Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koordinacija posebnih nalog OOK

Zakonske podlage in strokovna priporočila za splošne knjižnice

Nabor zakonskih podlag, strokovnih priporočil in drugi viri, ki jih pri svojem delovanju uporabljajo splošne knjižnice.

Priponke:
Zakonski in drugi predpisi ter smernice, 2015

Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah

Vsebina navodil

Splošna določba

Bibliografska obdelava domoznanskega knjižničnega gradiva

Oprema domoznanskega knjižničnega gradiva

Hranjenje domoznanskega knjižničnega gradiva

Dostopnost knjižničnega gradiva

Domoznansko knjižnično gradivo kot kulturni spomenik

Izločanje in odpis domoznanskega knjižničnega gradiva

Izobraževanje za strokovno obdelavo in hranjenje domoznanskega knjižničnegaPriponke:
Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižni?nega gradiva v splošnih knjižnicah - predstavitev

Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika

Podlaga za navodila je 13. člen Zakona o knjižničarstvu.

Priponke:
Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika