Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

16. junija 2010 smo imeli na Leskoškovi 12, v učilnici NUK-a, delavnico splošnih knjižnic z naslovom "RASTEMO SKUPAJ II". Za uspešnost izvajanja posebnih nalog je pomembno aktivno sodelovanje vseh akterjev pri izvajanju posebnih nalog in s tem enakomerno uresničevanje razvoja splošnih knjižnic v slovenskem prostoru. Zato smo skupaj pogledali na izvajanje štirih posebnih nalog območnih knjižnic (ZKnj UL RS 87/01, Pravilnik o OOK UL RS 88/03):
  •  
    1. zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
    2. nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam z območja,
    3. koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje,
    4. usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja.
·         na podlagi ugotovitev bodo izdelana izhodišča za programe 2011-2012.  

Priponke:
"Rastemo skupaj II"

1. E-FEST v Celju 21. 5. 2010

V Celju - v Osrednji knjižnici smo 21. maja 2010 izpeljali 1. e-fest. Skupina informatikov, sistemskih administratorjev in drugi so skupaj z nacionalno knjižnico izdali priročnik, ki je bil ob tej priliki predstavljen v Celju.

 

3. festival domoznanstva DOMFEST 2014 z osrednjo temo Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013 bo v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v petek, 26. septembra 2014.

V prilogi sta program in prijavnica.

Priponke:
Prijavnica na DOMFEST
Domfest 2014: program