Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Šolske knjižnice

V mesecu decembru bodo potekale statistične meritve o delu šolskih knjižnic v izvedbi Centra za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici preko ustrezno prilagojenega interaktivnega vmesnika BibSiSt online, s pomočjo katerega že več let izvaja meritve za vse ostale vrste knjižnic. Knjižnice bodo do vmesnika dostopale na spletnem naslovu:
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/

Do vprašalnika za vašo knjižnico boste dostopali s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki bo posredovan na uradni elektronski naslov ravnateljica/ravnatelja vašega vzgojno-izobraževalnega zavoda, katere bomo zaprosili, da jih posredujejo vam, saj Center za razvoj knjižnic ne razpolaga z elektronskimi naslovi oseb, ki bodo izpolnjevale vprašalnik.

Statistične meritve o delu knjižnic v šolskem letu 2015/2016 se bodo predvidoma izvajale v zadnjem delu novembra 2016. Vsak delovni dan v času med 9.00 in 14.00 uro vam bo zagotovljena tehnična pomoč, za vsa vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem vprašalnika se boste lahko obračali na naslednje kontaktne osebe:

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika najdete v menuju na levi strani Vprašalnika o delu šolske knjižnice pod oznako priročnik za meritve

Izpolnjena morajo biti vse rubrike vprašalnika, razen tistih, ki se izračunajo samodejno. Če količine, po kateri vprašujemo nimate, vpišite »0«, če nimate podatkov o njej pa črtico (-). Če rubrike ne izpolnite, se ob prehodu na naslednjo rubriko vanjo samodejno vpiše črtica. Ko poglavje vprašalnika izpolnite do konca se na naslednje premaknete s klikom na gumb »Shrani« in nato »Naslednja stran«. Ko zaključite z izpolnjevanjem vprašalnika na dnu zadnje strani vprašalnika kliknite na gumb »Zakleni in oddaj«. Nato kliknite na kazalec »Zakleni vprašalnik in izpiši«, ki se vam prikaže na zaslonu. Vprašalnik se s tem samodejno zaklene in podatki se prepišejo v podatkovno zbirko BibSiSt. S klikom na kazalec »Natisni vprašalnik (v PDF obliki)«, ki se nahaja na dnu levega menuja, si lahko vprašalnik v celoti ogledate na ekranu ali pa natisnete v PDF obliki. Po zaklepanju vprašalnika ne morete več izpolnjevati. S tem zagotavljamo verodostojnost vnesenih podatkov.

V primeru, da vprašalnik zaklenete po pomoti, pokličite eno od navedenih kontaktnih oseb, da vam vprašalnik znova odklene in to zabeleži v protokol.

Prosimo vas, da navajate točne in preverjene podatke. Podatki bodo obdelani in analizirani, rezultati analiz pa bodo služili kot osnova za načrtovanje razvoja šolskih knjižnic. Sodelavci Centra za razvoj knjižnic se vam zahvaljujemo za sodelovanje!