Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Splošne knjižnice po območjih OOK v letu 2009

Leta 2003 se je začelo strokovno povezovanje splošnih knjižnic v knjižnične območne mreže na osrednje območne knjižnice z namenom zagotavljanja koordiniranega razvijanja knjižnične dejavnosti na območjih s koordinacijo Centra za razvoj pri NUK. V prispevku je analizirano delovanje in povezovanje splošnih knjižnic v knjižnične območne mreže z namenom, da bi ugotovili stopnjo razvitosti pogojev dela splošnih knjižnic.

Glede na zakonske podlage in strokovna priporočila je bil izdelan pregled stanja knjižnične dejavnosti po desetih knjižničnih območjih v letu 2009 na podlagi statističnih podatkov. Stanje knjižnične dejavnosti smo primerjali s socialno-ekonomskim položajem statističnih regij, kar predstavlja nov pristop k predstavitvi razvitosti slovenskih splošnih knjižnic.

Absolutne vrednosti so dale rezultate za večjo razvitost devetih knjižnic na Osrednjeslovenskem območju, relativne vrednosti pa so pokazale popolnoma drugačno sliko. Štiri knjižnice na Goriškem območju izkazujejo največjo razvitost.

Raziskava je omejena le na leto 2009 in enostavno statistično analizo.

Ugotovitve analize služijo splošnim knjižnicam pri načrtovanju strategije razvoja na območju in financerjem podlago za primerno zagotavljanje sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti na posameznem območju. Pogoj za uspešno izpolnjevanje nalog vsake splošne knjižnice so namreč enakomerno oziroma usklajeno razviti vsi pogoji dela glede na strokovna priporočila.Priponke:
SK po obmocjih OOK 2009

Splošne knjižnice po območjih OOK 2010

V prispevku so predstavljena zakonska in podzakonska določila za osrednje območne knjižnice in knjižnična območja s sedežem in številom splošnih knjižnic.
Prvi pogoj za uspešno izpolnjevanje nalog vsake knjižnice so enakomerno oziroma usklajeno razviti vsi pogoji dela, ki jih priporočajo standardi. Osnova za izračune standardnih določil je število prebivalcev gravitacijskega območja. Glede na zakonske podlage in strokovna priporočila je bil narejen pregled stanja knjižnične dejavnosti po knjižničnih območjih v letu 2010. Absolutne vrednosti sicer nakazujejo večjo razvitost knjižnic na Osrednjeslovenskem območju, vendar pa relativne vrednosti kažejo popolnoma drugačno sliko in tu prednjači Goriško območje, ki je hkrati tudi slovenska statistična regija, kjer so bili doseženi najboljši rezultati med otroki in mladostniki v sklopu mednarodne raziskave PISA 2009 na področju šolstva.


Priponke:
SK po obmocjih OOK 2010