Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

2015

1. sestanek koordinatorjev v 2015,
v sredo, 14. 1. 2014, ob 9.30,
v učilnici NUK, Leskoškova 12, Ljubljana


Priponke:
Zapisnik 1. sestanka 14. 1. 2015
Stage - Surs
Surs predstavitev
Analiza obmocja OOK

 

4. sestanek koordinatorjev 15. 9. 2015

Dnevni red:
1. POSEBNE NALOGE OSREDNJIH OBMOČNIH KNJIŽNIC: poročilo o izvajanju dejavnosti za obdobje 2010-2013 (Bina Trplan, Andreja Videc, Milena Bon)
2. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA (IKT) po območjih osrednjih območnih knjižnic poročilo o popisu za leto 2013
3. Pregled realizacije dela
4. Oblikovanje predloga programa izvajanja posebnih nalog OOK 2016
5. Razno

Priponke:
Porocilo o izvajanju posebnih nalog OOK 2010-2013
IKT porocilo za 2013
Projekt MKI Ravne
Stanje knjiznicne dejavnosti 2014 2013