Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Tim OOK

Tim OOK sestavljajo direktorji, koordinatorica v NUK in regijski koordinatorji iz vseh OOK.
Tim OOK vodi in usmerja izvajanje nalog območnosti v NUK-u in v OOK-jih. Pripravlja strateške dokumente, kot sta vizija in poslanstvo, določa strateške cilje in spremlja njihovo uresničevanje.
Določa sestavo delovnih skupin in spremlja njihovo delovanje.

 

Načrt dela

Za vsako leto v timu OOK uskladimo načrt dela na treh nivojih:

  • koordinacija v NUK. Aktivnosti, ki jih izvedemo v NUK za OOK.
  • tim OOK. Naloge, ki jih usklajeno izvajajo vse OOK.
  • aktivnosti OOK na območjih. Aktivnosti, ki jih OOK planirajo skupaj s knjižnicami območja in so prilagojene potrebam območja.


Priponke:
Na?rt dela za leto 2010

Strateški cilji 2008-2011

Tim OOK je na skupni delavnici določil naslednje strateške cilje:
1. Priprava smernic za izdelavo spletnih strani
2. Definiranje izobraževanlnih potreb in priprava načrta izobraževanja za zaposlene v območnih knjižnicah
3. Vzpostavitev oddaljenega dostopa do e-virov v vseh območnih knjižnicah
4. Izboljšanje pretoka informacij
5. Dosledna uporaba grafične podobe
6. Imenovanje kompetenčnih centrov za posebne zbirke
7. Vsaj 1 skupni projekt OK in OOK
8. Zagotovitev 3 zaposlitev za izvajanje območnih nalog.

Priponke:
Cilji 2008-2011 - SMART analiza