Narodna in univerzitetna knjižnica

O nas


Zaposleni

  • dr. Eva Kodrič-Dačić, bibliotekarska višja svetnica, raziskovalno – razvojni svetnik,
  • mag. Stanislav Bahor, nižji bibliotekarski svetnik,
  • Milena Bon, bibliotekarka specialistka, koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic,
  • dr. Gorazd Vodeb, bibliotekarski višji svetnik,
  • mag. Damjana Tizaj Marc, bibliotekarka, analitik.