Narodna in univerzitetna knjižnica

Sigle/ISIL

    ALI            
 KnjižnicasiglaISIL
1Narodna in univerzitetna knjižnica50001SI-50001
2Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani50002SI-50002
3Medicinska fakulteta50003SI-50003
4Pravna fakulteta50004SI-50004
5Ekonomska fakulteta50005SI-50005
6Biotehniška fakulteta50006SI-50006
7Arhiv Republike Slovenije50007SI-50007
8Narodni muzej Slovenije50008SI-50008
9Filozofska fakulteta50009SI-50009
10Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti50012SI-50012
11Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50013SI-50013
12Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani50014SI-50014
13Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose50015SI-50015
14Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko50016SI-50016
15Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča50017SI-50017
16Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
17Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
18Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo50020SI-50020
19Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko50022SI-50022
20Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo50023SI-50023
21ZOP, Informacijski inženering50024SI-50024
22Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo rudarstvo in okolje in Oddelek za materiale in metalurgijo50025SI-50025
23Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo50026SI-50026
24Pedagoški inštitut50027SI-50027
25Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko50028SI-50028
26Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko50030SI-50030
27Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko50031SI-50031
28Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko50032SI-50032
29Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo50033SI-50033
30Center za razvoj Univerze v Ljubljani50035SI-50035
31Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo50036SI-50036
32Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost50037SI-50037
33Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo50038SI-50038
34Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje50039SI-50039
35Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo50040SI-50040
36Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost50041SI-50041
37Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko50042SI-50042
38Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino50043SI-50043
39Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo50044SI-50044
40Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo50045SI-50045
41Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko50046SI-50046
42Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino50047SI-50047
43Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo50048SI-50048
44Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo50049SI-50049
45Fakulteta za družbene vede50051SI-50051
46Center za mednarodno sodelovanje in razvoj50052SI-50052
47Mednarodni center za promocijo podjetij50053SI-50053
48Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo50054SI-50054
49Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo50055SI-50055
50Fakulteta za arhitekturo50056SI-50056
51Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo50057SI-50057
52Inštitut za metalne konstrukcije50058SI-50058
53Urad RS za makroekonomske analize in razvoj50059SI-50059
54Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo50060SI-50060
55Fakulteta za varnostne vede50061SI-50061
56Ministrstvo za notranje zadeve 50067SI-50067
57Gimnazija Poljane50068SI-50068
58Ministrstvo za finance50069SI-50069
59Fakulteta za elektrotehniko50070SI-50070
60Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo50071SI-50071
61Fakulteta za farmacijo50072SI-50072
62SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK50073SI-50073
63SIC za strojništvo pri CTK50074SI-50074
64Fakulteta za strojništvo50075SI-50075
65Urad RS za varstvo industrijske lastnine50076SI-50076
66Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške50077SI-50077
67Urad predsednika Republike Slovenije50078SI-50078
68Kabinet predsednika Vlade RS50079SI-50079
69Fakulteta za šport50080SI-50080
70UKC - Ginekološka klinika50081SI-50081
71Andragoški center Republike Slovenije50083SI-50083
72Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko50084SI-50084
73Onkološki inštitut Ljubljana50085SI-50085
74RRC Računalniške storitve50091SI-50091
75Ljubljanski urbanistični zavod d.d.50092SI-50092
76LB-ZDR. BANKA50093SI-50093
77Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa50094SI-50094
78Teološka fakulteta, enota Ljubljana50095SI-50095
79Bogoslovno semenišče50096SI-50096
80Frančiškanski samostan Ljubljana50097SI-50097
81Salezijanski zavod Rakovnik50098SI-50098
82Nadškofija Ljubljana50099SI-50099
83Slovenska akademija znanosti in umetnosti50100SI-50100
84Inštitut za narodnostna vprašanja50101SI-50101
85Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU50102SI-50102
86Inštitut za ekonomska raziskovanja50103SI-50103
87Kmetijski inštitut Slovenije50104SI-50104
88Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d.50105SI-50105
89Elektroinštitut Milan Vidmar50106SI-50106
90Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana50108SI-50108
91Institut Jožef Štefan50108SI-50108
92Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL50109SI-50109
93Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije50109SI-50109
94Kemijski inštitut50110SI-50110
95Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana50111SI-50111
96Inštitut za novejšo zgodovino50112SI-50112
97Muzej novejše zgodovine Slovenije50113SI-50113
98Zavod RS za produktivnost dela50114SI-50114
99Inštitut za celulozo in papir Ljubljana50115SI-50115
100Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani50116SI-50116
101Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik50117SI-50117
102Zavod sv. Stanislava50118SI-50118
103Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino50119SI-50119
104Akademija za glasbo50120SI-50120
105Akademija za gledališče, radio, film in televizijo50121SI-50121
106Akademija za likovno umetnost in oblikovanje50122SI-50122
107Muzej za arhitekturo in oblikovanje50123SI-50123
108Zdravstvena fakulteta50124SI-50124
109Fakulteta za socialno delo50125SI-50125
110Pedagoška fakulteta v Ljubljani50126SI-50126
111Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana50129SI-50129
112Lutkovno gledališče Ljubljana50130SI-50130
113Zgodovinski arhiv Ljubljana50131SI-50131
114Slovenski gledališki inštitut50132SI-50132
115Prirodoslovni muzej Slovenije50133SI-50133
116Slovenski etnografski muzej50134SI-50134
117Slovenski šolski muzej50135SI-50135
118Tehniški muzej Slovenije50136SI-50136
119Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij50137SI-50137
120Narodna galerija50138SI-50138
121Moderna galerija Ljubljana50139SI-50139
122Muzej in galerije mesta Ljubljane50140SI-50140
123Mestni muzej Ljubljana50140SI-50140
124Zavod RS za šolstvo50141SI-50141
125DONIT TESNIT D.D., MEDVODE50145SI-50145
126Ministrstvo za obrambo RS50146SI-50146
127Industrija usnja Vrhnika50150SI-50150
128Knjižnica Kočevje50152SI-50152
129Knjižnica Miklova hiša50154SI-50154
130Geološki zavod Slovenije50155SI-50155
131Republiška uprava za ceste50156SI-50156
132Ustavno sodišče Republike Slovenije50157SI-50157
133Vrhovno sodišče RS50158SI-50158
134Zavod za družbeno planiranje50159SI-50159
135Gospodarska zbornica Slovenije50162SI-50162
136Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine50163SI-50163
137Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje50164SI-50164
138Hella Saturnus Slovenija50166SI-50166
139Banka Slovenije50167SI-50167
140Knjižnica Litija50168SI-50168
141Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino50169SI-50169
142DOMUS50170SI-50170
143Geodetski zavod Slovenije50171SI-50171
144Titan50178SI-50178
145Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje50180SI-50180
146Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik50181SI-50181
147Državni zbor50183SI-50183
148Osnovna šola Borisa Kidriča50184SI-50184
149IMP d.d.50185SI-50185
150Telekom Slovenije d.d.50186SI-50186
151SCT, Razvojni sektor50189SI-50189
152ETA Cerkno50190SI-50190
153Radio Slovenija50191SI-50191
154SMELT50192SI-50192
155Zasavski muzej Trbovlje50193SI-50193
156Papirnica Vevče50194SI-50194
157Zasavski zdravstveni center50195SI-50195
158LITOSTROJ50196SI-50196
159RTV Slovenija50197SI-50197
160IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring50198SI-50198
161RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.50199SI-50199
162Strojna tovarna Trbovlje50200SI-50200
163Slovenske železnice, d. o. o.50201SI-50201
164Slovensko farmacevtsko društvo50202SI-50202
165Delo d.d.50203SI-50203
166Turistična zveza Slovenije50204SI-50204
167Planinska zveza Slovenije50205SI-50205
168Zavod za ribištvo Slovenije50206SI-50206
169Iskra50207SI-50207
170Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje50208SI-50208
171Nacionalni inštitut za javno zdravje50209SI-50209
172Rudis d.d. Trbovlje50210SI-50210
173Kemijska industrija Kamnik50211SI-50211
174Urbanistični inštitut Republike Slovenije50212SI-50212
175Zavod RS za varstvo pri delu50213SI-50213
176Zavod za gradbeništvo Slovenije50214SI-50214
177Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje50215SI-50215
178Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica50216SI-50216
179Knjižnica Domžale50217SI-50217
180Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica50218SI-50218
181Mestna knjižnica Grosuplje50219SI-50219
182Mestno gledališče ljubljansko50220SI-50220
183Lek d.d.50221SI-50221
184Ilirija d.d.50222SI-50222
185Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo50223SI-50223
186Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik50224SI-50224
187Cankarjeva knjižnica Vrhnika50225SI-50225
188Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi50226SI-50226
189TKI Hrastnik, d.d.50227SI-50227
190Podjetje za avtomatizacijo prometa50228SI-50228
191Institut za varilstvo d.o.o.50229SI-50229
192Termika50230SI-50230
193Kolinska50231SI-50231
194GRADIS50232SI-50232
195Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana50233SI-50233
196Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje50235SI-50235
197JVIZ Osnovna šola Dobrepolje50236SI-50236
198Ekonomski inštitut Pravne fakultete50237SI-50237
199Inštitut za geografijo Ljubljana50238SI-50238
200Razvojno raziskovalni center Gipos50239SI-50239
201Arboretum Volčji potok50240SI-50240
202Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje50242SI-50242
203Intertrade50243SI-50243
204Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.50244SI-50244
205Knjižnica Logatec50245SI-50245
206Zamtes50246SI-50246
207Fakulteta za upravo50247SI-50247
208Gimnazija Bežigrad50248SI-50248
209Radio glas Ljubljane50249SI-50249
210Mestna knjižnica Kranj50250SI-50250
211Gorenjski muzej50251SI-50251
212ELAN LINE-SKI DEVISION50252SI-50252
213Savatech, d.o.o.50253SI-50253
214Gorenjski muzej50257SI-50257
215Fakulteta za organizacijske vede50263SI-50263
216Tovarna verig Lesce50270SI-50270
217Kemična tovarna Podnart50271SI-50271
218Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica50272SI-50272
219Občinska knjižnica Jesenice50274SI-50274
220SIJ ACRONI d.o.o.50275SI-50275
221Srednja šola Jesenice50276SI-50276
222Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka50280SI-50280
223Loški muzej Škofja Loka50281SI-50281
224Inštitut Zoran Rant50282SI-50282
225Kladivar Žiri50285SI-50285
226Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik50294SI-50294
227Peko d.d.50295SI-50295
228Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič50296SI-50296
229Tržiški muzej50297SI-50297
230Univerza v Mariboru50300SI-50300
231TAM Razvojno tehnični inštitut50301SI-50301
232Elektrokovina Maribor50302SI-50302
233Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50303SI-50303
234Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
235Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o.50304SI-50304
236Mariborska knjižnica50304SI-50304
237Tekstilni inštitut Maribor50305SI-50305
238Metalna Maribor50306SI-50306
239Mariborska livarna Maribor, d.d.50307SI-50307
240Teološka fakulteta, enota v Mariboru50309SI-50309
241TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o.50310SI-50310
242Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor50311SI-50311
243Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo50312SI-50312
244Inštitut za ekološki inžiniring50313SI-50313
245Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede50314SI-50314
246Univerzitetni klinični center Maribor50315SI-50315
247Pokrajinski arhiv Maribor50316SI-50316
248Filozofska fakulteta50317SI-50317
249Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o.50318SI-50318
250Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor50319SI-50319
251Muzej narodne osvoboditve Maribor50321SI-50321
252Fakulteta za zdravstvene vede50322SI-50322
253Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru50325SI-50325
254Pravna fakulteta50326SI-50326
255Zavod za zdravstveno varstvo Maribor50327SI-50327
256II. gimnazija Maribor50328SI-50328
257Dravske elektrarne50334SI-50334
258ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT50335SI-50335
259Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije50336SI-50336
260Ekonomski inštitut Maribor d.o.o.50338SI-50338
261Institut informacijskih znanosti50342SI-50342
262Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem50350SI-50350
263Metal Ravne d.o.o.50351SI-50351
264Koroški pokrajinski muzej50352SI-50352
265ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O.50356SI-50356
266Strojna Maribor50358SI-50358
267Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec50359SI-50359
268Knjižnica Ivana Potrča Ptuj50360SI-50360
269Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož50361SI-50361
270Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor50364SI-50364
271Tekstilna in frizerska srednja šola50365SI-50365
272Srednja elektro-računalniška šola Maribor50366SI-50366
273INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA50367SI-50367
274MARLES50368SI-50368
275Knjižnica Lenart50369SI-50369
276Knjižnica Radlje ob Dravi50372SI-50372
277Knjižnica Dravograd50375SI-50375
278Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica50379SI-50379
279IMPOL50380SI-50380
280Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož50395SI-50395
281Osrednja knjižnica Celje50400SI-50400
282Pokrajinski muzej Celje50401SI-50401
283EMO50402SI-50402
284Cinkarna, d. d., metalurško-kemična industrija50403SI-50403
285Splošna bolnišnica Celje50405SI-50405
286CETIS50411SI-50411
287Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d.50412SI-50412
288RAZVOJNI CENTER CELJE50415SI-50415
289Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah50418SI-50418
290Knjižnica Rogaška Slatina50419SI-50419
291Knjižnica Velenje50420SI-50420
292Gorenje, d.d., Velenje50421SI-50421
293COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE50423SI-50423
294Splošna knjižnica Slovenske Konjice50425SI-50425
295KONUS50426SI-50426
296Knjižnica Šentjur50428SI-50428
297TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ50429SI-50429
298INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO50432SI-50432
299Medobčinska splošna knjižnica Žalec50434SI-50434
300Osrednja knjižnica Mozirje50435SI-50435
301Knjižnica Laško50438SI-50438
302Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto50450SI-50450
303Dolenjski muzej Novo mesto50451SI-50451
304Krka d.d., Novo mesto50452SI-50452
305Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto50453SI-50453
306Revoz d.d.50458SI-50458
307GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO50459SI-50459
308Srednja šola Črnomelj50461SI-50461
309Knjižnica Črnomelj50462SI-50462
310Ljudska knjižnica Metlika50465SI-50465
311Belokranjski muzej Metlika50466SI-50466
312Knjižnica Pavla Golie Trebnje50468SI-50468
313Knjižnica Brežice50469SI-50469
314Valvasorjeva knjižnica Krško50473SI-50473
315Šolski center Krško-Sevnica50474SI-50474
316Posavski muzej Brežice50477SI-50477
317Knjižnica Sevnica50480SI-50480
318Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria50500SI-50500
319Pokrajinski arhiv Koper50501SI-50501
320Pokrajinski muzej Koper50502SI-50502
321TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL50506SI-50506
322IPLAS50511SI-50511
323CIMOS Koper50512SI-50512
324Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano50516SI-50516
325Pomorski muzej Piran50517SI-50517
326Obalne galerije50518SI-50518
327Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran50519SI-50519
328Fakulteta za pomorstvo in promet50520SI-50520
329Droga50521SI-50521
330Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola50523SI-50523
331Mehanotehnika50525SI-50525
332Knjižnica Bena Zupančiča Postojna50530SI-50530
333Kosovelova knjižnica50531SI-50531
334Knjižnica Makse Samsa50533SI-50533
335LKI Lesonit50536SI-50536
336Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica50550SI-50550
337Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica50553SI-50553
338Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica50554SI-50554
339SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA50556SI-50556
340GOSTOL-GOPAN50557SI-50557
341Salonit Anhovo, d.d.50559SI-50559
342Mestna knjižnica in čitalnica Idrija50560SI-50560
343Mestni muzej Idrija - muzej za Idrijsko in Cerkljansko50561SI-50561
344Lavričeva knjižnica Ajdovščina50565SI-50565
345Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin50570SI-50570
346Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko 50571SI-50571
347Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota50600SI-50600
348Pomurski muzej Murska Sobota50604SI-50604
349Zdravilišče Radenska s tremi srci50605SI-50605
350Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona50610SI-50610
351Knjižnica - Kulturni center Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ50614SI-50614
352INA-NAFTA LENDAVA50615SI-50615
353Splošna knjižnica Ljutomer50616SI-50616
354Lek Kozmetika d.o.o.50617SI-50617
355GORENJE-VARSTROJ50620SI-50620
356Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo50691SI-50691
357Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo50692SI-50692
358Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko50693SI-50693
359Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo50694SI-50694
360Veterinarska fakulteta50696SI-50696
361Evropska pravna fakulteta51001SI-51001
362Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec51002SI-51002
363Fakulteta za medije51003SI-51003
364Visoka zdravstvena šola v Celju51004SI-51004
365Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije51005SI-51005
366Alma Mater Europaea- Evropski center, Maribor51006SI-51006
367Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu51007SI-51007
368Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj51008SI-51008
369Univerza na Primorskem51009SI-51009
370Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu51010SI-51010
371Visoka šola za poslovne vede - B251011SI-51011
372Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko51012SI-51012
373 Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani51013SI-51013
374Fakulteta za turizem51014SI-51014
375MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana51015SI-51015
376Visokošolski zavod Fizioterapevtika51016SI-51016
377Akademija za vizualno umetnost - AVA51017SI-51017
378Nova univerza51018SI-51018
379Fakulteta za matematiko in fiziko51019SI-51019
380Eurofins ERICo Slovenijad.o.o., Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o.51101SI-51101
381IBL SISTEMI51102SI-51102
382Računsko sodišče51103SI-51103
383Helios TBLUS - obrat Color51104SI-51104
384Premogovnik Velenje d.d.51105SI-51105
385ADRIA AIRWAYS51106SI-51106
386Jelovica, Lesna industrija d.d.51107SI-51107
387Paloma, d.d.51108SI-51108
388ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE51110SI-51110
389SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH51111SI-51111
390Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri PAM51112SI-51112
391CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI51113SI-51113
392Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik51114SI-51114
393Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK51115SI-51115
394Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta51116SI-51116
395Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej51117SI-51117
396Pospeševalni center za malo gospodarstvo51118SI-51118
397Državni izpitni center51120SI-51120
398Ministrstvo za gospodarske dejavnosti51121SI-51121
399Petrol51123SI-51123
400INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE51125SI-51125
401Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko51126SI-51126
402Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje51127SI-51127
403LTH d.d. Škofja Loka51128SI-51128
404Raziskovalni center Ekonomske fakultete51130SI-51130
405Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije51131SI-51131
406Knjižnica dr. Marje Boršnik51132SI-51132
407Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa51133SI-51133
408Prometni inštitut51136SI-51136
409Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota51137SI-51137
410GEA College - Fakulteta za podjetništvo51138SI-51138
411Splošna bolnišnica Celje51139SI-51139
412Mariborska filharmonija51140SI-51140
413Cankarjev dom51141SI-51141
414Zavod za zdravstveno varstvo Celje51142SI-51142
415Slovenska kinoteka51160SI-51160
416Center za sluh in govor Maribor51168SI-51168
417Šolski center Celje51201SI-51201
418Gimnazija Celje - Center51202SI-51202
419Gimnazija Šentvid51203SI-51203
420Gimnazija Nova Gorica51204SI-51204
421Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana51205SI-51205
422Šolski center Srečka Kosovela Sežana51206SI-51206
423Gimnazija Vič51207SI-51207
424Šolski center Slovenj Gradec51208SI-51208
425Šolski center Velenje51209SI-51209
426Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor51210SI-51210
427Srednja lesarska šola Ljubljana51212SI-51212
428Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana51213SI-51213
429Prometna šola Maribor51215SI-51215
430Srednja trgovska šola Maribor51216SI-51216
431Srednja šola za oblikovanje Maribor51217SI-51217
432Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor51218SI-51218
433Srednja šola Domžale51219SI-51219
434Lesarska šola Maribor51220SI-51220
435Šolski center Ljubljana51221SI-51221
436Center slepih in slabovidnih Škofja Loka51222SI-51222
437Šolski center Nova Gorica51223SI-51223
438Biotehniški center Naklo51224SI-51224
439Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina51225SI-51225
440Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana51226SI-51226
441Srednješolski center Ptuj51227SI-51227
442Srednja strojna šola Maribor51228SI-51228
443Srednja ekonomska šola Ljubljana51229SI-51229
444Šolski center Ravne na Koroškem, OE Gimnazija Ravne51230SI-51230
445Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše51231SI-51231
446Gimnazija Novo mesto51232SI-51232
447Šolski center Novo mesto51233SI-51233
448Srednja šola Postojna51234SI-51234
449Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana51235SI-51235
450Gimnazija Jurija Vege Idrija51236SI-51236
451Srednja trgovska šola Ljubljana51237SI-51237
452Ekonomska šola Novo mesto51238SI-51238
453Prva gimnazija Maribor51239SI-51239
454Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma51240SI-51240
455III. gimnazija Maribor51242SI-51242
456Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica51243SI-51243
457Policijska akademija51244SI-51244
458Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper51245SI-51245
459Gimnazija Koper51246SI-51246
460Gimnazija Brežice51247SI-51247
461Dijaški dom Maribor51248SI-51248
462Šolski center Novo mesto51251SI-51251
463Gimnazija Kranj51252SI-51252
464Gimnazija Šiška51253SI-51253
465Gimnazija Franceta Prešerna51255SI-51255
466Šolski center Rogaška Slatina51257SI-51257
467Dijaški dom Lizike Jančar51258SI-51258
468Srednja ekonomska šola Celje51259SI-51259
469Ekonomska šola Murska Sobota51260SI-51260
470Gimnazija Tolmin51261SI-51261
471Srednja frizerska šola Ljubljana51262SI-51262
472Srednja šola Izola51263SI-51263
473Biotehniška šola Rakičan51264SI-51264
474Srednja zdravstvena šola Murska Sobota51265SI-51265
475Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje51266SI-51266
476Srednja šola Zagorje51267SI-51267
477Konservatorij za glasbo in balet Maribor51268SI-51268
478Osnovna šola Polzela51301SI-51301
479Osnovna šola Vič51302SI-51302
480Osnovna šola Poljane Ljubljana51303SI-51303
481Osnovna šola Velika Nedelja51304SI-51304
482Osnovna šola Cirila Kosmača Piran51305SI-51305
483Osnovna šola Milana Šuštaršiča51306SI-51306
484Osnovan šola Gustava Šiliha Velenje51307SI-51307
485Osnovna šola Hruševec Šentjur51308SI-51308
486Osnovna šola Kungota51309SI-51309
487Osnovna šola Gornji Petrovci51310SI-51310
488Osnovna šola Lucija51311SI-51311
489Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica51312SI-51312
490Osnovna šola Pivka51313SI-51313
491Osnovna šola Prule51314SI-51314
492Osnovna šola Gradec51315SI-51315
493Osnovna šola Gorje51316SI-51316
494Osnovna šola Dobje51317SI-51317
495Osnovna šola Franja Goloba Prevalje51318SI-51318
496Osnovna šola Ob Dravinji51319SI-51319
497Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci51320SI-51320
498Osnovna šola Toma Brejca51321SI-51321
499Osnovna šola Gornja Radgona51322SI-51322
500Osnovna šola Rudolfa Maistra51323SI-51323
501Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič51324SI-51324
502Osnovna šola Bežigrad51325SI-51325
503I. osnovna šola Žalec51326SI-51326
504Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini51327SI-51327
505Osnovna šola Braslovče51328SI-51328
506Osnovna šola Dobrova51329SI-51329
507Osnovna šola Šentvid51330SI-51330
508Osnovna šola Bršljin51331SI-51331
509Osnovna šola Vransko-Tabor51332SI-51332
510Osnovna šola Toneta Čufarja51333SI-51333
511Osnovna šola Žirovnica51334SI-51334
512Osnovna šola Šmartno51335SI-51335
513Osnovna šola Zreče51336SI-51336
514Osnovna šola Šmartno v Tuhinju51337SI-51337
515Osnovna šola Vižmarje-Brod51338SI-51338
516Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik51339SI-51339
517Osnovna šola Franceta Bevka51340SI-51340
518Osnovna šola Ketteja in Murna51341SI-51341
519Osnovna šola Majde Vrhovnik51342SI-51342
520Osnovna šola Šmarje pri Kopru51343SI-51343
521Osnovna šola Vodmat51344SI-51344
522Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur51345SI-51345
523Osnovna šola Srečka Kosovela51346SI-51346
524Osnovna šola Kidričevo51347SI-51347
525Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica51348SI-51348
526Osnovna šola Lava51349SI-51349
527Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice51350SI-51350
528Osnovna šola Dolenjske Toplice51352SI-51352
529Osnovna šola Ivana Groharja51353SI-51353
530Osnovna šola Danile Kumar51354SI-51354
531Osnovna šola Nove Fužine51355SI-51355
532Osnovna šola Črna na Koroškem51356SI-51356
533Osnovna šola Tabor I Maribor51357SI-51357
534Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica51358SI-51358
535Osnovna šola Cerkno51359SI-51359
536Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče51360SI-51360
537Osnovna šola Planina pri Sevnici51361SI-51361
538Osnovna šola Frana Roša51362SI-51362
539Osnovna šola Nazarje51363SI-51363
540Osnovna šola Šturje, Ajdovščina51364SI-51364
541Osnovna šola Koseze51365SI-51365
542Osnovna šola Anice Černejeve Makole51366SI-51366
543Osnovna šola Vrhovci51367SI-51367
544Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični51368SI-51368
545Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj51369SI-51369
546Dvojezična osnovna šola I Lendava - 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola51370SI-51370
547Osnovna šola Martina Krpana51371SI-51371
548Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica51372SI-51372
549Osnovna šola Gorišnica51373SI-51373
550Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci51374SI-51374
551Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo51375SI-51375
552Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor51376SI-51376
553Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje51377SI-51377
554Osnovna šola Otočec51378SI-51378
555Osnovna šola in vrtec Ankaran51379SI-51379
556Osnovna šola Leskovec pri Krškem51380SI-51380
557Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru51381SI-51381
558Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica51382SI-51382
559Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava51383SI-51383
560Osnovna šola Juršinci51384SI-51384
561Osnovna šola Olge Meglič51385SI-51385
562Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane51386SI-51386
563Osnovna šola Fram51387SI-51387
564Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor51388SI-51388
565Osnovna šola Rače51389SI-51389
566Osnovna šola Breg51390SI-51390
567Osnovna šola Cirkulane-Zavrč51391SI-51391
568Osnovna šola Selnica ob Dravi51392SI-51392
569Osnovna šola Brezno-Podvelka51393SI-51393
570Osnovna šola Maksa Durjave Maribor51394SI-51394
571Osnovna šola Duplek51395SI-51395
572Osnovna šola Leona Štuklja Maribor51396SI-51396
573Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor51397SI-51397
574Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor51398SI-51398
575Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor51399SI-51399
576Osnovna šola Angela Besednjaka51400SI-51400
577Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica51401SI-51401
578Osnovna šola Draga Kobala Maribor51402SI-51402
579Osnovna šola Jela Janežiča51403SI-51403
580Osnovna šola Kašelj51404SI-51404
581Osnovna šola Železniki51405SI-51405
582Osnovna šola Spodnja Šiška51406SI-51406
583Osnovna šola Kapela51407SI-51407
584Osnovna šola Notranjski odred Cerknica51408SI-51408
585Osnovna šola Mirana Jarca51409SI-51409
586Osnovna šola Dragomelj51410SI-51410
587Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani51411SI-51411
588Osnovna šola Tabor Logatec51412SI-51412
589Osnovna šola Ivana Kavčiča51413SI-51413
590Osnovna šola Gorica Velenje51414SI-51414
591Osnovna šola Antona Aškerca Velenje51415SI-51415
592Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas51416SI-51416
593Osnovna šola Naklo51417SI-51417
594Osnovna šola Janka Glazerja Ruše51418SI-51418
595Osnovna šola Predoslje Kranj51419SI-51419
596Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem51420SI-51420
597Osnovna šola Loče51421SI-51421
598Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje51422SI-51422
599Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje51423SI-51423
600IV. osnovna šola Celje51424SI-51424
601Osnovna šola Ljubno ob Savinji51425SI-51425
602Osnovna šola Glazija51426SI-51426
603Osnovna šola Škofljica51427SI-51427
604Osnovna šola Šmarje - Sap51428SI-51428
605Osnovna šola Metlika51429SI-51429
606Osnovna šola Orehek Kranj51430SI-51430
607Osnovna šola Dragotina Ketteja51431SI-51431
608Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica51432SI-51432
609Osnovna šola Šenčur51433SI-51433
610Osnovna šola Vitanje51434SI-51434
611Osnovna šola Tržič51435SI-51435
612Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem51436SI-51436
613Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor51437SI-51437
614Osnovna šola Livada Velenje51438SI-51438
615Osnovna šola Šalek Velenje51439SI-51439
616Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu51440SI-51440
617Osnovna šola Sečovlje51441SI-51441
618III. osnovna šola Celje51442SI-51442
619Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor51443SI-51443
620Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak51444SI-51444
621Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica51445SI-51445
622Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige51446SI-51446
623Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje51447SI-51447
624Osnovna šola Ribnica na Pohorju51448SI-51448
625Osnovna šola Tončke Čeč51449SI-51449
626Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje51450SI-51450
627Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper51451SI-51451
628Osnovna šola Dob51452SI-51452
629Osnovna šola Korena51453SI-51453
630Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki51454SI-51454
631Osnovna šola Kuzma51455SI-51455
632Osnovna šola Stanka Vraza Ormož51456SI-51456
633Osnovna šola Radlje ob Dravi51457SI-51457
634Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur51458SI-51458
635Osnovna šola Podzemelj51459SI-51459
636Osnovna šola Slave Klavore Maribor51460SI-51460
637Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško51461SI-51461
638Osnovna šola Velika Dolina51462SI-51462
639Osnovna šola Cerklje ob Krki51463SI-51463
640Osnovna šola Sveti Tomaž51464SI-51464
641Dvojezična osnovna šola II Lendava - II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola51465SI-51465
642Osnovna šola Podlehnik51466SI-51466
643Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka51467SI-51467
644Osnovna šola Lovrenc na Pohorju51468SI-51468
645Tretja osnovna šola Slovenj Gradec51469SI-51469
646Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja51470SI-51470
647Osnovna šola Medvode51471SI-51471
648Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje51472SI-51472
649Osnovna šola Puconci51473SI-51473
650Osnovna šola Benedikt51474SI-51474
651Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol51475SI-51475
652Glasbena šola Murska Sobota51476SI-51476
653Osnovna šola Šalovci51477SI-51477
654Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje51478SI-51478
655Osnovna šola Janka Padežnika Maribor51479SI-51479
656Osnovna šola Žetale51480SI-51480
657Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava51481SI-51481
658Osnovna šola Sveta Ana51482SI-51482
659Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče51483SI-51483
660Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško51484SI-51484
661Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče51485SI-51485
662Osnovna šola Helene Puhar Kranj51486SI-51486
663Osnovna šola Markovci51487SI-51487
664Osnovna šola Preserje 51488SI-51488
665Osnovna šola Raka51489SI-51489
666Osnovna šola Ivanjkovci51490SI-51490
667Osnovna šola Nove Jarše51491SI-51491
668Osnovna šola Bičevje51492SI-51492
669Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice51493SI-51493
670Osnovna šola Fara51494SI-51494
671Osnovna šola Trnovo51495SI-51495
672Osnovna šola Odranci51496SI-51496
673Glasbena šola "Risto Savin" Žalec51497SI-51497
674Osnovna šola Šmartno na Pohorju51498SI-51498
675Glasbena šola Koper51499SI-51499
676Mladinski dom Jarše51500SI-51500
677Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje51501SI-51501
678Osnovna šola Kobilje51502SI-51502
679Osnovna šola Log - Dragomer51503SI-51503
680Dvojezična osnovna šola Genterovci Gonterhazi Ketnyelvu Altalanos Iskola51504SI-51504
681Osnovna šola Malečnik51505SI-51505
682Glasbena šola Postojna51506SI-51506
683Osnovna šola Col51507SI-51507
684Osnovna šola dr. Slavka Gruma51508SI-51508
685Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina51509SI-51509
686Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici51510SI-51510
687Osnovna šola Pirniče51511SI-51511
688Glasbena šola Tolmin51512SI-51512
689Osnovna šola Prebold51513SI-51513
690Osnovna šola Draga Bajca Vipava51514SI-51514
691Gimnazija Jesenice51515SI-51515
692Osnovna šola Kozara Nova Gorica51516SI-51516
693Osnovna šola Riharda Jakopiča51517SI-51517
694Glasbena šola Nova Gorica51518SI-51518
695Osnovna šola Čepovan51519SI-51519
696Osnovna šola Simona Jenka Kranj51520SI-51520
697Osnovna šola Bovec51521SI-51521
698Glasbena šola Vrhnika51522SI-51522
699Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova51523SI-51523
700Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen51524SI-51524
701Glasbena šola Slovenj Gradec51525SI-51525
702Osnovna šola Miren51526SI-51526
703Osnovna šola dr. Vita Kraigherja51527SI-51527
704Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš51528SI-51528
705Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika51529SI-51529
706Glasbena šola Celje51530SI-51530
707Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok51531SI-51531
708Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova51532SI-51532
709Osnovna šola Roje51533SI-51533
710Osnovna šola Podbočje51534SI-51534
711Osnovna šola Drska51535SI-51535
712Osnovna šola Blanca51536SI-51536
713Osnovna šola Preska51537SI-51537
714Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani51538SI-51538
715Glasbena šola Sežana51539SI-51539
716Osnovna šola Bizeljsko51540SI-51540
717Glasbena šola Kranj51541SI-51541
718Osnovna šola Mokronog51542SI-51542
719Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert51543SI-51543
720Osnovna šola Boštanj51544SI-51544
721Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana51545SI-51545
722Osnovna šola Tržišče51546SI-51546
723Osnovna šola Vinica51547SI-51547
724Osnovna šola dr. Franceta Prešerna51548SI-51548
725Osnovna šola Litija51549SI-51549
726Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž51550SI-51550
727Osnovna šola Krmelj51551SI-51551
728Osnovna šola Globoko51552SI-51552
729Glasbena šola Rogaška Slatina51553SI-51553
730Osnovna šola Prevole51554SI-51554
731Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica51555SI-51555
732Glasbena šola Brežice51556SI-51556
733Osnovna šola Črni Vrh51557SI-51557
734Dijaški dom Bežigrad Ljubljana51558SI-51558
735Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece51559SI-51559
736Glasbena šola Idrija51560SI-51560
737Glasbena šola Ribnica51561SI-51561
738II. osnovna šola Žalec51562SI-51562
739Osnovna šola Horjul51563SI-51563
740Osnovna šola Stara Cerkev51564SI-51564
741Osnovna šola Ob Rinži Kočevje51565SI-51565
742Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto51566SI-51566
743Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje51567SI-51567
744Osnovna šola Stranje51568SI-51568
745Glasbena šola Radlje ob Dravi51569SI-51569
746Osnovna šola Polhov Gradec51570SI-51570
747Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje51571SI-51571
748Glasbena šola Kočevje51572SI-51572
749Osnovna šola Koprivnica51573SI-51573
750Glasbena šola Radovljica51574SI-51574
751Glasbena šola Laško - Radeče51575SI-51575
752Glasbena šola Škofja Loka51576SI-51576
753Inštitut montessori, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok51577SI-51577
754Glasbena šola Slovenske Konjice51578SI-51578
755Glasbena šola Ravne na Koroškem51579SI-51579
756Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan51580SI-51580
757Osnovna šola 27. julij Kamnik51581SI-51581
758Glasbena šola Nazarje51582SI-51582
759Dom Antona Skale Maribor51583SI-51583
760Osnovna šola Ane Gale Sevnica51584SI-51584
761Waldorfska šola Maribor51585SI-51585
762Slovenska študijska knjižnica 51901SI-51901
763Zveza tabornikov Slovenije55001SI-55001
764Teozofsko društvo Jivatma55002SI-55002
765Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje55003SI-55003
766Šola za ravnatelje55004SI-55004
767Uršulinski samostan Ljubljana55005SI-55005
768Katoliški inštitut - Fakultet za pravo in poslovne vede55006SI-55006
769Društvo upokojencev Škofja Loka, Univerza za tretje življensko obdobje55007SI-55007
770Kulturno izobraževalni zavod Averroes55008SI-55008
771Splošna bolnišnica Novo mesto55009SI-55009
772Pokrajinski muzej Maribor55010SI-55010
773Ruski Dom, zavod za kulturo, izobraževanje, poslovno, znanstveno in strokovno sodelovanje, Maribor55011SI-55011
774Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica55012SI-55012
775Institut IPAL, izobraževanje55014SI-55014
776RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja naprej55015SI-55015
777Župnijski urad Preska55016SI-55016
778Judovski kulturni center Ljubljana55017SI-55017
779Andraž Marjan Žvab55018SI-55018
780Balassijev inštitut55019SI-55019
781Državno odvetništvo Republike Slovenije55020SI-55020
782Društvo za promocijo žensk v kulturi - mesto žensk55021SI-55021
783Župnija Slovenska Bistrica55022SI-55022
784Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje55023SI-55023
785Muzeji radovljiške občine55024SI-55024
786Slovensko kulturno društvo tabor55025SI-55025
787Slovensko društvo za skupinsko analizo55026SI-55026
788Slovensko planinsko društvo Bariloche55097SI-55097
789DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor55145SI-55145
790Svilanit tekstilna tovarna d.d.55146SI-55146
791Ixtlan Consulting d.o.o.55147SI-55147
792Župnijski urad55148SI-55148
793JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA55149SI-55149
794Ministrstvo za zunanje zadeve RS55150SI-55150
795Šentjakobsko gledališče Ljubljana55151SI-55151
796Univerza v Novi Gorici55152SI-55152
797Ministrstvo za šolstvo, znanonst in šport55153SI-55153
798Mirovni inštitut55154SI-55154
799Studio marketing J Walter Thompson55155SI-55155
800Talum d.d.55156SI-55156
801Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled55157SI-55157
802Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko55158SI-55158
803Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije55159SI-55159
804Pošta Slovenije, d. o. o.55161SI-55161
805Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije55162SI-55162
806Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije55163SI-55163
807Iskraemeco55164SI-55164
808Energetika Ljubljana, d.o.o.55165SI-55165
809Johnsons Controls - NTU55166SI-55166
810IEDC - Poslovna šola Bled55167SI-55167
811Triglavski narodni park55169SI-55169
812Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo55170SI-55170
813Kovinotehna d.d. Celje55171SI-55171
814Ljudska univerza Koper55172SI-55172
815Univerza v Novem mestu 55174SI-55174
816Ustanova Fundacija Gea200055175SI-55175
817Zasavski muzej Trbovlje55176SI-55176
818Zdravstveni dom Ljubljana55177SI-55177
819Urad Vlade RS za komuniciranje55178SI-55178
820Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič55179SI-55179
821Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava55180SI-55180
822Slovenski inštitut za standardizacijo55182SI-55182
823Agencija za energijo55183SI-55183
824Hit hoteli, igralnice, turizem d.d.55184SI-55184
825DATALAB d.o.o55185SI-55185
826Upravno sodišče RS55186SI-55186
827Urad RS za intelektualno lastnino55187SI-55187
828Studia Slovenica55188SI-55188
829Javni zavod Kozjanski park55189SI-55189
830Center za glasbeno vzgojo Koper55190SI-55190
831Umetnostna galerija Maribor55191SI-55191
832Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica55192SI-55192
833Zavod Hrastovec - Trate55193SI-55193
834Mestna občina Nova Gorica55194SI-55194
835Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano55195SI-55195
836Center Vlade RS za informatiko55196SI-55196
837Zgodovinski arhiv Celje55197SI-55197
838Tolminski muzej55199SI-55199
839Dijaški dom Nova Gorica55261SI-55261
840Srednja gostinska in turistična šola Radovljica55262SI-55262
841Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor55263SI-55263
842Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica55264SI-55264
843Zavod Antona Martina Slomška55265SI-55265
844Dijaški Dom Vič55266SI-55266
845Škofijska gimnazija Vipava55267SI-55267
846Dijaški dom Tabor55268SI-55268
847Gimnazija Škofja Loka55269SI-55269
848Gimnazija Moste55270SI-55270
849Šolski center Ptuj55271SI-55271
850Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna55272SI-55272
851Biotehniška šola Maribor55273SI-55273
852Glasbena šola Domžale55274SI-55274
853Srednja lesarska šola Nova Gorica55275SI-55275
854Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci55277SI-55277
855Srednja zdravstvena šola Ljubljana55278SI-55278
856Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano55279SI-55279
857Glasbena šola Franca Šturma55280SI-55280
858Gimnazija Ledina55281SI-55281
859Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana55283SI-55283
860Gimnazija Ormož55284SI-55284
861Dijaški dom Ivan Cankar55286SI-55286
862Srednja upravno administrativna šola Ljubljana55287SI-55287
863Gimnazija Murska Sobota55288SI-55288
864Ekonomska in trgovska šola Brežice55289SI-55289
865Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor55290SI-55290
866Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje55291SI-55291
867Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer55292SI-55292
868Gimnazija in srednja šola Kočevje55293SI-55293
869Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne55294SI-55294
870Srednja elektro in strojna šola Kranj55295SI-55295
871Ekonomska šola Ljubljana55296SI-55296
872Srednja zdravstvena šola Celje55297SI-55297
873Srednja šola Slovenska Bistrica55298SI-55298
874Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota55299SI-55299
875Osnovna šola Vavta vas55363SI-55363
876Osnovna šola Griže55364SI-55364
877Osnovna šola Ljubo Šercer55365SI-55365
878Osnovna šola Frana Metelka Škocjan55366SI-55366
879Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo55367SI-55367
880Druga osnovna šola Slovenj Gradec55368SI-55368
881Osnovna šola Jurija Vege55369SI-55369
882Osnovna šola Dekani55370SI-55370
883VIZ Osnovna šola Rogatec55371SI-55371
884Osnovna šola Križevci55372SI-55372
885Prva osnovna šola Slovenj Gradec55373SI-55373
886Dvojezična osnovna šola Dobrovnik Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak55374SI-55374
887Osnovna šola Polje55375SI-55375
888Osnovna šola Frana Kranjca55376SI-55376
889Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo55377SI-55377
890Osnovna šola Oskarja Kovačiča55378SI-55378
891Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled55379SI-55379
892Osnovna šola Koroška Bela Jesenice55380SI-55380
893Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice55381SI-55381
894Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora55382SI-55382
895Osnovna šola Stražišče Kranj55383SI-55383
896Osnovna šola Cvetka Golarja55384SI-55384
897Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce55385SI-55385
898Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica55386SI-55386
899Osnovna šola Center55387SI-55387
900Osnovna šola Šmihel55388SI-55388
901Osnovna šola Dutovlje55389SI-55389
902Osnovna šola Grm55390SI-55390
903Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje55391SI-55391
904Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva55392SI-55392
905Osnovna šola III Murska Sobota55393SI-55393
906Osnovna šola Starše55394SI-55394
907Osnovna šola Simona Jenka55395SI-55395
908Osnovna šola Mežica55397SI-55397
909Osnovna šola Šempas55398SI-55398
910Osnovna šola Antona Globočnika Postojna55399SI-55399
911Vrtec Hansa Christiana Andersena55401SI-55401
912Vrtec Trbovlje55402SI-55402
913Akademija Montessori - Hiša otrok ABC55403SI-55403
914Vrtec Šentjur55404SI-55404
915Osnovna šola Muta55501SI-55501
916Osnovna šola Majšperk55502SI-55502
917Osnovna šola Bistrica55503SI-55503
918Osnovna šola Tišina55504SI-55504
919Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica55505SI-55505
920Osnovna šola Bistrica ob Sotli55506SI-55506
921Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik55507SI-55507
922JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina55508SI-55508
923Osnovna šola Stopiče55509SI-55509
924Osnovna šola Slivnica pri Celju55510SI-55510
925Osnovna šola Brinje Grosuplje55511SI-55511
926Osnovna šola Stari trg ob Kolpi55512SI-55512
927Osnovna šola Veržej55513SI-55513
928Osnovna šola Deskle55514SI-55514
929Osnovna šola Ig55515SI-55515
930Osnovna šola Hudinja55517SI-55517
931Osnovna šola Cankova55518SI-55518
932Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici55519SI-55519
933Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem55520SI-55520
934Osnovna šola Solkan55521SI-55521
935Osnovna šola Janka Kersnika Brdo55522SI-55522
936Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče55523SI-55523
937Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj55524SI-55524
938Osnovna šola Pesnica55525SI-55525
939Osnovna šola Primoža Trubarja Laško55526SI-55526
940Osnovna šola Idrija55527SI-55527
941Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči55528SI-55528
942Osnovna šola Gabrovka - Dole55529SI-55529
943Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina55530SI-55530
944Osnovna šola Središče ob Dravi55531SI-55531
945Osnovna šola Jelšane55532SI-55532
946Osnovna šola Marije Vere55533SI-55533
947Osnovna šola Martina Konšaka Maribor55534SI-55534
948Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer55535SI-55535
949Osnovna šola Podgora Kuteževo55537SI-55537
950Osnovna šola Matije Čopa Kranj55538SI-55538
951Osnovna šola Mirna55539SI-55539
952Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice55540SI-55540
953Osnovna šola Ljubečna55541SI-55541
954Osnovna šola Jarenina55542SI-55542
955Osnovna šola Veliki Gaber55543SI-55543
956Osnovna šola Miška Kranjca55544SI-55544
957Osnovna šola Vide Pregarc55545SI-55545
958Osnovna šola Brusnice55546SI-55546
959Osnovna šola Sveti Jurij55547SI-55547
960Osnovna šola Koper Scuola Elementare Capodistria55548SI-55548
961Osnovna šola Blaža Arniča Luče55549SI-55549
962Osnovna šola bratov Polančičev Maribor55550SI-55550
963Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu55551SI-55551
964Osnovna šola Bogojina55552SI-55552
965Osnovna šola Dornberk55553SI-55553
966Osnovna šola Košana55554SI-55554
967VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina55555SI-55555
968II. osnovna šola Celje55556SI-55556
969Osnovna šola Vuzenica55557SI-55557
970Osnovna šola Toneta Okrogarja55558SI-55558
971Osnovna šola Šmarjeta55559SI-55559
972Osnovna šola Trebnje55560SI-55560
973Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj55561SI-55561
974Osnovna šola Poljane55562SI-55562
975Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas55563SI-55563
976Osnovna šola Šmarje pri Jelšah55564SI-55564
977Osnovna šola Podčetrtek55565SI-55565
978Osnovna šola Štore55566SI-55566
979Osnovna šola Komenda Moste55567SI-55567
980Osnovna šola Beltinci55568SI-55568
981Osnovna šola Šentjernej55569SI-55569
982Osnovna šola Kolezija55570SI-55570
983Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci55571SI-55571
984Osnovna šola Livada55572SI-55572
985Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna55573SI-55573
986Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju55574SI-55574
987Osnovna šola Antona Ukmarja Koper55575SI-55575
988Osnovna šola borcev za severno mejo55576SI-55576
989Osnovna šola Mala Nedelja55577SI-55577
990Osnovna šola Dravlje55578SI-55578
991Osnovna šola Ledina55579SI-55579
992Osnovna šola Lesično55580SI-55580
993Osnovna šola Dušana Flisa Hoče55581SI-55581
994Osnovna šola Turnišče55582SI-55582
995Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje55583SI-55583
996Osnovna šola Žužemberk55584SI-55584
997Osnovna šola Kozje55585SI-55585
998Osnovna šola Cirkovce55586SI-55586
999Osnovna šola Mladika Ptuj55587SI-55587
1000Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj55589SI-55589
1001Osnovna šola Rada Robiča Limbuš55590SI-55590
1002Osnovna šola Križe55592SI-55592
1003Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu55593SI-55593
1004Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica55594SI-55594
1005Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice55595SI-55595
1006Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika55596SI-55596
1007Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd55597SI-55597
1008Osnovna šola Spodnja Idrija55598SI-55598
1009Gimnazija Ptuj55601SI-55601
1010Izobraževalni center Piramida Maribor55602SI-55602
1011Glasbena šola Kamnik55605SI-55605
1012Srednja šola Muta55606SI-55606
1013Glasbena šola Jesenice55608SI-55608
1014Srednja šola Domžale55609SI-55609
1015I. gimnazija v Celju55610SI-55610
1016Strokovni izobraževalni center Ljubljana55611SI-55611
1017Šolski center Šentjur55612SI-55612
1018Tehniški šolski center Maribor55613SI-55613
1019Šolski center Škofja Loka55614SI-55614
1020Gimnazija Litija55616SI-55616
1021Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana55617SI-55617
1022Srednja medijska in grafična šola Ljubljana55618SI-55618
1023Šolski center Kranj55619SI-55619
1024Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana55620SI-55620
1025Srednja tehniška šola Koper55621SI-55621
1026Šolski center Postojna55622SI-55622
1027Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva55623SI-55623
1028ERUDIO izobraževalni center55624SI-55624
1029Šolski center Slovenske Konjice - Zreče55625SI-55625
1030Srednja šola tehniških strok Šiška55626SI-55626
1031Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje55627SI-55627
1032Biotehniški izobraževalni center Ljubljana55628SI-55628
1033Ekonomska šola Celje55629SI-55629
1034Šolski center ŠL55630SI-55630
1035Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1036Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
1037Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola55632SI-55632
1038Študentski in dijaški dom Novo mesto55633SI-55633
1039Dijaški dom Drava Maribor55634SI-55634
1040Državni izobraževalni center s slovenskim učnim jezikom Gregorčič Trubar55635SI-55635
1041Osnovna šola 8 talcev Logatec55701SI-55701
1042Osnovna šola Jakobski Dol55702SI-55702
1043Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci55703SI-55703
1044Osnovna šola Rodica55704SI-55704
1045Osnovna šola Fokovci55705SI-55705
1046Osnovna šola Rečica ob Savinji55706SI-55706
1047Osnovna šola Hajdina55707SI-55707
1048Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro55708SI-55708
1049Osnovna šola Branik55709SI-55709
1050Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor55710SI-55710
1051Osnovna šola I Murska Sobota55711SI-55711
1052Osnovna šola Kanal55712SI-55712
1053Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem55713SI-55713
1054Osnovna šola Jožeta Moškriča55714SI-55714
1055Osnovna šola Stročja vas55715SI-55715
1056Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka55716SI-55716
1057Osnovna šola Prestranek55717SI-55717
1058Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha55718SI-55718
1059Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj55719SI-55719
1060Osnovna šola Valentina Vodnika55720SI-55720
1061Osnovna šola Zadobrova55721SI-55721
1062Osnovna šola Škofja Loka - Mesto55722SI-55722
1063Osnovna šola Rovte55723SI-55723
1064Osnovna šola Mozirje55724SI-55724
1065Osnovna šola Petrovče55726SI-55726
1066Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava55727SI-55727
1067Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini55728SI-55728
1068Osnovna šola Domžale55729SI-55729
1069Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj55730SI-55730
1070Osnovna šola Preserje pri Radomljah55731SI-55731
1071Osnovna šola Dobravlje55732SI-55732
1072Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci55733SI-55733
1073Osnovna šola Loka Črnomelj55734SI-55734
1074Osnovna šola Voličina55735SI-55735
1075Osnovna šola Livade Izola55736SI-55736
1076Osnovna šola 16. decembra Mojstrana55737SI-55737
1077Osnovna šola Dobrna55738SI-55738
1078Osnovna šola Vojke Šmuc Izola55739SI-55739
1079Osnovna šola Brežice55740SI-55740
1080Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu55742SI-55742
1081Osnovna šola Grad55743SI-55743
1082Osnovna šola Trbovlje55744SI-55744
1083Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad55745SI-55745
1084VIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina55746SI-55746
1085Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica55747SI-55747
1086I. osnovna šola Celje55748SI-55748
1087Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec55749SI-55749
1088Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica55750SI-55750
1089Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše55751SI-55751
1090Osnovna šola Savsko naselje55752SI-55752
1091Osnovna šola Stična55753SI-55753
1092Osnovna šola Otlica55754SI-55754
1093Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor55755SI-55755
1094Osnovna šola Vojnik55756SI-55756
1095Osnovna šola Venclja Perka55757SI-55757
1096Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica55758SI-55758
1097Osnovna šola Mengeš55759SI-55759
1098Osnovna šola Mislinja55760SI-55760
1099Osnovna šola Žiri55761SI-55761
1100Osnovna šola Sostro55762SI-55762
1101Osnovna šola Bakovci55763SI-55763
1102Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki55764SI-55764
1103Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad55765SI-55765
1104Osnovna šola Lenart55766SI-55766
1105Osnovna šola in vrtec Apače55767SI-55767
1106Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana55768SI-55768
1107Osnovna šola Ormož55769SI-55769
1108Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica55770SI-55770
1109Osnovna šola IV Murska Sobota55771SI-55771
1110Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana55772SI-55772
1111Waldorfska šola Ljubljana55773SI-55773
1112Osnovna šola Prežihovega Voranca55774SI-55774
1113Osnovna šola Zalog55775SI-55775
1114Osnovna šola Artiče55776SI-55776
1115Osnovna šola Videm55777SI-55777
1116Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper55778SI-55778
1117Osnovna šola Vodice55779SI-55779
1118Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin55780SI-55780
1119Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid55781SI-55781
1120Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije55782SI-55782
1121Osnovna šola Trzin55783SI-55783
1122Osnovna šola Miklavž pri Ormožu55784SI-55784
1123Osnovna šola II Murska Sobota55785SI-55785
1124Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta55786SI-55786
1125Osnovna šola XIV. divizije Senovo55787SI-55787
1126Osnovna šola Ivana Skvarče55788SI-55788
1127Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača55789SI-55789
1128Osnovna šola Dramlje55790SI-55790
1129Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek55791SI-55791
1130Osnovna šola Sladki Vrh55792SI-55792
1131Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana55793SI-55793
1132Osnovna šola Kamnica55794SI-55794
1133Osnovna šola Antona Janše Radovljica55795SI-55795
1134Osnovna šola Toneta Pavčka55796SI-55796
1135Osnovna šola Tabor II Maribor55797SI-55797
11362. osnovna šola Slovenska Bistrica55798SI-55798
1137Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj55799SI-55799
1138Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sandor55801SI-55801
1139Francoski inštitut v Sloveniji55802SI-55802
1140Škofija Koper55803SI-55803
1141Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"55804SI-55804
1142Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran55805SI-55805
1143Minoritski samostan sv. Petra in Pavla55806SI-55806
1144Ministrstvo za kulturo55807SI-55807
1145RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija55808SI-55808
1146Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor55809SI-55809
1147Okrožno sodišče v Kopru55810SI-55810
1148Zavod RS za varstvo narave55811SI-55811
1149Javni sklad RS za kulturne dejavnosti55812SI-55812
1150Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste55813SI-55813
1151Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center55814SI-55814
1152Obrtna zbornica Slovenije55815SI-55815
1153Visoka poslovna šola Doba Maribor55816SI-55816
1154Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad55817SI-55817
1155Center RS za poklicno izobraževanje55818SI-55818
1156Kapucinski samostan Škofja Loka55819SI-55819
1157Vrhovno državno tožilstvo RS55820SI-55820
1158Medicinska fakulteta55822SI-55822
1159Fakulteta za logistiko55823SI-55823
1160Fakulteta za komercialne in poslovne vede55824SI-55824
1161Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož55825SI-55825
1162Galerija Božidar Jakac55826SI-55826
1163Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana55827SI-55827
1164Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije55828SI-55828
1165Inštitut in akademija za multimedije55828SI-55828
1166Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje55829SI-55829
1167Višje sodišče v Celju55831SI-55831
1168Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje55832SI-55832
1169IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana55833SI-55833
1170Leila, Višja strokovna šola d.o.o.55833SI-55833
1171Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin55834SI-55834
1172Škofija Novo mesto-SI--
1173Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne55836SI-55836
1174Kapucinski samostan Krško55837SI-55837
1175Center za dopisno izobraževanje Univerzum55838SI-55838
1176Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici55839SI-55839
1177Zavod svete Družine Črenšovci55840SI-55840
1178Zgodovinski arhiv na Ptuju55841SI-55841
1179Okrožno sodišče v Krškem55842SI-55842
1180Visoka šola za računovodstvo in finance55843SI-55843
1181Čebelarska zveza Slovenije 55844SI-55844
1182B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.55845SI-55845
1183Fakulteta za tehnologijo polimerov55847SI-55847
1184Knjižnica Medvode55848SI-55848
1185Fakulteta za državne in evropske študije55849SI-55849
1186Fakulteta za energetiko55850SI-55850
1187Mestna knjižnica Ljubljana 55851SI-55851
1188Fakulteta za dizajn55852SI-55852
1189Zavod za zdravstveno varstvo Koper55853SI-55853
1190Knjižnica Dušan Černe55904SI-55904
1191Slovenski znanstveni institut55905SI-55905
1192Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi"55906SI-55906
1193Kulturno društvo Ivan Trinko55908SI-55908
1194Diadaktično ravnateljstvo za osnovne šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom na Opčinah55909SI-55909
1195Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju55910SI-55910
1196Eksperimentalna zasebna zbirka55998SI-55998
1197Narodna in študijska knjižnica99001SI-99001