Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

 Tuja oznakaSlovenska oznakaNaslov (angleški)Naslov (slovenski)Dostopen v jezikihOpomba
1.ISO 4:1997 SIST ISO 4:2003 Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications Informatika in dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij angleški  
2.ISO 8:1977 SIST ISO 8:1996 Documentation -- Presentation of periodicals Dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij angleški in slovenski  
3.ISO 9:1995 SIST ISO 9:2005 Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages Informatika in dokumentacija - Transliteracija ciriličnih znakov v latinične znake - Slovanski in neslovanski jeziki angleški  
4.ISO 18:1981 SIST ISO 18:1996 Documentation -- Contents list of periodicals Dokumentacija - Kazala periodike angleški  
5.ISO 214:1976 SIST ISO 214:1996 Documentation -- Abstracts for publications and documentation Dokumentacija - Izvlečki za publikacije in dokumentacijo angleški in slovenski V reviziji
6.ISO 215:1986 SIST ISO 215:1996 Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials Dokumentacija - Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah angleški in slovenski  
7.ISO 233:1984 SIST ISO 233:2005 Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters Dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake angleški  
8.ISO 259:1984 SIST ISO 259:2005 Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters Dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake angleški  
9.ISO 690:2010 SIST ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources Informatika in dokumentacija - Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij angleški  
10.ISO 704:2000 SIST ISO 704:2003 Terminology work -- Principles and methods Terminološko delo - Načela in metode angleški Razveljavljen: 01-jul-2013. Nadomešča ga SIST ISO 704:2013
11.ISO 832:1994 SIST ISO 832:1996 Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje bibliografskih izrazov angleški in francoski  
12.ISO 843:1997 SIST ISO 843:2005 Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters Informatika in dokumentacija – Prevedba (konverzija) grških znakov v latinične znake angleški V reviziji
13.ISO 999:1996 SIST ISO 999:2003 Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes Informatika in dokumentacija – Smernice za vsebino, urejanje in predstavljanje indeksov angleški  
14.ISO 1086:1991 SIST ISO 1086:1996 Information and documentation -- Title leaves of books Informatika in dokumentacija - Naslovne strani knjig angleški  
15.ISO 2108:2005 SIST ISO 2108:2005 Information and documentation -- International standard book number (ISBN) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN) angleški  
16.ISO 2145:1978 SIST ISO 2145:1996 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents Dokumentacija - Številčenje oddelkov in pododdelkov v pisnih dokumentih angleški in slovenski V reviziji
17.ISO 2146:2010 SIST ISO 2146:2010 Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije angleški V reviziji
18.ISO 233-3:1999 SIST ISO 233-3:2005 Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration Informatika in dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake – 3. del: Perzijski jezik – Poenostavljena transliteracija angleški V reviziji
19.ISO 2384:1977 SIST ISO 2384:1996 Documentation -- Presentation of translations Dokumentacija - Oblikovanje prevodov angleški  
20.ISO 259-2:1994 SIST ISO 259-2:2005 Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration Informatika in dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake – 2. del: Poenostavljena transliteracija angleški  
21.ISO 2709:2008 SIST ISO 2709:2009 Information and documentation - Format for information exchange Informatika in dokumentacija - Oblika zapisa za izmenjavo informacij angleški  
22.ISO 2788:1986 SIST ISO 2788:1996 Documentation -- Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri Dokumentacija - Smernice za zasnovo in razvoj enojezičnih tezavrov angleški  
23.ISO 2789:2006 SIST ISO 2789:2010 Information and documentation - International library statistics Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice angleški Razveljavljen. Nadomešča ga SIST ISO 2789: 2013
24.ISO 3297:2007 SIST ISO 3297:2011 Information and documentation - International standard serial number (ISSN) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) angleški  
25.ISO 3901:2001 SIST ISO 3901:2003 Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna oznaka za posnetke (ISRC) angleški  
26.ISO 5122:1979 SIST ISO 5122:1996 Documentation -- Abstract sheets in serial publications Dokumentacija - Strani z izvlečki v periodičnih publikacijah angleški  
27.ISO 5123:1984 SIST ISO 5123:1996 Documentation -- Headers for microfiche of monographs and serials Dokumentacija - Podatki v zaglavju monografskih in periodičnih publikacij na mikrofiših angleški  
28.ISO 5127:2001 SIST ISO 5127:2005 Information and documentation – Vocabulary Informatika in dokumentacija – Slovar angleški  
29.ISO 5426:1983 SIST ISO 5426:1996 Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange Razširitev nabora znakov latinice za izmenjavo bibliografskih podatkov angleški  
30.ISO 5427:1984 SIST ISO 5427:1996 Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for bibliographic information interchange Razširitev nabora znakov cirilice za izmenjavo bibliografskih podatkov angleški  
31.ISO 5428:1984 SIST ISO 5428:1996 Greek alphabet coded character set for bibliographic information interchange Nabor znakov grške abecede za izmenjavo bibliografskih podatkov angleški  
32.ISO 5963:1985 SIST ISO 5963:1996 Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms Dokumentacija - Metode pregledovanja dokumentov, določanje njihove vsebine in indeksiranih izrazov angleški  
33.ISO 5964:1985 SIST ISO 5964:1996 Documentation -- Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri Dokumentacija - Smernice za zasnovo in razvoj večjezienih tezavrov angleški  
34.ISO 6357:1985 SIST ISO 6357:1996 Documentation -- Spine titles on books and other publications Dokumentacija - Hrbtni naslovi pri knjigah in drugih publikacijah angleški  
35.ISO 639-1:2002 SIST ISO 639-1:2003 Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code Kode za predstavljanje jezikov - 1. del: Dvočrkovna koda angleški in francoski V prevajanju v slovenski jezik
36.ISO 639-2:1998 SIST ISO 639-2:2003 Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code Kode za predstavljanje jezikov - 2. del: Tričrkovna koda angleški in francoski V prevajanju v slovenski jezik
37.ISO 639-3:2007 SIST ISO 639-3:2008 Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages Kode za predstavljanje imen jezikov - 3. del: Tričrkovna koda za celovito predstavitev jezikov angleški V prevajanju v slovenski jezik
38.ISO 639-4:2010 SIST ISO 639-4:2010 Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines Kode za predstavljanje imen jezikov - 4. del: Splošna načela kodiranja predstavitve imen jezikov in sorodnih entitet ter smernice za uporabo angleški V prevajanju v slovenski jezik
39.ISO 639-5:2008 SIST ISO 639-5:2008 Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha-3 code for language families and groups Kode za predstavljanje imen jezikov - 5. del: Tričrkovna koda za jezikovne družine in skupine angleški in francoski V prevajanju v slovenski jezik
40.ISO 639-6:2009 SIST ISO 639-6:2010 Codes for the representation of names of languages - Part 6: Alpha-4 code for comprehensive coverage of language variants Kode za predstavljanje imen jezikov - 6. del: Štiričrkovna koda za celovito predstavitev različic jezikov angleški V prevajanju v slovenski jezik
41.ISO 6438:1983 SIST ISO 6438:1996 Documentation -- African coded character set for bibliographic information interchange Dokumentacija - Afriški nabor znakov za izmenjavo bibliografskih podatkov angleški  
42.ISO 6630:1986 SIST ISO 6630:1996 Documentation -- Bibliographic control characters Dokumentacija - Bibliografski kontrolni znaki angleški  
43.ISO 7144:1986 SIST ISO 7144:1996 Documentation -- Presentation of theses and similar documents Dokumentacija - Oblikovanje disertacij in podobnih dokumentov angleški  
44.ISO 7154:1983 SIST ISO 7154:1996 Documentation -- Bibliographic filing principles Dokumentacija - Principi bibliografskega urejanja angleški V reviziji
45.ISO 7220:1996 SIST ISO 7220:2005 Information and documentation -- Presentation of catalogues of standards Informatika in dokumentacija – Oblikovanje katalogov standardov angleški  
46.ISO 7275:1985 SIST ISO 7275:1996 Documentation -- Presentation of title information of series Dokumentacija - Oblikovanje naslovnih informacij serijskih publikacij angleški  
47.ISO/TR 8393:1985 SIST-TP ISO/TR 8393:2005 Documentation -- ISO bibliographic filing rules (International Standard Bibliographic Filing Rules) -- Exemplification of Bibliographic filing principles in a model set of rules Dokumentacija – Pravila ISO za bibliografsko urejanje (Mednarodna standardna pravila za bibliografsko urejanje) – Ponazoritev načel za bibliografsko urejanje z vzorčno zbirko pravil angleški  
48.ISO 8459:2009 SIST ISO 8459:2009 Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry Informatika in dokumentacija - Seznam elementov bibliografskih podatkov za izmenjavo podatkov in poizvedbo angleški  
49.ISO 9707:2008 SIST ISO 9707:2010 Information and documentation - Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij angleški  
50.ISO 9984:1996 SIST ISO 9984:2005 Information and documentation -- Transliteration of Georgian characters into Latin characters Informatika in dokumentacija – Transliteracija gruzijskih znakov v latinične znake angleški V reviziji
51.ISO 9985:1996 SIST ISO 9985:2005 Information and documentation -- Transliteration of Armenian characters into Latin characters Informatika in dokumentacija – Transliteracija armenskih znakov v latinične znake angleški  
52.ISO 10160:1997 SIST ISO 10160:2005 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition Informatika in dokumentacija – Skupina za povezovanje odprtih sistemov – Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje angleški  
53.ISO 10324:1997 SIST ISO 10324:2005 Information and documentation -- Holdings statements -- Summary level Informatika in dokumentacija – Zaloga – Zbirni nivo angleški  
54.ISO 10957:2009 SIST ISO 10957:2010 Information and documentation - International standard music number (ISMN) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka glasbene publikacije (ISMN) angleški  
55.ISO 11108:1996 SIST ISO 11108:2003 Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for permanence and durability Informatika in dokumentacija - Arhivski papir - Zahteve za trajnost in obstojnost angleški  
56.ISO 11620:2008 SIST ISO 11620:2008 Information and documentation -- Library performance indicators Informatika in dokumentacija – Kazalci uspešnosti delovanja knjižnic angleški, slovenski Objavljen prevod standarda v slovenski jezik Revidiran. Nadomešča ga: oSIST ISO 11620:2014
57.ISO 11798:1999 SIST ISO 11798:2003 Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and copying on paper -- Requirements and test methods Informatika in dokumentacija - Trajnost in obstojnost pisanja, tiskanja in razmnoževanje na papir - Zahteve in preskusne metode angleški  
58.ISO 11799:2003 SIST ISO 11799:2005 Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials Informatika in dokumentacija – Zahteve za shranjevanje dokumentov za arhivsko in knjižnično gradivo angleški  
59.ISO 11800:1998 SIST ISO 11800:2003 Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books Informatika in dokumentacija - Zahteve za kakovost materialov za izdelavo knjižnih platnic in postopke dela pri izdelavi knjig angleški  
60.ISO 11940:1998 SIST ISO 11940:2005 Information and documentation -- Transliteration of Thai Informatika in dokumentacija – Transliteracija tajske pisave angleški  
61.ISO/TR 11941:1996 SIST-TP ISO/TR 11941:2005 Information and documentation -- Transliteration of Korean script into Latin characters Informatika in dokumentacija – Transliteracija korejske pisave v latinične znake angleški  
62.ISO 14416:2003 SIST ISO 14416:2005 Information and documentation -- Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use -- Methods and materials Informatika in dokumentacija – Zahteve za vezavo knjig, periodike in drugih dokumentov v papirni obliki za potrebe arhiva in knjižnic – Metode in materiali angleški  
63.ISO 15706-1:2002 SIST ISO 15706:2005 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) Informatika in dokumentacija – Mednarodna standardna številka avdiovizualnih gradiv (ISAN) angleški  
64.ISO 15707:2001 SIST ISO 15707:2005 Information and documentation -- International Standard Musical Work Code (ISWC) Informatika in dokumentacija – Mednarodna standardna koda glasbenih del (ISWC) angleški  
65.ISO 15836:2009 SIST ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set Informatika in dokumentacija - Nabor metapodatkovnih elementov Dublin Core angleški  
66.ISO 15919:2001 SIST ISO 15919:2005 Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters Informatika in dokumentacija – Transliteracija pisave devanagari in drugih sorodnih indijskih pisav v latinične znake angleški  
67.ISO 15924:2004 SIST ISO 15924:2005 Information and documentation -- Codes for the representation of names of scripts Informatika in dokumentacija – Kode za predstavljanje imen pisav angleški in francoski jezik  
68.ISO 16245:2009 SIST ISO 16245:2010 Information and documentation - Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents Informatika in dokumentacija - Škatle, mape in drugi ovitki iz celuloznih materialov za hranjenje papirnatih in pergamentnih dokumentov angleški  
69.ISO 20775:2009 SIST ISO 20775:2009 Information and documentation - Schema for holdings information Informatika in dokumentacija - Shema za podatke o zalogi angleški  
70.ISO 21047:2009 SIST ISO 21047:2010 Information and documentation - International Standard Text Code (ISTC) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna koda besedila (ISTC) angleški  
71.ISO 21127:2006 SIST ISO 21127:2009 Information and documentation - A reference ontology for the interchange of cultural heritage Informatika in dokumentacija - Referenčna ontologija za izmenjavo informacij o kulturni dediščini angleški  
72.ISO/TR 21449:2004 SIST-TP ISO/TR 21449:2005 Content Delivery and Rights Management: Functional requirements for identifiers and descriptors for use in the music, film, video,sound recording and publishing industries Dostava vsebin in upravljanje pravic: Funkcionalne zahteve za identifikatorje in deskriptorje za uporabo v glasbeni, filmski in video dejavnosti ter pri zvočnem snemanju in v založništvu angleški  
73.ISO 22310:2006 SIST ISO 22310:2010 Information and documentation - Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards Informatika in dokumentacija - Smernice pripravljavcem standardov za navajanje zahtev za upravljanje zapisov v standardih angleški  
74.ISO 25577:2008 SIST ISO 25577:2009 Information and documentation – MarcXchange Informatika in dokumentacija - Oblika zapisa MarcXchange angleški  
75.ISO/TR 28118:2009 SIST-TP ISO/TR 28118:2010 Information and documentation - Performance indicators for national libraries Informatika in dokumentacija - Kazalniki uspešnosti nacionalnih knjižnic angleški  
76.ISO 28500:2009 SIST ISO 28500:2009 Information and documentation - WARC file format Informatika in dokumentacija - Datotečna oblika zapisa WARC angleški  
77.ISO 3166-2:2007 SIST ISO 3166-2:2008 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code Kode za predstavljanje imen držav in in njihovih podrejenih enot - 2. del: Kode podrejenih enot države angleški in francoski Revidiran. Nadomešča ga SIST ISO 3166-2:2016
78.ISO 3166-3:1999 SIST ISO 3166-3:2003 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 3. del: Kode za nekdanja imena držav angleški in francoski V prevajanju v slovenski jezik
79.ISO 5426-2:1996 SIST ISO 5426-2:2003 Information and documentation -- Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange -- Part 2: Latin characters used in minor European languages and obsolete typography Informatika in dokumentacija - Razširitev nabora znakov latinice za izmenjavo bibliografskih podatkov - 2. del: Uporaba latinskih znakov v manjšinskih evropskih jezikih in zastareli tipografiji angleški  
80.ISO 10161-1:1997 SIST ISO 10161-1:2005 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification Informatika in dokumentacija – Skupina za povezovanje odprtih sistemov – Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo – 1. del: Specifikacija protokola angleški  
81.ISO 15489-1:2001 SIST ISO 15489-1:2005 Information and documentation -- Records management -- Part 1: General Informatika in dokumentacija – Upravljanje zapisov – 1. del: Splošno angleški  
82.ISO/TR 15489-2:2001 SIST-TP ISO/TR 15489-2:2005 Information and documentation -- Records management -- Part 2: Guidelines Informatika in dokumentacija – Upravljanje zapisov – 2. del: Smernice angleški  
83.ISO 23081-1:2006 SIST ISO 23081-1:2010 Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 1: Principles Informatika in dokumentacija - Procesi upravljanja zapisov - Metapodatki za zapise - 1. del: Načela angleški  
84.ISO 23081-2:2009 SIST ISO 23081-2:2010 Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues Informatika in dokumentacija - Upravljanje elementov in strukture metapodatkov o zapisih - 2. del: Koncept in izvedba angleški  
85.ISO 28560-1:2011 SIST ISO 28560-1:2011 Information and documentation - RFID in librairies - Part 1: Data elements and general guidelines for implementation Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo angleški  
86.ISO 28560-2:2011 SIST ISO 28560-2:2011 Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962 Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID na osnovi pravil iz ISO/IEC 15962 angleški  
87.ISO 28560-3:2011 SIST ISO 28560-3:2011 Information and documentation - RFID in librairies - Part 3: Fixed length encoding Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 3. del: Kodiranje z nespremenljivo dolžino angleški  
88.EN ISO 3166-1:2006/AC:2008 SIST EN ISO 3166-1:2007/AC:2008 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2006/Cor 1:2007) Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 1. del: Kode držav (ISO 3166-1:2006/Cor 1:2007) – Popravek angleški V prevajanju v slovenski jezik
89.ISO 10160:1997/Amd 1:2002 SIST ISO 10160:2005/Amd 1:2005 "Information and documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Service Definition Amendment 1: Addition of annex D acknowledging the National Library of Canada as the Maintenance Agency" Informatika in dokumentacija – Skupina za povezovanje odprtih sistemov – Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje – Dopolnilo 1: Dodan dodatek D, ki priznava Nacionalno knjižnico Kanade (National Library of Canada) za agencijo za vzdrževanje angleški  
90.ISO 10161-1:1997/Amd 1:2002 SIST ISO 10161-1:2005/Amd 1:2005 "Information and documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 1: Protocol specification Amendment 1: Support for Use of Object Identifier in ""identifier"" Parameter of the Extension Data" "Informatika in dokumentacija – Skupina za povezovanje odprtih sistemov – Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnièno izposojo – 1. del: Specifikacija protokola – Dopolnilo 1: Podpora uporabi objektnega identifikatorja v parametru ""identifikator"" razširjenih podatkov" angleški  
91.ISO 10161-1:1997/Amd 2:2002 SIST ISO 10161-1:2005/Amd 2:2005 Information and documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary loan application protocol specification - Part 1: Protocol specification – Amendment 2: Addition of annex I acknowledging the National Library of Canada as the Maintenance Agency Informatika in dokumentacija – Skupina za povezovanje odprtih sistemov – Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo – 1. del: Specifikacija protokola – Dopolnilo 2: Dodan dodatek I, ki priznava Nacionalno knjižnico Kanade (National Library of Canada) za agencijo za vzdrževanja in registracijski organ angleški  
92.ISO 15706-1:2002/Amd 1:2008 SIST ISO 15706-1:2005/Amd 1:2008 Information and documentation - International Standard Audiovisual Number (ISAN) - AMENDMENT 1: Alternate encodings and editorial changes Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka avdiovizualnih gradiv (ISAN) - Dopolnilo 1: Izmenična kodiranja in lektorski popravki angleški  
93.ISO 4:1984 SIST ISO 4:1996 Documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications Dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij angleški Razveljavljen: 01-nov-2003. Nadomešča ga SIST ISO 4:2003
94.ISO 639:1988 SIST ISO 639:1996 Code for the representation of names of languages Koda za predstavljanje imen jezikov angleški Razveljavljen: 01-feb-1996. Nadomešča ga serija SIST ISO 639: 2003, del 1 -6
95.ISO 690:1987 SIST ISO 690:1996 Documentation -- Bibliographic references -- Content, form and structure Dokumentacija - Bibliografske navedbe - Vsebina, oblika in zgradba angleški Razveljavljen: 01-dec-2010. Nadomešča ga: SIST ISO 690:2010
96.ISO 832:1975 SIST ISO 832:1996 Documentation -- Bibliographical references -- Abbreviations of typical words Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje angleški Razveljavljen: 01-apr-1996. Nadomešča ga: SIST ISO 832:1996
97.ISO 999:1975 SIST ISO 999:1996 Documentation -- Index of a publication. Dokumentacija - Kazalo k publikaciji angleški Razveljavljen: 01-nov-2003. Nadomešča ga: SIST ISO 999:2003
98.ISO 2108:1992 SIST ISO 2108:1996 Information and documentation -- International standard book numbering (ISBN) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka knjige (ISBN) angleški Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 2108:2005
99.ISO 2146:1988 SIST ISO 2146:1996 Documentation -- Directories of libraries, archives, information and documentation centres, and their data bases Dokumentacija - Adresarji knjižnic, arhivov, informacijskih in dokumentacijskih centrov ter njihovih podatkovnih baz angleški Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 2146:2010
100.ISO 2709:1981 SIST ISO 2709:1996 Documentation -- Format for bibliographic information interchange on magnetic tape Dokumentacija - Oblika zapisa za izmenjavo bibliografskih informacij na magnetnem traku angleški Razveljavljen: 01-nov-2005
101.ISO 2709:1996 SIST ISO 2709:2005 Information and documentation -- Format for information exchange Informatika in dokumentacija – Oblika zapisa za izmenjavo informacij angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: SIST ISO 2709:2009
102.ISO 2789:2013 SIST ISO 2789:2013 Information and documentation -- International library statistics Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice angleški, slovenski Objavljen: 01-nov-2013 Sprejet prevod v slovenski jezik (2014)
103.EN ISO 2789:2003 SIST EN ISO 2789:2003 Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:2003) Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice (ISO 2789:2003) angleški Razveljavljen: 01-okt-2010. Nadomešča ga: SIST ISO 2789:2010
104.ISO 3297:1986 SIST ISO 3297:1996 Documentation -- International standard serial numbering (ISSN) Dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) angleški Razveljavljen: 01-nov-2003. Nadomešča ga: SIST ISO 3297:2003
105.ISO 3297:1998 SIST ISO 3297:2003 Information and documentation -- International standard serial number (ISSN) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) angleški Razveljavljen: 01-feb-2011. Nadomešča ga: SIST ISO 3297:2011
106.ISO 3901:1986 SIST ISO 3901:1996 Documentation -- International Standard Recording Code (ISRC) Dokumentacija - Mednarodna standardna koda avdiovizualnega zapisa (ISRC) angleški Razveljavljen: 01-nov-2003. Nadomešča ga: SIST ISO 3901:2003
107.ISO 5966:1982 SIST ISO 5966:1996 Documentation -- Presentation of scientific and technical reports Dokumentacija - Predstavitev znanstvenih in tehnienih poročil angleški Razveljavljen: 01-nov-2005.
108.ISO 690-2:1997 SIST ISO 690-2:2003 Information and documentation -- Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts thereof Informatika in dokumentacija - Bibliografske navedbe - 2. del: Elektronski dokumenti ali njihovi deli angleški Razveljavljen: 01-dec-2010. Nadomešča ga: SIST ISO 690:2010
109.ISO 9706:1994 SIST ISO 9706:1996 Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence Informatika in dokumentacija - Papir za dokumente - Zahteve za trajnost angleški Razveljavljen: 01-apr-2000. Nadomešča ga: SIST EN ISO 9706:2000
110.ISO 9707:1991 SIST ISO 9707:1996 Information and documentation -- Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij angleški Razveljavljen: 01-nov-2003. Nadomešča ga: SIST ISO 9707:2010
111.EN ISO 9707:1994 SIST EN ISO 9707:2003 Information and documentation - Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications (ISO 9707:1991) Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij (ISO 9707:1991) angleški Razveljavljen: 01-okt-2010. Nadomešča ga: SIST ISO 9707:2010
112.ISO 10444:1994 SIST ISO 10444:1996 Information and documentation -- International standard technical report number (ISRN) Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka za tehnična poročila angleški Razveljavljen: 01-nov-2010. Nadomešča ga: -
113.ISO 10957:1993 SIST ISO 10957:1996 Information and documentation -- International standard music Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka glasbene publikacije (ISMN) angleški Razveljavljen: 01-okt-2010. Nadomešča ga: SIST ISO 10957:2010
114.ISO 15511:2003 SIST ISO 15511:2005 Information and documentation -- International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) Informatika in dokumentacija – Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL) angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: SIST ISO 15511:2009
115.ISO 15836:2003 SIST ISO 15836:2005 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set Informatika in dokumentacija – Nabor metapodatkovnih elementov Dublin Core angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: SIST ISO 15836:2009
116.ISO/TR 20983:2003 SIST-TP ISO/TR 20983:2005 Information and documentation -- Performance indicators for electronic library services Informatika in dokumentacija – Kazalci uspešnosti elektronskih knjižničnih storitev angleški Razveljavljen: 01-nov-2008. Nadomešča ga: -
117.EN 28601:1992 SIST EN 28601:2004 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (ISO 8601:1988 and its technical corrigendum 1:1991) Podatkovni elementi in izmenjevalni formati – Izmenjava informacij – Prikaz datuma in časa (ISO 8601:1988 in tehnični popravek 1:1991) angleški Razveljavljen: 01-nov-2010. Nadomešča ga: -
118.EN ISO 3166-1:1997 SIST EN ISO 3166-1:2003 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:1997) Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 1. del: Kode držav (ISO 3166-1:1997) angleški in francoski Razveljavljen: 01-jun-2007. Nadomešča ga: SIST EN ISO 3166-1:2007
119.ISO 3166-2:1998 SIST ISO 3166-2:2003 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code Kode za predstavljanje imen držav in in njihovih podrejenih enot - 2. del: Kode podrejenih enot države angleški in francoski Razveljavljen: 01-nov-2008. Nadomešča ga: SIST ISO 3166-2:2008
120.ISO 5127-1:1983 SIST ISO 5127-1:1996 Documentation and information -- Vocabulary -- Part 1: Basic concepts Dokumentacija in informacije - Slovar - 1. del: Osnovni pojmi angleški Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 5127:2005
121.ISO 5127-2:1983 SIST ISO 5127-2:1996 Documentation and information -- Vocabulary -- Part 2: Traditional documents Dokumentacija in informacije - Slovar - 2. del: Tradicionalni dokumenti angleški Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 5127:2005
122.ISO 5127-3:1988 SIST ISO 5127-3:1996 Documentation and information -- Vocabulary -- Part 3: Iconic documents Dokumentacija in informacije - Slovar - 3. del: Slikovni dokumenti angleški Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 5127:2005
123.ISO 5127-3A:1981 SIST ISO 5127-3A:1996 Information and documentation -- Vocabulary -- Section 3a): Acquisition, identification, and analysis of documents and data Informatika in dokumentacija - Slovar - Oddelek 3a: Pridobivanje, identifikacija in analiza dokumentov in podatkov angleški in francoski Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 5127:2005
124.ISO 5127-6:1983 SIST ISO 5127-6:1996 Documentation and information -- Vocabulary -- Part 6: Documentary languages Dokumentacija in informacije - Slovar - 6. del: Dokumentacijski jeziki angleški Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 5127:2005
125.ISO 8459-1:1988 SIST ISO 8459-1:2005 Documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 1: Interloan applications Dokumentacija – Seznam elementov bibliografskih podatkov – 1. del: Aplikacije za medknjižnično izposojo angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: SIST ISO 8459:2009
126.ISO 8459-2:1992 SIST ISO 8459-2:2005 Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 2: Acquisitions applications Informatika in dokumentacija – Seznam elementov bibliografskih podatkov – 2. del: Aplikacije za nabavo angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: IST ISO 8459:2009
127.ISO 8459-3:1994 SIST ISO 8459-3:2005 Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 3: Information retrieval applications Informatika in dokumentacija – Seznam elementov bibliografskih podatkov – 3. del: Aplikacije za iskanje informacij angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: SIST ISO 8459:2009
128.ISO 8459-4:1998 SIST ISO 8459-4:2005 Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 4: Circulation applications Informatika in dokumentacija – Seznam elementov bibliografskih podatkov – 4. del: Aplikacije za izposojo angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: SIST ISO 8459:2009
129.ISO 8459-5:2002 SIST ISO 8459-5:2005 Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 5: Data elements for the exchange of cataloguing and metadata Informatika in dokumentacija – Seznam elementov bibliografskih podatkov – 5. del: Podatkovni elementi za izmenjavo na področju katalogizacije in metapodatkov angleški Razveljavljen: 01-dec-2009. Nadomešča ga: SIST ISO 8459:2009
130.ISO 5127-11:1987 SIST ISO 5127-11:1996 Documentation and information -- Vocabulary -- Part 11: Audio-visual documents Dokumentacija in informacije - Slovar - 11. del: Avdio-vizualni dokumenti angleški Razveljavljen: 01-nov-2005. Nadomešča ga: SIST ISO 5127:2005
131.prEN ISO 9707 oSIST prEN ISO 9707:2006 Information and documentation - Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications Informatika in dokumentacija – Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij angleški Neobjavljen
132. ISO 14721:2012 SIST ISO 14721:2013 Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model Trajno ohranjanje podatkov in sistemi za prenos informacij - Odprti arhivski informacijski sistem (OAIS) - Referenčni model angleški, nemški, francoski Objavljen: 01-jul-2013 V prevajanju
133.ISO 704:2009 SIST ISO 704:2013 Terminology work -- Principles and methods Terminološko delo - Načela in metode angleški Objavljen: 01-jul-2013
134.ISO/TR 11219:2012 SIST-TP ISO/TR 11219:2013 Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings -- Space, function and design Informatika in dokumentacija - Kakovostni pogoji in osnovna statistika za zgradbe knjižnic - Prostor, funkcija in oblikovanje angleški Objavljen: 01-jul-2013
135.ISO/TS 11669:2012 SIST-TS ISO/TS 11669:2013 Translation projects -- General guidance Prevajalski projekti - Splošna navodila angleški Objavljen: 01-jul-2013
136.ISO 13008:2012 SIST ISO 13008:2013 Information and documentation -- Digital records conversion and migration process Informatika in dokumentacija - Proces konverzije in migracije digitalnih zapisov angleški Objavljen: 01-jul-2013
137.ISO/TR 13028:2010 SIST-TP ISO/TR 13028:2013 Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records Informatika in dokumentacija - Smernice za izvedbo digitalizacije zapisov angleški Objavljen: 01-jul-2013
138.ISO 15511:2011 SIST ISO 15511:2013 Information and documentation - International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL) angleški Objavljen: 01-feb-2013
139.ISO/TR 17068:2012 SIST-TP ISO/TR 17068:2013 Information and documentation - Trusted third party repository for digital records Informatika in dokumentacija - Repozitorij za digitalne zapise zaupanja vredne tretje strani angleški Objavljen: 01-jul-2013
140.ISO 22274:2013 SIST ISO 22274:2013 Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems Sistemi za upravljanje terminologije, znanja in vsebine - Pojmovni vidiki razvoja in internacionalizacije klasifikacijskih sistemov angleški Objavljen: 01-jul-2013
141.ISO 24611:2012 SIST ISO 24611:2013 Language resource management -- Morpho-syntactic annotation framework (MAF) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za oblikoskladenjsko označevanje (MAF) angleški Objavljen: 01-jul-2013
142.ISO 24612:2012 SIST ISO 24612:2013 Language resource management -- Linguistic annotation framework (LAF) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za jezikoslovno označevanje (LAF) angleški Objavljen: 01-jul-2013
143.ISO 24613:2008 SIST ISO 24613:2013 Language resource management - Lexical markup framework (LMF) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) angleški Objavljen: 01-jul-2013
144.ISO 24615:2010 SIST ISO 24615:2013 Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za skladenjsko označevanje (SynAF) angleški Objavljen: 01-jul-2013
145.ISO 24616:2012 SIST ISO 24616:2013 Language resources management -- Multilingual information framework Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za večjezične informacije angleški Objavljen: 01-jul-2013
146.ISO 26162:2012 SIST ISO 26162:2013 Systems to manage terminology, knowledge and content -- Design, implementation and maintenance of terminology management systems Sistemi za upravljanje terminologije, znanja in vsebine - Zasnova, implementacija in vzdrževanje sistemov za upravljanje s terminologijo angleški Objavljen: 01-jul-2013
147.ISO 26324:2012 SIST ISO 26324:2013 Information and documentation -- Digital object identifier system Informatika in dokumentacija - Sistem identifikatorjev digitalnega objekta angleški Objavljen: 01-jul-2013
148.ISO 27729:2012 SIST ISO 27729:2013 Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI) Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI) angleški Objavljen: 01-jul-2013 Tehnični popravek v javni obravnavi do 17-dec-2014
149.ISO 27730:2012 SIST ISO 27730:2013 Information and documentation -- International standard collection identifier (ISCI) Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator zbirk (ISCI) angleški Objavljen: 01-jul-2013
150.ISO 30300:2011 SIST ISO 30300:2013 Information and documentation -- Management systems for records -- Fundamentals and vocabulary Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Osnove in slovar angleški Objavljen: 01-jul-2013
151.ISO 30301:2011 SIST ISO 30301:2013 Information and documentation -- Management systems for records -- Requirements Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Zahteve angleški Objavljen: 01-jul-2013
152.ISO 10161-2:1997 SIST ISO 10161-2:2013 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma Informatika in dokumentacija - Skupina za povezovanje odprtih sistemov - Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo - 2. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS), proforma angleški Objavljen: 01-jul-2013
153.ISO 10241-1:2011 SIST ISO 10241-1:2013 Terminological entries in standards -- Part 1: General requirements and examples of presentation Terminološki vnosi v standardih - 1. del: Splošne zahteve in primeri predstavitve angleški Objavljen: 01-jul-2013
154.ISO 10241-2:2012 SIST ISO 10241-2:2013 Terminological entries in standards -- Part 2: Adoption of standardized terminological entries Terminološki vnosi v standardih - 2. del: Privzem standardiziranih terminoloških vnosov angleški Objavljen: 01-jul-2013
155.ISO 16175-1:2010 SIST ISO 16175-1:2013 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles Informatika in dokumentacija - Načela in funkcionalne zahteve za zapise v okoljih elektronske pisarne - 1. del: Pregled in navedba načel angleški Objavljen: 01-jul-2013
156.ISO 16175-2:2011 SIST ISO 16175-2:2013 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and functional requirements for digital records management systems Informatika in dokumentacija - Načela in funkcionalne zahteve za zapise v okoljih elektronske pisarne - 2. del: Smernice in funkcionalne zahteve za sisteme upravljanja z digitalnimi zapisi angleški Objavljen: 01-jul-2013
157.ISO 16175-3:2010 SIST ISO 16175-3:2013 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems Informatika in dokumentacija - Načela in funkcionalne zahteve za zapise v okoljih elektronske pisarne - 3. del: Smernice in funkcionalne zahteve za zapise v poslovnih sistemih angleški Objavljen: 01-jul-2013
158.ISO/TR 23081-3:2011 SIST-TP ISO/TR 23081-3:2013 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment method Informatika in dokumentacija - Upravljanje metapodatkov za zapise - 3. del: Metoda samoocenjevanja angleški Objavljen: 01-jul-2013
159.ISO 24610-1:2006 SIST ISO 24610-1:2013 Language resource management -- Feature structures -- Part 1: Feature structure representation Upravljanje z jezikovnimi viri - Strukture lastnosti - 1. del: Predstavitev struktur lastnosti angleški Objavljen: 01-jul-2013
160.ISO 24610-2:2011 SIST ISO 24610-2:2013 Language resource management -- Feature structures -- Part 2: Feature system declaration Upravljanje z jezikovnimi viri - Strukture lastnosti - 2. del: Deklaracija sistema lastnosti angleški Objavljen: 01-jul-2013
161.ISO 24614-1:2010 SIST ISO 24614-1:2013 Language resource management -- Word segmentation of written texts -- Part 1: Basic concepts and general principles Upravljanje z jezikovnimi viri - Segmentacija v besede v pisnih besedilih - 1. del: Osnovni pojmi in splošna načela angleški Objavljen: 01-jul-2013
162.ISO 24617-1:2012 SIST ISO 24617-1:2013 Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 1: Time and events (SemAF-Time, ISO-TimeML) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 1. del: Čas in dogodki (SemAF-Time, ISO-TimeML) angleški Objavljen: 01-jul-2013
163.ISO 24617-2:2012 SIST ISO 24617-2:2013 Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 2. del: Dialogi angleški Objavljen: 01-jul-2013
164.ISO 25964-1:2011 SIST ISO 25964-1:2013 Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 1. del: Tezavri za pridobivanje informacij angleški Objavljen: 01-jul-2013
165.ISO 25964-2:2013 SIST ISO 25964-2:2013 Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 2: Interoperability with other vocabularies Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 2. del: Interoperabilnost z drugimi slovarji angleški Objavljen: 01-jul-2013
166.ISO 15511:2009 SIST ISO 15511:2009 Information and documentation - International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL) angleški Razveljavljen: 01-feb-2013. Nadomešča ga SIST ISO 15511:2013
167.ISO 24619:2011 SIST ISO 24619:2014 Language resource management - Persistent identification and sustainable access (PISA) Upravljanje z jezikovnimi viri - Stalna identifikacija in trajen dostop (PISA) angleški Objavljen: 01-nov-2014
168.EN ISO 3166-1:2014 SIST EN ISO 3166-1:2014 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2013) Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 1. del: Kode držav (ISO 3166-1:2013) angleški Objavljen: 01-nov-2014
169.ISO 24614-2:2011 SIST ISO 24614-2:2014 Language resource management - Word segmentation of written texts - Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean Upravljanje z jezikovnimi viri - Besedna razčlenitev pisanega besedila - 2. del: Besedna razčlenitev za kitajski, japonski in korejski jezik angleški Objavljen: 01-sep-2014
170.ISO 9230:2007 oSIST ISO 9230:2014 Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries Informatika in dokumentacija - Določanje indeksov cen za tiskane in elektronske medije, ki jih nabavijo knjižnice angleški Objavljen: 01-dec-2014
171.ISO 11620:2014 oSIST ISO 11620:2015 Information and documentation -- Library performance indicators Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic angleški, slovenski Objavljen: 01-mar-2015
172.ISO 16439:2014 oSIST ISO 16439:2014 Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of libraries Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic angleški Objavljen: 01-dec-2014 Preveden v slovenski jezik
173.ISO 18626:2014 oSIST ISO 18626:2014 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions Informatika in dokumentacija - Transakcije medknjižnične izposoje angleški Objavljen: 01-dec-2014
174.ISO 25577:2013 oSIST ISO 25577:2014 Information and documentation -- MarcXchange Informatika in dokumentacija - Oblika zapisa MarcXchange angleški Objavljen: 01-dec-2014
175. ISO/TR 26122:2008 oSIST-TP ISO/TR 26122:2014 Information and documentation -- Work process analysis for records Informatika in dokumentacija - Postopek analize zapisov angleški Objavljen: 01-dec-2014
176.ISO 28560-1:2014 oSIST ISO 28560-1:2014 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 1: Data elements and general guidelines for implementation Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo angleški Objavljen: 01-dec-2014
177.ISO 28560-2:2014 oSIST ISO 28560-2:2014 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962 Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID po pravilih iz ISO/IEC 15962 angleški Objavljen: 01-dec-2014
178.ISO 28560-3:2014 oSIST ISO 28560-3:2014 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 3: Fixed length encoding Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 3. del: Kodiranje z nespremenljivo dolžino angleški Objavljen: 01-dec-2014
179. ISO 2146:2010 SIST ISO 2146:2010 Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije angleški Objavljen: 01-jun-2010 V reviziji
180.ISO 3166-2:2013 SIST ISO 3166-2:2016 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 2. del: Kode podrejenih enot države angleški in francoski Objavljen: 01-dec-2016
181.ISO 10160:2015 SIST ISO 10160:2015 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje en, sl  
182. ISO 10160:2015 SIT ISO 10160:2015 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje en, sl  
183.ISO 10161-2:2014 SIST ISO 10161-2:2014 Information and documentation -- Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo - 2. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) en, sl Razveljavljen. Nadomešča ga: SIST ISO 10161-2:2017
184.ISO/TS 28560-4:2014 SIST-TS ISO/TS 28560-4:2017 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 4. del: Kodiranje podatkovnih elementov po pravilih iz ISO/IEC 15962 v oznako RFID s porazdeljenim spominom en, sl Objavljen: 01-feb-2017
185.ISO 13611:2014 SIST ISO 13611:2017 Interpreting -- Guidelines for community interpreting Tolmačenje - Smernice za tolmačenje za potrebe skupnosti en, sl Objavljen: 01-sep-2017
186.ISO 30302:2015 SIST ISO 30302:2017 Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for implementation Informatika in dokumentacija - Sistemi za upravljanje zapisov - Smernice za uvedbo en, sl Objavljen: 01-feb-2017
187.ISO 15489-1:2016 SIST ISO 15489-1:2017 Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov - 1. del: Pojmi in načela en, sl Objavljen: 01-feb-2017
188.ISO 17316:2015 SIST ISO 17316:2017 Information and documentation - International standard link identifier (ISLI) Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator povezave (ISLI) en, sl Objavljen: 01-feb-2017
189.ISO 21127:2014 SIST ISO 21127:2017 Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information Informatika in dokumentacija - Referenčna ontologija za izmenjavo informacij o kulturni dediščini en, sl Objavljen: 01-feb-2017
190.ISO 10161-2:2014 SIST ISO 10161-2:2017 Information and documentation -- Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo - 2. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) en, sl Objavljen: 01-feb-2017
191.ISO 18461:2016 SIST ISO 18461:2017 International museum statistics Mednarodna statistika za muzeje en, sl Objavljen: 01-feb-2017
192.ISO 7098:2015 SIST ISO 7098:2017 Information and documentation -- Romanization of Chinese Informatika in dokumentacija - Latinični zapis kitajščine en. sl Objavljen: 01-feb-2017
193.ISO/TR 14873:2013 SIST-TP ISO/TR 14873:2017 Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving Informatika in dokumentacija - Statistika in vprašanja glede kakovosti za spletno arhiviranje en, sl Objavljen: 01-feb-2017
194.ISO/TR 18128:2014 oSIST-TP ISO/TR 18128:2016 Informatika in dokumentacija – Ocena tveganja za postopke procesov in sisteme vodenja zapisov Information and documentation -- Risk assessment for records processes and systems en, sl Status: Neobjavljen