Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Sigle/ISIL

    ALI            
 KnjižnicasiglaISIL
1Narodna in univerzitetna knjižnica50001SI-50001
2Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani50002SI-50002
3Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica50003SI-50003
4Pravna fakulteta, Knjižnica50004SI-50004
5Ekonomska fakulteta, Centralna ekonomska knjižnica50005SI-50005
6Biotehniška fakulteta, Centralna biotehniška knjižnica in OSIC za biotehniko50006SI-50006
7Arhiv Republike Slovenije, Knjižnica Arhiva Republike Slovenije50007SI-50007
8Narodni muzej Slovenije, Knjižnica50008SI-50008
9Filozofska fakulteta, Osrednja humanistična knjižnica50009SI-50009
10Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Knjižnica50012SI-50012
11Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Knjižnica50013SI-50013
12Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Knjižnica50014SI-50014
13Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, Knjižnica50015SI-50015
14Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Astronomska knjižnica50016SI-50016
15Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, INDOK služba in knjižnica50017SI-50017
16Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo, Biološka knjižnica, Oddelek za biologijo BF UL in Nacionalni inštitut za biologijo50018SI-50018
17Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Knjižnica50020SI-50020
18Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Knjižnica Katedre za meteorologijo50022SI-50022
19Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo, Knjižnica50023SI-50023
20ZOP, Informacijski inženering, Knjižnica50024SI-50024
21Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo in Oddelek za materiale in metalurgijo, Knjižnica Oddelka za geotehnologijo in rudarstvo in Oddelka za materiale in metalurgijo50025SI-50025
22Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, Knjižnica50026SI-50026
23Pedagoški inštitut, Knjižnica 50027SI-50027
24Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Matematična knjižnica50028SI-50028
25Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Knjižnica 50030SI-50030
26Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Fizikalna knjižnica50031SI-50031
27Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko, Knjižnica za mehaniko50032SI-50032
28Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Knjižnica50033SI-50033
29Agencija za okolje RS, Urad za seizmologijo, Knjižnica 50034SI-50034
30Center za razvoj Univerze v Ljubljani, Knjižnica50035SI-50035
31Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Knjižnica50036SI-50036
32Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Knjižnica50037SI-50037
33Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Knjižnica50038SI-50038
34Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Knjižnica50039SI-50039
35Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo, Knjižnica50040SI-50040
36Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost, Knjižnica50041SI-50041
37Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, Knjižnica50042SI-50042
38Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Knjižnica50043SI-50043
39Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Knjižnica50044SI-50044
40Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Knjižnica50045SI-50045
41Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, Knjižnica50046SI-50046
42Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Knjižnica50047SI-50047
43Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Knjižnica50048SI-50048
44Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Knjižnica50049SI-50049
45Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja50051SI-50051
46Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Knjižnica 50052SI-50052
47Mednarodni center za promocijo podjetij, Knjižnično-informacijska služba50053SI-50053
48Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Knjižnica50054SI-50054
49Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, Knjižnica50055SI-50055
50Fakulteta za arhitekturo, Knjižnica50056SI-50056
51Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Knjižnica 50057SI-50057
52Inštitut za metalne konstrukcije, Knjižnica50058SI-50058
53Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Knjižnica50059SI-50059
54Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Knjižnica50060SI-50060
55Fakulteta za varnostne vede, Knjižnica50061SI-50061
56Ministrstvo za notranje zadeve RS, Knjižnica50067SI-50067
57Gimnazija Poljane50068SI-50068
58Ministrstvo za finance, Knjižnica 50069SI-50069
59Fakulteta za elektrotehniko , Knjižnica FE in FRI50070SI-50070
60Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, Knjižnica50071SI-50071
61Fakulteta za farmacijo, Knjižnica50072SI-50072
62SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK, Knjižnica50073SI-50073
63SIC za strojništvo pri CTK, Knjižnica50074SI-50074
64Fakulteta za strojništvo, Knjižnica in INDOK50075SI-50075
65Urad RS za varstvo industrijske lastnine, Knjižnica50076SI-50076
66Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške, Knjižnica50077SI-50077
67Urad predsednika Republike Slovenije, Knjižnica50078SI-50078
68Kabinet predsednika Vlade RS, Knjižnica50079SI-50079
69Fakulteta za šport, Knjižnica 50080SI-50080
70UKC - Ginekološka klinika, Knjižnica 50081SI-50081
71Andragoški center Republike Slovenije, Knjižnica50083SI-50083
72Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Knjižnica50084SI-50084
73Onkološki inštitut Ljubljana, Strokovna knjižnica za onkologijo50085SI-50085
74Priročna zbirka knjižnice Otona Župančiča, Knjižnica50089SI-50089
75RRC Računalniške storitve, Knjižnica50091SI-50091
76Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Knjižnica50092SI-50092
77LB-ZDR. BANKA, Knjižnica50093SI-50093
78Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Knjižnica50094SI-50094
79Teološka fakulteta, Enota Ljubljana, Teološka knjižnica Ljubljana50095SI-50095
80Bogoslovno semenišče, Semeniška knjižnica50096SI-50096
81Frančiškanski samostan Ljubljana, Knjižnica50097SI-50097
82Salezijanski zavod Rakovnik, Salezijanska knjižnica Rakovnik50098SI-50098
83Nadškofija Ljubljana, Škofijska knjižnica50099SI-50099
84Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka SAZU50100SI-50100
85Inštitut za narodnostna vprašanja, Specializirani INDOK center s knjižnico50101SI-50101
86Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Knjižnica50102SI-50102
87Inštitut za ekonomska raziskovanja, Knjižnica 50103SI-50103
88Kmetijski inštitut Slovenije, Knjižnica in INDOK 50104SI-50104
89Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d., Knjižnica50105SI-50105
90Elektroinštitut Milan Vidmar, Specialna knjižnica50106SI-50106
91Institut Jožef Štefan, Znanstvenoinformacijski center50108SI-50108
92Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije, Gozdarska knjižnica50109SI-50109
93Kemijski inštitut, Knjižnica50110SI-50110
94Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Knjižnica50111SI-50111
95Inštitut za novejšo zgodovino, Knjižnica50112SI-50112
96Muzej novejše zgodovine Slovenije, Knjižnica50113SI-50113
97Zavod RS za produktivnost dela, Knjižnica50114SI-50114
98Inštitut za celulozo in papir Ljubljana, Knjižnica 50115SI-50115
99Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Knjižnica50116SI-50116
100Matična knjižnica Kamnik50117SI-50117
101Zavod sv. Stanislava, Knjižnica50118SI-50118
102Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Knjžnica ZTM50119SI-50119
103Akademija za glasbo, Knjižnica 50120SI-50120
104Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Knjižnica Centra za teatrologijo in filmologijo50121SI-50121
105Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Knjižnica ALUO50122SI-50122
106Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Knjižnica 50123SI-50123
107Zdravstvena fakulteta, Knjižnica50124SI-50124
108Fakulteta za socialno delo, Knjižnica 50125SI-50125
109Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Knjižnica50126SI-50126
110Pionirska knjižnica , Knjižnica50128SI-50128
111Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana, Knjižnica 50129SI-50129
112Lutkovno gledališče Ljubljana, Knjižnica50130SI-50130
113Zgodovinski arhiv Ljubljana, Knjižnica50131SI-50131
114Slovenski gledališki muzej, Knjižnica50132SI-50132
115Prirodoslovni muzej Slovenije, Specialna knjižnica50133SI-50133
116Slovenski etnografski muzej, Knjižnica50134SI-50134
117Slovenski šolski muzej, Knjižnica 50135SI-50135
118Tehniški muzej Slovenije, Knjižnica 50136SI-50136
119Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Knjižnica ISH50137SI-50137
120Narodna galerija, Knjižnica50138SI-50138
121Moderna galerija Ljubljana, Knjižnica 50139SI-50139
122Mestni muzej Ljubljana, Knjižnica50140SI-50140
123Zavod RS za šolstvo, INDOK služba s knjižnico 50141SI-50141
124DONIT TESNIT D.D., MEDVODE, Donit Tesnit - Knjižnica50145SI-50145
125Ministrstvo za obrambo RS, PDRIU, Knjižnično-informacijski center 50146SI-50146
126Industrija usnja Vrhnika, Knjižnica50150SI-50150
127Knjižnica Kočevje50152SI-50152
128Knjižnica Miklova hiša50154SI-50154
129Geološki zavod Slovenije, Knjižnica in INDOK50155SI-50155
130Republiška uprava za ceste, Knjižnica50156SI-50156
131Ustavno sodišče Republike Slovenije, Knjižnica 50157SI-50157
132Vrhovno sodišče RS, Centralna pravosodna knjižnica50158SI-50158
133Zavod za družbeno planiranje, Knjižnica50159SI-50159
134Gospodarska zbornica Slovenije, Knjižnica50162SI-50162
135Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Knjižnica50163SI-50163
136Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Knjižnica50164SI-50164
137Hella Saturnus Slovenija, Knjižnica50166SI-50166
138Banka Slovenije, Knjižnica50167SI-50167
139Knjižnica Litija50168SI-50168
140Ministrstvo za kulturo RS, Direktorat za kulturno dediščino, Knjižnica in INDOK50169SI-50169
141DOMUS, Knjižnica50170SI-50170
142Geodetski zavod Slovenije, Knjižnica50171SI-50171
143Agencija za okolje RS, Urad za hidrologijo, meteorologijo in monitoring, Knjižnica 50173SI-50173
144Titan, Knjižnica50178SI-50178
145Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje, Strokovna knjižnica50180SI-50180
146Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Knjižnica50181SI-50181
147Državni zbor, Dokumentacijsko - knjižnični oddelek 50183SI-50183
148Osnovna šola Borisa Kidriča, Knjižnica50184SI-50184
149IMP d.d., Knjižnica50185SI-50185
150Telekom Slovenije d.d., Strokovna knjižnica 50186SI-50186
151SCT, Razvojni sektor, Knjižnica50189SI-50189
152ETA Cerkno, Knjižnica50190SI-50190
153Radio Slovenija, Knjižnica50191SI-50191
154SMELT, Knjižnica50192SI-50192
155Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica50193SI-50193
156Papirnica Vevče, Knjižnica50194SI-50194
157Zasavski zdravstveni center, Knjižnica50195SI-50195
158LITOSTROJ, Knjižnica50196SI-50196
159RTV Slovenija, Knjižnica50197SI-50197
160IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Knjižnica50198SI-50198
161RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Strokovna knjižnica50199SI-50199
162Strojna tovarna Trbovlje, Knjižnica50200SI-50200
163Slovenske železnice, d. o. o., Knjižnica 50201SI-50201
164Slovensko farmacevtsko društvo, Knjižnica50202SI-50202
165Delo d.d., Knjižnica50203SI-50203
166Turistična zveza Slovenije, Knjižnica50204SI-50204
167Planinska zveza Slovenije, Knjižnica50205SI-50205
168Zavod za ribištvo Slovenije, Knjižnica50206SI-50206
169Iskra, Knjižnica50207SI-50207
170Gimnazija Želimlje, Knjižnica50208SI-50208
171Nacionalni inštitut za javno zdravje, Knjižnica50209SI-50209
172Rudis d.d. Trbovlje, Knjižnica50210SI-50210
173Kemijska industrija Kamnik, Knjižnica50211SI-50211
174Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Knjižnica in INDOK služba50212SI-50212
175Zavod RS za varstvo pri delu, Knjižnica50213SI-50213
176Zavod za gradbeništvo Slovenije, Knjižnica50214SI-50214
177Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje50215SI-50215
178Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica50216SI-50216
179Knjižnica Domžale50217SI-50217
180Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Knjižnica50218SI-50218
181Mestna knjižnica Grosuplje50219SI-50219
182Mestno gledališče ljubljansko, Knjižnica50220SI-50220
183Lek d.d., Specialna knjižnica50221SI-50221
184Ilirija d.d., Knjižnica50222SI-50222
185Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo50223SI-50223
186Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik50224SI-50224
187Cankarjeva knjižnica Vrhnika50225SI-50225
188Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi50226SI-50226
189TKI Hrastnik, d.d., Knjižnica50227SI-50227
190Podjetje za avtomatizacijo prometa, Knjižnica50228SI-50228
191Institut za varilstvo d.o.o., Knjižnica50229SI-50229
192Termika, Knjižnica50230SI-50230
193Kolinska, Knjižnica50231SI-50231
194GRADIS, Knjižnica50232SI-50232
195Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Knjižnica50233SI-50233
196Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, INDOK služba in knjižnica50235SI-50235
197Osnovna šola Dobrepolje, Knjižnica50236SI-50236
198Ekonomski inštitut Pravne fakultete, Knjižnica50237SI-50237
199Inštitut za geografijo Ljubljana, Knjižnica50238SI-50238
200Razvojno raziskovalni center Gipos, Knjižnica50239SI-50239
201Arboretum Volčji potok, Knjižnica50240SI-50240
202Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje50242SI-50242
203Intertrade, Knjižnica50243SI-50243
204Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., Knjižnica50244SI-50244
205Knjižnica Logatec50245SI-50245
206Zamtes, Knjižnica50246SI-50246
207Fakulteta za upravo, Knjižnica 50247SI-50247
208Gimnazija Bežigrad50248SI-50248
209Radio glas Ljubljane, Knjižnica50249SI-50249
210Osrednja knjižnica Kranj50250SI-50250
211Gorenjski muzej, Knjižnica50251SI-50251
212ELAN LINE-SKI DEVISION, Knjižnica50252SI-50252
213Savatech, d.o.o., Strokovna knjižnica50253SI-50253
214Gorenjski muzej, Knjižnica50257SI-50257
215Fakulteta za organizacijske vede, Knjižnica 50263SI-50263
216Tovarna verig Lesce, Knjižnica50270SI-50270
217Kemična tovarna Podnart, Knjižnica50271SI-50271
218Knjižnica A.T. Linharta Radovljica50272SI-50272
219Občinska knjižnica Jesenice50274SI-50274
220ACRONI, d.o.o., Strokovna knjižnica 50275SI-50275
221Srednja šola Jesenice, Knjižnica50276SI-50276
222Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka50280SI-50280
223Loški muzej Škofja Loka, Knjižnica50281SI-50281
224Inštitut Zoran Rant, Knjižnica50282SI-50282
225Kladivar Žiri, Knjižnica50285SI-50285
226Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Knjižnica50294SI-50294
227Peko d.d., Knjižnica50295SI-50295
228Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič50296SI-50296
229Tržiški muzej, Knjižnica50297SI-50297
230Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor50300SI-50300
231TAM Razvojno tehnični inštitut, Knjižnica50301SI-50301
232Elektrokovina Maribor, Knjižnica50302SI-50302
233Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o., Knjižnica50303SI-50303
234Mariborska knjižnica50304SI-50304
235Tekstilni inštitut Maribor, Knjižnica50305SI-50305
236Metalna Maribor, Knjižnica50306SI-50306
237Mariborska livarna Maribor, d.d., Strokovna knjižnica50307SI-50307
238Teološka fakulteta, Enota Maribor, Teološka knjižnica Maribor50309SI-50309
239TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o., Knjižnica50310SI-50310
240Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Knjižnica 50311SI-50311
241Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Knjižnica tehniških fakultet50312SI-50312
242Inštitut za ekološki inžiniring, Knjižnica50313SI-50313
243Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Knjižnica50314SI-50314
244Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska knjižnica Maribor50315SI-50315
245Pokrajinski arhiv Maribor, Knjižnica50316SI-50316
246Filozofska fakulteta, Miklošičeva knjižnica - FPNM50317SI-50317
247Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o., Knjižnica50318SI-50318
248HENKEL-ZLATOROG D.O.O. RAZISKOVALNI INŠTITUT, Knjižnica50319SI-50319
249Muzej narodne osvoboditve Maribor, Strokovna knjižnica 50321SI-50321
250Fakulteta za zdravstvene vede, Knjižnica50322SI-50322
251Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, Knjižnica ECERS50325SI-50325
252Pravna fakulteta, Knjižnica50326SI-50326
253Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Knjižnica50327SI-50327
254II. gimnazija Maribor, Knjižnica50328SI-50328
255Dravske elektrarne, Knjižnica50334SI-50334
256ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT, Knjižnica50335SI-50335
257Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije, Knjižnica50336SI-50336
258Ekonomski inštitut Maribor d.o.o., Knjižnica50338SI-50338
259Institut informacijskih znanosti, Knjižnica 50342SI-50342
260Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem50350SI-50350
261Metal Ravne d.o.o., Knjižnica50351SI-50351
262Koroški pokrajinski muzej, Knjižnica50352SI-50352
263ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O., Knjižnica50356SI-50356
264Strojna Maribor, Knjižnica50358SI-50358
265Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec50359SI-50359
266Knjižnica Ivana Potrča Ptuj50360SI-50360
267Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Knjižnica50361SI-50361
268Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Knjižnica50364SI-50364
269Tekstilna in frizerska srednja šola, Knjižnica50365SI-50365
270Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Knjižnica50366SI-50366
271INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA, Knjižnica50367SI-50367
272MARLES, Knjižnica50368SI-50368
273Knjižnica Lenart50369SI-50369
274Knjižnica Radlje ob Dravi50372SI-50372
275Knjižnica Dravograd50375SI-50375
276Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica50379SI-50379
277IMPOL, Knjižnica50380SI-50380
278Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož50395SI-50395
279Osrednja knjižnica Celje50400SI-50400
280Pokrajinski muzej Celje, Knjižnica50401SI-50401
281EMO, Knjižnica50402SI-50402
282Cinkarna, d. d., metalurško-kemična industrija, Strokovna knjižnica 50403SI-50403
283Splošna bolnišnica Celje, Medicinska knjižnica50405SI-50405
284CETIS, Knjižnica50411SI-50411
285Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d., Strokovna knjižnica50412SI-50412
286RAZVOJNI CENTER CELJE, Knjižnica50415SI-50415
287Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah50418SI-50418
288Knjižnica Rogaška Slatina50419SI-50419
289Knjižnica Velenje50420SI-50420
290Gorenje, d.d., Velenje, Knjižnica50421SI-50421
291COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE, Knjižnica50423SI-50423
292Splošna knjižnica Slovenske Konjice50425SI-50425
293KONUS, Knjižnica50426SI-50426
294Knjižnica Šentjur50428SI-50428
295TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, Knjižnica50429SI-50429
296INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO, Knjižnica50432SI-50432
297Medobčinska splošna knjižnica Žalec50434SI-50434
298Osrednja knjižnica Mozirje50435SI-50435
299Knjižnica Laško50438SI-50438
300Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto50450SI-50450
301Dolenjski muzej Novo mesto, Strokovna knjižnica50451SI-50451
302Krka d.d., Novo mesto, Center za strokovno informatiko50452SI-50452
303Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto, Knjižnica50453SI-50453
304Revoz d.d., Knjižnica50458SI-50458
305GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO, Knjižnica50459SI-50459
306Srednja šola Črnomelj, Knjižnica50461SI-50461
307Knjižnica Črnomelj50462SI-50462
308Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Knjižnica50463SI-50463
309Ljudska knjižnica Metlika50465SI-50465
310Belokranjski muzej Metlika, Knjižnica 50466SI-50466
311Knjižnica Pavla Golie Trebnje50468SI-50468
312Knjižnica Brežice50469SI-50469
313Valvasorjeva knjižnica Krško50473SI-50473
314Šolski center Krško-Sevnica, Knjižnica50474SI-50474
315Posavski muzej Brežice, Knjižnica50477SI-50477
316Knjižnica Sevnica50480SI-50480
317Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria50500SI-50500
318Pokrajinski arhiv Koper, Knjižnica50501SI-50501
319Pokrajinski muzej Koper, Knjižnica50502SI-50502
320TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL, Knjižnica50506SI-50506
321IPLAS, Knjižnica50511SI-50511
322CIMOS Koper, Knjižnica50512SI-50512
323Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano50516SI-50516
324Pomorski muzej Piran, Knjižnica50517SI-50517
325Obalne galerije, Knjižnica50518SI-50518
326Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, Knjižnica50519SI-50519
327Fakulteta za pomorstvo in promet, Knjižnica 50520SI-50520
328Droga, Knjižnica50521SI-50521
329Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola50523SI-50523
330Mehanotehnika, Knjižnica50525SI-50525
331Knjižnica Bena Zupančiča Postojna50530SI-50530
332Kosovelova knjižnica50531SI-50531
333Knjižnica Makse Samsa50533SI-50533
334LKI Lesonit, Knjižnica50536SI-50536
335Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica50550SI-50550
336Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, Knjižnica50553SI-50553
337Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Knjižnica 50554SI-50554
338SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA, Knjižnica50556SI-50556
339GOSTOL-GOPAN, Knjižnica50557SI-50557
340Salonit Anhovo, d.d., Indok dejavnost50559SI-50559
341Mestna knjižnica in čitalnica Idrija50560SI-50560
342Mestni muzej Idrija - muzej za Idrijsko in Cerkljansko, Knjižnica50561SI-50561
343Fructal d.d., Knjižnica 50563SI-50563
344Lavričeva knjižnica Ajdovščina50565SI-50565
345Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin50570SI-50570
346Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko , Knjižnica50571SI-50571
347Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota50600SI-50600
348Pokrajinski muzej Murska Sobota, Knjižnica50604SI-50604
349Zdravilišče Radenska s tremi srci, Knjižnica50605SI-50605
350LU Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Občinska matična knjižnica Gornja Radgona50610SI-50610
351Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva50614SI-50614
352INA-NAFTA LENDAVA, Knjižnica50615SI-50615
353Splošna knjižnica Ljutomer50616SI-50616
354Lek Kozmetika d.o.o., Knjižnica50617SI-50617
355GORENJE-VARSTROJ, Knjižnica50620SI-50620
356Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Knjižnica in INDOK50691SI-50691
357Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, INDOK služba in knjižnica50692SI-50692
358Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, INDOK in knjižnica za živinorejo50693SI-50693
359Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Knjižnica in INDOK za živilstvo50694SI-50694
360Veterinarska fakulteta, Center za informatiko in knjižnica50696SI-50696
361Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Knjižnica51001SI-51001
362Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, Knjižnica51002SI-51002
363Fakulteta za medije, Knjižnica51003SI-51003
364Visoka zdravstvena šola v Celju, Knjižnica51004SI-51004
365Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, Knjižnica51005SI-51005
366Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor51006SI-51006
367Fakulteta za organizacijske študije v Novem Mestu51007SI-51007
368Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj51008SI-51008
369Univerza na Primorskem51009SI-51009
370Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu51010SI-51010
371Visoka šola za poslovne vede51011SI-51011
372Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko51012SI-51012
373Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani51013SI-51013
374Fakulteta za turizem51014SI-51014
375MCL - Fakulteta za management in pravo Ljubljana51015SI-51015
376Visokošolski zavod Fizioterapevtika51016SI-51016
377Akademija za vizualno umetnost51017SI-51017
378Nova univerza51018SI-51018
379ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o., Knjižnica in informacijski center51101SI-51101
380IBL SISTEMI, Knjižnica51102SI-51102
381Računsko sodišče, Knjižnica51103SI-51103
382Helios TBLUS - obrat Color, Strokovna knjižnica Color 51104SI-51104
383Premogovnik Velenje d.d., Strokovna knjižnica 51105SI-51105
384ADRIA AIRWAYS, Knjižnica51106SI-51106
385Jelovica, Lesna industrija d.d., Specialna knjižnica 51107SI-51107
386Paloma, d.d., Strokovna knjižnica51108SI-51108
387Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih Ljubljana, Knjižnica51109SI-51109
388ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, Knjižnica51110SI-51110
389SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH, Knjižnica51111SI-51111
390Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri PAM, Knjižnica51112SI-51112
391CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Knjižnica51113SI-51113
392ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, Knjižnica51114SI-51114
393Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK, Knjižnica51115SI-51115
394Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Evropski dokumentacijski center (EDC)51116SI-51116
395Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej, Knjižnica51117SI-51117
396Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Knjižnica51118SI-51118
397Državni izpitni center, Knjižnica RIC51120SI-51120
398Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Knjižnica51121SI-51121
399Knjižnica Bena Župančiča Pivka, Knjižnica51122SI-51122
400Petrol, Knjižnica51123SI-51123
401INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, Knjižnica51125SI-51125
402Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko, Knjižnica51126SI-51126
403Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Knjižnica51127SI-51127
404LTH d.d. Škofja Loka, Knjižnica51128SI-51128
405Raziskovalni center Ekonomske fakultete, Knjižnica51130SI-51130
406Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, INDOK služba 51131SI-51131
407Knjižnica dr. Marje Boršnik, Knjižnica51132SI-51132
408Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Knjižnica51133SI-51133
409Prometni inštitut, Knjižnica51136SI-51136
410Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Knjižnica51137SI-51137
411GEA College - Fakulteta za podjetništvo, Knjižnica51138SI-51138
412Splošna bolnišnica Celje, Knjižnica51139SI-51139
413Mariborska filharmonija, Knjižnica51140SI-51140
414Cankarjev dom, Knjižnica51141SI-51141
415Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Knjižnica51142SI-51142
416Slovenska kinoteka, Knjižnica51160SI-51160
417Center za sluh in govor, Knjižnica51168SI-51168
418Srednja šola za gradbeništvo Celje, Knjižnica51201SI-51201
419Gimnazija Celje - Center, Knjižnica51202SI-51202
420Gimnazija Šentvid, Knjižnica51203SI-51203
421Šolski center Nova Gorica51204SI-51204
422Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Knjižnica51205SI-51205
423Srednja šola Srečka Kosovela Sežana, Knjižnica51206SI-51206
424Gimnazija Vič, Knjižnica51207SI-51207
425Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec, Knjižnica51208SI-51208
426Šolski center Velenje, Knjižnica51209SI-51209
427Srednja ekonomska šola Maribor51210SI-51210
428Srednja tekstilna, obutvena in gum. šola, Knjižnica51211SI-51211
429Srednja lesarska šola Ljubljana, Knjižnica51212SI-51212
430Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Knjižnica51213SI-51213
431Srednja kemijska šola in gimnazija, Knjižnica51214SI-51214
432Prometna šola Maribor, Knjižnica51215SI-51215
433Srednja trgovska šola Maribor51216SI-51216
434Srednja šola za oblikovanje, Knjižnica51217SI-51217
435Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Knjižnica51218SI-51218
436Srednja šola Domžale51219SI-51219
437Lesarska šola Maribor, Knjižnica51220SI-51220
438Šolski center Ljubljana51221SI-51221
439Center slepih in slabovidnih Škofja Loka, Knjižnica51222SI-51222
440Tehniški šolski center Nova Gorica, Knjižnica51223SI-51223
441Biotehniški center Naklo, Knjižnica51224SI-51224
442Srednja šola Veno Pilon, Knjižnica51225SI-51225
443Srednja glasbena in baletna šola, Knjižnica51226SI-51226
444Srednješolski center Ptuj, Knjižnica51227SI-51227
445Srednja strojna šola Maribor, Knjižnica51228SI-51228
446Srednja ekonomska šola, Knjižnica51229SI-51229
447Gimnazija Ravne na Koroškem, Knjižnica 51230SI-51230
448Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Knjižnica51231SI-51231
449Gimnazija Novo mesto, Knjižnica51232SI-51232
450Šolski center Novo mesto51233SI-51233
451Srednja šola Postojna, Knjižnica51234SI-51234
452Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Knjižnica51235SI-51235
453Gimnazija Jurij Vega Idrija, Knjižnica51236SI-51236
454Srednja trgovska šola Ljubljana, Knjižnica51237SI-51237
455Srednja ekonomska šola Novo mesto, Knjižnica51238SI-51238
456Prva gimnazija Maribor, Knjižnica51239SI-51239
457Srednja kmetijska šola Grm, Knjižnica51240SI-51240
458III. gimnazija Maribor, Knjižnica51242SI-51242
459Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica51243SI-51243
460Srednja policijska šola, Knjižnica51244SI-51244
461Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper , Knjižnica51245SI-51245
462Gimnazija Koper, Knjižnica51246SI-51246
463Gimnazija Brežice51247SI-51247
464Dijaški dom Maribor, Knjižnica51248SI-51248
465Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Knjižnica51249SI-51249
466Srednja gradbena šola Kranj, Knjižnica51250SI-51250
467Šolski center Novo mesto, Knjižnica51251SI-51251
468Gimnazija Kranj, Knjižnica51252SI-51252
469Gimnazija Šiška51253SI-51253
470Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, Knjižnica51254SI-51254
471Srednja ekonomska in upravno-administrativna šola Kranj, Knjižnica51255SI-51255
472Srednja trgovska šola Celje, Knjižnica51256SI-51256
473Steklarska šola Rogaška Slatina, Knjižnica51257SI-51257
474Dijaški dom Lizike Jančar, Knjižnica51258SI-51258
475Srednja ekonomska šola Celje, Knjižnica51259SI-51259
476Srednja ekonomska, trgovska in upravno administrativna šola, Knjižnica51260SI-51260
477Gimnazija Tolmin51261SI-51261
478Srednja frizerska šola Ljubljana51262SI-51262
479Srednja šola Izola51263SI-51263
480Osnovna šola Polzela, Knjižnica51301SI-51301
481Osnovna šola Vič51302SI-51302
482Osnovna šola Poljane Ljubljana, Knjižnica51303SI-51303
483Osnovna šola Velika Nedelja51304SI-51304
484Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Knjižnica51305SI-51305
485Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana, Knjižnica51306SI-51306
486Osnovan šola Gustava Šiliha Velenje, Knjižnica51307SI-51307
487Osnovna šola Hruševec Šentjur, Knjižnica51308SI-51308
488Osnovna šola Kungota51309SI-51309
489Osnovna šola Gornji Petrovci, Knjižnica51310SI-51310
490Osnovna šola Lucija51311SI-51311
491Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Knjižnica51312SI-51312
492Osnovna šola Pivka51313SI-51313
493Osnovna šola Prule, Knjižnica51314SI-51314
494Osnovna šola Gradec51315SI-51315
495Osnovna šola Gorje, Knjižnica51316SI-51316
496Osnovna šola Dobje51317SI-51317
497Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Knjižnica51318SI-51318
498Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice51319SI-51319
499Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Knjižnica51320SI-51320
500Osnovna šola Toma Brejca Kamnik51321SI-51321
501Osnovna šola Gornja Radgona, Knjižnica51322SI-51322
502Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. goricah, Knjižnica51323SI-51323
503Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Knjižnica51324SI-51324
504Osnovna šola Bežigrad51325SI-51325
505I. osnovna šola Žalec, Knjižnica51326SI-51326
506Osnovna šola "Bratov Juhartov", Knjižnica51327SI-51327
507Osnovna šola Braslovče, Knjižnica51328SI-51328
508Osnovna šola Dobrova51329SI-51329
509Osnovna šola Šentvid, Knjižnica51330SI-51330
510Osnovna šola Bršljin51331SI-51331
511Osnovna šola Vransko - Tabor, Knjižnica51332SI-51332
512Osnovna šola Toneta Čufarja51333SI-51333
513Osnovna šola Žirovnica, Knjižnica51334SI-51334
514Osnovna šola Šmartno pri Litiji, Knjižnica51335SI-51335
515Osnovna šola Zreče, Knjižnica51336SI-51336
516Osnovna šola Šmartno v Tuhinju51337SI-51337
517Osnovna šola Vižmarje - Brod, Knjižnica51338SI-51338
518Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik51339SI-51339
519Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana, Knjižnica51340SI-51340
520Osnovna šola Ketteja in Murna Ljubljana, Knjižnica51341SI-51341
521Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana, Knjižnica51342SI-51342
522Osnovna šola Šmarje pri Kopru51343SI-51343
523Osnovna šola Vodmat, Knjižnica51344SI-51344
524Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur51345SI-51345
525Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Knjižnica51346SI-51346
526Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo, Knjižnica51347SI-51347
527Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Knjižnica51348SI-51348
528Osnovna šola Lava Celje51349SI-51349
529Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Knjižnica51350SI-51350
530Osnovna šola 8 talcev Logatec51351SI-51351
531Osnovna šola Dolenjske Toplice, Knjižnica51352SI-51352
532Osnovna šola Ivana Groharja51353SI-51353
533Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana, Knjižnica51354SI-51354
534Osnovna šola Nove Fužine, Knjižnica51355SI-51355
535Osnovna šola Črna na Koroškem51356SI-51356
536Osnovna šola Tabor I Maribor, Knjižnica51357SI-51357
537Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica51358SI-51358
538Osnovna šola Cerkno, Knjižnica51359SI-51359
539Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče51360SI-51360
540Osnovna šola Planina pri Sevnici, Knjižnica51361SI-51361
541Osnovna šola Frana Roša Celje51362SI-51362
542Osnovna šola Nazarje, Knjižnica51363SI-51363
543Osnovna šola Šturje Ajdovščina, Knjižnica51364SI-51364
544Osnovna šola Koseze, Knjižnica51365SI-51365
545Osnovna šola Anice Černejeve Makole51366SI-51366
546Osnovna šola Vrhovci, Knjižnica51367SI-51367
547Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični51368SI-51368
548Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Knjižnica51369SI-51369
549Dvojezična osnovna šola I. Lendava, Knjižnica51370SI-51370
550Osnovna šola dr. Ivana Korošca, Knjižnica51372SI-51372
551Osnovna šola Gorišnica51373SI-51373
552Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci51374SI-51374
553Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo51375SI-51375
554Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor51376SI-51376
555Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje51377SI-51377
556Osnovna šola Otočec51378SI-51378
557Osnovna šola Leskovec pri Krškem51380SI-51380
558Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru51381SI-51381
559Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica51382SI-51382
560Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava51383SI-51383
561Osnovna šola Juršinci51384SI-51384
562Osnovna šola Olge Meglič51385SI-51385
563Osnovna šola Poljčane51386SI-51386
564Osnovna šola Fram51387SI-51387
565Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor51388SI-51388
566Osnovna šola Rače51389SI-51389
567Osnovna šola Breg51390SI-51390
568Osnovna šola Cirkulane - Zavrč51391SI-51391
569Osnovna šola Selnica ob Dravi51392SI-51392
570Osnovna šola Brezno - Podvelka51393SI-51393
571Osnovna šola Maksa Durjave Maribor51394SI-51394
572Osnovna šola Duplek51395SI-51395
573Osnovna šola Leona Štuklja Maribor51396SI-51396
574Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor51397SI-51397
575Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor51398SI-51398
576Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor51399SI-51399
577Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor51400SI-51400
578Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica51401SI-51401
579Osnovna šola Draga Kobala Maribor51402SI-51402
580Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka51403SI-51403
581Osnovna šola Kašelj51404SI-51404
582Osnovna šola Železniki51405SI-51405
583Osnovna šola Spodnja Šiška51406SI-51406
584Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja51407SI-51407
585Osnovna šola Notranjski odred Cerknica51408SI-51408
586Osnovna šola Mirana Jarca51409SI-51409
587Osnovna šola Dragomelj51410SI-51410
588Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani51411SI-51411
589Osnovna šola Tabor Logatec51412SI-51412
590Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake51413SI-51413
591Osnovna šola Gorica Velenje51414SI-51414
592Osnovna šola Antona Aškerca Velenje51415SI-51415
593Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas51416SI-51416
594Osnovna šola Naklo51417SI-51417
595Osnovna šola Janka Glazerja Ruše51418SI-51418
596Osnovna šola Predoslje Kranj51419SI-51419
597Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem51420SI-51420
598Osnovna šola Loče51421SI-51421
599Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje51422SI-51422
600Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje51423SI-51423
601IV. osnovna šola Celje51424SI-51424
602Osnovna šola Ljubno ob Savinji51425SI-51425
603Osnovna šola Glazija51426SI-51426
604Osnovna šola Škofljica51427SI-51427
605Osnovna šola Šmarje - Sap51428SI-51428
606Osnovna šola Metlika51429SI-51429
607Osnovna šola Orehek Kranj51430SI-51430
608Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto51431SI-51431
609Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica51432SI-51432
610Osnovna šola Šenčur51433SI-51433
611Osnovna šola Vitanje51434SI-51434
612Osnovna šola Tržič51435SI-51435
613Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem51436SI-51436
614Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor51437SI-51437
615Osnovna šola Livada Velenje51438SI-51438
616Osnovna šola Šalek Velenje51439SI-51439
617Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu51440SI-51440
618Osnovna šola Sečovlje51441SI-51441
619III. osnovna šola Celje51442SI-51442
620Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor51443SI-51443
621Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak51444SI-51444
622Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica51445SI-51445
623Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige51446SI-51446
624Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje51447SI-51447
625Osnovna šola Ribnica na Pohorju51448SI-51448
626Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje51449SI-51449
627Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje51450SI-51450
628Slovenska prosvetna zveza , Slovenska študijska knjižnica 51901SI-51901
629Državni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre, Knjižnica51903SI-51903
630Zveza tabornikov Slovenije, Knjižnica55001SI-55001
631Teozofsko društvo Jivatma, Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin55002SI-55002
632Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Knjižnica55003SI-55003
633Šola za ravnatelje, Knjižnica55004SI-55004
634Uršulinski samostan Ljubljana, Knjižnica55005SI-55005
635Katoliški inštitut, Knjižnica55006SI-55006
636Društvo upokojencev Škofja Loka, Univerza za tretje življensko obdobje, Knjižnica55007SI-55007
637Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana55008SI-55008
638Splošna bolnišnica Novo mesto55009SI-55009
639Pokrajinski muzej Maribor55010SI-55010
640Ruski Dom, Maribor55011SI-55011
641Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica55012SI-55012
642Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Inštitut za poslovno odličnost55013SI-55013
643Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo55014SI-55014
644RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti55015SI-55015
645Župnijski urad Preska, Oblakova knjižnica55016SI-55016
646Judovski kulturni center Ljubljana55017SI-55017
647Zasebna knjižnica Andraža Marjana Žvaba55018SI-55018
648Slovensko planinsko društvo Bariloche, Knjižnica55097SI-55097
649Knjižnica Dol pri Ljubljani, Knjižnica55144SI-55144
650DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Knjižnica55145SI-55145
651Svilanit tekstilna tovarna d.d., Knjižnica55146SI-55146
652Ixtlan Consulting d.o.o., Knjižnica55147SI-55147
653Župnijski urad, Knjižnica55148SI-55148
654JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, Knjižnica55149SI-55149
655Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Diplomatska knjižnica55150SI-55150
656Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Knjižnica55151SI-55151
657Univerza v Novi Gorici, Univerzitetna knjižnica Univerze v Novi Gorici55152SI-55152
658Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Knjižnica55153SI-55153
659Mirovni inštitut, Knjižnica 55154SI-55154
660Studio marketing J Walter Thompson, Knjižnica55155SI-55155
661Talum d.d., Knjižnica 55156SI-55156
662Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Knjižnica55157SI-55157
663Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko, Knjižnica55158SI-55158
664Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne 55159SI-55159
665Pošta Slovenije, d. o. o., Knjižnica55161SI-55161
666Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Knjižnica55162SI-55162
667Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije, Knjižnica55163SI-55163
668Iskraemeco, Knjižnica55164SI-55164
669Energetika Ljubljana, d.o.o., Strokovna knjižnica 55165SI-55165
670Johnsons Controls - NTU, Knjižnica55166SI-55166
671IEDC - Poslovna šola Bled, Knjižnica in informacijski center55167SI-55167
672Triglavski narodni park, Knjižnica55169SI-55169
673Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo, Knjižnica55170SI-55170
674Kovinotehna d.d. Celje, Knjižnica55171SI-55171
675Ljudska univerza Koper, Knjižnica55172SI-55172
676Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Visoke šole za tehnologije in sisteme, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto55174SI-55174
677Ustanova Fundacija Gea2000, Knjižnica55175SI-55175
678Zasavski muzej Trbovlje, Knjižnica55176SI-55176
679Zdravstveni dom Ljubljana, Knjižnica55177SI-55177
680Urad Vlade RS za komuniciranje, Knjižnica55178SI-55178
681Center Dolfke Boštjančič, Knjižnica55179SI-55179
682Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Knjižnica MOL55180SI-55180
683Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenski inštitut za standardizacijo55182SI-55182
684Javna agencija RS za energijo, Knjižnica 55183SI-55183
685Hit hoteli, igralnice, turizem d.d., Knjižnica55184SI-55184
686DATALAB d.o.o, Knjižnica55185SI-55185
687Upravno sodišče RS, Knjižnica55186SI-55186
688Urad RS za intelektualno lastnino, Knjižnica55187SI-55187
689Studia Slovenica, Knjižnica55188SI-55188
690Javni zavod Kozjanski park, Knjižnica55189SI-55189
691Center za glasbeno vzgojo Koper, Knjižnica55190SI-55190
692Umetnostna galerija Maribor, Knjižnica55191SI-55191
693Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica, Knjižnica55192SI-55192
694Zavod Hrastovec - Trate, Knjižnica55193SI-55193
695Mestna občina Nova Gorica, Knjižnica55194SI-55194
696Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Knjižnica55195SI-55195
697Center Vlade RS za informatiko, Knjižnica55196SI-55196
698Zgodovinski arhiv Celje, Knjižnica55197SI-55197
699Tolminski muzej, Knjižnica 55199SI-55199
700Dijaški dom Nova Gorica, Knjižnica55261SI-55261
701Srednja gostinska šola Bled, Knjižnica55262SI-55262
702Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Knjižnica55263SI-55263
703Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, Knjižnica55264SI-55264
704ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA, Knjižnica55265SI-55265
705Dijaški Dom Vič, Knjižnica55266SI-55266
706Škofijska gimnazija Vipava, Knjižnica55267SI-55267
707Dijaški dom Tabor, Knjižnica55268SI-55268
708Gimnazija Škofja Loka, Knjižnica55269SI-55269
709Gimnazija Moste55270SI-55270
710Šolski center Ptuj, Knjižnica55271SI-55271
711Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna55272SI-55272
712Srednja kmetijska šola Maribor, Knjižnica55273SI-55273
713Glasbena šola Domžale, Knjižnica55274SI-55274
714Srednja lesarska šola Nova Gorica, Knjižnica55275SI-55275
715Srednja šola Sevnica, Knjižnica55276SI-55276
716Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Knjižnica 55277SI-55277
717Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Knjižnica55278SI-55278
718Gimnazija Piran, Knjižnica55279SI-55279
719Glasbena šola Franc Šturm, Knjižnica55280SI-55280
720Gimnazija Ledina, Knjižnica55281SI-55281
721Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Knjižnica55283SI-55283
722Gimnazija Ormož, Knjižnica55284SI-55284
723Železniška srednja šola - dijaški dom, Knjižnica55285SI-55285
724Dijaški dom Ivan Cankar, Knjižnica55286SI-55286
725Srednja upravno administrativna šola Ljubljana, Knjižnica55287SI-55287
726Gimnazija Murska Sobota55288SI-55288
727Ekonomska in trgovska šola Brežice55289SI-55289
728Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor, Knjižnica55290SI-55290
729Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Knjižnica55291SI-55291
730Gimnazija Franca Miklošiča, Knjižnica55292SI-55292
731Gimnazija Kočevje, Knjižnica55293SI-55293
732Srednja strojno kovinarska šola Ravne na Koroškem, Knjižnica55294SI-55294
733Srednja elektro in strojna šola Kranj, Knjižnica55295SI-55295
734Ekonomska šola Ljubljana, Knjižnica55296SI-55296
735Srednja zdravstvena šola Celje, Knjižnica55297SI-55297
736Srednja šola Slovenska Bistrica55298SI-55298
737Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Knjižnica55299SI-55299
738Osnovna šola Vavta vas55363SI-55363
739Osnovna šola Griže, Knjižnica55364SI-55364
740Osnovna šola Ljubo Šercer, Knjižnica55365SI-55365
741Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Knjižnica55366SI-55366
742Osnovna šola Frankolovo, Knjižnica55367SI-55367
743Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Knjižnica55368SI-55368
744Osnovna šola Jurija Vege, Knjižnica55369SI-55369
745Osnovna šola Dekani, Knjižnica55370SI-55370
746Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec, Knjižnica55371SI-55371
747Osnovna šola Križevci, Knjižnica 55373SI-55373
748Dvojezična osnovna šola Dobrovnik - Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak , Knjižnica55374SI-55374
749Osnovna šola Polje, Knjižnica55375SI-55375
750Osnovna šola Frana Kranjca55376SI-55376
751Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Knjižnica55378SI-55378
752Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled55379SI-55379
753Osnovna šola Koroška bela, Knjižnica55380SI-55380
754Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Knjižnica55381SI-55381
755Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora55382SI-55382
756OŠ Stražišče Kranj, Knjižnica55383SI-55383
757Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka55384SI-55384
758Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce, Knjižnica55385SI-55385
759Osnovna šola Tomaža Linharta Radovljica, Knjižnica55386SI-55386
760Osnovna šola Center Novo mesto, Knjižnica55387SI-55387
761Osnovna šola Šmihel55388SI-55388
762Osnovna šola Dutovlje, Knjižnica55389SI-55389
763Osnovna šola Grm Novo mesto55390SI-55390
764Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Knjižnica55391SI-55391
765Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva, Knjižnica55392SI-55392
766Osnovna šola III Murska Sobota55393SI-55393
767Osnovna šola Starše, Knjižnica55394SI-55394
768Osnovna šola Simona Jenka55395SI-55395
769Osnovna šola Mežica, Knjižnica55397SI-55397
770Osnovna šola Šempas55398SI-55398
771Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Knjižnica55399SI-55399
772Vrtec Hansa Christiana Andersena, Knjižnica55401SI-55401
773Vrtec Trbovlje, Knjižnica55402SI-55402
774Akademija Montessori - Hiša otrok ABC55403SI-55403
775Vrtec Šentjur55404SI-55404
776Osnovna šola Muta, Knjižnica55501SI-55501
777Osnovna šola Majšperk55502SI-55502
778Osnovna šola Bistrica Tržič, Knjižnica55503SI-55503
779Osnovna šola Tišina, Knjižnica55504SI-55504
780Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica55505SI-55505
781Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Knjižnica55506SI-55506
782Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik55507SI-55507
783I. Osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55508SI-55508
784Osnovna šola Stopiče, Knjižnica55509SI-55509
785Osnovna šola Slivnica pri Celju55510SI-55510
786Osnovna šola Brinje Grosuplje, Knjižnica55511SI-55511
787Osnovna šola Stari trg ob Kolpi55512SI-55512
788Osnovna šola Veržej, Knjižnica55513SI-55513
789Osnovna šola Deskle55514SI-55514
790Osnovna šola Ig, Knjižnica55515SI-55515
791Osnovna šola Hudinja55517SI-55517
792Osnovna šola Cankova, Knjižnica55518SI-55518
793Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici, Knjižnica55519SI-55519
794Osnovna šola Koroški jeklarji, Knjižnica55520SI-55520
795Osnovna šola Solkan, Knjižnica55521SI-55521
796Osnovna šola Janka Kersnika, Knjižnica55522SI-55522
797Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Knjižnica55523SI-55523
798Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, Knjižnica55524SI-55524
799Osnovna šola Pesnica55525SI-55525
800Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Knjižnica55526SI-55526
801Osnovna šola Idrija55527SI-55527
802Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Knjižnica55528SI-55528
803Osnovna šola Gabrovka - Dole55529SI-55529
804Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Knjižnica55530SI-55530
805Osnovna šola Središče ob Dravi55531SI-55531
806Osnovna šola Jelšane, Knjižnica55532SI-55532
807Osnovna šola Marije Vere55533SI-55533
808Osnovna šola Martina Konšaka, Knjižnica55534SI-55534
809Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Knjižnica55535SI-55535
810Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd55536SI-55536
811Osnovna šola Podgora, Knjižnica55537SI-55537
812Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Knjižnica55538SI-55538
813Osnovna šola Mirna55539SI-55539
814Osnovna šola Pod goro Slov. Konjice, Knjižnica55540SI-55540
815Osnovna šola Ljubečna, Knjižnica55541SI-55541
816Osnovna šola Jarenina55542SI-55542
817Osnovna šola Veliki Gaber, Knjižnica55543SI-55543
818Osnovna šola Miška Kranjca55544SI-55544
819Osnovna šola Vide Pregarc, knjižnica55545SI-55545
820Osnovna šola Brusnice, Knjižnica55546SI-55546
821Osnovna šola Sveti Jurij55547SI-55547
822Osnovna šola Koper55548SI-55548
823Osnovna šola Blaža Arniča Luče55549SI-55549
824Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Knjižnica55550SI-55550
825Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Knjižnica55551SI-55551
826Osnovna šola Bogojina, Knjižnica55552SI-55552
827Osnovna šola Dornberk55553SI-55553
828Osnovna šola Košana, Knjižnica55554SI-55554
829II. Osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55555SI-55555
830II. osnovna šola Celje, Knjižnica55556SI-55556
831Osnovna šola Vuzenica55557SI-55557
832Osnovna šola Toneta Okrogarja, Knjižnica55558SI-55558
833Osnovna šola Šmarjeta55559SI-55559
834Osnovna šola Trebnje, Knjižnica55560SI-55560
835Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj55561SI-55561
836Osnovna šola Poljane, Knjižnica55562SI-55562
837Osnovna šola Destrnik, Knjižnica55563SI-55563
838Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Knjižnica55564SI-55564
839Osnovna šola Podčetrtek55565SI-55565
840Osnovna šola Štore, Knjižnica55566SI-55566
841Osnovna šola Komenda Moste55567SI-55567
842Osnovna šola Beltinci, Knjižnica55568SI-55568
843Osnovna šola Šentjernej55569SI-55569
844Osnovna šola Kolezija, Knjižnica55570SI-55570
845Osnovna šola Radenci55571SI-55571
846Osnovna šola Livada, Knjižnica55572SI-55572
847Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna55573SI-55573
848Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Knjižnica55574SI-55574
849Osnovna šola Antona Ukmarja Koper55575SI-55575
850Osnovna šola borcev za severno mejo, Knjižnica55576SI-55576
851Osnovna šola Mala Nedelja, Knjižnica55577SI-55577
852Osnovna šola Dravlje55578SI-55578
853Osnovna šola Ledina, Knjižnica55579SI-55579
854Osnovna šola Lesično55580SI-55580
855Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Knjižnica55581SI-55581
856Osnovna šola Turnišče55582SI-55582
857Osnovna šola Dragomira Benčiča - Brkina, Knjižnica55583SI-55583
858Osnovna šola Žužemberk, Knjižnica55584SI-55584
859Osnovna šola Kozje55585SI-55585
860Osnovna šola Cirkovce, Knjižnica55586SI-55586
861Osnovna šola Mladika, Knjižnica55587SI-55587
862Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Knjižnica55588SI-55588
863Osnovna šola Staneta Žagarja, Knjižnica55589SI-55589
864Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Knjižnica55590SI-55590
865Osnovna šola Križe55592SI-55592
866Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu, Knjižnica55593SI-55593
867Osnovna šola Dragutina Ketteja, Knjižnica55594SI-55594
868Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, Knjižnica55595SI-55595
869Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika55596SI-55596
870Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd, Knjižnica55597SI-55597
871Osnovna šola Spodnja Idrija, Knjižnica55598SI-55598
872Gimnazija Ptuj, Knjižnica55601SI-55601
873Živilska šola Maribor, Knjižnica55602SI-55602
874Srednja zdravstvena šola Piran, Knjižnica55603SI-55603
875Dijaški dom Drava Maribor, Knjižnica55604SI-55604
876Glasbena šola Kamnik, Knjižnica55605SI-55605
877Srednja šola Muta, Knjižnica55606SI-55606
878Glasbena šola Jesenice, Knjižnica55608SI-55608
879Srednja šola Domžale, Knjižnica55609SI-55609
880I. gimnazija v Celju, Knjižnica55610SI-55610
881Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Knjižnica55611SI-55611
882Šolski center Šentjur, Knjižnica55612SI-55612
883Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Knjižnica55613SI-55613
884Srednja šola za strojništvo Škofja Loka, Knjižnica55614SI-55614
885Srednja trgovska šola Kranj, Knjižnica55615SI-55615
886Gimnazija Litija55616SI-55616
887Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Knjižnica55617SI-55617
888Srednja medijska in grafična šola Ljubljana55618SI-55618
889Tehniški šolski center Kranj, Knjižnica55619SI-55619
890Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Knjižnica55620SI-55620
891Srednja tehniška šola Koper, Knjižnica55621SI-55621
892Šolski center Postojna55622SI-55622
893Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva, Knjižnica55623SI-55623
894Euro šola Ljubljana, Knjižnica Erudio55624SI-55624
895Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Knjižnica55625SI-55625
896Srednja šola tehniških strok Šiška55626SI-55626
897Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje55627SI-55627
898Biotehniški izobraževalni center Ljubljana55628SI-55628
899Ekonomska šola Celje55629SI-55629
900Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo55630SI-55630
901Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana55631SI-55631
902Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola55632SI-55632
903Osnovna šola 8 talcev Logatec, Knjižnica55701SI-55701
904Osnovna šola Jakobski Dol, Knjižnica55702SI-55702
905Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci55703SI-55703
906Osnovna šola Rodica, Knjižnica55704SI-55704
907Osnovna šola Fokovci55705SI-55705
908Osnovna šola Rečica ob Savinji, Knjižnica55706SI-55706
909Osnovna šola Hajdina55707SI-55707
910Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Knjižnica55708SI-55708
911Osnovna šola Branik55709SI-55709
912Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor, Knjižnica55710SI-55710
913Osnovna šola I Murska Sobota55711SI-55711
914Osnovna šola Kanal, Knjižnica55712SI-55712
915Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem55713SI-55713
916Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana, Knjižnica55714SI-55714
917Osnovna šola Stročja vas, Knjižnica55715SI-55715
918Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, Knjižnica55716SI-55716
919Osnovna šola Prestranek, Knjižnica55717SI-55717
920Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha, Knjižnica55718SI-55718
921Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Knjižnica55719SI-55719
922Osnovna šola Valentina Vodnika, Knjižnica55720SI-55720
923Osnovna šola Zadobrova, Knjižnica55721SI-55721
924Osnovna šola Škofja Loka - Mesto55722SI-55722
925Osnovna šola Rovte, Knjižnica55723SI-55723
926Osnovna šola Mozirje55724SI-55724
927Osnovna šola Petrovče, Knjižnica55726SI-55726
928Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Knjižnica55727SI-55727
929Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Promož Hrvatini, Knjižnica55728SI-55728
930Osnovna šola Domžale, Knjižnica55729SI-55729
931Osnovna šola Milke Šobar - Nataše, Knjižnica55730SI-55730
932Osnovna šola Preserje pri Radomljah, Knjižnica55731SI-55731
933Osnovna šola Dobravlje55732SI-55732
934Osnovna šola Cerkvenjak-Sv. Andraž, Knjižnica55733SI-55733
935Osnovna šola Loka Črnomelj, Knjižnica55734SI-55734
936Osnovna šola Voličina55735SI-55735
937Osnovna šola Livade Izola, Knjižnica55736SI-55736
938Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Knjižnica55737SI-55737
939JVIZ Osnovna šola Dobrna, Knjižnica55738SI-55738
940Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Knjižnica55739SI-55739
941Osnovna šola Brežice55740SI-55740
942Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, Knjižnica55742SI-55742
943Osnovna šola Grad55743SI-55743
944Osnovna šola Trbovlje, Knjižnica55744SI-55744
945Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad55745SI-55745
946VIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina, Knjižnica55746SI-55746
947Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Knjižnica55747SI-55747
948I. osnovna šola Celje , Knjižnica55748SI-55748
949Osnovan šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Knjižnica55749SI-55749
950Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Knjižnica55750SI-55750
951Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Knjižnica55751SI-55751
952Osnovna šola Savsko naselje, Knjižnica55752SI-55752
953Osnovna šola Stična55753SI-55753
954Osnovna šola Otlica, Knjižnica55754SI-55754
955Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor, Knjižnica55755SI-55755
956Osnovna šola Vojnik, Knjižnica55756SI-55756
957Osnovna šola Venclja Perka Domžale, Knjižnica55757SI-55757
958Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Knjižnica55758SI-55758
959Osnovna šola Mengeš55759SI-55759
960Osnovna šola Mislinja, Knjižnica55760SI-55760
961Osnovna šola Žiri55761SI-55761
962Osnovna šola Sostro, Knjižnica55762SI-55762
963Osnovna šola Bakovci55763SI-55763
964Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki, Knjižnica55764SI-55764
965Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad55765SI-55765
966JVIZ Osnovna šola Lenart, Knjižnica55766SI-55766
967Osnovna šola Apače, Knjižnica55767SI-55767
968Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, Knjižnica55768SI-55768
969Osnovna šola Ormož55769SI-55769
970Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, Knjižnica55770SI-55770
971Osnovna šola IV Murska Sobota, Knjižnica55771SI-55771
972Osnovna šola Božidarja Jakca, Knjižnica55772SI-55772
973Waldorfska šola Ljubljana, Knjižnica55773SI-55773
974Osnovna šola Prežihovega Voranca55774SI-55774
975Osnovna šola Zalog, Knjižnica55775SI-55775
976Osnovna šola Artiče55776SI-55776
977Osnovna šola Videm, Knjižnica55777SI-55777
978Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Knjižnica55778SI-55778
979Osnovna šola Vodice, Knjižnica55779SI-55779
980Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin55780SI-55780
981Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Knjižnica55781SI-55781
982Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije55782SI-55782
983Osnovna šola Trzin, Knjižnica55783SI-55783
984Osnovna šola Miklavž pri Ormožu s podružnico Kog, Knjižnica55784SI-55784
985Osnovna šola II Murska Sobota, Knjižnica 55785SI-55785
986Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Knjižnica55786SI-55786
987Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Knjižnica55787SI-55787
988Osnovna šola Ivana Skvarče55788SI-55788
989Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Knjižnica55789SI-55789
990Osnovna šola Dramlje55790SI-55790
991Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Knjižnica55791SI-55791
992Osnovna šola Sladki Vrh55792SI-55792
993Osnovna šola Hinka Smrekarja, Knjižnica55793SI-55793
994Osnovna šola Kamnica, Knjižnica55794SI-55794
995Osnovna šola Antona Janše Radovljica55795SI-55795
996Osnovna šola Mirna Peč, Knjižnica55796SI-55796
997Osnovna šola Tabor II Maribor, Knjižnica55797SI-55797
9982. Osnovna šola Slovenska Bistrica, Knjižnica55798SI-55798
999Osnovna šola Šoštanj, Knjižnica55799SI-55799
1000Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sándor, Knjižnica55801SI-55801
1001Francoski Inštitut Charles Nodier, Mediateka Francoskega inštituta Charles Nodier v Ljubljani55802SI-55802
1002Škofija Koper, Knjižnica55803SI-55803
1003Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju", Knjižnica55804SI-55804
1004Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, Knjižnica55805SI-55805
1005Minoritski samostan sv. Petra in Pavla, Knjižnica55806SI-55806
1006Ministrstvo za kulturo, Knjižnica55807SI-55807
1007RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija, Knjižnica55808SI-55808
1008Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Knjižnica55809SI-55809
1009Okrožno sodišče v Kopru, Knjižnica55810SI-55810
1010Zavod RS za varstvo narave, Knjižnica55811SI-55811
1011Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Knjižnica55812SI-55812
1012Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Knjižnica55813SI-55813
1013Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, Knjižnica55814SI-55814
1014Obrtna zbornica Slovenije, Knjižnica55815SI-55815
1015Visoka poslovna šola Doba Maribor, Knjižnica55816SI-55816
1016Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Informacijsko-knjižnični servis 55817SI-55817
1017Center RS za poklicno izobraževanje, Knjižnica55818SI-55818
1018Kapucinski samostan Škofja Loka, Knjižnica55819SI-55819
1019Vrhovno državno tožilstvo RS, Knjižnica55820SI-55820
1020Medicinska fakulteta , Knjižnica 55822SI-55822
1021Fakulteta za logistiko, Knjižnica 55823SI-55823
1022Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Knjižnica55824SI-55824
1023Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Knjižnica55825SI-55825
1024Galerija Božidar Jakac, Knjižnica55826SI-55826
1025Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Knjižnica55827SI-55827
1026Inštitut in akademija za multimedije 55828SI-55828
1027Vrtnarska šola Celje, Knjižnica55829SI-55829
1028Višje sodišče v Celju, Knjižnica55831SI-55831
1029Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje, Knjižnica55832SI-55832
1030Leila, Višja strokovna šola d.o.o., Knjižnica55833SI-55833
1031Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Knjižnica 55834SI-55834
1032Škofija Novo mesto, Knjižnica55835SI-55835
1033Zavod za slepo in slabovidno mladino, Knjižnica55836SI-55836
1034Kapucinski samostan Krško, Kapucinska knjižnica Krško55837SI-55837
1035Center za dopisno izoberaževanje Univerzum, Knjižnica55838SI-55838
1036Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Knjižnica FUDŠ in FIŠ55839SI-55839
1037Zavod svete Družine Črenšovci, Knjižnica55840SI-55840
1038Zgodovinski arhiv na Ptuju, Knjižnica55841SI-55841
1039Okrožno sodišče v Krškem, Knjižnica55842SI-55842
1040Visoka šola za računovodstvo, Knjižnica 55843SI-55843
1041Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska knjižnica Janez Goličnik55844SI-55844
1042B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Knjižnica55845SI-55845
1043Visoka šola za tehnologijo polimerov, Knjižnica Visoke šole za tehnologijo polimerov55847SI-55847
1044Knjižnica Medvode55848SI-55848
1045Fakulteta za državne in evropske študije, Knjižnica55849SI-55849
1046Fakulteta za energetiko, Knjižnica 55850SI-55850
1047Mestna knjižnica Ljubljana (MKL)55851SI-55851
1048Fakulteta za dizajn55852SI-55852
1049Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Knjižnica55853SI-55853
1050Knjižnica Dušan Černe, Knjižnica55904SI-55904
1051Slovenski znanstveni institut, Knjižnica55905SI-55905
1052Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi", Knjižnica55906SI-55906
1053Kulturno društvo Ivan Trinko, Knjižnica55908SI-55908
1054Diadaktično ravnateljstvo za osnovne šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom na Opčinah, Knjižnica55909SI-55909
1055Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Knjižnica55910SI-55910
1056Eksperimentalna zasebna zbirka, Knjižnica55998SI-55998
1057Narodna in študijska knjižnica, Knjižnica99001SI-99001