Narodna in univerzitetna knjižnica

O nas


Razvoj

Center za razvoj knjižnic (CeZaR) je od leta 2005 novo ime za Državno matično službo za knjižničarstvo (DMS). Ta je bila ustanovljena pri Narodni in univerzitetni knjižnici leta 1998. Nastala je s preoblikovanjem takratne Enote za razvoj knjižničarstva v tri samostojne centre: Center za raziskave in razvoj, Center za izobraževanje in DMS. Vendar ima izvajanje nalog, ki danes predstavljajo osrednje aktivnosti DMS, veliko daljšo tradicijo. Strokovna pomoč knjižnicam v Sloveniji ter zbiranje in posredovanje informacij o slovenskem knjižničarstvu je bilo predpisano NUK že z Uredbo Narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici leta 1945. Sprejem zakona o knjižnicah leta 1961 je pospešil razvoj teh dejavnosti v okviru tedanje Republiške matične službe, ki je bila leta 1963 organizirana kot oddelek v okviru NUK. Potrebe po strokovni raziskovalni dejavnosti so leta 1977 pripeljale do ustanovitve Bibliotekarskega strokovnega in znanstveno raziskovalnega centra. Ta se je leta 1983 združil z Republiško matično službo in Službo za avtomatizacijo v že omenjeno Enoto za razvoj knjižničarstva.