Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Šolske knjižnice

Pomoč pri izgradnji katalogov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam, ki so se vključile v COBISS po pričetku veljavnosti novele Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1), namenilo dodatna sredstva za pomoč pri vnašanju bibliografskih zapisov. Pri tem lahko pomagajo študentje bibliotekarstva in knjižničarji v šolah, ki že uporabljajo COBISS, njihova imena, e-naslovi in kraji, kjer želijo sodelovati, so navedeni v spodnji tabeli.
Sodelovanje oz. pomoč pri vnašanju bibliografskih zapisov v knjižnicah, ki so se po začetku veljavnosti novele Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) vključile v sistem COBISS pomeni, da osebe, ki so usposobljene za delo v sistemu COBISS (vsaj za prevzemanje zapisov) z zainteresirano šolo sklenejo pogodbo, v kateri je navedena vrsta storitve, ki jo šola potrebuje in cena za opravljeno delo. Pogodbo lahko sklenejo študentje bibliotekarstva, šolski knjižničarji iz šol, ki so v sistem COBISS vstopili že pred začetkom veljavnosti novele ZKnj-1, pa tudi šolski knjižničarji, ki so zaposleni na šoli in želijo opravljati povečan obseg dela. Sredstva, ki jih je MIZŠ namenilo za pomoč pri izgradnji novih katalogov se torej lahko uporabijo pri izvedbi vseh zgoraj navedenih dejavnosti. O načinu sodelovanja (torej delo v šolski knjižnici, delo na domu ali druge oblike sodelovanja) se zainteresirani dogovorijo sami.

Seznam knjižničarjev in študentov za pomoč

Pridobitev sigle

Za vključitev v sistem COBISS potrebujete siglo ali evidenčno številko knjižnice. Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za enoznačno označevanje knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v knjižničnem sistemu Slovenije. Pravila o dodeljevanju sigle so dostopna na spletnem naslovu:

http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2016/Pravila_dodeljevanja_sigle.pdf

Pridobitev sigle

Pomoč pri vključevanju

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu se bodo vse šolske knjižnice organizirano vključile v sistem COBISS do konca leta 2018. Pri izvedbi tega procesa bosta poleg šolskih knjižnic in Inštituta informacijskih znanosti sodelovala tudi Zavod za šolstvo RS in Narodna in univerzitetna knjižnica. Tehnične in administrativne podrobnosti v zvezi z vključevanjem knjižnic v COBISS so dostopne na spletni strani IZUM:

Šolske knjižnice in vključitev v COBISS.SI

Za pomoč knjižnicam pri inventarizaciji, obdelavi in izločanju gradiva smo v NUK pripravili priročnika: Šolske knjižnice v sistemu COBISS - priročnik za identifikacijo, inventarizacijo in odpis knjižničnega gradiva ter Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS.

NUK bo šolskim knjižnicam nudil tudi individualno svetovanje pri