Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

O nas

Poslanstvo

Z namenom razvijati sposobnosti najpomembnejšega nacionalnega vira, prebivalstva Slovenije, morajo knjižnice vsem prebivalcem Slovenije omogočiti enake možnosti za dostop do publikacij in informacij na klasičnih ali elektronskih virih zapisov, ki bodo zadovoljile njihove kulturne, izobraževalne in raziskovalne potrebe, in s tem omogočile njihov osebnostni, kulturni in strokovni razvoj, ne glede na finančne, intelektualne in druge potrebe ali zmožnosti uporabnikov.
Center za razvoj knjižnic zato spremlja delovanje in razvoj knjižnic, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo in evidentira vse druge knjižnice, ugotavlja izpolnjevanje minimalnih pogojev za strokovno delo ter podpira, vodi in vrednoti koordiniran razvoj vseh vrst knjižnic v skladu z njihovim poslanstvom.
Cilj dejavnosti Centra je doseči enakomeren in povezan razvoj vseh vrst knjižnic, ki bo usklajen z aktualnimi svetovnimi trendi in prilagojen objektivnim slovenskim možnostim in posebnostim.