor50302SI-50302
230Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50303SI-50303
231Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
232Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
233Mariborska knjižnica50304SI-50304
234Tekstilni inštitut Maribor50305SI-50305
235Metalna Maribor50306SI-50306
236Mariborska livarna Maribor, d.d.50307SI-50307
237Teološka fakulteta, Enota v Mariboru50309SI-50309
238TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o.50310SI-50310
239Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor50311SI-50311
240Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo50312SI-50312
241Inštitut za ekološki inžiniring50313SI-50313
242Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede50314SI-50314
243Univerzitetni klinični center Maribor50315SI-50315
244Pokrajinski arhiv Maribor50316SI-50316
245Filozofska fakulteta, Pedagoška fakultet, Fakulteta za naravoslovje in matematiko50317SI-50317
246Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o.50318SI-50318
247Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor50319SI-50319
248Muzej narodne osvoboditve Maribor50321SI-50321
249Fakulteta za zdravstvene vede50322SI-50322
250Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru50325SI-50325
251Pravna fakulteta50326SI-50326
252Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano50327SI-50327
253II. gimnazija Maribor50328SI-50328
254Dravske elektrarne50334SI-50334
255ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT50335SI-50335
256Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije50336SI-50336
257Ekonomski inštitut Maribor d.o.o.50338SI-50338
258Institut informacijskih znanosti50342SI-50342
259Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem50350SI-50350
260Metal Ravne d.o.o.50351SI-50351
261Koroški pokrajinski muzej50352SI-50352
262ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O.50356SI-50356
263Strojna Maribor50358SI-50358
264Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec50359SI-50359
265Knjižnica Ivana Potrča Ptuj50360SI-50360
266Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož50361SI-50361
267Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor50364SI-50364
268Srednja elektro-računalniška šola Maribor50366SI-50366
269INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA50367SI-50367
270MARLES50368SI-50368
271Knjižnica Lenart50369SI-50369
272Knjižnica Radlje ob Dravi50372SI-50372
273Knjižnica Dravograd50375SI-50375
274Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica50379SI-50379
275IMPOL50380SI-50380
276Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož50395SI-50395
277Osrednja knjižnica Celje50400SI-50400
278Pokrajinski muzej Celje50401SI-50401
279EMO50402SI-50402
280CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.50403SI-50403
281Splošna bolnišnica Celje50405SI-50405
282CETIS50411SI-50411
283Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d.50412SI-50412
284RAZVOJNI CENTER CELJE50415SI-50415
285Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah50418SI-50418
286Knjižnica Rogaška Slatina50419SI-50419
287Knjižnica Velenje50420SI-50420
288Gorenje, d.d., Velenje50421SI-50421
289COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE50423SI-50423
290Splošna knjižnica Slovenske Konjice50425SI-50425
291KONUS50426SI-50426
292Knjižnica Šentjur50428SI-50428
293TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ50429SI-50429
294Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije50432SI-50432
295Medobčinska splošna knjižnica Žalec50434SI-50434
296Osrednja knjižnica Mozirje50435SI-50435
297Knjižnica Laško50438SI-50438
298Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto50450SI-50450
299Dolenjski muzej Novo mesto50451SI-50451
300Krka, d. d., Novo mesto50452SI-50452
301Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto50453SI-50453
302Revoz d.d.50458SI-50458
303GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO50459SI-50459
304Srednja šola Črnomelj50461SI-50461
305Knjižnica Črnomelj50462SI-50462
306Ljudska knjižnica Metlika50465SI-50465
307Belokranjski muzej Metlika50466SI-50466
308Knjižnica Pavla Golie Trebnje50468SI-50468
309Knjižnica Brežice50469SI-50469
310Valvasorjeva knjižnica Krško50473SI-50473
311Šolski center Krško-Sevnica50474SI-50474
312Posavski muzej Brežice50477SI-50477
313Knjižnica Sevnica50480SI-50480
314Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria50500SI-50500
315Pokrajinski arhiv Koper50501SI-50501
316Pokrajinski muzej Koper50502SI-50502
317TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL50506SI-50506
318IPLAS50511SI-50511
319CIMOS Koper50512SI-50512
320Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano50516SI-50516
321Pomorski muzej Piran50517SI-50517
322Obalne galerije50518SI-50518
323Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran50519SI-50519
324Fakulteta za pomorstvo in promet50520SI-50520
325Droga50521SI-50521
326Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola50523SI-50523
327Mehanotehnika50525SI-50525
328Knjižnica Bena Zupančiča Postojna50530SI-50530
329Kosovelova knjižnica50531SI-50531
330Knjižnica Makse Samsa50533SI-50533
331LKI Lesonit50536SI-50536
332Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica50550SI-50550
333Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica50553SI-50553
334Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica50554SI-50554
335SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA50556SI-50556
336GOSTOL-GOPAN50557SI-50557
337Salonit Anhovo, d.d.50559SI-50559
338Mestna knjižnica in čitalnica Idrija50560SI-50560
339Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko50561SI-50561
340Lavričeva knjižnica Ajdovščina50565SI-50565
341Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin50570SI-50570
342Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko 50571SI-50571
343Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota50600SI-50600
344Pomurski muzej Murska Sobota50604SI-50604
345Zdravilišče Radenska s tremi srci50605SI-50605
346Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona50610SI-50610
347Knjižnica - Kulturni center Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ50614SI-50614
348INA-NAFTA LENDAVA50615SI-50615
349Splošna knjižnica Ljutomer50616SI-50616
350Lek Kozmetika d.o.o.50617SI-50617
351GORENJE-VARSTROJ50620SI-50620
352Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo50691SI-50691
353Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo50692SI-50692
354Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko50693SI-50693
355Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo50694SI-50694
356Veterinarska fakulteta50696SI-50696
357Evropska pravna fakulteta51001SI-51001
358Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec51002SI-51002
359Fakulteta za medije51003SI-51003
360Visoka zdravstvena šola v Celju51004SI-51004
361Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije51005SI-51005
362Alma Mater Europaea- Evropski center Maribor, Akademija za ples51006SI-51006
363Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu51007SI-51007
364Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj51008SI-51008
365Univerza na Primorskem51009SI-51009
366Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu51010SI-51010
367Visoka šola za poslovne vede - B251011SI-51011
368Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko51012SI-51012
369Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana51013SI-51013
370Fakulteta za turizem51014SI-51014
371MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana51015SI-51015
372Visokošolski zavod Fizioterapevtika51016SI-51016
373Akademija za vizualno umetnost - AVA51017SI-51017
374Nova univerza51018SI-51018
375Visoka šola za transport in logistiko51020SI-51020
376Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o.51101SI-51101
377IBL SISTEMI51102SI-51102
378Računsko sodišče51103SI-51103
379Helios TBLUS - obrat Color51104SI-51104
380Premogovnik Velenje d.d.51105SI-51105
381ADRIA AIRWAYS51106SI-51106
382Jelovica, Lesna industrija d.d.51107SI-51107
383Paloma, d.d.51108SI-51108
384ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE51110SI-51110
385SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH51111SI-51111
386Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru51112SI-51112
387CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI51113SI-51113
388Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik51114SI-51114
389Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK51115SI-51115
390Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ekonomski dokumentacijski center51116SI-51116
391Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej51117SI-51117
392Pospeševalni center za malo gospodarstvo51118SI-51118
393Državni izpitni center51120SI-51120
394Ministrstvo za gospodarske dejavnosti51121SI-51121
395Petrol51123SI-51123
396Inštitut za hidravlične raziskave51125SI-51125
397Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko51126SI-51126
398Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje51127SI-51127
399LTH d.d. Škofja Loka51128SI-51128
400Raziskovalni center Ekonomske fakultete51130SI-51130
401Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije51131SI-51131
402Knjižnica dr. Marje Boršnik51132SI-51132
403Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa51133SI-51133
404Prometni inštitut51136SI-51136
405Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota51137SI-51137
406GEA College - Fakulteta za podjetništvo51138SI-51138
407Splošna bolnišnica Celje51139SI-51139
408Mariborska filharmonija51140SI-51140
409Cankarjev dom51141SI-51141
410Zavod za zdravstveno varstvo Celje51142SI-51142
411Slovenska kinoteka51160SI-51160
412Center za sluh in govor Maribor51168SI-51168
413Šolski center Celje51201SI-51201
414Gimnazija Celje - Center51202SI-51202
415Gimnazija Šentvid51203SI-51203
416Gimnazija Nova Gorica51204SI-51204
417Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana51205SI-51205
418Šolski center Srečka Kosovela Sežana51206SI-51206
419Gimnazija Vič51207SI-51207
420Šolski center Slovenj Gradec51208SI-51208
421Šolski center Velenje51209SI-51209
422Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor51210SI-51210
423Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana51213SI-51213
424Prometna šola Maribor51215SI-51215
425Srednja šola za trženje in dizajn Maribor51216SI-51216
426Srednja šola za oblikovanje Maribor51217SI-51217
427Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor51218SI-51218
428Srednja šola Domžale51219SI-51219
429Lesarska šola Maribor51220SI-51220
430Šolski center Ljubljana51221SI-51221
431Center slepih in slabovidnih Škofja Loka51222SI-51222
432Šolski center Nova Gorica51223SI-51223
433Biotehniški center Naklo51224SI-51224
434Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina51225SI-51225
435Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana51226SI-51226
436Srednja ekonomska šola Ljubljana51229SI-51229
437Šolski center Ravne na Koroškem51230SI-51230
438Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše51231SI-51231
439Gimnazija Novo mesto51232SI-51232
440Šolski center Novo mesto51233SI-51233
441Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana51235SI-51235
442Gimnazija Jurija Vege Idrija51236SI-51236
443Srednja trgovska šola Ljubljana51237SI-51237
444Ekonomska šola Novo mesto51238SI-51238
445Prva gimnazija Maribor51239SI-51239
446Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma51240SI-51240
447III. gimnazija Maribor51242SI-51242
448Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica51243SI-51243
449Policijska akademija51244SI-51244
450Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper51245SI-51245
451Gimnazija Koper51246SI-51246
452Gimnazija Brežice51247SI-51247
453Dijaški dom Maribor51248SI-51248
454Gimnazija Kranj51252SI-51252
455Gimnazija Šiška51253SI-51253
456Gimnazija Franceta Prešerna51255SI-51255
457Šolski center Rogaška Slatina51257SI-51257
458Dijaški dom Lizike Jančar51258SI-51258
459Ekonomska šola Murska Sobota51260SI-51260
460Gimnazija Tolmin51261SI-51261
461Srednja frizerska šola Ljubljana51262SI-51262
462Srednja šola Izola51263SI-51263
463Biotehniška šola Rakičan51264SI-51264
464Srednja zdravstvena šola Murska Sobota51265SI-51265
465Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje51266SI-51266
466Srednja šola Zagorje51267SI-51267
467Konservatorij za glasbo in balet Maribor51268SI-51268
468Osnovna šola Polzela51301SI-51301
469Osnovna šola Vič51302SI-51302
470Osnovna šola Poljane Ljubljana51303SI-51303
471Osnovna šola Velika Nedelja51304SI-51304
472Osnovna šola Cirila Kosmača Piran51305SI-51305
473Osnovna šola Milana Šuštaršiča51306SI-51306
474Osnovna šola Hruševec Šentjur51308SI-51308
475Osnovna šola Kungota51309SI-51309
476Osnovna šola Gornji Petrovci51310SI-51310
477Osnovna šola Lucija51311SI-51311
478Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica51312SI-51312
479Osnovna šola Pivka51313SI-51313
480Osnovna šola Prule51314SI-51314
481Osnovna šola Gradec51315SI-51315
482Osnovna šola Gorje51316SI-51316
483Osnovna šola Dobje51317SI-51317
484Osnovna šola Franja Goloba Prevalje51318SI-51318
485Osnovna šola Ob Dravinji51319SI-51319
486Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci51320SI-51320
487Osnovna šola Toma Brejca51321SI-51321
488Osnovna šola Gornja Radgona51322SI-51322
489Osnovna šola Rudolfa Maistra51323SI-51323
490Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič51324SI-51324
491Osnovna šola Bežigrad51325SI-51325
492I. osnovna šola Žalec51326SI-51326
493Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini51327SI-51327
494Osnovna šola Braslovče51328SI-51328
495Osnovna šola Dobrova51329SI-51329
496Osnovna šola Šentvid51330SI-51330
497Osnovna šola Bršljin51331SI-51331
498Osnovna šola Vransko-Tabor51332SI-51332
499Osnovna šola Toneta Čufarja51333SI-51333
500Osnovna šola Žirovnica51334SI-51334
501Osnovna šola Šmartno51335SI-51335
502Osnovna šola Zreče51336SI-51336
503Osnovna šola Šmartno v Tuhinju51337SI-51337
504Osnovna šola Vižmarje-Brod51338SI-51338
505Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik51339SI-51339
506Osnovna šola Franceta Bevka51340SI-51340
507Osnovna šola Ketteja in Murna51341SI-51341
508Osnovna šola Majde Vrhovnik51342SI-51342
509Osnovna šola Šmarje pri Kopru51343SI-51343
510Osnovna šola Vodmat51344SI-51344
511Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur51345SI-51345
512Osnovna šola Srečka Kosovela51346SI-51346
513Osnovna šola Kidričevo51347SI-51347
514Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica51348SI-51348
515Osnovna šola Lava51349SI-51349
516Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice51350SI-51350
517Osnovna šola Dolenjske Toplice51352SI-51352
518Osnovna šola Ivana Groharja51353SI-51353
519Osnovna šola Danile Kumar51354SI-51354
520Osnovna šola Nove Fužine51355SI-51355
521Osnovna šola Črna na Koroškem51356SI-51356
522Osnovna šola Tabor I Maribor51357SI-51357
523Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica51358SI-51358
524Osnovna šola Cerkno51359SI-51359
525Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče51360SI-51360
526Osnovna šola Planina pri Sevnici51361SI-51361
527Osnovna šola Frana Roša51362SI-51362
528Osnovna šola Nazarje51363SI-51363
529Osnovna šola Šturje, Ajdovščina51364SI-51364
530Osnovna šola Koseze51365SI-51365
531Osnovna šola Anice Černejeve Makole51366SI-51366
532Osnovna šola Vrhovci51367SI-51367
533Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični51368SI-51368
534Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj51369SI-51369
535Dvojezična osnovna šola I Lendava - 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola51370SI-51370
536Osnovna šola Martina Krpana51371SI-51371
537Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica51372SI-51372
538Osnovna šola Gorišnica51373SI-51373
539Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci51374SI-51374
540Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo51375SI-51375
541Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor51376SI-51376
542Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje51377SI-51377
543Osnovna šola Otočec51378SI-51378
544Osnovna šola in vrtec Ankaran51379SI-51379
545Osnovna šola Leskovec pri Krškem51380SI-51380
546Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru51381SI-51381
547Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica51382SI-51382
548Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava51383SI-51383
549Osnovna šola Juršinci51384SI-51384
550Osnovna šola Olge Meglič51385SI-51385
551Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane51386SI-51386
552Osnovna šola Fram51387SI-51387
553Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor51388SI-51388
554Osnovna šola Rače51389SI-51389
555Osnovna šola Breg51390SI-51390
556Osnovna šola Cirkulane-Zavrč51391SI-51391
557Osnovna šola Selnica ob Dravi51392SI-51392
558Osnovna šola Brezno-Podvelka51393SI-51393
559Osnovna šola Maksa Durjave Maribor51394SI-51394
560Osnovna šola Duplek51395SI-51395
561Osnovna šola Leona Štuklja Maribor51396SI-51396
562Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor51397SI-51397
563Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor51398SI-51398
564Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor51399SI-51399
565Osnovna šola Angela Besednjaka51400SI-51400
566Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica51401SI-51401
567Osnovna šola Draga Kobala Maribor51402SI-51402
568Osnovna šola Jela Janežiča51403SI-51403
569Osnovna šola Kašelj51404SI-51404
570Osnovna šola Železniki51405SI-51405
571Osnovna šola Spodnja Šiška51406SI-51406
572Osnovna šola Kapela51407SI-51407
573Osnovna šola Notranjski odred Cerknica51408SI-51408
574Osnovna šola Mirana Jarca51409SI-51409
575Osnovna šola Dragomelj51410SI-51410
576Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani51411SI-51411
577Osnovna šola Tabor Logatec51412SI-51412
578Osnovna šola Ivana Kavčiča51413SI-51413
579Osnovna šola Gorica Velenje51414SI-51414
580Osnovna šola Antona Aškerca Velenje51415SI-51415
581Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas51416SI-51416
582Osnovna šola Naklo51417SI-51417
583Osnovna šola Janka Glazerja Ruše51418SI-51418
584Osnovna šola Predoslje Kranj51419SI-51419
585Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem51420SI-51420
586Osnovna šola Loče51421SI-51421
587Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje51422SI-51422
588Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje51423SI-51423
589IV. osnovna šola Celje51424SI-51424
590Osnovna šola Ljubno ob Savinji51425SI-51425
591Osnovna šola Glazija51426SI-51426
592Osnovna šola Škofljica51427SI-51427
593Osnovna šola Šmarje - Sap51428SI-51428
594Osnovna šola Metlika51429SI-51429
595Osnovna šola Orehek Kranj51430SI-51430
596Osnovna šola Dragotina Ketteja51431SI-51431
597Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica51432SI-51432
598Osnovna šola Šenčur51433SI-51433
599Osnovna šola Vitanje51434SI-51434
600Osnovna šola Tržič51435SI-51435
601Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem51436SI-51436
602Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor51437SI-51437
603Osnovna šola Livada Velenje51438SI-51438
604Osnovna šola Šalek Velenje51439SI-51439
605Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu51440SI-51440
606Osnovna šola Sečovlje51441SI-51441
607III. osnovna šola Celje51442SI-51442
608Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor51443SI-51443
609Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak51444SI-51444
610Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica51445SI-51445
611Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige51446SI-51446
612Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje51447SI-51447
613Osnovna šola Ribnica na Pohorju51448SI-51448
614Osnovna šola Tončke Čeč51449SI-51449
615Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje51450SI-51450
616Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper51451SI-51451
617Osnovna šola Dob51452SI-51452
618Osnovna šola Korena51453SI-51453
619Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki51454SI-51454
620Osnovna šola Kuzma51455SI-51455
621Osnovna šola Stanka Vraza Ormož51456SI-51456
622Osnovna šola Radlje ob Dravi51457SI-51457
623Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur51458SI-51458
624Osnovna šola Podzemelj51459SI-51459
625Osnovna šola Slave Klavore Maribor51460SI-51460
626Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško51461SI-51461
627Osnovna šola Velika Dolina51462SI-51462
628Osnovna šola Cerklje ob Krki51463SI-51463
629Osnovna šola Sveti Tomaž51464SI-51464
630Dvojezična osnovna šola II Lendava - II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola51465SI-51465
631Osnovna šola Podlehnik51466SI-51466
632Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka51467SI-51467
633Osnovna šola Lovrenc na Pohorju51468SI-51468
634Tretja osnovna šola Slovenj Gradec51469SI-51469
635Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja51470SI-51470
636Osnovna šola Medvode51471SI-51471
637Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje51472SI-51472
638Osnovna šola Puconci51473SI-51473
639Osnovna šola Benedikt51474SI-51474
640Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol51475SI-51475
641Glasbena šola Murska Sobota51476SI-51476
642Osnovna šola Šalovci51477SI-51477
643Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje51478SI-51478
644Osnovna šola Janka Padežnika Maribor51479SI-51479
645Osnovna šola Žetale51480SI-51480
646Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava51481SI-51481
647Osnovna šola Sveta Ana51482SI-51482
648Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče51483SI-51483
649Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško51484SI-51484
650Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče51485SI-51485
651Osnovna šola Helene Puhar Kranj51486SI-51486
652Osnovna šola Markovci51487SI-51487
653Osnovna šola Preserje51488SI-51488
654Osnovna šola Raka51489SI-51489
655Osnovna šola Ivanjkovci51490SI-51490
656Osnovna šola Nove Jarše51491SI-51491
657Osnovna šola Bičevje51492SI-51492
658Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice51493SI-51493
659Osnovna šola Fara51494SI-51494
660Osnovna šola Trnovo51495SI-51495
661Osnovna šola Odranci51496SI-51496
662Glasbena šola "Risto Savin" Žalec51497SI-51497
663Osnovna šola Šmartno na Pohorju51498SI-51498
664Glasbena šola Koper51499SI-51499
665Mladinski dom Jarše51500SI-51500
666Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje51501SI-51501
667Osnovna šola Kobilje51502SI-51502
668Osnovna šola Log - Dragomer51503SI-51503
669Dvojezična osnovna šola Genterovci Gonterhazi Ketnyelvu Altalanos Iskola51504SI-51504
670Osnovna šola Malečnik51505SI-51505
671Glasbena šola Postojna51506SI-51506
672Osnovna šola Col51507SI-51507
673Osnovna šola dr. Slavka Gruma51508SI-51508
674Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina51509SI-51509
675Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici51510SI-51510
676Osnovna šola Pirniče51511SI-51511
677Glasbena šola Tolmin51512SI-51512
678Osnovna šola Prebold51513SI-51513
679Osnovna šola Draga Bajca Vipava51514SI-51514
680Gimnazija Jesenice51515SI-51515
681Osnovna šola Kozara Nova Gorica51516SI-51516
682Osnovna šola Riharda Jakopiča51517SI-51517
683Glasbena šola Nova Gorica51518SI-51518
684Osnovna šola Čepovan51519SI-51519
685Osnovna šola Simona Jenka Kranj51520SI-51520
686Osnovna šola Bovec51521SI-51521
687Glasbena šola Vrhnika51522SI-51522
688Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova51523SI-51523
689Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen51524SI-51524
690Glasbena šola Slovenj Gradec51525SI-51525
691Osnovna šola Miren51526SI-51526
692Osnovna šola dr. Vita Kraigherja51527SI-51527
693Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš51528SI-51528
694Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika51529SI-51529
695Glasbena šola Celje51530SI-51530
696Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok51531SI-51531
697Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova51532SI-51532
698Osnovna šola Roje51533SI-51533
699Osnovna šola Podbočje51534SI-51534
700Osnovna šola Drska51535SI-51535
701Osnovna šola Blanca51536SI-51536
702Osnovna šola Preska51537SI-51537
703Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani51538SI-51538
704Glasbena šola Sežana51539SI-51539
705Osnovna šola Bizeljsko51540SI-51540
706Glasbena šola Kranj51541SI-51541
707Osnovna šola Mokronog51542SI-51542
708Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert51543SI-51543
709Osnovna šola Boštanj51544SI-51544
710Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana51545SI-51545
711Osnovna šola Tržišče51546SI-51546
712Osnovna šola Vinica51547SI-51547
713Osnovna šola dr. Franceta Prešerna51548SI-51548
714Osnovna šola Litija51549SI-51549
715Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž51550SI-51550
716Osnovna šola Krmelj51551SI-51551
717Osnovna šola Globoko51552SI-51552
718Glasbena šola Rogaška Slatina51553SI-51553
719Osnovna šola Prevole51554SI-51554
720Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica51555SI-51555
721Glasbena šola Brežice51556SI-51556
722Osnovna šola Črni Vrh51557SI-51557
723Dijaški dom Bežigrad Ljubljana51558SI-51558
724Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece51559SI-51559
725Glasbena šola Idrija51560SI-51560
726Glasbena šola Ribnica51561SI-51561
727II. osnovna šola Žalec51562SI-51562
728Osnovna šola Horjul51563SI-51563
729Osnovna šola Stara Cerkev51564SI-51564
730Osnovna šola Ob Rinži Kočevje51565SI-51565
731Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto51566SI-51566
732Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje51567SI-51567
733Osnovna šola Stranje51568SI-51568
734Glasbena šola Radlje ob Dravi51569SI-51569
735Osnovna šola Polhov Gradec51570SI-51570
736Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje51571SI-51571
737Glasbena šola Kočevje51572SI-51572
738Osnovna šola Koprivnica51573SI-51573
739Glasbena šola Radovljica51574SI-51574
740Glasbena šola Laško - Radeče51575SI-51575
741Glasbena šola Škofja Loka51576SI-51576
742Inštitut montessori, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok51577SI-51577
743Glasbena šola Slovenske Konjice51578SI-51578
744Glasbena šola Ravne na Koroškem51579SI-51579
745Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan51580SI-51580
746Osnovna šola 27. julij Kamnik51581SI-51581
747Glasbena šola Nazarje51582SI-51582
748Dom Antona Skale Maribor51583SI-51583
749Osnovna šola Ane Gale Sevnica51584SI-51584
750Waldorfska šola Maribor51585SI-51585
751Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora51586SI-51586
752Inštitut Lila, OE OŠ Lila Ljubljana51587SI-51587
753Osnovna šola Zagradec51588SI-51588
754Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center51589SI-51589
755Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer51590SI-51590
756Slovenska študijska knjižnica 51901SI-51901
757Narodna in študijska knjižnica51902SI-51902
758Zveza tabornikov Slovenije55001SI-55001
759Teozofsko društvo Jivatma55002SI-55002
760Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje55003SI-55003
761Uršulinski samostan Ljubljana55005SI-55005
762Katoliški inštitut - Fakulteta za pravo in poslovne vede55006SI-55006
763Društvo upokojencev Škofja Loka, Marinkina knjižnica55007SI-55007
764Kulturno izobraževalni zavod Averroes55008SI-55008
765Splošna bolnišnica Novo mesto55009SI-55009
766Pokrajinski muzej Maribor55010SI-55010
767Ruski Dom, zavod za kulturo, izobraževanje, poslovno, znanstveno in strokovno sodelovanje, Maribor55011SI-55011
768Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica55012SI-55012
769Institut IPAL, izobraževanje55014SI-55014
770RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja naprej55015SI-55015
771Župnijski urad Preska55016SI-55016
772Judovski kulturni center Ljubljana55017SI-55017
773Andraž Marjan Žvab55018SI-55018
774Madžarski kulturni inštitut55019SI-55019
775Državno odvetništvo Republike Slovenije55020SI-55020
776Društvo za promocijo žensk v kulturi - mesto žensk55021SI-55021
777Župnija Slovenska Bistrica55022SI-55022
778Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje55023SI-55023
779Muzeji radovljiške občine55024SI-55024
780Slovensko kulturno društvo Tabor55025SI-55025
781Slovensko društvo za skupinsko analizo55026SI-55026
782Kulturno umetniško društvo Anarhiv (KUD Anarhiv)55027SI-55027
783Župnija Škofja Loka55028SI-55028
784Slovensko planinsko društvo Bariloche55097SI-55097
785DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor55145SI-55145
786Svilanit tekstilna tovarna d.d.55146SI-55146
787Ixtlan Consulting d.o.o.55147SI-55147
788Župnijski urad55148SI-55148
789JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA55149SI-55149
790Ministrstvo za zunanje zadeve55150SI-55150
791Šentjakobsko gledališče Ljubljana55151SI-55151
792Univerza v Novi Gorici55152SI-55152
793Ministrstvo za šolstvo, znanonst in šport55153SI-55153
794Mirovni inštitut55154SI-55154
795Studio marketing J Walter Thompson55155SI-55155
796TALUM d.d. Kidričevo55156SI-55156
797Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled55157SI-55157
798Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko55158SI-55158
799Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije55159SI-55159
800Pošta Slovenije, d. o. o.55161SI-55161
801Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije55162SI-55162
802Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije55163SI-55163
803Iskraemeco55164SI-55164
804Energetika Ljubljana, d.o.o.55165SI-55165
805Johnsons Controls - NTU55166SI-55166
806IEDC - Poslovna šola Bled55167SI-55167
807Triglavski narodni park55169SI-55169
808Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo55170SI-55170
809Kovinotehna d.d. Celje55171SI-55171
810Ljudska univerza Koper55172SI-55172
811Univerza v Novem mestu 55174SI-55174
812Ustanova Fundacija Gea200055175SI-55175
813Zasavski muzej Trbovlje55176SI-55176
814Zdravstveni dom Ljubljana55177SI-55177
815Urad Vlade RS za komuniciranje55178SI-55178
816Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič55179SI-55179
817Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava55180SI-55180
818Slovenski inštitut za standardizacijo55182SI-55182
819Agencija za energijo55183SI-55183
820Hit hoteli, igralnice, turizem d.d.55184SI-55184
821DATALAB d.o.o55185SI-55185
822Upravno sodišče RS55186SI-55186
823Urad RS za intelektualno lastnino55187SI-55187
824Studia Slovenica55188SI-55188
825Kozjanski park55189SI-55189
826Center za glasbeno vzgojo Koper55190SI-55190
827Umetnostna galerija Maribor55191SI-55191
828Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica55192SI-55192
829Zavod Hrastovec - Trate55193SI-55193
830Mestna občina Nova Gorica55194SI-55194
831Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano55195SI-55195
832Center Vlade RS za informatiko55196SI-55196
833Zgodovinski arhiv Celje55197SI-55197
834Tolminski muzej55199SI-55199
835Dijaški dom Nova Gorica55261SI-55261
836Srednja gostinska in turistična šola Radovljica55262SI-55262
837Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor55263SI-55263
838Zavod Antona Martina Slomška55265SI-55265
839Dijaški Dom Vič55266SI-55266
840Škofijska gimnazija Vipava55267SI-55267
841Dijaški dom Tabor55268SI-55268
842Gimnazija Škofja Loka55269SI-55269
843Gimnazija Moste55270SI-55270
844Šolski center Ptuj55271SI-55271
845Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna55272SI-55272
846Biotehniška šola Maribor55273SI-55273
847Glasbena šola Domžale55274SI-55274
848Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci55277SI-55277
849Srednja zdravstvena šola Ljubljana55278SI-55278
850Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano55279SI-55279
851Glasbena šola Franca Šturma55280SI-55280
852Gimnazija Ledina55281SI-55281
853Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana55283SI-55283
854Gimnazija Ormož55284SI-55284
855Dijaški dom Ivan Cankar55286SI-55286
856Srednja upravno administrativna šola Ljubljana55287SI-55287
857Gimnazija Murska Sobota55288SI-55288
858Ekonomska in trgovska šola Brežice55289SI-55289
859Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje55291SI-55291
860Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer55292SI-55292
861Gimnazija in srednja šola Kočevje55293SI-55293
862Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne55294SI-55294
863Ekonomska šola Ljubljana55296SI-55296
864Srednja zdravstvena šola Celje55297SI-55297
865Srednja šola Slovenska Bistrica55298SI-55298
866Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota55299SI-55299
867Osnovna šola Vavta vas55363SI-55363
868Osnovna šola Griže55364SI-55364
869Osnovna šola Ljubo Šercer55365SI-55365
870Osnovna šola Frana Metelka Škocjan55366SI-55366
871Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo55367SI-55367
872Druga osnovna šola Slovenj Gradec55368SI-55368
873Osnovna šola Jurija Vege55369SI-55369
874Osnovna šola Dekani55370SI-55370
875VIZ Osnovna šola Rogatec55371SI-55371
876Osnovna šola Križevci55372SI-55372
877Prva osnovna šola Slovenj Gradec55373SI-55373
878Dvojezična osnovna šola Dobrovnik Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak55374SI-55374
879Osnovna šola Polje55375SI-55375
880Osnovna šola Frana Kranjca55376SI-55376
881Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo55377SI-55377
882Osnovna šola Oskarja Kovačiča55378SI-55378
883Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled55379SI-55379
884Osnovna šola Koroška Bela Jesenice55380SI-55380
885Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice55381SI-55381
886Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora55382SI-55382
887Osnovna šola Stražišče Kranj55383SI-55383
888Osnovna šola Cvetka Golarja55384SI-55384
889Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce55385SI-55385
890Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica55386SI-55386
891Osnovna šola Center55387SI-55387
892Osnovna šola Šmihel55388SI-55388
893Osnovna šola Dutovlje55389SI-55389
894Osnovna šola Grm55390SI-55390
895Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje55391SI-55391
896Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva55392SI-55392
897Osnovna šola III Murska Sobota55393SI-55393
898Osnovna šola Starše55394SI-55394
899Osnovna šola Simona Jenka55395SI-55395
900Osnovna šola Mežica55397SI-55397
901Osnovna šola Šempas55398SI-55398
902Osnovna šola Antona Globočnika Postojna55399SI-55399
903Vrtec Hansa Christiana Andersena55401SI-55401
904Vrtec Trbovlje55402SI-55402
905Akademija Montessori - Hiša otrok ABC55403SI-55403
906Vrtec Šentjur55404SI-55404
907Osnovna šola Muta55501SI-55501
908Osnovna šola Majšperk55502SI-55502
909Osnovna šola Bistrica55503SI-55503
910Osnovna šola Tišina55504SI-55504
911Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica55505SI-55505
912Osnovna šola Bistrica ob Sotli55506SI-55506
913Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik55507SI-55507
914JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina55508SI-55508
915Osnovna šola Stopiče55509SI-55509
916Osnovna šola Slivnica pri Celju55510SI-55510
917Osnovna šola Brinje Grosuplje55511SI-55511
918Osnovna šola Stari trg ob Kolpi55512SI-55512
919Osnovna šola Veržej55513SI-55513
920Osnovna šola Deskle55514SI-55514
921Osnovna šola Ig55515SI-55515
922Osnovna šola Hudinja55517SI-55517
923Osnovna šola Cankova55518SI-55518
924Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici55519SI-55519
925Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem55520SI-55520
926Osnovna šola Solkan55521SI-55521
927Osnovna šola Janka Kersnika Brdo55522SI-55522
928Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče55523SI-55523
929Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj55524SI-55524
930Osnovna šola Pesnica55525SI-55525
931Osnovna šola Primoža Trubarja Laško55526SI-55526
932Osnovna šola Idrija55527SI-55527
933Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči55528SI-55528
934Osnovna šola Gabrovka - Dole55529SI-55529
935Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina55530SI-55530
936Osnovna šola Središče ob Dravi55531SI-55531
937Osnovna šola Jelšane55532SI-55532
938Osnovna šola Marije Vere55533SI-55533
939Osnovna šola Martina Konšaka Maribor55534SI-55534
940Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer55535SI-55535
941Osnovna šola Podgora Kuteževo55537SI-55537
942Osnovna šola Matije Čopa Kranj55538SI-55538
943Osnovna šola Mirna55539SI-55539
944Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice55540SI-55540
945Osnovna šola Ljubečna55541SI-55541
946Osnovna šola Jarenina55542SI-55542
947Osnovna šola Veliki Gaber55543SI-55543
948Osnovna šola Miška Kranjca55544SI-55544
949Osnovna šola Vide Pregarc55545SI-55545
950Osnovna šola Brusnice55546SI-55546
951Osnovna šola Sveti Jurij55547SI-55547
952Osnovna šola Koper Scuola Elementare Capodistria55548SI-55548
953Osnovna šola Blaža Arniča Luče55549SI-55549
954Osnovna šola bratov Polančičev Maribor55550SI-55550
955Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu55551SI-55551
956Osnovna šola Bogojina55552SI-55552
957Osnovna šola Dornberk55553SI-55553
958Osnovna šola Košana55554SI-55554
959VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina55555SI-55555
960II. osnovna šola Celje55556SI-55556
961Osnovna šola Vuzenica55557SI-55557
962Osnovna šola Toneta Okrogarja55558SI-55558
963Osnovna šola Šmarjeta55559SI-55559
964Osnovna šola Trebnje55560SI-55560
965Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj55561SI-55561
966Osnovna šola Poljane55562SI-55562
967Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas55563SI-55563
968Osnovna šola Šmarje pri Jelšah55564SI-55564
969Osnovna šola Podčetrtek55565SI-55565
970Osnovna šola Štore55566SI-55566
971Osnovna šola Komenda Moste55567SI-55567
972Osnovna šola Beltinci55568SI-55568
973Osnovna šola Šentjernej55569SI-55569
974Osnovna šola Kolezija55570SI-55570
975Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci55571SI-55571
976Osnovna šola Livada55572SI-55572
977Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna55573SI-55573
978Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju55574SI-55574
979Osnovna šola Antona Ukmarja Koper55575SI-55575
980Osnovna šola borcev za severno mejo55576SI-55576
981Osnovna šola Mala Nedelja55577SI-55577
982Osnovna šola Dravlje55578SI-55578
983Osnovna šola Ledina55579SI-55579
984Osnovna šola Lesično55580SI-55580
985Osnovna šola Dušana Flisa Hoče55581SI-55581
986Osnovna šola Turnišče55582SI-55582
987Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje55583SI-55583
988Osnovna šola Žužemberk55584SI-55584
989Osnovna šola Kozje55585SI-55585
990Osnovna šola Cirkovce55586SI-55586
991Osnovna šola Mladika Ptuj55587SI-55587
992Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj55589SI-55589
993Osnovna šola Rada Robiča Limbuš55590SI-55590
994Osnovna šola Križe55592SI-55592
995Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu55593SI-55593
996Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica55594SI-55594
997Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice55595SI-55595
998Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika55596SI-55596
999Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd55597SI-55597
1000Osnovna šola Spodnja Idrija55598SI-55598
1001Gimnazija Ptuj55601SI-55601
1002Izobraževalni center Piramida Maribor55602SI-55602
1003Glasbena šola Kamnik55605SI-55605
1004Glasbena šola Jesenice55608SI-55608
1005I. gimnazija v Celju55610SI-55610
1006Strokovni izobraževalni center Ljubljana55611SI-55611
1007Šolski center Šentjur55612SI-55612
1008Tehniški šolski center Maribor55613SI-55613
1009Šolski center Škofja Loka55614SI-55614
1010Gimnazija Litija55616SI-55616
1011Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana55617SI-55617
1012Srednja medijska in grafična šola Ljubljana55618SI-55618
1013Šolski center Kranj55619SI-55619
1014Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana55620SI-55620
1015Srednja tehniška šola Koper55621SI-55621
1016Šolski center Postojna55622SI-55622
1017Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva55623SI-55623
1018ERUDIO izobraževalni center55624SI-55624
1019Šolski center Slovenske Konjice - Zreče55625SI-55625
1020Srednja šola tehniških strok Šiška55626SI-55626
1021Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje55627SI-55627
1022Biotehniški izobraževalni center Ljubljana55628SI-55628
1023Ekonomska šola Celje55629SI-55629
1024Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1025Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola55632SI-55632
1026Študentski in dijaški dom Novo mesto55633SI-55633
1027Dijaški dom Drava Maribor55634SI-55634
1028Državni izobraževalni center s slovenskim učnim jezikom Gregorčič Trubar55635SI-55635
1029Osnovna šola 8 talcev Logatec55701SI-55701
1030Osnovna šola Jakobski Dol55702SI-55702
1031Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci55703SI-55703
1032Osnovna šola Rodica55704SI-55704
1033Osnovna šola Fokovci55705SI-55705
1034Osnovna šola Rečica ob Savinji55706SI-55706
1035Osnovna šola Hajdina55707SI-55707
1036Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro55708SI-55708
1037Osnovna šola Branik55709SI-55709
1038Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor55710SI-55710
1039Osnovna šola I Murska Sobota55711SI-55711
1040Osnovna šola Kanal55712SI-55712
1041Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem55713SI-55713
1042Osnovna šola Jožeta Moškriča55714SI-55714
1043Osnovna šola Stročja vas55715SI-55715
1044Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka55716SI-55716
1045Osnovna šola Prestranek55717SI-55717
1046Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha55718SI-55718
1047Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj55719SI-55719
1048Osnovna šola Valentina Vodnika55720SI-55720
1049Osnovna šola Zadobrova55721SI-55721
1050Osnovna šola Škofja Loka - Mesto55722SI-55722
1051Osnovna šola Rovte55723SI-55723
1052Osnovna šola Mozirje55724SI-55724
1053Osnovna šola Petrovče55726SI-55726
1054Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava55727SI-55727
1055Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini55728SI-55728
1056Osnovna šola Domžale55729SI-55729
1057Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj55730SI-55730
1058Osnovna šola Preserje pri Radomljah55731SI-55731
1059Osnovna šola Dobravlje55732SI-55732
1060Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci55733SI-55733
1061Osnovna šola Loka Črnomelj55734SI-55734
1062Osnovna šola Voličina55735SI-55735
1063Osnovna šola Livade Izola55736SI-55736
1064Osnovna šola 16. decembra Mojstrana55737SI-55737
1065Osnovna šola Dobrna55738SI-55738
1066Osnovna šola Vojke Šmuc Izola55739SI-55739
1067Osnovna šola Brežice55740SI-55740
1068Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu55742SI-55742
1069Osnovna šola Grad55743SI-55743
1070Osnovna šola Trbovlje55744SI-55744
1071Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad55745SI-55745
1072VIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina55746SI-55746
1073Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica55747SI-55747
1074I. osnovna šola Celje55748SI-55748
1075Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec55749SI-55749
1076Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica55750SI-55750
1077Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše55751SI-55751
1078Osnovna šola Savsko naselje55752SI-55752
1079Osnovna šola Stična55753SI-55753
1080Osnovna šola Otlica55754SI-55754
1081Osnovna šola Vojnik55756SI-55756
1082Osnovna šola Venclja Perka55757SI-55757
1083Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica55758SI-55758
1084Osnovna šola Mengeš55759SI-55759
1085Osnovna šola Mislinja55760SI-55760
1086Osnovna šola Žiri55761SI-55761
1087Osnovna šola Sostro55762SI-55762
1088Osnovna šola Bakovci55763SI-55763
1089Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki55764SI-55764
1090Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad55765SI-55765
1091Osnovna šola Lenart55766SI-55766
1092Osnovna šola in vrtec Apače55767SI-55767
1093Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana55768SI-55768
1094Osnovna šola Ormož55769SI-55769
1095Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica55770SI-55770
1096Osnovna šola IV Murska Sobota55771SI-55771
1097Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana55772SI-55772
1098Waldorfska šola Ljubljana55773SI-55773
1099Osnovna šola Prežihovega Voranca55774SI-55774
1100Osnovna šola Zalog55775SI-55775
1101Osnovna šola Artiče55776SI-55776
1102Osnovna šola Videm55777SI-55777
1103Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper55778SI-55778
1104Osnovna šola Vodice55779SI-55779
1105Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin55780SI-55780
1106Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid55781SI-55781
1107Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije55782SI-55782
1108Osnovna šola Trzin55783SI-55783
1109Osnovna šola Miklavž pri Ormožu55784SI-55784
1110Osnovna šola II Murska Sobota55785SI-55785
1111Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta55786SI-55786
1112Osnovna šola XIV. divizije Senovo55787SI-55787
1113Osnovna šola Ivana Skvarče55788SI-55788
1114Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača55789SI-55789
1115Osnovna šola Dramlje55790SI-55790
1116Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek55791SI-55791
1117Osnovna šola Sladki Vrh55792SI-55792
1118Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana55793SI-55793
1119Osnovna šola Kamnica55794SI-55794
1120Osnovna šola Antona Janše Radovljica55795SI-55795
1121Osnovna šola Toneta Pavčka55796SI-55796
11222. osnovna šola Slovenska Bistrica55798SI-55798
1123Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj55799SI-55799
1124Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sandor55801SI-55801
1125Francoski inštitut v Sloveniji55802SI-55802
1126Škofija Koper55803SI-55803
1127Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"55804SI-55804
1128Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran55805SI-55805
1129Minoritski samostan sv. Petra in Pavla55806SI-55806
1130Ministrstvo za kulturo55807SI-55807
1131RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija55808SI-55808
1132Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor55809SI-55809
1133Okrožno sodišče v Kopru55810SI-55810
1134Zavod RS za varstvo narave55811SI-55811
1135Javni sklad RS za kulturne dejavnosti55812SI-55812
1136Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste55813SI-55813
1137Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center55814SI-55814
1138Obrtna zbornica Slovenije55815SI-55815
1139Visoka poslovna šola Doba Maribor55816SI-55816
1140Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad55817SI-55817
1141Center RS za poklicno izobraževanje55818SI-55818
1142Kapucinski samostan Škofja Loka55819SI-55819
1143Vrhovno državno tožilstvo RS55820SI-55820
1144Medicinska fakulteta55822SI-55822
1145Fakulteta za logistiko55823SI-55823
1146Fakulteta za komercialne in poslovne vede55824SI-55824
1147Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož55825SI-55825
1148Galerija Božidar Jakac55826SI-55826
1149Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana55827SI-55827
1150Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja šola za multimedije55828SI-55828
1151IAM Visoka šola za multimedije55828SI-55828
1152Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje55829SI-55829
1153Višje sodišče v Celju55831SI-55831
1154Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje55832SI-55832
1155IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana55833SI-55833
1156Leila, Višja strokovna šola d.o.o.55833SI-55833
1157Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin55834SI-55834
1158Škofija Novo mesto-SI--
1159Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne55836SI-55836
1160Kapucinski samostan Krško55837SI-55837
1161Center za dopisno izobraževanje Univerzum55838SI-55838
1162Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici55839SI-55839
1163Zavod svete Družine Črenšovci55840SI-55840
1164Zgodovinski arhiv na Ptuju55841SI-55841
1165Okrožno sodišče v Krškem55842SI-55842
1166Visoka šola za računovodstvo in finance55843SI-55843
1167Čebelarska zveza Slovenije55844SI-55844
1168B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.55845SI-55845
1169Fakulteta za tehnologijo polimerov55847SI-55847
1170Knjižnica Medvode55848SI-55848
1171Fakulteta za državne in evropske študije55849SI-55849
1172Fakulteta za energetiko55850SI-55850
1173Mestna knjižnica Ljubljana 55851SI-55851
1174Fakulteta za dizajn55852SI-55852
1175Zavod za zdravstveno varstvo Koper55853SI-55853
1176Knjižnica Dušan Černe55904SI-55904
1177Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju55905SI-55905
1178Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi"55906SI-55906
1179Kulturno društvo Ivan Trinko55908SI-55908
1180Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Opčine55909SI-55909
1181Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju55910SI-55910
1182Eksperimentalna zasebna zbirka55998SI-55998
1183Narodna in študijska knjižnica99001SI-99001