Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Koristne povezave

Koristne povezave

Narodna in univerzitetna knjižnica

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije - SURS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

DBS - Deutsche Bibliotheksstatistik

LISU – Library and Information Statistics Unit

IFLA – Statistics and Evaluation Section