Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Šolske knjižnice

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu se bodo vse šolske knjižnice organizirano vključile v sistem COBISS do konca leta 2018. Pri izvedbi tega procesa bosta poleg šolskih knjižnic in Inštituta informacijskih znanosti sodelovala tudi Zavod za šolstvo RS in Narodna in univerzitetna knjižnica. Tehnične in administrativne podrobnosti v zvezi z vključevanjem knjižnic v COBISS so dostopne na spletni strani IZUM:

Šolske knjižnice in vključitev v COBISS.SI

Za pomoč knjižnicam pri inventarizaciji, obdelavi in izločanju gradiva smo v NUK pripravili priročnik: Šolske knjižnice v sistemu COBISS - priročnik za identifikacijo, inventarizacijo in odpis knjižničnega gradiva.

NUK bo šolskim knjižnicam nudil tudi individualno svetovanje pri