Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Sigle/ISIL

Vprašalniki

Vprašalnik za visokošolske knjižnice

Vprašalnik za specialne knjižnice

Vprašalnik za šolske knjižnice

Vprašalnik za splošne knjižnice