Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah

Danes si težko predstavljamo katerokoli sodobno storitev knjižnice brez nujne informacijsko tehnične podpore, pa naj bo to objava dogodkov v knjižnici, priprava vabil in drugih promocijskih gradiv, podpora notranji komunikaciji med zaposlenimi, izvedba prireditev, načrtovanje in izvdba novih storitev in ne nazadnje delovanje osnovnega knjižničnega sistema v podporo nabavi, obdelavi in izposoji.

Vse to zahteva primerno strojno, programsko opremo, ki je obvladljiv in uporabna le, če je umeščena v urejen in pregleden informacijski  sistem (IS). 

V priročniku "Informacijsko-komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah" so informatiki iz osrednjih območnih knjižnic na osnovi svojega znanja in izkušenj opredelili glavne komponente, ki sestavljajo informacijski  sistem v knjižnici.

Priročnik je v prvi vrsti namenjen splošnim knjižnicam kot pripomoček in priporočilo pri načrtovanju informacijskega sistema.

Več v priročniku. Priponke:
E - fest Celje, 2010
IKT v SK, 2010: prirocnik