Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

Priročnik za IKT

Delovna skupina informatikov je pripravila priročnik, ki bo zaposlenim v splošnih knjižnicah v pomoč pri uporabi IKT.

Priponke:
Informacijsko komunikacijska tehnologija v splosnih knjiznicah
Prirocnik - e