Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Sestanki 2015

1. sestanek direktorjev OOK 15. 9. 2015 Dnevni red: 1. POSEBNE NALOGE OSREDNJIH OBMOČNIH KNJIŽNIC: poročilo o izvajanju dejavnosti za obdobje 2010-2013 (Bina Trplan, Andreja Videc, Milena Bon) 2. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA (IKT) po območjih osrednjih območnih knjižnic poročilo o popisu za leto 2013 3. Pregled realizacije dela 4. Oblikovanje predloga programa izvajanja posebnih nalog OOK 2016 5. Razno