Narodna in univerzitetna knjižnica

Šolske knjižnice

Pomoč pri izgradnji katalogov

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu so se do konca leta 2018 vse šolske knjižnice organizirano vključile v sistem COBISS. Pri izvedbi tega procesa bosta poleg šolskih knjižnic in Inštituta informacijskih znanosti sodelovala tudi Zavod za šolstvo RS in Narodna in univerzitetna knjižnica.
Sodelovanje oz. pomoč pri vnašanju bibliografskih zapisov v knjižnicah, ki so se po začetku veljavnosti novele Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) vključile v sistem COBISS pomeni, da osebe, ki so usposobljene za delo v sistemu COBISS (vsaj za prevzemanje zapisov) z zainteresirano šolo sklenejo pogodbo, v kateri je navedena vrsta storitve, ki jo šola potrebuje in cena za opravljeno delo. Pogodbo lahko sklenejo študentje bibliotekarstva, šolski knjižničarji iz šol, ki so v sistem COBISS vstopili že pred začetkom veljavnosti novele ZKnj-1, pa tudi šolski knjižničarji, ki so zaposleni na šoli in želijo opravljati povečan obseg dela. Sredstva, ki jih je MIZŠ namenilo za pomoč pri izgradnji novih katalogov se torej lahko uporabijo pri izvedbi vseh zgoraj navedenih dejavnosti. O načinu sodelovanja (torej delo v šolski knjižnici, delo na domu ali druge oblike sodelovanja) se zainteresirani dogovorijo sami.

Seznam knjižničarjev in študentov za pomoč

Pridobitev sigle

Za vključitev v sistem COBISS potrebujete siglo ali evidenčno številko knjižnice. Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za enoznačno označevanje knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v knjižničnem sistemu Slovenije. Pravila o dodeljevanju sigle so dostopna na spletnem naslovu:

http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2016/Pravila_dodeljevanja_sigle.pdf

Pridobitev sigle

Pomoč pri vključevanju

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu naj bi se do konca leta 2018 vse šolske knjižnice organizirano vključile v sistem COBISS. Pri izvedbi tega procesa poleg šolskih knjižnic in Inštituta informacijskih znanosti sodelujeta tudi Zavod za šolstvo RS in Narodna in univerzitetna knjižnica.

Za pomoč knjižnicam pri inventarizaciji, obdelavi in izločanju gradiva smo v NUK pripravili priročnika: Šolske knjižnice v sistemu COBISS - priročnik za identifikacijo, inventarizacijo in odpis knjižničnega gradiva ter Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS.

NUK bo šolskim knjižnicam nudil tudi individualno svetovanje pri