Narodna in univerzitetna knjižnica

Koordinacija posebnih nalog OOK

Organizacija mreže splošnih knjižnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za potrebe knjižnic je oblikovanih deset območij OOK. Nosilke območnih nalog so osrednje območne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Priloga 1: Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji Ur.l. RS, št 73/03 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Ur.l. RS, št. 80/2012).

Prevzele so opravljanje posebnih nalog iz 27. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001) za splošne knjižnice na svojem območju. Povezujejo jih v območno mrežo za koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti (Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah Ur. l. RS št. 88/03).

 

 Priponke:
Osrednje obmocne knjiznice (10) s pripadajocimi obcinami (211), 2012
Osrednje obmocne knjiznice (10) in osrednje knjiznice (OK) s pripadajocimi obcinami (211) od leta 2012
Obmocja in sedezi OOK in njim pripadajoce obcine
Osrednje obmocne knjiznice (10) in osrednje knjiznice (OK) ter njim pripadajoce obcine s siframi (211), 2012
Mreza knjiznic_OOK_OK_obcine_prebivalci_1.1.2013

 

Mreža splošnih knjižnic po območjih osrednjih območnih knjižnic (v nadaljevanju OOK)

CELJSKO OBMOČJE 

Osrednja knjižnica Celje (11 OK)
- Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
- Knjižnica Laško
- Osrednja knjižnica Mozirje
- Splošna knjižnica Slovenske Konjice
- Knjižnica Šentjur
- Knjižnica Šmarje
- Knjižnica Rogaška Slatina
- Knjižnica Toneta Seliškarja
- Knjižnica Velenje
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec
- Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 

DOLENJSKO OBMOČJE

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (8 OK)
- Knjižnica Brežice
- Knjižnica Črnomelj
- Knjižnica Kočevje
- Valvazorjeva knjižnica Krško
- Ljudska knjižnica Metlika
- Knjižnica Miklova hiša, Ribnica
- Knjižnica Sevnica
- Knjižnica Pavla Golie Trebnje

GORENJSKO OBMOČJE

Mestna knjižnica Kranj (4 OK)
- Občinska knjižnica Jesenice
- Knjižnica A.T.Linharta, Radovljica
- Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka
- Knjižnica dr.Toneta Pretnarja, Tržič

GORIŠKO OBMOČJE

Goriška knjižnica Franceta Bevka (3 OK)
- Lavričeva knjižnica, Ajdovščina
- Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
- Knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin

KOROŠKO OBMOČJE 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem ((3 OK)
- Knjižnica Dravograd
- Knjižnica Radlje ob Dravi
- Knjižnica Ksaverja Meška, Slovenj Gradec

OBALNO-KRAŠKO OBMOČJE

Osrednja knjižnica Srečka Viharja Koper (5 OK)
- Knjižnica Makse Samsa, Ilirska Bistrica
- Matična knjižnica Izola
- Mestna knjižnica Piran
- Knjižnica bena Zupančiča, Postojna
- Kosovelova knjižnica Sežana

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE

Mestna knjižnica Ljubljana (8 OK)
- Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica
- Knjižnica Domžale
- Knjižnica Grosuplje
- Matična knjižnica Kamnik
- Knjižnica Litija
- Knjižnica Logatec
- Knjižnica Medvode
- Cankarjeva knjižnica Vrhnika

POMURSKO OBMOČJE

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3 OK)
- Knjižnica Lendava
- Občinska matična knjižnica, Gornja Radgona
- Matična knjižnica Ljutomer

SPODNJEPODRAVSKO OBMOČJE

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1 OK)
- Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

ŠTAJERSKO OBMOČJE

Mariborska knjižnica (2 OK)
- Matična knjižnica Lenart
- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica