Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

Standardi

V Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici redno spremljamo novosti na področju standardizacije v tistem delu, ki se neposredno navezujejo na dejavnost informatikov, dokumentalistov in knjižničarjev. Ker želimo z novostmi seznanjati tudi druge slovenske knjižničarke in knjižničarje smo z dovoljenjem Slovenskega inštituta za standardizacijo pripravili preglednico veljavnih slovenskih standardov za to področje. V tabeli v meniju na levi strani (Seznam standardov) so navedeni ISO standardi, ki jih je pripravil tehnični odbor ISO/TC 46 Informatika in dokumentacija Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO in jih je slovenski tehnični odbor SIST/TC IDO Informatika in dokumentacija (sedaj SIST/TC IDT Informatika, dokumentacija in splošna terminologija) sprejel kot slovenski standard. Vse novosti na področju standardizacije bomo v Centru za razvoj knjižnic redno spremljali in vse spremembe ažurno vnesli v tabelo. Slovenska oznaka standarda SIST/ISO je hkrati tudi kazalec, ki vam omogoča ogled dodatnih podrobnosti v zvezi s standardom (datum objave, datum revizije, število revizij itd.) v Katalogu Slovenskega inštituta za standardizacijo.

Vsebino vseh standardov si lahko po predhodnem dogovoru (e-mail:knjiznica@sist.si ali 01/478-3015) ogledate v čitalnici Slovenskega inštituta za standardizacijo, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Nakup je mogoč preko spletne trgovine oz. naročila po el. pošti: prodaja@sist.si

Na vprašanja v zvezi s standardi in predpisi odgovarja Kontaktna točka SIST, e-mail: info@sist.si, tel. 01 478 3068