Narodna in univerzitetna knjižnica

Koordinacija posebnih nalog OOK

OOK 2003-2013

 

 

 

 

Virtualna razstava ob deseti obletnici osrednjih območnih knjižnic.  

 

10 let osrednjih območnih knjižnic (OOK)

Do sprejema Zakona o knjižničarstvu leta 2001 je razvoj slovenskih splošnih knjižnic temeljil na konceptu enotnih splošnoizobraževalnih knjižnice. Novi zakon je formalno uvedel pokrajinske knjižnice - osrednje območne knjižnice - in jim določil izvajanje štirih posebnih nalog. Status osrednje območne knjižnice je dobilo 10 knjižnic: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj in Ravne na Koroškem.

12. septembra 2003 je pričel veljati Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, ki ureja izvajanje posebnih nalog:

1. zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,

2. strokovno pomoč knjižnicam območja, 

3. koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

4. usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK)  je bila poverjena naloga koordinacije izvajanja posebnih nalog, območne knjižnice pa so s tem prevzele odgovornost za razvoj knjižničarstva od prejšnje matične službe v NUK.

30. septembra 2003 so se  NUK in OOK na skupnem sestanku dogovorile o vsebini dela na tem področju.

Cilj nove organiziranosti sistema knjižnic je bil: vzpostaviti učinkovita in gospodarna informacijska središča na celotnem območju države. 

Osrednje območne knjižnice 2003-2013: zgibanka

Zgibanka vsebuje knjižnična območja, kratko predstavitev dosežkov izvajanja posameznih posebnih nalog, strokovna izhodišča, ki so bila pripravljena v navedenem obdobju ter stanje in kazalce knjižnične dejavnosti po posameznih območjih v letu 2012 ter razmišljanje o največjih dosežkih in kako naprej. Zgibanka je v priponki. 

Priponke:
Zgibanka - OOK 2003-2013

10 let osrednjih območnih knjižnic: plakat

Na plakatu so razložene definicije, naštete so vse štiri posebne naloge in predstavljen je zemljevid območij z območnimi knjižnicami. Na kratko je poveto poslanstvo in vizija ter pomembni mejniki desetletnega obdobja osrednjih območnih knjižnic. Plakat je v priponki.

Priponke:
10 let OOK:plakat