Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Sigle/ISIL

 Knjižicasigla
1Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica50010
2SIKk Slovanska knjižnica Ljubljana50011
3Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, CTK - Knjižnica fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo50029
4Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica 50086
5Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica 50087
6Knjižnica Šiška, Knjižnica 50088
7Knjižnica Otona Župančiča-enota mestna knjižnica, Knjižnica 50090
8Statistični urad RS, Informacijsko središče - specialna knjižnica 50174
9Knjižnica Bežigrad, Knjižnica 50241
10Ministrstvo za okolje in prostor, Knjižnica Uprave RS za jedrsko varnost51119
11Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Koper51124
12Univerza na Primorskem/Universita' del Litorale, Knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper51134
13Turistica - visoka šola za turizem, Knjižnica 51135
14Srednja gostinska in turistična šola Izola, Knjižnica51241
15Fakulteta za humanistične študije Koper, Knjižnica55181
16Fakulteta za vede o zdravju, Knjižnica55198
17Srednja zdravstvena šola Izola, Knjižnica55607
18Osnovna šola Janka Premrla Vojka, Knjižnica55741
19Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje55846