Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Delovne skupine

Za lažje in učinkovitejše delo tima OOK, je ta imenoval nekaj delovnih skupin:

1. za domoznanstvo, deluje od leta 2005, vodi jo Breda Karun do 2010, nato Milena Bon.

2. sistemski administratorji, deluje od leta 2007, vodi jo Breda Karun do 2010, nato Milena Bon.

3. za uporabnike za posebne potrebe, deluje od leta 2009, vodi jo Lea Hedl. Skupina je zaključila z delom 2011.

4. za izobraževanje, deluje od leta 2009, vodi jo Simona Resman.