Center za razvoj knjižnic - CeZaR
spremljanje, svetovanje, razvoj

Analitični prikazi

Študije

Izobraževanje

Kazalci

Kazalci dejavnosti splošnih knjižnic v obdobju 1990–2016
Kazalci dejavnosti visokošolskih knjižnic v obdobju 1995–2016