Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Projekti

Dostop na daljavo

Storitev je bila vzpostavljena v koordinaciji z osrednjimi območnimi knjižnicami 1. 7. 2011.

Center za informacijske storitve Narodne in univerzitetne knjižnice je v letu 2012 upravljal s

storitvijo dostopa na daljavo do informacijskih virov za potrebe članov 41 osrednjih ter 180

krajevnih knjižnic in izposojevališč za Dolenjsko, Goriško, Koroško, Obalno-kraško,

Osrednjeslovensko, Pomursko, Spodnjepodravsko in Štajersko območje.