Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Šolske knjižnice

OSNOVNIM ŠOLAM

ZAVODOM ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S  POSEBNIMI POTREBAMI

SAMOSTOJNIM VIŠJIM ŠOLAM

SREDNJIM ŠOLAM

 

Obveščamo vas, da bodo zadnji teden septembra in prvi teden oktobra 2018  potekale statistične meritve o delu šolskih knjižnic. V skladu z novelo Zakona o knjižničarstvu (UL RS, št.92/15)  bo meritve izvajal Center za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice (v nadaljevanju NUK). Meritve se bodo izvajale preko vprašalnika v sistemu  BibSiSt, s pomočjo katerega NUK že več let izvaja meritve tudi za vse druge vrste knjižnic. Šole bodo do vprašalnika  dostopale na spletnem naslovu: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/

Uporabniško ime in geslo za dostop do vprašalnika bo šolam poslal  NUK na  elektronski naslov ravnatelja.

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2017/2018 se bodo začele v ponedeljek, 24. septembra 2018 in bodo trajale dva tedna. Vsak delovni dan med 9. in 14.uro bo NUK šolam zagotavljal strokovno in tehnično pomoč.

Za vsa vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem vprašalnika bodo na razpolago:

Navodila za izpolnjevanje bodo dostopna v meniju na levi strani vprašalnika pod oznako priročnik za meritve (http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/metodologija/prirocnik_za_meritve.pdf).

Osnovne informacije o statističnih meritvah so dostopne na spletnem mestu http://cezar.nuk.uni-lj.si/solske/meritve.php.

 


V času med 20. 11. 2017 in 1. 12. 2017 bodo potekale statistične meritve o delu šolskih knjižnic v glasbenih šolah. Meritve bo izvajal Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici preko ustrezno prilagojenega interaktivnega vmesnika BibSiSt online, s pomočjo katerega že več let izvaja meritve za vse ostale vrste knjižnic. Knjižnice bodo do vmesnika dostopale na spletnem naslovu:
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/

Do vprašalnika za vašo knjižnico boste dostopali s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki bo posredovan na uradni elektronski naslov ravnateljice/ravnatelja vašega zavoda, katere bomo zaprosili, da jih posredujejo vam, saj Center za razvoj knjižnic še ne razpolaga z elektronskimi naslovi oseb, ki bodo izpolnjevale vprašalnik.

V času meritev vam bo vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 uro zagotovljena strokovna in tehnična pomoč, za vsa vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem vprašalnika se boste lahko obračali na naslednje kontaktne osebe:

Kratka navodila za izpolnjevanje vprašalnika najdete v menuju na levi strani Vprašalnika o delu šolske knjižnice pod oznako »Navodila za meritve šolskih knjižnic« (https://bibsist.nuk.uni-lj.si/vprasalnik/navodila.php),

na voljo pa vam je tudi priročnik za meritve, ki ga najdete na spletnem naslovu

https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/metodologija/prirocnik_za_meritve.pdf

Izpolnjena morajo biti vse rubrike vprašalnika, razen tistih, ki se izračunajo samodejno. Če količine, po kateri vprašujemo nimate, vpišite »0«, če nimate podatkov o njej pa črtico (-). Če rubrike ne izpolnite, se ob prehodu na naslednjo rubriko vanjo samodejno vpiše črtica. Ko poglavje vprašalnika izpolnite do konca se na naslednje premaknete s klikom na gumb »Shrani« in nato »Naslednja stran«. Ko zaključite z izpolnjevanjem vprašalnika na dnu zadnje strani vprašalnika kliknite na gumb »Zakleni in oddaj«. Nato kliknite na kazalec »Zakleni vprašalnik in izpiši«, ki se vam prikaže na zaslonu. Vprašalnik se s tem samodejno zaklene in podatki se prepišejo v podatkovno zbirko BibSiSt. S klikom na kazalec »Natisni vprašalnik (v PDF obliki)«, ki se nahaja na dnu levega menuja, si lahko vprašalnik v celoti ogledate na ekranu ali pa natisnete v PDF obliki. Po zaklepanju vprašalnika ne morete več izpolnjevati. S tem zagotavljamo verodostojnost vnesenih podatkov.

V primeru, da vprašalnik zaklenete po pomoti, pokličite eno od navedenih kontaktnih oseb, da vam vprašalnik znova odklene in to zabeleži v protokol.

Prosimo vas, da navajate točne in preverjene podatke. Podatki bodo obdelani in analizirani, rezultati analiz pa bodo služili kot osnova za načrtovanje razvoja šolskih knjižnic. Sodelavci Centra za razvoj knjižnic se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

Navodila – WinKnj