Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Delovna skupina za pripravo strokovnih priporočil za kompetenčne centre

Leta 2008 je bila v Fiesi oblikovana skupina za pripravo "smernic" oz. priporočil za delo kompetenčnih centrov. Porocilo o delu je podala Lea Hedl 11. maja 2011.

V letu 2012 je ravnateljica NUK imenovala delovno skupino za pripravo strokovnih izhodišč za vzpostavitev specializiranih centrov v splošnih knjižnicah v sestavi:

  1. mag. Tatjana Likar, Misnistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
  2. Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
  3. Simona Resman, Mestna knjižnica Ljubljana
  4. Kristina Janc, NUK
  5. Milena Bon, NUK, vodja delovne skupine

 Priponke:
Porocilo Lea Hedl