Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

PISA 2012

Izobraževanje za knjižničarje: 21. 1. 2014
 
Povzetek

Kot mnoge druge države se pri oblikovanju strategije razvoja izobraževalnega sistema tudi Slovenija vse bolj naslanja na podatke mednarodnih raziskav. To nakazuje vključevanje Slovenije v mednarodne raziskave, kot so PISA, TIMSS, PIRLS, razprave o njihovih rezultatih in njihovem pomenu. Tema prispevka so rezultati Slovenije v raziskavi PISA na področju bralne pismenosti, katere zadnji rezultati, objavljeni decembra 2013, so pokazali stabilnost dosežkov slovenskih 15-letnikov, vendar pa ti dosežki pri bralni pismenosti ostajajo pod povprečjem OECD. Rezultati so predstavljeni v povezavi s spremljajočimi podatki ozadenjskih dejavnikov iz življenja dijakinj in dijakov ter šol.

PISA je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Raziskava je bila v mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učenk in učencev v starosti 15 let, kar je za večino držav približno ob koncu obveznega izobraževanja. V Sloveniji smo z raziskavo začeli leta 2006 in vanjo so vključeni praviloma dijakinje in dijaki 1. letnikov srednjih šol in gimnazij. Skupaj s šolami raziskavo PISA v Sloveniji izvaja Pedagoški inštitut.

Raziskava PISA 2012 je pokazala, da so slovenski dijaki in dijakinje pri branju dosegli 481 točk in v državah OECD 496 točk. Slovenski dosežek se statistično ne razlikuje od dosežkov Portugalske, Izraela, Hrvaške, Švedske, Islandije, Litve, Grčije, Turčije in Ruske federacije. Pri branju 79 % dijakinj in dijakov dosega temeljne bralne kompetence (2. raven bralne pismenosti). V povprečju v OECD pa je teh učenk in učencev 82 %. Najvišje bralne kompetence (5. oz. 6. raven) podobno kot leta 2009 dosega 5 % slovenskih učenk in učencev in v državah OECD v povprečju 8 %.

Vendar pa iz drugih raziskav lahko zaznavamo določene izboljšave. Konec leta 2012 objavljeni rezultati raziskav TIMSS za matematiko in naravoslovje v 4. in 8. razredu  in PIRLS za branje v 4. razredu so pokazali pozitivne trende na vseh omenjenih področjih. Pozitivni trendi se ugotavljajo na splošni ravni, vsaka raziskava pa pokaže tudi podrobnosti, ki jim kaže posvetiti več pozornosti. Tako na primer lahko iz podatkov zaznamo močna in šibka vsebinska področja znotraj krovnih domen in posamezne spremljajoče podatke, kot na primer motivacijo za učenje. S tem tudi v Sloveniji spodbujamo proces izboljševanja kakovosti, ki ni neposredno usmerjen v to, da bi bili preprosto boljši na mednarodnih ali kakršnihkoli lestvicah, ampak da bi bolje izvajali pouk in dosegali trajnostno znanje, kar bo posledično pripeljalo tudi do boljših rezultatov na lestvicah. Tako je zelo negotovo napovedovati, kakšni bodo rezultati v raziskavi PISA čez tri leta, so pa nekatere druge države pokazale, da so izboljšave mogoče.


Mojca Štraus
Direktorica
Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62
1000 Ljubljana
Slovenija
P: 01 420 12 41


Priponke:
PISA 2012_prosojnice

Uspešno iskanje v eBooks and EBSCO databases

Dostop do zbirke 27.000 e-knjig EBSCO eBook Public Library Collection je devet osrednjih območnih v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami brezplačno zagotovilo svojim članom za izposojo in branje na različnih napravah.

Izobraževanje za uporabo in uspešno iskanje tako e-knjig kot po podatkovnih zbirkah bo v angleškem jeziku vodil Pavel Synek iz založbe EBSCO. 

Program

·         predstavitev e-knjig in podatkovnih zbirk

·         iskanje na primerih v živo

·         prenos e-knjig v praksi

·         novi trendi pri elektronskih informacijskih virih

Termini in lokacije

 3. junij 2013

·         ob 10.00 - Mestna knjižnica Ljubljana

·         ob 13.00 - Mestna knjižnica Kranj

4. junij 2013

·         ob 10.00 Osrednja knjižnica Celje

5. junij 2013

·         ob 9.00 – Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

·         ob 13.00 – Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana

 

Seminar bo potekal v angleškem jeziku s slovenskim vmesnikom in prevedenimi prosojnicami!