Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Šolske knjižnice

Za vključitev v sistem COBISS potrebujete siglo ali evidenčno številko knjižnice. Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za enoznačno označevanje knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v knjižničnem sistemu Slovenije. Pravila o dodeljevanju sigle so dostopna na spletnem naslovu:

http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2016/Pravila_dodeljevanja_sigle.pdf