Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Šolske knjižnice

V decembru 2015 je začela veljati novela Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 92/2015), ki prinaša velike spremembe na področju delovanja šolskih knjižnic. Šolske knjižnice s tem zakonom niso več definirane kot knjižnična javna služba, ampak urejene v celoti kot sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Torej so tudi vpletene v celotni sistem izobraževanja in njegovo organiziranost in knjižnično dejavnost izvajajo kot podporno dejavnost javne službe na področju izobraževanja. Kljub tem spremembam ostajajo pomemben del knjižničnega sistema.

VPRAŠALNIK V PDF OBLIKI