Narodna in univerzitetna knjižnica

Aktualno

Projekt »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«

Projekt PAM uporablja tehnologijo GIS za analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic prebivalcem Slovenije. Z njim želimo poudariti pomen mreže, ki omogoča demokratično dostopnost informacij in opozoriti na problem fizične dostopnosti splošnih knjižnic prebivalcem, ob tem pa tudi podpreti analizo in izgradnjo knjižnične mreže. Projekt izvajamo v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije. Rezultati so objavljeni v zavihku "Študije". V okviru projekta je bila pripravljena tudi spletna aplikacija za analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic.

Spletna aplikacija (orodje za prostorsko analizo). Aplikacija trenutno ni dostopna zaradi vzdrževalnih del."